Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΙΒΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΙΒΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΙΒΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

2 ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ Οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα που αφορούν τη μηχανική είναι οι εξής: Ο νόμος της αδράνειας λέει ότι ένα αντικείμενο θα τείνει να διατηρηθεί σε στάση ή σε ευθυγράμμιση και ισοταχή κίνηση, εκτός και αν κάποια εξωτερική δύναμη αλλάξει την κατάσταση αυτή. ΣF = 0

3 ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ Ο νόμος της επιτάχυνσης λέει ότι η επιτάχυνση ενός αντικειμένου είναι ανάλογη προς τη δύναμη που ασκείται πάνω του και αντιστρόφως ανάλογη προς τη μάζα το αντικειμένου. ΣF ≠ 0, τότε F = m x a

4 ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ Ο νόμος της δράσης-αντίδρασης λέει ότι για κάθε δράση υπάρχει μια ίσου μέτρο αλλά αντίθετης φοράς αντίδραση. Έτσι οι δυνάμεις εργάζονται σε ζεύγη. Όταν το κάτω άκρο πιέζει το έδαφος καθώς περπατά, το έδαφος πιέζει το κάτω άκρο με μια ίσου μέτρου, αλλά αντίθετης φοράς δύναμη

5 Επίπεδα και άξονες Επίπεδα Άξονες Οβελιαίο (Sagittal Plane) Πρόσθιος ή Μετωπιαίος άξονας (mediolateral axis-coronal/Frontal) Μετωπιαίο (Coronal Plane) Οβελιαίος ή Προσθιοπίσθιος άξονας (Anteroposterior/Sagittal axis) Εγκάρσιο (Axial/horizontal Plane)Κατακόρυφος άξονας (Vertical/Longitudinal axis)

6 1.Μετωπιαίο (Coronal Plane): Είναι ένα κάθετο επίπεδο που χωρίζει το σώμα σε πρόσθιο και οπίσθιο μισό 2. Οβελιαίο (Saggital Plane): Είναι ένα κάθετο επίπεδο που χωρίζει το σώμα σε δεξί και αριστερό μισό. 3. Εγκάρσιο (Axial Plane): Είναι ένα οριζόντιο επίπεδο που Χωρίζει το σώμα σε ανώτερο και Κατώτερο μισό.

7 Οβελιαίος ή Προσθιοπίσθιος άξονας: Ο άξονας αυτός τέμνει κάθετα το μετωπιαίο επίπεδο Πρόσθιος ή Μετωπιαίος άξονας: Ο άξονας τέμνει κάθετα το οβελιαίο επίπεδο. Κατακόρυφος άξονας: Ο άξονας αυτός τέμνει κάθετα το εγκάρσιο επίπεδο.

8 Δυναμική κίνηση Η κίνηση είναι η πράξη ή, η διαδικασία της μεταβαλλόμενης θέσης όσον αφορά κάποιο σημείο αναφοράς Η αιτία της κίνησης είναι μια μορφή δύναμης

9 ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ Στροφική ή κυκλική ονομάζεται η κίνηση ενός σώματος ή τμήματος αυτού γύρω από ένα σταθερό άξονα, έτσι ώστε όλα τα τμήματα του σώματος να κινούνται σε αψίδες και να διανύουν τις ίδιες γωνιακές μετατοπίσεις. Η γραμμική ή μεταφορική κίνηση παρουσιάζεται όταν όλα τα μέρη ενός σώματος κινούνται στην ίδια διεύθυνση και φορά και διανύουν για ίδιους χρόνους ίδια διαστήματα

10 Οι κινηματικές μεταβλητές μιας κίνησης μπορεί να περιλαμβάνουν: (1)τον τύπο της κίνησης που εμφανίζεται, (2) τα επίπεδα της κίνησης, (3) την κατεύθυνση της κίνησης, (4) το εύρος της κίνησης (5) τη διάρκεια της κίνησης. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

11 Ο ανθρώπινος σκελετός αποτελεί ένα σύστημα μοχλών. Ένας μοχλός μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα και κάθε μακρύ οστό είναι σαν μία άκαμπτη ράβδος που μπορεί να μεταβιβάσει, να δεχτεί και να τροποποιήσει τη δύναμη και την κίνηση. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

12 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΧΛΩΝ Ο μοχλός είναι ένα μηχανικό σύστημα μετάδοσης ενέργειας, με σκοπό την παραγωγή έργου Το ανθρώπινο σώμα και συγκεκριμένα το μυοσκελετικό σύστημα, είναι ένα σύστημα μοχλών, η δράση των οποίων παράγει την κίνηση στο σώμα και τη μεταφορά ενέργειας από αυτό σε άλλα σώματα

13 Στις περιγραφές των μοχλών του σώματος υπάρχουν τρία σημεία: (1)Το υπομόχλιο είναι ένα σημείο του άξονα γύρω από το οποίο στρέφεται η μάζα και περνάει μέσα από την άρθρωση στην οποία γίνεται η κίνηση (2) η δύναμη (3) η αντίσταση

14 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΧΛΩΝ Μοχλός 1ου είδους: παρουσιάζει το υπομόχλιο μεταξύ της δύναμης και της αντίστασης (π.χ. τραμπάλα). Το ανθρώπινο σώμα έχει πολύ λίγους μοχλούς 1ου είδους.

15 Μοχλός 2ου είδους: παρουσιάζει την αντίσταση μεταξύ υπομοχλίου και δύναμης

16 Μοχλός 3ου είδους: παρουσιάζει τη δύναμη μεταξύ υπομοχλίου και αντίστασης. Στο ανθρώπινο σώμα υπερέχουν οι μοχλοί 3ουείδους, οι οποίοι βρίσκονται σχεδόν εξολοκλήρου στα άνω και τα κάτω άκρα

17 Μοχλός 1ου είδους Το βάρος της κεφαλής είναι η δύναμη της αντίστασης Οι μύες εξασφαλίζουν την εφαρμοζόμενη δύναμη Υπομόχλιο είναι η ατλαντοϊνιακή άρθρωση ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Στο μοχλό 1ου είδους καταβάλουμε λιγότερη δύναμη(κέρδος), αλλά διανύουμε μεγαλύτερη απόσταση (απώλεια)

18 Μοχλός 2ου είδους Η δύναμη αντίστασης είναι ανάμεσα στην εφαρμοζόμενη δύναμη και το υπομόχλιο

19 Μοχλός 3ου είδους Η δύναμη αντίστασης είναι ο καρπός Υπομόχλιο είναι ο ακγώνας Η εφαρμοζόμενη δύναμη εξασφαλίζεται από τη δύναμη των καμπτήρων Ταχύτητα & εύρος κίνησης Οι περισσότερες κινήσεις του ανθρώπινου κινητικού μηχανισμού γίνονται με μοχλόυς 3 ου είδους (κερδίζονατι μεγαλύτερες μετατοπίσεις των μελών εφαρμόζοντας, σε αντιστάθμισμα, μεγάλες δυνάμεις)

20 Σχεδόν κάθε οστό είναι ένας μοχλοβραχίονας Οι αρθρώσεις είναι τα υπομόχλια Οι δυνάμεις είναι οι μυς, οι περιτονίες, και οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη (βάρος, ελατήρια, λάστιχα κτλ) ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΜΟΧΛΟΙ

21 Ως «δύναμη» στους μοχλούς εννοούμε την κινητήρια δύναμη (αυτή που υπερνικά και τελικά κινεί το μοχλό) Ως «αντίσταση» εννοούμε την αντίρροπη προς την κίνηση δύναμη Όταν ο μοχλός ισορροπεί «δύναμη» θεωρούμε τη μυϊκή ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΜΟΧΛΟΙ

22 Μοχλοί στο ανθρώπινο σώμα

23

24

25 Μοχλοί Παρατηρήστε τους σκελετούς, Τι θα συμβεί?

26 Μοχλοί

27

28 Οι μηχανές χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν ή να πολλαπλασιάσουν την εφαρμοζόμενη δύναμη κατά την εκτέλεση μίας εργασίας ή να παράσχουν ένα μηχανικό πλεονέκτημα Το μηχανικό πλεονέκτημα (MΠ) των μοχλών μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας: ΜΠ = αντίσταση / δύναμη ή MΠ = μήκος του μοχλοβραχίονα δύναμης / μήκος του μοχλοβραχίονα αντίστασης

29 Συστήματα τροχαλιών στο ανθρώπινο σώμα επιτρέπουν την αλλαγή της κατεύθυνσης της δύναμης

30 Δύναμη Δύναμη: Είναι η ώθηση ή έλξη που ασκείται σε ένα αντικείμενο Εσωτερικές / εξωτερικές δυνάμεις Δυνάμεις επαφής/μη επαφής

31 Δυνάμεις & Ροπές Έκκεντρη Δύναμη : η δύναμη της οποίας η διεύθυνση δεν διέρχεται από το Κέντρο Βάρους του σώματος στο οποίο ασκείται συνήθως προκύπτει συνδυασμός στροφικής και γραμμικής κίνησης Αν υπάρχει σταθερός άξονας Στροφική κίνηση (στροφική δύναμη)

32 Έκκεντρη Δύναμη

33 Ροπή Το στροφικό αποτέλεσμα μιας έκκεντρης δύναμης Ισούται με το γινόμενο της δύναμης επί του μοχλοβραχίονα δύναμης Μοχλοβραχίονας δύναμης (ΜΔ): η κάθετη απόσταση από τον άξονα περιστροφής Μεταβάλλεται με μεταβολή της δύναμης ή του ΜΔ

34 Ροπή & Μυϊκή Δύναμη Η ροπή που δημιουργείται από τη σύσπαση μυών εξαρτάται από την κατάφυση, την τάση, το μήκος, και τη γραμμή έλξης τους

35 Ροπή & Μυϊκή Δύναμη Μόνο η στροφική συνιστώσα παράγει ροπή Η σταθεροποιητική συνιστώσα ενεργεί κατά μήκος του μηχανικού άξονα του οστού, που διέρχεται από τον άξονα περιστροφής Δεν είναι έκκεντρηδύναμη Το μήκος του ΜΔ=0

36 ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ= ΤΟ ΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

37 ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ -ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

38 Ανατομικοί Ορισμοί Κίνησης Οι κινήσεις αποκτούν την ονοματολογία τους ανάλογα: α) με το επίπεδο το οποίο λαμβάνουν χώρα όταν το σώμα βρίσκεται στην ανατομική του θέση β) το μέλος του σώματος που πραγματοποιεί την κίνηση γ) την άρθρωση γύρω από την οποία πραγματοποιείται η κίνηση

39 Ανατομικοί Ορισμοί Κίνησης Κάμψη σύγκλιση του προς τον βραχίονα Έκταση απόκλιση του πήχη από τον βραχίονα Υπερέκταση κίνηση πέρα των ορίων που θέτει η αρχική ανατομική θέση του σώματος Προσθιοπίσθιο επίπεδο – μετωπιαίος άξονας

40 Ανατομικοί Ορισμοί Κίνησης Κάμψη – Έκταση Σε άλλες αρθρώσεις του σώματος

41 Ανατομικοί Ορισμοί Κίνησης Απαγωγή η απομάκρυνση του μέλους του σώματος από τον επιμήκη άξονα Προσαγωγή η σύγκλιση του μέλους προς τον επιμήκη άξονα Μετωπιαίο επίπεδο – οβελιαίος άξονας

42 Ανατομικοί Ορισμοί Κίνησης Μετωπιαίο επίπεδο – οβελιαίος άξονας Έσω – έξω στροφή ποδιού – χεριού

43 Ανατομικοί Ορισμοί Κίνησης Οι στροφικές κινήσεις χωρίζονται σε δεξιόστροφες, αριστερόστροφες, έσω και έξω. Εγκάρσιο επίπεδο – κατακόρυφος άξονας

44 Ανατομικοί Ορισμοί Κίνησης Στροφή κεφαλιού – στροφή λεκάνης Εγκάρσιο επίπεδο – κατακόρυφος άξονας

45 Ανατομικοί Ορισμοί Κίνησης Α) Πρινισμός Β)Υπτιασμός Εγκάρσιο επίπεδο – κατακόρυφος άξονας

46 Ανατομικοί Ορισμοί Κίνησης έσω και έξω στροφή του ώμου Διαγώνιο επίπεδο

47 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΙΒΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google