Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Ενότητα # 2: Η Οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Ενότητα # 2: Η Οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Ενότητα # 2: Η Οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

3 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Κάτω από κάθε εικόνα υπάρχει ο σύνδεσμος από τον οποίο προέρχεται και σε αυτή ανήκουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα. 3

4 Σκοποί ενότητας Διάκριση των δημοσίων σχέσεων. Γνώση του τρόπου ένταξης των δημοσίων σχέσεων μέσα σε μία επιχείρηση, ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Γνώση των δραστηριοτήτων του τμήματος δημοσίων σχέσεων. Αναγνώριση του ρόλου του διοικητή των δημοσίων σχέσεων. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Διακρίσεις των Δημοσίων Σχέσεων. Οι Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία. Ο Διοικητής των Δημοσίων Σχέσεων. 5

6 Διακρίσεις των Δημοσίων Σχέσεων Μάθημα: Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία, Ενότητα # 2: Η Οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης, Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

7 Δημόσιες σχέσεις Επιχειρησιακές δημόσιες σχέσεις Δημόσιες σχέσεις επώνυμου προϊόντος 7

8 Επιχειρησιακές δημόσιες σχέσεις. Είναι μια σημαντική επικοινωνιακή τεχνική η οποία συμβάλλει στο να δουν, σημαντικά άτομα ή ομάδες την επιχείρηση με έναν καλύτερο τρόπο. Είναι η φωνή της επιχείρησης στους διαδρόμους της εξουσίας πριν από τη λήψη μιας σημαντικής απόφασης. Καλύτερες σχέσεις με την κοινότητα, περιβαλλοντικές, καταναλωτικές και εργατικές ενώσεις κ.α. Αντιμετώπιση κρίσεων! Ποιος θα ειδοποιηθεί; Πώς; Ποιος θα μιλήσει; Με ποιόν τρόπο θα ετοιμαστεί το κείμενο; Από ποιόν; Οι δημόσιες σχέσεις διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο. 8

9 Δημόσιες σχέσεις επώνυμου προϊόντος Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν ένα από τα στοιχεία του μείγματος επικοινωνίας (διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, προσωπικές πωλήσεις). Συμβάλλουν στην τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά στόχο, ενισχύοντας την συμβολική αξία του, στο μυαλό των καταναλωτών (π.χ. νέες τεχνολογίες). Ευρύ φάσμα ενεργειών. Απλά δελτία τύπου μέχρι παροχή δειγμάτων προϊόντων για δοκιμή από διαμορφωτές κοινής γνώμης. Έτσι εξασφαλίζεται η δωρεάν δημοσιότητα σε έντυπα που απευθύνονται στον κοινό στόχο του προϊόντος. 9

10 Οι Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία Μάθημα: Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία, Ενότητα # 2: Η Οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης, Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

11 Λειτουργία των δημοσίων σχέσεων Ανάλυση, ερμηνεία και καταγραφή της κοινής γνώμης, των στάσεων και των συμπεριφορών γενικότερα του κοινού, που έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία και τη συμπεριφορά του ίδιου του οργανισμού. Συμμετοχή στη διαμόρφωση στρατηγικών αποφάσεων και ενεργειών σε θέματα πολιτικής και επικοινωνίας του οργανισμού. Έρευνα και αξιολόγηση των προγραμμάτων και των δράσεων επικοινωνίας του οργανισμού. Οριοθέτηση των στόχων και δέσμευση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων. 11

12 Οι δημόσιες σχέσεις ως λειτουργία του Μάνατζμεντ (1 από 2) Η πρώτη λέξη κλειδί σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων είναι η σκόπιμη εφαρμογή τους. Δηλαδή οι δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων βασίζονται σε σκόπιμες και προγραμματισμένες ενέργειες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Η σκόπιμη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων πλαισιώνεται από τη συστηματική και οργανωτική τους φύση. Η έρευνα, η ανάλυση και η καταγραφή απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών είναι μια συστηματική διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσα στο χρόνο. 12

13 Ταυτόχρονα η οργάνωση και ο προγραμματισμός για την διάθεση των απαιτούμενων πόρων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι απαραίτητος. Ως φυσιολογική συνέχεια όλων των παραπάνω προκύπτει ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. Τα αποτελέσματα ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων είναι ποσοτικά και ποιοτικά μετρήσιμα. 13 Οι δημόσιες σχέσεις ως λειτουργία του Μάνατζμεντ (2 από 2)

14 Υπόδειγμα άριστου τρόπου εξάσκησης Δ.Σ. (1 από 2) Οι Grunig & Grunig (1998) σε μελέτη τους για το υπόδειγμα του άριστου τρόπου εξάσκησης των δημοσίων σχέσεων κατέληξαν σε πέντε προτάσεις για την βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας των δημοσίων σχέσεων:  Το τμήμα δημοσίων σχέσεων πρέπει να είναι μια διακριτή οντότητα στο οργανωτικό σχήμα του οργανισμού και να μπορεί να συμβάλλει στη στρατηγική διοίκησης του οργανισμού.  Όλα τα προγράμματα επικοινωνίας πρέπει να συντονίζονται από το τμήμα δημοσίων σχέσεων. 14 Πηγή: http://weagency.com/images/PR-social-media.png

15  Οι δημόσιες σχέσεις δεν μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα, όπως το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα ανθρωπίνων πόρων κ.α.  Η διάρθρωση του τμήματος δημοσίων σχέσεων πρέπει να είναι οριζόντια, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα η δέσμευση ανθρώπων και πόρων σε νέα προγράμματα καθώς νέες κατηγορίες κοινού αποκτούν στρατηγική σημασία, ενώ άλλες χάνουν τη στρατηγική τους θέση απέναντι στον οργανισμό.  Το υπόδειγμα της αμφίδρομης συμμετρικής επικοινωνίας αποτελεί το ιδανικό υπόδειγμα για τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων με τις ομάδες ενδιαφέροντος. 15 Υπόδειγμα άριστου τρόπου εξάσκησης Δ.Σ. (2 από 2) Πηγή: http://weagency.com/images/PR-social-media.png

16 Οι δημόσιες σχέσεις αποσκοπούν στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού και του κοινού. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού και του κοινού. Συμπεράσματα 16 Πηγή: https://lh5.googleusercontent.com/- cHS8U0wKYmM/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAc/Ivk2METgAS4/w800-h800/photo.jpg

17 Η δυνατότητα και από τις δυο πλευρές να γνωρίζουν τις απόψεις και τις θέσεις κάθε πλευράς, να διαμορφώνουν τη δική τους στάση και να αλληλεπιδρούν με σκοπό το αμοιβαίο όφελος δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη μονόδρομη επικοινωνία χωρίς τη δυνατότητα της ανάδρασης. 17 Συμπεράσματα Τελικά οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν μια διοικητική λειτουργία στρατηγικής σημασίας για έναν οργανισμό.

18 Οργάνωση του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη θέση που έχει το τμήμα στην επιχείρηση. Συνεργασία με όλα τα τμήματα αλλά και με την ανώτατη διεύθυνση. 18 Ανώτατο διευθυντικό στέλεχος Διευθυντής προσωπικού Διευθυντής εργοστασίου Διευθυντής μάρκετινγκ Διευθυντής οικονομικών Διευθυντής Δ.Σ. Επικοινωνία με εσωτερικό και εξωτερικό κοινό/ Παίρνει και δίνει πληροφορίες

19 Επιλογή Δημοσίων Σχέσεων Περιορισμένη εμβέλεια και διαχρονική συνέπεια = Εταιρεία συμβούλων Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Δ.Σ. = αυτόνομο τμήμα Δ.Σ. 19 Υπεύθυνος Δ.Σ. Βοηθός υπεύθυνου Δ.Σ. Επιμελητής έκδοσης εταιρικής εφημερίδας Οργανωτής επισκέψεων στις εγκαταστάσεις Φωτογράφος Υπεύθυνος εντύπων και δημοσιεύσεων Υπεύθυνος τύπου

20 Πλεονεκτήματα τμήματος Δ.Σ. Εξοικειωμένο με τον οργανισμό – Γνωρίζει τα προβλήματα της επιχείρησης/ την επιχειρησιακή κουλτούρα και τις αντιδράσεις των εργαζομένων. Εξοικείωση με τη φιλοσοφία της διοίκησης αλλά και με τις ικανότητες και περιορισμούς των συνεργατών. Δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε μια κρίση με άμεση λήψη αποφάσεων Δικό του σύστημα συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης της πληροφορίας Επικοινωνία μέσα στον οργανισμό. Οργανώνει προγραμματίζει ελέγχει τις δραστηριότητες του. Συμβουλευτική εργασία (άμεση και καθημερινή για τυχόν προβλήματα –εσωτερικά και εξωτερικά) 20

21 Μη κατάλληλη παιδεία και μειωμένα προσόντα = παθητικό για την επιχείρηση. Αν δεν έχει υψηλή θέση στο οργανόγραμμα οι αποφάσεις του δεν είναι σεβαστές. Η χρησιμοποίηση εσωτερικού ή εξωτερικού συμβούλου δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος της ή τον τύπο της αλλά και από τους πόρους και τις προοπτικές που διαθέτει. Πχ. Επιθετική πολιτική = ενίσχυση και προστασία σε συνεχή βάση της εικόνας στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 21 Μειονεκτήματα τμήματος Δ.Σ.

22 Εταιρεία συμβούλων Δ.Σ. Υπηρεσίες που παρέχουν: Επικοινωνία με το κοινό (εσωτερικό & εξωτερικό) Συνεχή υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα (διαχείριση κρίσεων, απεργιών κλπ) Συμβουλευτικό χαρακτήρα σε συγκεκριμένα θέματα, χωρίς να έχει εκτελεστικό χαρακτήρα Επιλογή εταιρείας Σύγκλιση συμφερόντων-συγκέντρωση πληροφοριών-Short list Ανταγωνιστική μέθοδος (όλοι υποβάλλουν «επιφανειακές» προτάσεις, λόγω κόστους) Επιλεκτική μέθοδος (πιο ολοκληρωμένα προγράμματα -έξοδα βαραίνουν την επιχείρηση) 22

23 Πλεονεκτήματα εταιρειών συμβούλων Κριτική και ανεξάρτητη γνώμη καθώς δεν έχει υπαλληλική σχέση με την επιχείρηση. Πολύ μεγάλη εμπειρία, εξοικειωμένη με τα περισσότερα μέσα επικοινωνίας. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μικρότερο κόστος. 23

24 Μειονεκτήματα εταιρειών συμβούλων Περιορισμένος χρόνος (ανάλογα με τις εργατοώρες που έχει πληρωθεί). Βρίσκεται έξω από την επιχείρηση και έρχεται σε επαφή με ελάχιστα άτομα μέσα στην επιχείρηση. Δεν διαθέτει τις εσωτερικές γραμμές επικοινωνίας. Δεν έχει την ικανότητα να εκτελέσει εσωτερικές δημόσιες σχέσεις. Το μόνο σίγουρο… Η επιχείρηση χρειάζεται εξειδικευμένα στελέχη (εσωτερικά ή εξωτερικά) να πραγματοποιούν τις δημόσιες σχέσεις 24

25 Δραστηριότητες τμήματος Δ.Σ. Ανακοινώσεις στον τύπο Περιοδικό (εσωτερικό & εξωτερικό κοινό) Διανομή & φύλαξη οπτικοακουστικού υλικού Ανάθεση & οργάνωση εκθέσεων Χειρισμός χορηγιών Οργάνωση επισκέψεων στο χώρο του εργοστασίου Συμμετοχή σε συνέδρια Αντιπροσώπευση επιχείρησης σε ενώσεις / σωματεία Συνεργασία με εξωτερική εταιρεία συμβούλων Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης Ανάθεση ερευνών ή δημοσκοπήσεων Εορτασμούς επετείων Επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες Έλεγχος πληροφόρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 25

26 Δ.Σ. και τα τμήματα της επιχείρησης Τμήμα μάρκετινγκ (ενίσχυση προϊόντος) Τμήμα προσωπικού (καλό εργασιακό κλίμα, αύξηση παραγωγικότητας) Τμήμα προώθησης πωλήσεων Τμήμα έρευνας αγοράς (προκαθορισμός στόχων-προσδιορισμός των μέσων-μέτρηση αποτελέσματος) Τμήμα χρηματοοικονομικών (ενίσχυση οικονομικών σχέσεων με μερίδες επενδυτών-η εφαρμογή του προϋπολογισμού χρειάζεται την πειθώ του τμήματος Δ.Σ.) Τμήμα παραγωγής (γνωστοποίηση διαδικασιών παραγωγής προς τα έξω) Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (το τμήμα Δ.Σ. δίνει επίσημες και ανεπίσημες πληροφορίες) 26

27 Το κοινό των Δ.Σ. Εσωτερικό κοινό Υπάλληλοι Προμηθευτές, Διανομείς, πωλητές Πιστοί καταναλωτές Μέτοχοι Εξωτερικό κοινό ΜΜΕ Τοπική κοινότητα Κυβερνητικοί παράγοντες Χρηματοοικονομική κοινότητα Πιθανοί πελάτες 27

28 Το παράδειγμα της εταιρείας Ο.Τ.Ε.

29 Οργάνωση Δ.Σ. ΟΤΕ ΟΤΕ Τμήμα Δ.Σ. Τμήμα Τύπου και ΜΜΕ Τμήμα Εσωτερικής επικοινωνίας Μουσείο Τηλεπικοινωνιών 29

30 Τμήμα Δ.Σ. - ΟΤΕ Επικοινωνία με μέτοχους, προμηθευτές, κλπ. Επικοινωνία με δημόσιες αρχές. Χειρισμός θεμάτων Δ.Σ. με οργανισμούς, ιδρύματα κλπ. Εισήγηση για χορηγίες. Οργάνωση παρακολούθηση συνεδρίων. Σύνταξη και διανομή ανακοινώσεων / φωτογραφιών και άρθρων. 30

31 Τμήμα τύπου και ΜΜΕ. - ΟΤΕ Υλοποίηση & παρακολούθηση προγραμμάτων προβολής εταιρικής εικόνας. Συνεργασία με διαφημιστικές εταιρίες. Σύνταξη και δημοσίευση δελτίων τύπου, οργάνωση συνεντεύξεων, έκδοση φυλλαδίων. Μέριμνα για ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω Internet. Διαχείριση της επικοινωνίας με ΜΜΕ για προβολή και προώθηση των θέσεων του ΟΤΕ. 31

32 Τμήμα εσωτερικής επικοινωνίας - ΟΤΕ Χειρισμός θεμάτων επικοινωνίας με το προσωπικό. Πραγματοποίηση των πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών και εορταστικών εκδηλώσεων για το προσωπικό. Παραγωγή προμήθεια και διανομή επικοινωνιακού υλικού. Πραγματοποίηση έρευνας γνώμης και ηθικού εργαζομένων. Παρακολούθηση συνδικαλιστικού τύπου. Χειρισμός παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων. Κατευθύνσεις για θέματα εσωτερικής επικοινωνίας στις θυγατρικές επιχειρήσεις. 32

33 Μουσείο Τηλεπικοινωνιών - ΟΤΕ Συγκέντρωση οργάνωση μουσειακού υλικού. Οργάνωση βιβλιοθήκης και σημειώσεων. Οργάνωση εκθέσεων, ξεναγήσεων (Ελλάδα και εξωτερικό). 33

34 Ο Διοικητής των Δημοσίων Σχέσεων Μάθημα: Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία, Ενότητα # 2: Η Οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης, Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

35 Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Υπεύθυνος Δ.Σ. Διοίκηση Διάφορα είδη Κοινού (Publics) Ο ρόλος του υπεύθυνου Δ.Σ. σύμφωνα με την επιχειρηματική πρακτική, δεν περιορίζεται μόνο στην επικοινωνία, αλλά και στη συμμετοχή στις στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις για την πορεία της επιχείρησης. 35

36 Δημόσιες Σχέσεις 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Κοινό συνδεδεμένο με την επιχείρηση ΕΜΦΑΣΗ: α) Απασχολούμενοι β) Πελάτες 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Κοινό συνδεδεμένο με την επιχείρηση ΕΜΦΑΣΗ: α) Απασχολούμενοι β) Πελάτες 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άτομα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την επιχείρηση ΕΜΦΑΣΗ: Τι ενδιαφέρει το κοινό και όχι τι ενδιαφέρει την επιχείρηση 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άτομα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την επιχείρηση ΕΜΦΑΣΗ: Τι ενδιαφέρει το κοινό και όχι τι ενδιαφέρει την επιχείρηση ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ

37 Χαρακτηριστικά υπεύθυνου Δ.Σ. Αντιμετώπιση διαφορετικών προσδοκιών (τόσο από τα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης όσο και με το εξωτερικό «κοινό» -πελάτες προμηθευτές, κοινότητες, κλπ). Έχει δυο ρόλους 1.Ερευνητής και επιλυτής προβλημάτων 2.Υπεύθυνος επικοινωνίας Οφείλει να διοικεί σωστά και να συνδέει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχείρηση με το κοινό που την ενδιαφέρει. Αντιμετώπιση διαφορετικών προσδοκιών (τόσο από τα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης όσο και με το εξωτερικό «κοινό» -πελάτες προμηθευτές, κοινότητες, κλπ). Έχει δυο ρόλους 1.Ερευνητής και επιλυτής προβλημάτων 2.Υπεύθυνος επικοινωνίας Οφείλει να διοικεί σωστά και να συνδέει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχείρηση με το κοινό που την ενδιαφέρει. 37

38 38 Χαρακτηριστικά υπεύθυνου Δ.Σ. Ηλικία Εκπαίδευση (ευρύτερη) ΕμπειρίαΠροσωπικότηταΕυελιξίαΔιπλωματικότητα

39 Χαρακτήρας με ακεραιότητα Αίσθηση δικαιοσύνης και λογικής Ικανότητα δημιουργικής σκέψης Ειλικρίνεια και εχεμύθεια Αντικειμενικότητα Ενδιαφέρον να δίνει λύσεις Ευρύτητα πολιτιστικού επιπέδου Περίεργο πνεύμα Δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης Εκπαίδευση στις κοινωνικές επιστήμες Προσωπικά χαρακτηριστικά

40 Σημαντικότεροι παράγοντες 40 Επίπεδο μόρφωσης. – Το 41% έχει ανώτατη εκπαίδευση και το 42% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση – Το 47% έχει περισσότερα από 6 χρόνια. – Το 24% έχει 4-5 χρόνια. Χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο. – Το 67% έχει περισσότερα από 6 χρόνια. – Το 20% έχει 4-5 χρόνια. Άνδρες 33% - Γυναίκες 67% Ηλικία: N=170 (1999) ΗλικίαΣυχνότητα 26-3016,7% 31-3522,2% 41-4527,8% 51-5511,1%

41 Ως υπεύθυνος επικοινωνίας οφείλει να διοικεί σωστά την αλλαγή και να συνδέει την επιχείρηση με τα κοινά που την ενδιαφέρουν Το στέλεχος των δημοσίων σχέσεων ως επιλυτής προβλημάτων θα πρέπει να βρίσκει θέματα και να ασχολείται με εικόνες

42 Στρατηγικές & τακτικές αποφάσεις Το 82% συμμετέχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Το 99% συμμετέχει στη λήψη τακτικών αποφάσεων. Το 82% συμμετέχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Το 99% συμμετέχει στη λήψη τακτικών αποφάσεων. 42

43 Αναφερθείσες δυσκολίεςΓυναίκες (%)Άντρες (%) Προβλήματα λόγω των πολλών εσωτερικών σχέσεων.8160.8 Προβλήματα σχετικά με την κατανομή του χρόνου τους.3559 Συνεχή προβλήματα σχετικά με διοικητικά θέματα.3738 Προβλήματα εξαιτίας της θέσης του τμήματος Δ.Σ. μέσα στην επιχείρηση. 5853 Απουσία ισχυρής δομής της επιχείρησης.242626 Δεν αναφέρθηκε καμία δυσκολία.91 43 Δυσκολίες των στελεχών Δ.Σ.

44 Οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν κύριο συστατικό στην εποχή της γρήγορης επικοινωνίας και των δικαιολογημένα περίεργων πολιτών Πηγή: http://image.slidesharecdn.com/public-relations-quotes-140508150340-phpapp01/95/17-inspirational-public-relations-quotes-3-638.jpg?cb=1399900321

45 Λέξεις κλειδιά Δημόσιες Σχέσεις Επώνυμο προϊόν Επιχειρησιακές Δ.Σ. Μάνατζμεντ Οργάνωση Δ.Σ. Εταιρεία Συμβούλων Κοινό 45

46 Τέλος Ενότητας # 2 Μάθημα: Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία, Ενότητα # 2: Η Οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης, Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων


Κατέβασμα ppt "Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Ενότητα # 2: Η Οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google