Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 : Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες Αργυρή Κατωπόδη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 : Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες Αργυρή Κατωπόδη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 : Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες Αργυρή Κατωπόδη

2 Τι θα εξετάσουμε; 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce) 3. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (E-Marketing) 4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 7. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 7. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 προγράμματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης  Τα προγράμματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης (με τη συνεργασία και άλλων λογισμικών εφαρμογών) απλοποιούν τα πάντα και δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα και να μειώσει στο ελάχιστο δυνατό το χρόνο και τον κόπο (ανθρωποώρες) που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Ωστόσο, οι εφαρμογές μηχανογραφημένης λογιστικής δεν σταματούν εκεί. Αξιοποιούν την εργασία που θεωρούνταν απαραίτητη αλλά μη χρήσιμη, προς όφελος της επιχείρησης, των πωλήσεων και του τζίρου.

4 Αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά: -Τα Βιβλία Α' κατηγορίας (αγορών), Β΄ κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), Γ‘ κατηγορίας (γενική και αναλυτική λογιστική, Λογιστικό Σχέδιο), ανάλογα φυσικά με την κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση. -Όλες τις οικονομικές κινήσεις της (αγορές, δαπάνες, πάγια, έσοδα, αξιόγραφα, γραμμάτια, επιταγές, πιστωτικά σημειώματα), μέσα από μία και μόνο καταχώριση και την αυτόματη ταξινόμηση, επεξεργασία και διασταύρωσή τους. -Τις κινήσεις και την εποπτεία του ταμείου (εισπράξεις, πληρωμές, υπόλοιπο), ανά πάσα στιγμή. -Τον έλεγχο του ισοζυγίου, τη διαχείριση του ΦΠΑ (περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης), των καταστάσεων ΚΕΠΥΟ, την καταχώριση ειδικών φόρων (λ.χ. δημοτικών).

5 Αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά: - Τη δημιουργία και την εκτύπωση παραστατικών κάθε είδους, βιβλίων εσόδων - εξόδων, δηλώσεων ΦΠΑ, καταστάσεων ΚΕΠΥΟ, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις επιθυμίες της κάθε εταιρίας. - Την αποθήκη, τους πελάτες και τους προμηθευτές με τρόπο λεπτομερή και αναλυτικό (σε συνεργασία με εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης). - Τη δημιουργία ισολογισμού και το λογιστικό και εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών. - Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, _ΟΥ κλπ) μέσω μίας μόνο καταχώρισης, της αρχικής, η οποία μεταφέρεται άμεσα και αυτόματα σε όλες τις επόμενες εφαρμογές - ενέργειες, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής ή τροποποίησης των ίδιων στοιχείων

6 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce)  Με έναν απλό ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουμε να είμαστε πιο σωστοί μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.

7 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι μια έννοια για την οποία έχουν δοθεί πολλαπλοί ορισμοί Μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: -Επιχειρήσεις: :ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του αυτοματισμού των συναλλαγών και της ροής εργασιών. -Υπηρεσίες: :ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία των προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος. -Απόσταση: :ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. -Επικοινωνία: :ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, και πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών

8 Επιχειρηματικές λειτουργίες  Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση (Electronic Negotiation). Αναφέρεται σε όλες τις μορφές επικοινωνίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων οι οποίες έχουν σαν τελική κατάληξη της σύναψης (ή μη) εμπορικής σχέσης. Αυτού του είδους η επικοινωνία δεν έχει συνήθως εφαρμογή στις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές. Σκοπός της ανταλλαγής είναι η τροφοδότηση των εφαρμογών πληροφορικής με τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ δυο μερών.  Ανταλλαγή Πληροφοριών Προϊόντος (Product Information Exchange). Η εφαρμογή αυτή αναφέρεται συνήθως στην επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων (ή ενός μεμονωμένου καταναλωτή προς μια επιχείρηση) προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία για τα προϊόντα /υπηρεσίες της τελευταίας. Βασικές υποστηρικτικές τεχνολογίες για την εφαρμογή αυτή είναι το e-mail και το EDI. Από την άλλη όταν το Internet χρησιμοποιείται ως τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα για την εφαρμογή αυτή, οι Ηλεκτρονικές Φόρμες (E-forms), οι Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι (E-cat) και οι εφαρμογές Πολυμέσων (Multimedia) είναι οι πιο αποδοτικοί μέθοδοι προσέλκυσης πελατών

9 Επιχειρηματικές λειτουργίες  Ηλεκτρονική Παράδοση Προϊόντος (Electronic Product Delivery). Η ηλεκτρονική παράδοση προϊόντων είναι εφικτή μόνο για προϊόντα που έχουν από τη φύση τους ηλεκτρονική ύφη ή μπορούν να μετασχηματιστούν σε τέτοια (π.χ. λογισμικό, μουσική, εκδόσεις). Για την παράδοση τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε κάποιος τρόπος άμεσης ηλεκτρονικής μεταφοράς αρχείων (π.χ. υπηρεσίες WWW και FTP).  -Ηλεκτρονική Πληρωμή (Electronic Payment). Θεωρείται η πιο δύσκολη εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου και βασικότεροι λόγοι που συντελούν σε αυτή τη δυσκολία είναι: 1. η μη ύπαρξη κατάλληλης εναρμόνισης σε πολλές εθνικές νομοθεσίες, 2. οι αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας που υπάρχουν και 3. η ανυπαρξία μέχρι σήμερα κάποιου παγκόσμια αποδεκτού προτύπου για τέτοιου είδους πληρωμές.

10 Επιχειρηματικές λειτουργίες  Το Internet δημιούργησε νέα επιστημονική περιοχή στο χώρο του Marketing που ασχολείται με την ηλεκτρονική διαφήμιση και προώθηση προϊόντος. Το Internet, λόγω του γραφικού περιβάλλοντος που παρέχει μέσα από το World Wide Web, της εύκολης πρόσβασης του και του οικονομικού τρόπου παγκόσμιας παρουσίας επιτρέπει τη διείσδυση των επιχειρήσεων στις παγκόσμιες και τοπικές αγορές.

11 Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου 1. Ανταλλαγή Πληροφοριών.Με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι δυνατόν να επιτευχθούν δύο στόχοι ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα τους οι επιχειρήσεις με τις ηλεκτρονικές φόρμες, τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και το e-mail, μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από τους υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλουν τα προϊόντα τους. Έτσι, ενώ εκείνοι μαθαίνουν για τα προϊόντα, οι επιχειρήσεις μαθαίνουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες, τα προβλήματα τους και τα προϊόντα που θα ήθελαν να αγοράσουν μελλοντικά. Μπορούν επίσης οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τις δικτυακές κοινότητες (περιοχές συζητήσεων και ομάδες ειδήσεων) για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους.

12 Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2. Παραγγελία Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές φόρμες και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να παραλάβουν τις παραγγελίες από τους πελάτες τους. 3. Παράδοση Προϊόντος Από το 1995 οι περισσότερες παραδόσεις λογισμικού στις ΗΠΑ γίνονται μέσω δικτύου και όχι με τον συμβατικό τρόπο. Προϊόντα όπως λογισμικό, βιβλία, μουσικά CDs και άλλα μπορούν να παραδοθούν ηλεκτρονικά. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους, λόγω αποφυγής μεταφορικών (ή και ενδιάμεσων), και ο πελάτης έχει το προϊόν στα χέρια του γρηγορότερα και φθηνότερα.

13 Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου 4. Πληρωμή Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την πληρωμή των προϊόντων ηλεκτρονικά. Ο συνηθέστερος τρόπος μέχρι τώρα είναι με τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. 5. Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών (EDI) Οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταλλάξουν παραστατικά με τους προμηθευτές, διανομείς και πελάτες τους, όπως δελτία παραγγελίας, δελτία αποστολής και τιμολόγια. 6. Εξυπηρέτηση πελατών μετά τη πώληση Η επιχείρηση μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις σε πιθανά προβλήματα που μπορεί να συναντήσει κάποιος πελάτης της επιχείρησης κατά τη χρήση του προϊόντος, σημεία στα οποία μπορεί να απευθυνθεί για συντήρηση, ημερομηνίες κυκλοφορίας της νέας έκδοσης του προϊόντος κ.ά. (Πασχόπουλος & Σκαλτσάς, 2001)

14 Τύποι Ηλεκτρονικού Εμπορίου το Ηλεκτρονικό Εμπόριο διαχωρίζεται σε δύο τύπους: -Έμμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων που παραδίδονται με παραδοσιακό τρόπο, όπως ταχυδρομείο και εταιρίες διανομής). -Άμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ηλεκτρονική παραγγελία, πληρωμή και παράδοση άϋλων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως λογισμικού, υπηρεσιών πληροφόρησης, κ.ά.). Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται βάσει του βαθμού ψηφιοποίησης τριών παραγόντων- διαστάσεων : 1. Του προϊόντος 2. Της διαδικασίας και 3. Του πράκτορα διανομής (ή του ενδιάμεσου)

15 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  Αυτές οι τρείς διαστάσεις δημιουργούν οκτώ κύβους. Στο παραδοσιακό εμπόριο όλες οι διαστάσεις είναι φυσικές, ενώ στο καθαρό Ηλεκτρονικό Εμπόριο όλες οι διαστάσεις είναι ψηφιακές. Οι υπόλοιποι έξι κύβοι περιλαμβάνουν ένα μείγμα ψηφιακών και φυσικών διαστάσεων. Στην περίπτωση που μία εκ των τριών διαστάσεων είναι ψηφιακή τότε λέμε ότι έχουμε Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όχι όμως καθαρό Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

16 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

17  Παράδειγμα καθαρού ΗΕ αποτελεί η περίπτωση αγοράς ενός λογισμικού προγράμματος (software), όπου η παραγγελία, η πληρωμή και η παράδοση του προϊόντος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Δηλαδή, και οι τρείς διαστάσεις είναι ψηφιακές. Άλλα παραδείγματα ψηφιακών – άϋλων προϊόντων, εκτός από τις άδειες χρήσης λογισμικού, αποτελούν τα προϊόντα μουσικής (MP3, WMA), τα e-books, οι φωτογραφίες, περιοδικά, πληροφορίες, άρθρα, τα e-tickets

18 Το πλαίσιο του ΗΕ Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να διαθέτει κανείς δική του ιστοσελίδα, όμως το ΗΕ είναι πολύ περισσότερο από αυτό:  οι άνθρωποι,  το οικονομικό, φορολογικό και νομικό περιβάλλον,  τα τεχνολογικά πρότυπα  άλλοι οργανισμοί

19 Κατηγορίες – Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 1.Επιχείρηση με Επιχείρηση (Business-to-Business ή B2B) 2.Επιχείρηση με Κράτος (Business-to-Government ή B2G) 3.Καταναλωτή με Κράτος (Costumer-to-Government ή C2G) 4.Κράτος με Κράτος (Costumer-to-Government ή G2G) 5.Επιχείρηση με Καταναλωτή (Business-to-Costumer ή B2C) 6.Καταναλωτή με Καταναλωτή (Costumer-to- Costumer ή C2C) 7.Εσωτερικό ή Ενδοεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο

20 1.Επιχείρηση με Επιχείρηση (Business- to-Business ή B2B)  Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων. Επιπλέον καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών.

21 2.Επιχείρηση με Κράτος (Business- to-Government ή B2G)  Οι εφαρμογές B2G περιλαμβάνουν συνήθως συναλλαγές μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις αρμόδιες αρχές με σκοπό την διεκπεραίωση των εταιρικών φορολογικών υποχρεώσεων όπως, την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., τις προμήθειες, τον τελωνειακό έλεγχο για τις εισαγωγές και εξαγωγές κ.λπ.

22 3.Καταναλωτή με Κράτος (Costumer-to-Government ή C2G)  Οι εφαρμογές C2G περιλαμβάνουν συνήθως συναλλαγές μεταξύ των πολιτών με τους δημόσιους φορείς χρησιμοποιώντας εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου με σκοπό την καταβολή φόρων, έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων κ.λπ. Αν και δε μπορούμε να ορίσουμε απόλυτα τις συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών ή πολιτών με κυβερνητικούς φορείς ως ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορούμε να δούμε αρκετές C2G εφαρμογές στο πλαίσιο συναλλαγών που διεκπεραιώνονται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα με τη χρήση συστημάτων και τεχνολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δημοφιλέστερος δικτυακός τόπος για τις δύο παραπάνω κατηγορίες είναι οι ηλεκτρονικές σελίδες της εφορίας (www.taxisnet.gr).

23 4.Κράτος με Κράτος (Costumer-to- Government ή G2G)  Οι εφαρμογές G2G περιλαμβάνουν την εφαρμογή της πληροφορικής μέσα στους δημόσιους οργανισμούς αλλά και μεταξύ τους. Έχει το δύσκολο στόχο της επανασχεδίασης των κυβερνητικών υπηρεσιών και του τρόπου με τον οποίο δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

24 5.Επιχείρηση με Καταναλωτή (Business-to-Costumer ή B2C) Οι εφαρμογές B2C απευθύνονται στο μέσο καταναλωτή. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου. Το διαδίκτυο είναι κατάλληλο γι’ αυτό το είδος ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς είναι ευρέως διαθέσιμο και μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους τους τύπους πιθανών πελατών. Παραδείγματα εφαρμογών B2C αποτελούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι ηλεκτρονικές αγορές, οι ηλεκτρονικές τράπεζες κ.ά.

25 6.Καταναλωτή με Καταναλωτή (Costumer-to-Costumer ή C2C) Στην κατηγορία C2C οι καταναλωτές μέσω τρίτων φορέων που παρέχουν τους δικτυακούς τόπους συναλλάσσονται με άλλους καταναλωτές. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να πουλήσει απευθείας οποιοδήποτε αντικείμενο μέσω καταχωρημένων αγγελιών σε δικτυακούς τόπους δημοπρασιών. Το Internet δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να διαφημίσουν και να πουλούν προσωπικές υπηρεσίες που προέρχονται από τη γνώση και την εμπειρία τους, καθώς, επίσης, και να το χρησιμοποιούν ως μέσο για πλειστηριασμούς των αντικειμένων τους.

26 7.Εσωτερικό ή Ενδοεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο Στόχος αυτής της κατηγορίας ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η αποτελεσματική λειτουργία των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της. Οι εφαρμογές του συνήθως εντάσσονται στη λειτουργία ενός τοπικού δικτύου (Intranet) και μπορούν να είναι: επικοινωνία μεταξύ ομάδων εργασίας, ηλεκτρονική δημοσίευση (άμεση διανομή πληροφοριών) κτλ.

27 Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Δια-συνδεσιμότητα (Interoperability & Openness). Πολλά συστήματα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για την ανταλλαγή πληροφοριών, ανεξάρτητα του είδους τους, του λειτουργικού τους συστήματος, της υποδομής σε υλικό (hardware), ή του τρόπου αναπαράστασης της πληροφορίας. -Κατάργηση Φυσικών Ορίων. Οι δυνατότητες μίας επιχείρησης να επικοινωνήσει μ’ ένα συνεργάτη στην ίδια πόλη, ή σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτό πηγάζει κυρίως από τις δυνατότητες των τηλεπικοινωνιακών μέσων, τα οποία έχουν διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό και το κόστος χρήσης τους έχει λάβει μία φθίνουσα πορεία. -Απρόσωπο. Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ο συναλλασσόμενος (είτε είναι επιχείρηση, είτε φυσικό πρόσωπο) είναι απλώς μία διεύθυνση σε ένα δίκτυο. -Ταχύτητα επικοινωνίας. Λόγω των μέσων που χρησιμοποιούνται οι ταχύτητες ανταλλαγής της οποιαδήποτε πληροφορίας είναι υψηλότερες, με έντονες τις επιδράσεις στο τρόπο διάγνωσης των μεταβολών τους, αλλά και στη διάρκεια ζωής τους. -Ηλεκτρονικό-ψηφιακό Μέσο. Το κύριο μέσο επικοινωνίας είναι ηλεκτρονικό, περιορίζοντας σημαντικά τη χρήση άλλων, όπως το χαρτί, το τηλέφωνο, το ταχυδρομείο κ.λπ. -Πλούσιο περιεχόμενο. Η πληροφορία που ανταλλάσσεται, τόσο λόγω της ταχύτητας ανταλλαγής, όσο και λόγω των δυνατοτήτων των μέσων που χρησιμοποιούνται είναι πλέον ιδιαίτερα πλούσια και δεν περιορίζεται στο φυσικό όριο του βιβλίου, του χαρτιού, ή άλλων συμβατικών μέσων

28 Οι «νόμοι» του Ηλεκτρονικού Εμπορίου  1. Τα υλικά δεν έχουν μεγάλη σημασία.  2. Ο χώρος συρρικνώνεται  3. Ο χρόνος συρρικνώνεται.  4. Οι άνθρωποι έχουν σημασία.  5. Οι πελάτες γίνονται και πωλητές.  6. Το μερίδιο αγοράς ανεβάζει την αξία της εταιρίας.  7. Η πληροφορία ανεβάζει την αξία της εταιρίας – οι Νέοι Ενδιάμεσοι.  8. Συσσωρεύεται η δύναμη των αγοραστών και αυξάνονται οι ευκαιρίες των πωλητών  9. Μαζική εξατομίκευση.  10. Οποιοδήποτε προϊόν διατίθεται οπουδήποτε, οποτεδήποτε.

29 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων  Περιορισμός άμεσου κόστους  Η χρήση ενός ψηφιακού δικτύου για τη δημοσίευση και τη μετάδοση  πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να μειώσει το κόστος σε  σύγκριση με την επικοινωνία και δημοσίευση σε έντυπη μορφή  Ε-mail αντί fax / τηλεφώνου  Υποστήριξη πελατών σε 24ωρη βάση χωρίς ανάγκη λειτουργίας  τηλεφωνικού κέντρου  Παράδωση προϊόντων σε ηλεκτρονική μορφή  Ταχύτερη παράδοση προϊόντων  Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας σε κλάδους που εξαρτώνται από  την έγκαιρη παράδοση κρίσιμων πληροφοριών, π.χ. ΜΜΕ,  χρηματιστηριακή αγορά  π.χ. οι ηλεκτρονικές εφημερίδες μπορούν να προσφέρουν  εξατομικευμένο περιεχόμενο (μόνο τις πληροφορίες για τις οποίες  ενδιαφέρεται ένας συνδρομητής)

30 Πλεονεκτήματα Μερικά από τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι:  Χαμηλότερο κόστος συναλλαγής.  Περισσότερες αγορές ανά συναλλαγή.  Εύκολη και άμεση ένταξη στον επιχειρηματικό κύκλο.  Οι άνθρωποι μπορούν να ψωνίσουν με διαφορετικούς τρόπους, καθώς οι Διαδικ-τυακοί Τόποι προσφέρουν:  Δυνατότητα για χτίσιμο της παραγγελίας σε διάρκεια πολλών ημερών.  Δυνατότητα για εκτέλεση πολύπλοκων παραγγελιών.  Δυνατότητα για εύκολη σύγκριση τιμών.  Δυνατότητα για εύκολη αναζήτηση ανάμεσα σε τεράστιους κατάλογους.  Μεγαλύτεροι κατάλογοι προϊόντων.

31 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 24ωρη βάση αυτοματοποίηση διαδικασίας απάντησης στις πιο συχνές και συνηθισμένες ερωτήσεις Η e-επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά των πελατών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση προϊόντων ή στην ανάπτυξη νέων Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης ιδιαίτερα όταν η επιχείρηση απευθύνεται σε πελάτες με ευνοϊκή στάση απέναντι στη νέα τεχνολογία

32 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Ευκαιρίες για μετασχηματισμό των επιχειρήσεων Εκμάθηση της νέας τεχνολογίας Η προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες είναι παράγοντας-κλειδί για τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης Η γρήγορη πρόοδος του ΗΕ θα υποχρεώσει πολλές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη νέα τεχνολογία και να πειραματιστούν με τη χρήση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, αυξάνοντας την κερδοφορία τους Νέες σχέσεις με τους πελάτες Ο πελάτης αποκτάει πιο ενεργό ρόλο Τώρα η επιχείρηση μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών, και να προσαρμόζει την παραγωγή ή τα αποθέματά της στις διακυμάνσεις της ζήτησης, τις οποίες πληροφορείται άμεσα από τις ερωτήσεις των πελατών μέσω του δικτύου. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που προσθέτει αξία στο μάρκετινγκ της επιχείρησης

33 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Αλλαγή προτύπων Οι παραπάνω βελτιώσεις αλλαγές μεμονωμένων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Η αλλαγή προτύπων αποτελεί μια εντελώς διαφορετική κλίμακα αλλαγών, που οδηγούν σε νέα προϊόντα και νέες λειτουργικές δομές Νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη προϊόντων Η ροή και επεξεργασία των πληροφοριών επιτρέπει τη σύλληψη νέων προϊόντων ή την εξειδίκευση υπαρχόντων προϊόντων Μαζική παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων Η δυνατότητα εμπλοκής του πελάτη από πολύ νωρίς (ακόμα και από τη φάση του σχεδιασμού προϊόντων) επιτρέπει την έγκαιρη προσαρμογή των υπαρχόντων προϊόντων και τη δημιουργία νέων προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών Νέα λειτουργικά μοντέλα Το ΗΕ μπορεί να οδηγήσει στην αναθεώρηση των μοντέλων που καθορίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο εφαρμόσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ΗΕ

34 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου Χαμηλότερες τιμές προϊόντων Αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους των συναλλαγών Το ΗΕ επιτρέπει την απλοποίηση και αυτοματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων, ιδίως αυτών που αφορούν την επικοινωνία με πελάτες ή προμηθευτές. Ο συνολικός κύκλος από τη σχεδίαση του προϊόντος ως την παράδοση στον τελικό καταναλωτή απλοποιείται, η χρήση ενδιάμεσων (μεσαζόντων) καταργείται ή ενοποιείται και το κόστος παραγωγής και διάθεσης μειώνεται Αυξημένος ανταγωνισμός Το ΗΕ δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Οι τοπικοί προμηθευτές παύουν να προστατεύονται από τη γεωγραφική απόσταση, με αποτέλεσμα αύξηση του ανταγωνισμού, που συμπιέζει τις τιμές Αυξημένη αγοραστική παραγωγικότητα Μειώνεται το κόστος και ο χρόνος για την επιλογή προμηθευτή-προϊόντος και τη λήψη της απόφασης αγοράς Αν ο αγοραστής είναι μια επιχείρηση που παράγει προστιθέμενη αξία, η αύξηση της αγοραστικής παραγωγικότητας μεταφράζεται άμεσα σε μείωση του κόστους των δικών της προϊόντων ή υπηρεσιών

35 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου Καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών Η e-επιχείρηση διαθέτει τεράστιο όγκο πληροφοριών που διευκολύνει στρατηγικές αποφάσεις, π.χ. την ανάθεση μιας δραστηριότητας σε εξωτερικό προμηθευτή ή την εκτέλεσή της από την ίδια την επιχείρηση Καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες κάνουν δυνατή τη στιγμιαία επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης και μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών της Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων από το σύστημα μηχανογράφησης επιτρέπει την πραγματοποίηση προβλέψεων για το επίπεδο των αναγκών της επιχείρησης στο άμεσο μέλλον Δυνατότητα σύνδεσης των συστημάτων της επιχείρησης με εκείνα του προμηθευτή, ώστε ο προμηθευτής να χρησιμοποιεί τις προβλέψεις για τον έλεγχο των δικών του αποθεμάτων και να καλύπτει έγκαιρα τις ανάγκες της επιχείρησης

36 Πως οι επιχειρήσεις αξιολογούν τα οφέλη του ΗΕ

37 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Οφέλη για τον καταναλωτή Επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν οποιαδήποτε συναλλαγή 24 ώρες το 24ωρο, από σχεδόν οποιαδήποτε τοποθεσία και από οποιοδήποτε μέσο Δίνει στους πελάτες περισσότερες επιλογές Παρέχει στους πελάτες φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες επιτρέποντάς τους να ψωνίζουν από πολλά μέρη και να κάνουν γρήγορες συγκρίσεις Ταχεία αποστολή προϊόντων και υπηρεσιών σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά στα ψηφιοποιημένα προϊόντα (π.χ. αγορά λογισμικού) Οι πελάτες μπορούν να λάβουν σχετικές και λεπτομερείς πληροφορίες σε δευτερόλεπτα, κι όχι σε μέρες ή εβδομάδες Δυνατότητα συμμετοχή σε εικονικές δημοπρασίες (virtual auctions) Το HE διευκολύνει τον ανταγωνισμό κάτι που οδηγεί σε μείωση του κόστους αγοράς

38 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Οφέλη για την κοινωνία Επιτρέπει σε περισσότερα άτομα να ταξιδεύουν λιγότερο για τα ψώνια τους, με αποτέλεσμα λιγότερη κίνηση στους δρόμους και ρύπανση της ατμόσφαιρας Επιτρέπει σε κάποια εμπορεύματα να πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές, ωφελώντας μειονεκτικές ομάδες ατόμων Επιτρέπει σε ανθρώπους στον Τρίτο Κόσμο και σε απομακρυσμένες περιοχές να απολαμβάνουν προϊόντα στα οποία διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση Βελτιώνει το πρόσωπο των δημόσιων υπηρεσιών του κράτους – διευκολύνει και βελτιώνει την ποιότητα των συναλλαγών για τον πολίτη, βλάπτει σοβαρά τις ουρές!!!

39 Πλαίσιο εργασίας για το ΗΕ

40 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business): Ένας πρώτος ορισμός Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ): Η διαδικασία αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών μέσω δικτύων Η/Υ, συμπεριλαμβανομένου και του Internet Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Ευρύτερος ορισμός από εκείνον του ΗΕ που περιλαμβάνει όχι μόνο τις αγορές και πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και επίσης την εξυπηρέτηση πελατών, την συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους και στην διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα σε ένα οργανισμό

41 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (E- Marketing) Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι το πάντρεμα των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, καθώς και της πληροφορικής της υποδομής με τις τεχνολογίες του internet. Αυτή η ένωση παράγει νέους χρήστες, νέους πελάτες με νέες δυνατότητες, νέα προϊόντα και νέες αγορές. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις κάνουν συναλλαγές μεταξύ τους, αλλάζει τη σχέση των επιχειρήσεων με τον τελικό καταναλωτή, αλλάζει ακόμη τις ίδιες τις επιχειρήσεις.  Η πρώτη γραμμή άμυνας για κάθε επιχείρηση αλλά και κάθε επιχειρηματία είναι η ενημέρωση για το νέο αυτό συνδυασμό τεχνολογιών και μεθόδων, για τις επιχειρησιακές επιπτώσεις τους και για τις αλλαγές που θα επιφέρουν.  Η δεύτερη γραμμή, η γραμμή ανασύνταξης, είναι η χάραξη μιας συνολικής, συνεκτικής και εφαρμόσιμής στρατηγικής.  Το τρίτο βήμα, το βήμα επίθεσης, είναι η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.

42 Τα οφέλη  Η επιχείρηση γίνεται παγκόσμια γνωστή  οι υποψήφιοι πελάτες είναι πολλά εκατομμύρια  Φτηνό είδος διαφήμισης  Παροχή πληθώρας πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση  Δυνατότητα επικοινωνίας με το αγοραστικό κοινό  Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες επιχειρήσεις

43 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων Μάρκετινγκ Βελτίωση στην προώθηση προϊόντων μέσα από άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες Αναλυτικές πληροφορίες για προϊόντα μέσα από τη δημοσίευση οδηγών και καταλόγων Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικής δημοσίευσης σε σχέση παραδοσιακά μέσα διαφήμισης: το περιεχόμενο μπορεί να είναι εξατομικευμένο και να καθορίζεται με βάση τις προτιμήσεις του πελάτη (αλληλενεργό περιεχόμενο) Οι πληροφορίες μπορούν να αλλάζουν συχνά και είναι διαθέσιμες όλο το 24- ωρο σε όλο τον πλανήτη, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει πρόσβαση στο δίκτυο Πρόσβαση σε νέες αγορές Νέα, παγκοσμιοποιημένη αντίληψη: Προσέλκυση πελατών που μπορεί να κατοικούν σε άλλη ήπειρο! Δυνατότητα εμπορίας, υλικών αγαθών (βιβλία, CDs), προϊόντων που παραδίδονται μέσω του δικτύου (πληροφοριών, λογισμικού), υπηρεσιών (αεροπορικές εταιρίες, κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία)

44 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Η επιχείρηση προβάλλεται στο internet με τους εξής τρόπους:  Μέσω ιστοσελίδας  Μέσω banners  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος

45 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος συνοπτικά είναι:  Παρουσίαση προϊόντων (πχ. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι)  Διαχείριση πελατών  Καλάθι αγορών  Μηχανισμός πληρωμών  Παρακολούθηση παραγγελιών  Μηχανισμοί διαφημίσεων  Παρακολούθηση πελατών  Προσωπική εξυπηρέτηση  Μηχανισμοί ασφάλειας

46 Στρατηγική και χτίσιμο ενός ηλεκτρονικού καταστήματος  Έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο  Στοιχεία που μπορείτε να συλλέξετε Την προβολή Το προϊόν Τις πωλήσεις Τον ανταγωνισμό Τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας

47 Τρόποι έρευνας αγοράς Το διαδίκτυο ενδείκνυται για τέσσερα είδη έρευνας:  Ποιοτική. Ιδέες και πιστεύω των καταναλωτών.  Ποσοτική. Πόσοι, πότε, πού, πώς αγοράζουν.  Πρωτογενή. Έρευνα που κάνετε εσείς για πρώτη φορά.  Δευτερογενή. Έρευνα για την οποία ήδη υπάρχουν στοιχεία από άλλους φορείς.

48 Τρόποι έρευνας αγοράς  Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο  Πειράματα  Στοιχεία από τις επισκέψεις και τις πωλήσεις  Υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης

49 Στρατηγικός σχεδιασμός  Ποιο είναι το προϊόν,  το κοινό,  οι στόχοι  και η στρατηγική σας

50 Τα έξι βασικά σημεία της επιτυχίας Σε όποια θέση και αν βρίσκεστε και όποιοι και αν είναι οι στόχοι σας, τα βασικά σημεία της σωστής στρατηγικής για μια επιτυχημένη παρουσία στο διαδίκτυο είναι :  Η δημιουργία σχέσεων «ένας προς ένα» με τους πελάτες σας.  Η εδραίωση της αξιοπιστίας σας  Η εδραίωση της ασφάλειας συναλλαγών  Η δημιουργία ελκυστικού και επίκαιρου περιεχομένου στις σελίδες σας  Η διάδοση της παρουσίας σας στο internet  Η ταχύτητα παράδοσης των προϊόντων σας.

51 Δημιουργήστε μια σωστή παρουσία στο internet στο «αισθητικό» και το «ορθολογιστικό». Στο αισθητικό μέρος εξετάζουμε τη μορφή το «στήσιμο» της όλης σας παρουσίας στον κυβερνοχώρο: i. Τη «διεύθυνση» σας ii. Την υπογραφή σας iii. Το λογότυπό σας iv. Το όνομα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος v. Το στήσιμο του καταστήματος (την εσωτερική του διάταξη, τα χρώματα κλπ) vi. Τον κατάλογο προϊόντων Στο ορθολογιστικό μέρος εξετάζουμε: i. Τα οφέλη από τη σωστή παρουσία σας στον κυβερνοχώρο και ειδικότερα από την παρουσία που επιτρέπει εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τον κάθε επισκέπτη του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και  ii. Τις υπηρεσίες που μπορούν να εξατομικευτούν.

52 Το στήσιμο του καταστήματος Είναι το δυνατότερο από τα όπλα σας για μια πετυχημένη παρουσία στο διαδίκτυο.  Μπορεί να πει πολλά με λίγα λόγια  Είναι ανοικτό 24 ώρες το 24ωρο  Είναι ευέλικτο, γιατί είναι ανανεώσιμο όταν χρειαστεί σε ελάχιστο χρόνο. Όταν δημιουργείτε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, πρέπει να έχετε υπ’ όψη σας τους τρεις βασικούς στόχους για το οποίο το φτιάχνετε: - Για να εξυπηρετήσετε κάποιο σκοπό - Για να προσφέρετε κάτι μοναδικό - Για να γίνετε γνωστοί.

53 Τι δεν πρέπει να κάνετε  Αραχνιασμένες σελίδες  Ασύμβατες σελίδες  Μη ενημερωμένες ή ανύπαρκτες παραπομπές (dead links)  Βαρετές σελίδες

54 Η δομή του ηλεκτρονικού καταλόγου Για να είναι ευχάριστη και εύκολη η βόλτα στο ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να: Κάνετε τον κατάλογό σας εύκολο στην πλοήγηση  Να χρησιμοποιείτε κατανοητούς όρους (κυρίως στις διάφορες επιλογές που θα κάνει ο επισκέπτης μέσω κουμπιών)  Να χρησιμοποιείτε θεματικές ενότητες στην αρχική σελίδα. Παρέχοντας ταυτόχρονα και μέσα από μια υποενότητα την μετάβαση σε μια άλλη χωρίς την επιστροφή στην αρχική σελίδα.  Χρησιμοποιείστε στην αρχική σελίδα σας frames έτσι ώστε να τοποθετήσετε τις βασικές περιοχές του καταστήματος στο ένα μέρος και στο άλλο να εμφανίζονται οι υποσελίδες της κάθε κατηγορίας  Φτιάξτε μία μηχανή αναζήτησης  Φτιάξτε ένα χάρτη του δικτυακού σας τόπου (site map) ώστε ο επισκέπτης να μπορεί με μια ματιά να βλέπει τι υπάρχει στο κατάστημά σας

55 Η δομή του ηλεκτρονικού καταλόγου  Χρησιμοποιείστε μπάρες πλοήγησης και περιλάβετε τα σύμβολα: - της αρχικής σελίδας - της αρχικής σελίδας των τμημάτων ή των προϊόντων σας - της επικοινωνίας - των προσφορών - του δελτίου παραγγελίας - της εξόδου προς το ταμείο - της εξόδου από το κατάστημα Κάντε τον κατάλογό σας γρήγορο  Μη φορτώνετε τις σελίδες σας με γραφικά  Φτιάξτε μικρές σελίδες  Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μεγάλες φωτογραφίες δώστε πρώτα μία έκδοση σε σμίκρυνση και αφήστε τον επισκέπτη να επιλέξει αν θέλει να τη δει στο φυσικό της μέγεθος Εδώ τελειώνει το «αισθητικό» μέρος του κεφαλαίου. Στις επόμενες παραγράφους θα εξετάσουμε τους τρόπου και τα οφέλη της γενικής εξατομίκευσης στο ορθολογιστικό μέρος.

56 Τα οφέλη της εξατομίκευσης του ηλεκτρονικού σας καταστήματος Ο όρος Μαζική Εξατομίκευση περιγράφει τη δυνατότητα κατασκευής εξατομικευμένων προϊόντων από μία γραμμή παραγωγής. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι εφικτό ακριβώς αυτό, δηλαδή η διαφοροποίηση όχι μόνο του προϊόντος, αλλά και όλου του ηλεκτρονικού καταστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

57 Τρόποι γενικής εξατομίκευσης  Εξατομίκευση μέσω σελίδων web  Εξατομίκευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Εξατομίκευση μέσω ειδικού λογισμικού  Ποιες είναι οι υπηρεσίες που μπορούν να εξατομικευτούν  Εξατομίκευση πωλήσεων

58 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Υπάρχει μία γκάμα πιθανών μεθόδων πληρωμής που χρησιμοποιείται στο internet. Η πιο συνήθης είναι η χρήση πιστωτικής κάρτας. Ακόμα μπορούμε να μιλήσουμε και για το ηλεκτρονικό χρήμα (e-cash). Τέλος, η ταχύτητα εξελίξεων στο διαδίκτυο είναι τέτοια που πάντα θα πρέπει κάποιος να θεωρεί ότι πάντα θα υπάρχουν μέθοδοι πληρωμών που δεν τις ξέρει, άρα θα πρέπει να ψάχνει συνέχεια.

59 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ απαρίθμηση μερικών προβλημάτων θα είναι διαφωτιστική, τόσο για τα ίδια ταπροβλήματα που σχετίζονται με το δικτυακό εμπόριο και τις πληρωμές του όσο και σαν γεύση των συναλλαγών που φέρνει το διαδίκτυο:  Παράλληλη οικονομία  Hacking  Πλαστοπροσωπία  Κλασικές απάτες  Ξέπλυμα χρήματος  Φοροδιαφυγή  Έλλειψη κεντρικού εγγυητή συναλλαγών  Παράκαμψη διαφόρων νόμων και κανόνων  Δημιουργία δύο ταχυτήτων καταναλωτών

60 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν κάποιες επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες του δικτύου να ξεχωρίζουν:  Έχουν ως πρώτο στόχο την ευκολία χρήσης των υπηρεσιών τους  Διακρίνονται για την ειλικρίνειά τους  «Νοιώθουν» τις ανάγκες, τις προσδοκίες και του φόβους των πελατών  τους.  Προσαρμόζονται εύκολα σε νέες καταστάσεις  Αντιγράφουν και καινοτομούν  Γνωρίζουν τα μυστικά του γραπτού λόγου  Έχουν ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσης (business plan).  Δεν ξεχνούν πως υπάρχει οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και  έξω από το internet

61 Οι πιθανοί άτυχοι του ηλεκτρονικού εμπορίου  E-shop builders  Internet consultants  Δικτυακά πολυκαταστήματα  Online shops χωρίς εξωδικτυακούς συμμάχους

62 Οι τυχεροί ISPs: η χρήση του internet θα συνεχίσει να αυξάνεται αλματωδώς για αρκετά χρόνια. Ακόμη λοιπόν και αν ένας παροχέας αποτύχει το πιθανότερο είναι ότι δεν θα κλείσει, αλλά απλά θα εξαγοραστεί από κάποιον μεγαλύτερο  ASPs: Τα τελευταία χρόνια ήδη έχουν αρχίσει να γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη οι εταιρίες που φιλοξενούν εφαρμογές internet και κάνουν hosting τα sites.  Integrators: καθημερινά εμφανίζονται νέες πρωτότυπες και πολλά υποσχόμενες εφαρμογές internet η υλοποίηση των οποίων απαιτεί συνεργασία ειδικών software houses.  Web design: η συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα του internet θα υποχρεώσει τις μεγάλες επιχειρήσεις να δαπανούν ολοένα και περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό των web sites τους. Θα υπάρχει λοιπόν αρκετή δουλειά για κάποιους  Εξειδικευμένα e-shops: καταστήματα τα οποία θα παρέχουν κάτι πραγματικά διαφορετικό ή θα απευθύνονται σε κοινό το αγοραστικό ενδιαφέρον του οποίου παραμένει μέχρι σήμερα αδρανές.  Πολυκαναλικοί έμποροι: εταιρίες με πρακτικές πωλήσεων δομημένες κατά το πρότυπο «πωλήσεις σε παραδοσιακά καταστήματα + πωλήσεις μέσω πωλητών + πωλήσεις μέσω καταλόγου + πωλήσεις online» έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να αξιοποιήσουν πλήρως τόσο τις ευκαιρίες που παρέχει η νέα τεχνολογία όσο και τις δυνατότητες που προσφέρει η παλιά.

63 Οι υπερτυχεροί Γενικά, οι κλάδοι που θα κυκλοφορήσουν τα περισσότερα χρήματα και θα πληρωθούν οι μεγαλύτεροι μισθοί.  Πρωτοπόροι: εταιρίες οι οποίες θα ασχοληθούν με τομείς πραγματικά καινοτόμους όπως η διαχείριση εταιρικών email, τα group buying models κτλ.  Διαπλεκόμενοι: αρκετές επιχειρήσεις και σύλλογοι είναι ζημιογόνες, αλλά καταβάλλουν όλο και υψηλότερες αμοιβές στα στελέχη τους. Η εξήγηση αυτού του φαινομένου βρίσκεται στο γεγονός ότι ο άμεσος στόχος δεν είναι τα κέρδη αλλά η παροχή πολιτικής ισχύος στον ιδιοκτήτη τους. Σήμερα, όλες σχεδόν οι ενδείξεις δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος του κοινό από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης στο internet το οποίο αποτελεί σε ολοένα και αυξανόμενο βαθμό την κύρια πηγή πληροφόρησης για τους νεότερους, τους πιο μορφωμένους. Σύντομα λοιπόν οι μεγάλοι διαπλεκόμενοι θα επενδύσουν μεγάλα ποσά στο internet, προσδοκώντας να επεκτείνουν την χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

64 Ανάπτυξη ΗΕ (κερδοφορία)  Εκτιμώμενη κερδοφορία ΗΕ (2003): $176 (δις) (από πελάτες και  επιχειρήσεις  Εκτιμώμενη κερδοφορία ΗΕ (2008): $1.2 (τρις), σχεδόν ίσο με το ΑΕΠ της  Μεγ. Βρετανίας  Χρειάστηκαν 1000 χρόνια για τη Μεγ. Βρετανία να φτάσει σε αυτό το ύψος  ΑΕΠ, μόνο 10 χρόνια για το ΗΕ !!!

65 Ανάπτυξη ΗΕ (κερδοφορία)  Το φαινόμενο του παγόβουνου  Το ορατό μέρος παραλληλίζεται με business-to-consumer (B2C) ΗΕ  Κάτω από την επιφάνεια υπάρχει το business-to-business (B2B) ΗΕ  (σχεδόν το 70% της συνολικής κερδοφορίας

66 Διείσδυση των ηλεκτρονικών αγορών στην ΕΕ

67

68

69 Α.Κατωπόδη Σας Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 : Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες Αργυρή Κατωπόδη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google