Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανθρώπινο Σώμα, Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή στις προοπτικές της Ψηφιακής Εποχής Νικόλαος Πατσαντάρας Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικής Κοινωνιολογίας Τηλ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανθρώπινο Σώμα, Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή στις προοπτικές της Ψηφιακής Εποχής Νικόλαος Πατσαντάρας Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικής Κοινωνιολογίας Τηλ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανθρώπινο Σώμα, Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή στις προοπτικές της Ψηφιακής Εποχής Νικόλαος Πατσαντάρας Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικής Κοινωνιολογίας Τηλ. 210-7276174 Email: npatsant@phed.uoa.gr

2 Το Ανθρώπινο Σώμα ως Φυσική Οντότητα  Η προσοχή μας στην ΦΑ και στον αθλητισμό στο σύνολό του  αλλά και διαφορετικά κατ’ άθλημα ή αθλητικό μοντέλο εστιάζεται στο σώμα και στα φυσιο-οργανικά χαρακτηριστικά του  όπως δύναμη, ευρωστία, ικανότητα αντοχής, ταχύτητας, πλαστικότητα- ευλυγισία, μορφή, στυλ κ.λπ.

3

4 Κυριαρχία μιας μηχανιστικής- υλιστικής κατανόησης και αντιμετώπισης του σώματος

5

6  Μια μονοσήμαντη Μηχανιστική- Υλιστική προσέγγιση του Σώματος, αδυνατεί να κατανοήσει την δυναμική και αναπόφευκτη αλληλεπίδραση μεταξύ Φυσιολογικών- Νοητικών και Κοινωνικών παραμέτρων  τόσο αναφορικά με ζητήματα Υγείας όσο και με ζητήματα Σωματικών Επιδόσεων!  (Αθλητική Επιστήμη ως Πειραματική Επιστήμη)

7  Στις προοπτικές αυτές ενδέχεται να εννοηθεί ότι το σώμα είναι ένας κοινωνικά-πολιτισμικά ουδέτερος τόπος  Σε μια τέτοια εκδοχή αναδεικνύεται η φύση μονοσήμαντα ως κυρίαρχος διαμορφωτικός και ρυθμιστικός παράγοντας της αθλητικής κοινωνικής πραγματικότητας

8 Το Ανθρώπινο Σώμα ως Κοινωνική Οντότητα  Στην Αθλητική-Κοινωνιολογική σκέψη όταν αναφερόμαστε στο σώμα, το κατανοούμε μεν ως φυσικό σώμα  αλλά ταυτόχρονα διερευνούμε τα κοινωνικά σημαινόμενα που του αποδίδονται και τα νοήματα που αντανακλά σε αντιστοιχία με τον πολιτισμικό-κοινωνικό χώρο και χρόνο.

9  Αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε ότι οι τρόποι που αντιλαμβανόμαστε και χρησιμοποιούμε το Φυσικό Σώμα  καθορίζονται σε υπέρμετρο βαθμό από τις κοινωνικές-πολιτισμικές εξελίξεις

10

11  Για παράδειγμα το αθλητικό σώμα διαπλάθεται στο πλαίσιο μιας κοινωνικής-πολιτισμικής προοπτικής που καθορίζει  το πώς αυτό κατανοείται,  πως ελέγχεται,  πώς βρίσκει εφαρμογές,  και πώς βιώνεται (Πατσαντάρας, 2014) (Πατσαντάρας, 2014)

12

13

14

15  Επομένως η συζήτηση στο πλαίσιο της Αθλητικής Επιστήμης  περί της φύσης του σώματος  της χρήσης,  του νοήματος και της σημασίας που αποδίδεται σε αυτό  οφείλεται να πραγματώνεται στις προοπτικές ενός δι-επιστημονικού παραδείγματος.

16  Ως συνδετικός κρίκος συγκρότησης μιας δι-επιστημονικής προσέγγισης του Σώματος εμφανίζεται η έννοια, ο όρος Σωματοποίηση δια του οποίου υποδηλώνεται  το πώς το σώμα ως φύση βιώνεται σε χωρο-χρονικές αντιστοιχίες  μέσω της αλληλοδιείσδυσης βιολογικών και πολιτισμικών παραγόντων. (Μακρυνιώτη, 2004, Πατσαντάρας, 2014) (Μακρυνιώτη, 2004, Πατσαντάρας, 2014)

17 Σώμα και Τεχνολογική Εξέλιξη Σώμα και Τεχνολογική Εξέλιξη  Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, στις σύγχρονες κοινωνίες  οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εφαρμογές τους κυρίως στα πεδία της βιο-ιατρικής και της βιο-τεχνολογίας, αλλά και της Αθλητικής Επιστήμης  προκαλούν μια μεταβολή των αντιλήψεων περί της φυσικότητας του σώματος

18  Το ανθρώπινο σώμα στον αθλητισμό μέσα από βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις ξεπερνάει τα φυσικά του όρια (εξελισσόμενες μέθοδοι προπόνησης, αθλητικά αξεσουάρ, φαρμακοδιέγερση κ.λπ.)  γίνεται αντιληπτό ως ένας χώρος εξερεύνησης,  ως ένας χώρος πειραματισμών και τεχνολογικών παρεμβάσεων.

19

20  Στον αθλητισμό, περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική περιοχή, γίνεται έντονα διακριτό  το μεταβαλλόμενο νόημα του φυσικού σώματος,  καθώς επίσης και τα ασαφή οριζόμενα ως φυσιολογικά όρια του

21  Πώς θα μπορούσαμε για παράδειγμα να χαρακτηρίσουμε σήμερα το αθλητικό σώμα,  ως φυσικό,  ως τεχνολογικό,  ως τεχνητό,  ως κοινωνικό !

22

23

24  Σε αντιστοιχία με τις εξελίξεις αυτές διαμορφώνεται μια άλλη αντίληψη για τη φυσική ανθρώπινη οντότητα!  Μετα-ανθρωπισμός!

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Ψηφιακή Εποχή  Η σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη χρήση του Δια- δικτύου σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας είναι ένα παράδειγμα της Ψηφιακής Εποχής. (Digital Revolution)

26  Σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ερευνητικών δεδομένων επισημαίνεται  ότι η ανθρώπινη οντότητα δια μέσου της αναπόφευκτης επιρροής από την τεχνολογία οφείλει να προσεγγίζεται  σαν μετα-ανθρώπινο cyborg! (Haraway, 1991-Balsamo, 2000-Gray, 2001)

27

28  Ταυτόχρονα η τεχνολογική πρόοδος και καινοτομία, αναφορικά με τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων διά-δρασης και κοινωνικής επικοινωνίας  μετασχηματίζουν τους τρόπους που σχετιζόμαστε μεταξύ μας ως φυσικές παρουσίες, σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνικής μας ζωής

29  Σήμερα, πάνω από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο (Internet World Stats, 2012)  και πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω κινητών τηλεφώνων (Chatfield, 2013).

30  Η τεχνολογία οδηγεί σε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών, πολιτικών, ψυχολογικών αλλαγών  που επηρεάζουν καθοριστικά τους τρόπους μάθησης,  αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα διαμορφώνουν ταυτότητα

31  Σε ένα μεγάλο αριθμό αθλητικών ερευνών επανεξετάζεται ο τρόπος που κατανοούμε και προσεγγίζουμε  το αθλητικό σώμα  και τις αθλητικές ταυτότητες  μετά την παρεμβατική διείσδυση τεχνολογικών παραγόντων στην διαδικασία προπόνησης, σωματικής εξάσκησης, αποκατάστασης και προαγωγής της υγείας κ.λπ. (Batryn, 2003-Miah, 2004-Wesely, 2001) (Batryn, 2003-Miah, 2004-Wesely, 2001)

32  Η τεχνολογία οδηγεί σε αλλαγές των αντιλήψεων μας περί  κοινωνίας και κοινωνικής διά- δρασης και επικοινωνίας,  περί χρόνου και χώρου,  περί Φυσικού Σώματος και φυσικής παρουσίας κ.λπ.

33 Ψηφιακή Γενιά  Με αυτόν τον όρο, αναφερόμαστε σε μια γενιά που αυτό-ορίζεται και αυτό- αναπαράγεται  μέσα από την εμπειρία της με την ψηφιακή τεχνολογία (Livingstone, 2003; Buckingham, 2006; Tapscott, 2009)

34 Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά;  Η πλειονότητα των παιδιών παίζουν μόνα τους μπροστά σε μια οθόνη αντί να ασχολούνται με φυσικές δραστηριότητες !  Έχουμε μια Μαζική μετανάστευση- μετοίκιση των δραστηριοτήτων από το φυσικό χώρο στον κυβερνοχώρο!

35

36

37

38  “Playstation Generation” (Blair, 2004)  “Net Generation” (Tapscott, 2009)  “Cyberkids”- “cyborg babies” (Buckingham, 2006)  “Always On Generation” (Livingstone/Bober, 2005)  “M Generation” ( Roberts, Foehr & Rideout (2005) ( Roberts, Foehr & Rideout (2005)

39 Σχετικές Έρευνες  Συνέπειες χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά και τους εφήβους στο σχολείο και το σπίτι (Baumgarten&Associates, 2003; Johnson, 2010; Lei, Zhou&Wang, 2009; Livingstone, 2003),  Πιθανοί κίνδυνοι και το ρίσκο της χρήσης από τα παιδιά (Lennings, Amon, Brummert&Lennings, 2010; Staksrud&Livingstone, 2009),  Ανησυχίες των γονιών για τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους (Sorbring, 2014), τον γονικό έλεγχο της χρήσης (Kirwil, 2009),  Εξάρτηση από το διαδίκτυο και επιπτώσεις (Czinch&Hechanova, 2009; Lenng&Lee, 2012; Liu, Liao&Smith, 2012; Young, 2004).  Χρήση από παιδιά και εφήβους των κινητών τηλεφώνων (Campbell& Russo, 2003; Ling, 2007; Svivastava, 2005).

40  Η τεχνολογία οδηγεί την ψηφιακή γενιά σε αντικατάσταση αλλά και αμφισβήτηση των συνηθειών και των προτιμήσεων των προηγούμενων γενεών (Buckingham, 2006; Tapscott, 2009).  Δεν έχει καμία σχέση με την παθητική γένια της τηλεόρασης!

41  Παίρνοντας ως σημείο αναφοράς την δικιά μας προγενέστερη εμπειρία όλα αυτά τα κατανοούμε  ως απόκλιση από αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως φυσιολογικό, φυσικό, κανονικό, υγειές κ.λπ.

42 Τι είναι φυσιολογικό-φυσικό?  Τα όρια μεταξύ φυσικού και τεχνικού κόσμου στο πλαίσιο των εκρηκτικών, κυρίως, τεχνολογικών εξελίξεων είναι δυναμικά μεταβαλλόμενα και γίνονται ολοένα πιο ασαφή και ρευστά (Patsantaras/Kamperidou, 2005)  Αφού τα όρια είναι ρευστά σημαίνει ότι αλλάζει και η αντίληψή μας περί φυσικού σώματος στον αθλητισμό;

43 Τι είναι Υγειές?  Η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο η απουσία νόσου, δισλειτουργίας ή αναπηρίας (Bradby, 2010; Nettleton, 2002; WHO, (Bradby, 2010; Nettleton, 2002; WHO, 1946). 1946).  Πως αντιλαμβανόμαστε την Υγεία στην Αθλητική Επιστήμη;

44  Με την παρέμβαση της τεχνολογίας αλλάζουν οι απόψεις μας περί της φύσης και της φυσιολογικής λειτουργικότητας του σώματος  και ταυτόχρονα αλλάζουν οι αντιλήψεις μας περί υγείας και ασθένειας (Λαζάρου/Πατσαντάρας 2013).

45 Τεχνητά Σώματα: Avatars  Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών δίνεται η δυνατότητα χειραγώγησης, τροποποίησης και παρουσίασης σε πολλαπλές διαστάσεις του σώματος.

46

47

48  Το τεχνητό-δυνητικό Σώμα είναι μια προέκταση της φυσιολογίας μας.  Απλά τα σημαινόμενα του Σώματος στην ψηφιακή του εκδοχή απεμπλέκονται από την βιολογική του βιογραφία!

49  Δια μέσου της δραστηριότητας σε εικονικούς τόπους διάδρασης και επικοινωνίας οι άνθρωποι  μπορούν να επηρεάσουν το εσωτερικό περιβάλλον της Υποκειμενικότητας  καθώς επίσης και τις φυσιολογικές τους διαδικασίες-Λειτουργίες! (Slouka,1995; McRae, 1997; Haraway,1991)

50  Ωστόσο και στην εποχή του τεχνο- κοινωνικού Υποκειμένου η ζωή βιώνεται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, (μετάγγιση των πληροφοριών του εγκεφάλου) δια του Φυσικού Σώματος (Stone 1991;Πατσαντάρας 2014) (Stone 1991;Πατσαντάρας 2014)  Επομένως ο κυβερνοχώρος συλλαμβάνεται ως ένας χώρος φυσικά Ασώματος  Αλλά όμως ως ένας χώρος κατασκευής ΝΕΑΣ Σωματοποίησης.

51 ΕΡΩΤΗΜΑ  Είναι προετοιμασμένοι οι ΚΦΑ για διδάξουν στην Ψηφιακή εποχή?  Να κατανοήσουν ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν είναι απόκλιση αλλά πολιτισμική σύγκληση  Έρευνες σε προηγμένες τεχνολογικά κοινωνίες δείχνουν ότι δεν είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα! (Liang/Walls 2006) (Liang/Walls 2006)

52  Αυτό μας καταναγκάζει να προβούμε σε αναθεωρήσεις και σε αλλαγές αναφορικά με τους στόχους και τις μεθόδους εκπλήρωσης των στόχων  Της Φ.Α  Και του Αθλητισμού

53  Καταναγκάζει σε μια αναθεώρηση της επαγγελματικής κατάρτισης του  Αθλητικού Επιστήμονα

54  Όχι απλά μια τεχνο-γνωστική κατάρτιση (χρήση και εφαρμογή πολυμέσων και ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μάθημα ή στην προπόνηση)  Αλλά κατανόηση του τρόπου που συγκροτείται σήμερα η κοινωνική- πολιτισμική πραγματικότητα!

55 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Ανθρώπινο Σώμα, Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή στις προοπτικές της Ψηφιακής Εποχής Νικόλαος Πατσαντάρας Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικής Κοινωνιολογίας Τηλ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google