Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΥΜΕΡΗ Ανναμαρία Κυριακού Β2. ΟΡΙΣΜΟΣ Τα πολυμερή είναι μεγαλομόρια κατασκευασμένα από την επανάληψη μικρών δομικών μονάδων (μονομερικών στοιχείων)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΥΜΕΡΗ Ανναμαρία Κυριακού Β2. ΟΡΙΣΜΟΣ Τα πολυμερή είναι μεγαλομόρια κατασκευασμένα από την επανάληψη μικρών δομικών μονάδων (μονομερικών στοιχείων)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΥΜΕΡΗ Ανναμαρία Κυριακού Β2

2 ΟΡΙΣΜΟΣ Τα πολυμερή είναι μεγαλομόρια κατασκευασμένα από την επανάληψη μικρών δομικών μονάδων (μονομερικών στοιχείων) ενωμένων μεταξύ τους με χημικούς δεσμούς. Τα πολυμερή προκύπτουν από τη χημική αντίδραση των μονομερών, που ονομάζεται πολυμερισμός.

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΑ Από κυτταρίνη Από πρωτεΐνες Από παράγωγα σακχάρων Από φυσικό ελαστικό Από φυτικές ρητίνες ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ Μακροµόρια µε ανθρακική αλυσίδα Μακροµόρια µε ετεροάτοµα στην αλυσίδα τους ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Οµοπολυµερή (homopolymers) Συµπολυµερή (copolymers) Τυπικό ή τυχαίο συµπολυµερές (random copolymer) Εναλλασσόµενo συµπολυµερές (alternating copolymer) Αδροµερές συµπολυµερές (block copolymer) Ενοφθαλµισµένo συµπολυµερές (graft copolymer) Τεχνικά πολυµερή (engineering polymers) Προηγµένα (high performance polymers) Ευρείας χρήσης πολυµερή (commodity polymers) Οµοαλυσωτά Ετεροαλυσωτά Γραµµικό (linear) ∆ικτυωτό ή διασταυρούµενο (crosslinked) ή πλέγµα (network) ∆ιακλαδωµένο (branched) ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΡΗΣΗ

5 ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Θερμοπλαστικά ή πλαστομερή ή πλαστικά Τυπικά θερµοσκληρυνόµενα πολυµερή Ελαστοµερή ή ελαστικά Θερµοσκληρυνόµενα ή θερµοσταθερά

6 ΔΟΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Σύσταση (Constitution). Στερεοταξική διευθέτηση/Απεικόνιση (Configuration) ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ/ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ Σχηµατισµός/∆ιαµόρφωση (Conformation) Προσανατολισµός (Orientation) Κρυσταλλικότητα (Crystallinity)

7 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ

8 ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

9 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ

10 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣΚΑΙ ΕΝ∆ΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ

11 ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Το µέσου αριθµού µοριακό βάρος (The Number Average Molecular Weight), Mn Το µέσου βάρους µοριακό βάρος (The Weight Average Molecular Weight), Mw Το µέσου ιξώδους µοριακό βάρος (The Viscosity Average Molecular Weight), Mv

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ http://courseware.mech.ntua.gr/ml00001/mathimata/A1_Polimeri_Genika.pdf http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL111/482/3167,12787/ https://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ETY454/notes/CHAPTER-00B- INTRODUCTION_GR.pdf http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/111-polymers


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΥΜΕΡΗ Ανναμαρία Κυριακού Β2. ΟΡΙΣΜΟΣ Τα πολυμερή είναι μεγαλομόρια κατασκευασμένα από την επανάληψη μικρών δομικών μονάδων (μονομερικών στοιχείων)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google