Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντελοποίηση δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων αναπαριστούν έννοιες του πραγματικού κόσμου Για να είναι εφικτή η αναπαράσταση πρέπει οι έννοιες του πραγματικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντελοποίηση δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων αναπαριστούν έννοιες του πραγματικού κόσμου Για να είναι εφικτή η αναπαράσταση πρέπει οι έννοιες του πραγματικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντελοποίηση δεδομένων

2 Οι βάσεις δεδομένων αναπαριστούν έννοιες του πραγματικού κόσμου Για να είναι εφικτή η αναπαράσταση πρέπει οι έννοιες του πραγματικού κόσμου να περιγραφούν πλήρως και σαφώς με τρόπο –Κατανοητό από τους ειδικούς στο αντικείμενο (λογιστές, βιολόγους, κ.λπ.) –Κατανοητό από τους ειδικούς βάσεων δεδομένων –Δυνατό να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης και προγραμματισμού της βάσης δεδομένων Η διαδικασία αυτή ονομάζεται μοντελοποίηση δεδομένων

3 Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων Βήμα 1: συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων –Οι σχεδιαστές συζητούν με τους μελλοντικούς χρήστες της βάσης δεδομένων για κατανόηση και καταγραφή απαιτήσεων –Παράγεται το σύνολο απαιτήσεων χρηστών –Πέρα από απαιτήσεις σε δεδομένα το σύνολο απαιτήσεων περιέχει και λειτουργικές απαιτήσεις (πράξεις που πρέπει να γίνονται), ανακτήσεις και ενημερώσεις

4 Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων Βήμα 2: Δημιουργία εννοιολογικού σχήματος –Περιεκτική περιγραφή των απαιτήσεων των χρηστών για τα δεδομένα (όχι τις λειτουργίες) –Περιγράφει λεπτομερώς τους τύπους δεδομένων, τις συσχετίσεις μεταξύ τους και τους περιορισμούς σε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης Δεν εξετάζονται λεπτομέρειες υλοποίησης ή αποθήκευσης σ’ αυτό το στάδιο Το σχήμα είναι κατανοητό από τους ειδικούς περί τα αντικείμενα, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν την ορθότητά του Με τις πράξεις του μοντέλου δεδομένων σκιαγραφούνται δοσοληψίες υψηλού επιπέδου για να διαπιστωθεί ότι το μοντέλο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των χρηστών Το μοντέλο αναθεωρείται, όπου είναι απαραίτητο

5 Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων Βήμα 3: Υλοποίηση της βάσης δεδομένων –Απεικόνιση του εννοιολογικού μοντέλου στο μοντέλο του συστήματος βάσης δεδομένων (λογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων) –Παράγεται στο σχήμα της βάσης δεδομένων Βήμα 4: φυσικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων –Καθορισμός εσωτερικών δομών αποθήκευσης και οργανώσεων αρχείων –Εν παραλλήλω υλοποιούνται τα προγράμματα εφαρμογών που εμπεριέχουν τις δοσοληψίες που απαιτούν οι χρήστες

6 Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων Μικρό- κοσμος Συλλογή & Ανάλυση απαιτήσεων Απαιτήσεις βάσης δεδομένων Λειτουργικές απαιτήσεις Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων Εννοιολογικός σχεδιασμός Υψηλού επιπέδου προδιαγραφές δοσοληψιών Εννοιολογικό σχήμα υψηλού επιπέδου Σχεδιασμός προγραμμάτων εφαρμογών Λογικός σχεδιασμός Λογικό σχήμα (εννοιολογικό Β.Δ.) Υλοποίηση δοσοληψιών Φυσικός σχεδιασμός Εσωτερικό σχήμα

7 Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων - Παράδειγμα Μοντελοποίηση ενός μουσείου (αποτελέσματα συλλογής και ανάλυσης απαιτήσεων) –Ένα μουσείο έχει μία γενική περιγραφή, μία διεύθυνση (πιθανώς και έναν χάρτη), ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ένα φαξ, πιθανώς να έχουμε φωτογραφίες του μουσείου –Το μουσείο διαθέτει ένα πλήθος από συλλογές. Κάθε συλλογή έχει ένα όνομα και μία περιγραφή, ενώ περιλαμβάνει και ένα πλήθος εκθεμάτων –Κάθε έκθεμα του μουσείου έχει ένα όνομα και μία περιγραφή. Είναι δυνατόν για κάθε έκθεμα να έχουμε φωτογραφίες, βίντεο, τρισδιάστατα μοντέλα, ήχους. Οι φωτογραφίες μπορεί να έχουν χαρακτηρισμό άποψης (εμπρόσθια, πλάγια κ.λπ.) και ανάλυσης (υψηλή, χαμηλή κ.λπ.), ενώ τα βίντεο και τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορεί να έχουμε μόνο ανάλυση. Τέλος, σε κάθε έκθεμα μπορεί να αντιστοιχίζονται ιδιότητες με συγκεκριμένες τιμές (π.χ. ιδιότητα «Ζωγράφος» με τιμή «Θεόφιλος», ιδιότητα «Ανακαλύφθηκε από» με τιμή «Σλήμαν» κ.ο.κ.) –Το μουσείο έχει ένα σύνολο από προθήκες. Κάθε προθήκη έχει έναν τύπο (κλειστή, ανοιχτή), χρώμα και διαστάσεις και μπορεί να φιλοξενεί ένα έκθεμα

8 Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων Υψηλού επιπέδου εννοιολογικό μοντέλο για την περιγραφή δεδομένων Περιγράφει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τις έννοιες –Της οντότητας –Του γνωρίσματος –Της συσχέτισης Υπάρχουν και επεκτάσεις του μοντέλου, όπως το Επεκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων που περιλαμβάνει αντικειμενοστρεφή χαρακτηριστικά

9 Οντότητες και Γνωρίσματα Οντότητα: το βασικό αντικείμενο του μοντέλου ΟΣ –Ένα «πράγμα» του μικρόκοσμου με ανεξάρτητη ύπαρξη Είτε «φυσικό αντικείμενο» (άνθρωπος, σπίτι, προϊόν) Είτε «ιδεατό αντικείμενο» (έργο, ειδικότητα, μάθημα, μέτρηση) Κάθε οντότητα στα πλαίσια του μικρόκοσμου έχει ιδιότητες που την περιγράφουν, τα γνωρίσματα –Π.χ. η οντότητα Μουσείο περιγράφεται από όνομα, περιγραφή, διεύθυνση, τηλέφωνο και φαξ –Μία οντότητα μπορεί να έχει και άλλες ιδιότητες στον «πραγματικό κόσμο» που δεν αφορούν τον μικρόκοσμο (π.χ. μουσείο  εμβαδόν, συλλογή  συντηρητής)

10 Οντότητες και Γνωρίσματα Μία συγκεκριμένη οντότητα έχει κάποιες τιμές για κάθε γνώρισμα Όνομα: Εθνικό Μουσείο Διεύθυνση: πλατεία Βικτωρίας Τηλέφωνο: 210 6868357 Φαξ: 210 32439382 Όνομα: Άγαλμα Διός Περιγραφή: Το άγαλμα αυτό... Φωτογραφίες: {(Φ1, εμπρόσθια, υψηλή ανάλυση), (Φ2, πλάγια, χαμηλή ανάλυση), (Φ3, κάτοψη, μέση ανάλυση)} Συγκεκριμένο μουσείο Συγκεκριμένο Έκθεμα Οι τιμές των γνωρισμάτων για τις συγκεκριμένες οντότητες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων

11 Τύποι γνωρισμάτων στο μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων Απλά γνωρίσματα που έχουν μία αδιαίρετη τιμή –Όνομα (Συμβολοσειρά) –Περιγραφή (Συμβολοσειρά) –Έτος ίδρυσης (Ακέραιος) Σύνθετα γνωρίσματα που μπορούν να υποδιαιρεθούν σε μικρότερα τμήματα με ξεχωριστή σημασία –Διεύθυνση  οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, χώρα –Τηλέφωνο  κωδικός χώρας, κωδικός φορέα, κωδικός περιοχής, αριθμός –Η τιμή ενός σύνθετου γνωρίσματος είναι η παράθεση όλων των συνιστώντων απλών γνωρισμάτων Είναι πιθανόν μερικά γνωρίσματα να μπορούν να υποδιαιρεθούν, αλλά η υποδιαίρεση να μην προσθέτει αξία στα πλαίσια του μικρόκοσμου – αυτά εκλαμβάνονται ως απλά γνωρίσματα –Αριθμός τηλεφώνου  διεθνής κωδικός, κωδικός φορέα, αριθμός –Ημερομηνία ίδρυσης  ημέρα, μήνας, έτος

12 Τύποι γνωρισμάτων στο μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων Μονότιμα γνωρίσματα έναντι πλειοτίμων –Για τα μονότιμα γνωρίσματα κάθε συγκεκριμένη οντότητα έχει ακριβώς μία τιμή (μερικές φορές, καμία) Διεύθυνση και έτος ίδρυσης για μουσεία Περιγραφή για ένα έκθεμα –Για τα πλειότιμα γνωρίσματα κάθε συγκεκριμένη οντότητα μπορεί να έχει πάνω από μία τιμές (μερικές φορές, καμία) φωτογραφίες ενός μουσείου ήχοι ενός εκθέματος

13 Τύποι γνωρισμάτων στο μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων Αποθηκευόμενα έναντι παραγόμενων γνωρισμάτων –Σε μερικές περιπτώσεις οι τιμές δύο ή περισσότερων γνωρισμάτων σχετίζονται έτη λειτουργίας = τρέχον έτος – έτος ίδρυσης πλήθος_φωτογραφιών = | φωτογραφίες| –Το γνώρισμα που υπολογίζεται βάσει των υπόλοιπων ονομάζεται παραγόμενο γνώρισμα, ενώ τα υπόλοιπα ονομάζονται αποθηκευόμενα γνωρίσματα

14 Τιμές NULL σε γνωρίσματα Σε μερικές μία συγκεκριμένη οντότητα μπορεί να μην έχει καμία δυνατή τιμή για ένα γνώρισμα –ένα μουσείο δεν έχει φαξ –το γνώρισμα χάρτης δεν έχει νόημα για μουσεία που λειτουργούν ηλεκτρονικά Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται μία ειδική τιμή NULL που ανατίθεται στα γνωρίσματα αυτά Η τιμή NULL χρησιμοποιείται επίσης για τις περιπτώσεις που η τιμή ενός γνωρίσματος είναι άγνωστη –δεν γνωρίζουμε τη διεύθυνση ενός μουσείου ή τον ταχυδρομικό κώδικα –δεν γνωρίζουμε την ονομασία μιας συλλογής

15 Τύποι οντοτήτων, σύνολα τιμών και γνωρίσματα-κλειδιά Μία βάση δεδομένων περιέχει ομάδες από παρόμοιες οντότητες –μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες εργαζόμενοι σε εταιρία –μερικές χιλιάδες προϊόντα σε ένα σούπερ-μάρκετ Όλες οι οντότητες της ίδιας ομάδας περιγράφονται από τα ίδια γνωρίσματα, κάθε οντότητα όμως έχει διαφορετικές τιμές γι’ αυτά Ένας τύπος οντοτήτων ορίζει ένα σύνολο από οντότητες που έχουν τα ίδια γνωρίσματα Ο τύπος οντοτήτων περιγράφεται στη Β.Δ. από το όνομά του και τα ονόματα των γνωρισμάτων τους Ο τύπος οντοτήτων περιγράφει το σχήμα ή την πρόθεση του συνόλου οντοτήτων – οι συγκεκριμένες οντότητες ενός τύπου οντοτήτων αποτελούν το σύνολο οντοτήτων (ή έκταση του τύπου)

16 Τύποι οντοτήτων, σύνολα τιμών και γνωρίσματα-κλειδιά ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜουσείοΣυλλογή Γνωρίσματα: Όνομα, τηλέφωνο, έτοςΌνομα, Περιγραφή, Εμπνευστής Σύνολο οντοτήτων (έκταση) μ1μ1 (Ιατρικής, 2102811, 1977) μ2μ2 (Ιστορικό, 8729311, 1963) μ3μ3 (Βοτανικό, 2135311, 1982)... σ1σ1 (Συλλογή1, μπλα, Νίκος) σ2σ2 (Συλλογή2, κάτι, Πέτρος)...

17 Αναπαράσταση οντοτήτων στο διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων Οι τύποι οντοτήτων αναπαρίστανται με παραλληλόγραμμα που περικλείουν το όνομα του τύπου Τα γνωρίσματα αναπαρίστανται με ελλείψεις που περικλείουν τα ονόματα των γνωρισμάτων και συνδέονται με την αντίστοιχη οντότητα με ευθεία γραμμή Τα σύνθετα γνωρίσματα συνδέονται με τα συνιστώντα γνωρίσματα με ευθείες γραμμές Τα πλειότιμα γνωρίσματα αναπαρίστανται με ελλείψεις με διπλό περίγραμμα Τα παραγόμενα γνωρίσματα περικλείονται σε ελλείψεις με διάστικτη γραμμή

18 Αναπαράσταση οντοτήτων στο διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων Μουσείο Όνομα Περιγραφή Φωτογραφίες Αριθ_Φωτογραφιών Έτος_ίδρυσης Διεύθυνση Οδός Αριθμός Τ.Κ. Πόλη Χάρτης

19 Συνδυασμός πλειότιμων και σύνθετων γνωρισμάτων Είναι δυνατός ο συνδυασμός τους κατά οποιονδήποτε τρόπο –ένα πλειότιμο γνώρισμα μπορεί να περιέχει σύνθετα γνωρίσματα –ένα σύνθετο γνώρισμα μπορεί να περιέχει πλειότιμα γνωρίσματα –π.χ. μία φωτογραφία περιγράφεται από την άποψη την ανάλυση και το καθ΄εαυτό φωτογραφικό υλικό

20 Συνδυασμός πλειότιμων και σύνθετων γνωρισμάτων Μουσείο Περιγραφή Όνομα Φωτογραφία Άποψη Ανάλυση Εικόνα

21 Γνωρίσματα-κλειδιά ενός τύπου οντοτήτων Κάθε τύπος οντοτήτων έχει συνήθως ένα γνώρισμα το οποίο λαμβάνει διαφορετική τιμή για κάθε ξεχωριστή οντότητα –το γνώρισμα αυτό καλείται γνώρισμα-κλειδί και ισχύει γι’ αυτό ο περιορισμός μοναδικότητας –π.χ. όνομα μουσείου, κωδικός καταγραφής εκθέματος Μερικές φορές το κλειδί αποτελείται από περισσότερα του ενός γνωρίσματα – απαγορεύεται σε δύο οντότητες να έχουν ίδιες τιμές για όλα τα γνωρίσματα του κλειδιού –π.χ. σε μία οντότητα «φωτογραφία» το κλειδί αποτελείται από το έκθεμα, την ανάλυση και την άποψη –Δημιουργούμε ένα σύνθετο γνώρισμα που περιλαμβάνει τα γνωρίσματα αυτά. Το σύνθετο γνώρισμα είναι το κλειδί Η ιδιότητα της μοναδικότητας ισχύει για κάθε σύνολο οντοτήτων ενός τύπου οντοτήτων

22 Γνωρίσματα-κλειδιά ενός τύπου οντοτήτων Μερικοί τύποι οντοτήτων έχουν πάνω από ένα γνωρίσματα που είναι μοναδικά –π.χ. για τον τύπο οντότητας μουσείο τόσο ο κωδικός μουσείου όσο και το όνομα είναι μοναδικά Τα γνωρίσματα-κλειδιά εμφανίζονται υπογραμμισμένα στο διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων

23 Αναπαράσταση γνωρισμάτων κλειδιών Μουσείο Περιγραφή Όνομα Φωτογραφία Άποψη Ανάλυση Εικόνα Κωδικός

24 Αρχικός εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων Βασίζεται στα αποτελέσματα της συλλογής και ανάλυσης απαιτήσεων Από τα αποτελέσματα αυτά διακρίνουμε τους τύπους οντοτήτων και τα γνωρίσματα –Τύπος οντοτήτων «Μουσείο» με γνωρίσματα Κωδικός Μουσείου (κλ), Όνομα (κλ), Διεύθυνση, Έτος ίδρυσης, τηλέφωνο, φαξ, Φωτογραφίες (πλειοτ) –Τύπος οντοτήτων «Συλλογή» με γνωρίσματα Κωδικός_Συλλογής (κλ), Περιγραφή, Εμπνευστής, μουσείο –Τύπος οντοτήτων Έκθεμα με γνωρίσματα κωδικός καταγραφής (κλ), όνομα, περιγραφή, φωτογραφίες (πλειοτ), βίντεο (πλειοτ), τρισδιάστατα μοντέλα (πλειοτ), ιδιότητες_τιμές (πλειοτ), μουσείο –Τύπος οντοτήτων «Προθήκη». Κωδικός (κλειδί), τύπος, χρώμα, διαστάσεις, έκθεμα

25 Αρχικός εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων Το γεγονός ότι ένα έκθεμα ανήκει σε κάποια (ή κάποιες) συλλογές μπορεί να αναπαρασταθεί ως: –πλειότιμο γνώρισμα «Εκθέματα» στον τύπο οντοτήτων «Συλλογή» –πλειότιμο γνώρισμα «Συλλογές» στον τύπο οντοτήτων «Έκθεμα» Μερικά γνωρίσματα υποδηλώνουν συσχέτιση μεταξύ οντοτήτων –το γνώρισμα Μουσείο στους τύπους οντοτήτων «Έκθεμα» και «Συλλογή» συσχετίζει μία οντότητα του οικείου τύπου με μία οντότητα του τύπο οντοτήτων «Μουσείο» –Τέτοιες αναφορές δεν πρέπει να αναπαρίστανται ως γνωρίσματα αλλά ως συσχετίσεις. Η αλλαγή αναπαράστασης γίνεται κατά την εκλέπτυνση του σχήματος

26 Συσχετίσεις Ένας τύπος συσχέτισης R μεταξύ δύο τύπων οντοτήτων ορίζει ένα σύνολο συνδέσεων ανάμεσα σε ζεύγη οντοτήτων, όπου το ένα μέλος του ζεύγους είναι οντότητα του ενός τύπου και το άλλο μέλος οντότητα του άλλου τύπου –Παράδειγμα: ο τύπος συσχέτισης ΑΝΗΚΕΙ συνδέει τον τύπο οντοτήτων Μουσείο με τον τύπο οντοτήτων Έκθεμα –Ο τύπος συσχέτισης έχει στιγμιότυπα, κάθε ένα από τα οποία συνδέει ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο του τύπου οντοτήτων «Μουσείο» με ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο του τύπου οντοτήτων «Έκθεμα»

27 Συσχετίσεις ε1ε1 ε2 ε3ε3 μ1μ1 μ2 μ3μ3 ΈκθεμαΜουσείοΑνήκει ε4 ε5 ε6 ε7 εμ1 εμ2 εμ3 εμ4 εμ5 εμ6 εμ7

28 Αναπαράσταση συσχετίσεων στο διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων Οι τύπου συσχετίσεων αναπαρίστανται στο διάγραμμα με έναν ρόμβο ο οποίος συνδέεται με τους τύπους οντοτήτων Εντός του ρόμβου αναγράφεται το όνομα του τύπου συσχετίσεων ΜουσείοΈκθεμα Ανήκει

29 Περιορισμοί στους τύπους συσχετίσεων Στους τύπους συσχετίσεων εφαρμόζονται διάφοροι περιορισμοί που συνήθως αντλούνται από τις πραγματικές συνθήκες του μικρόκοσμου –Περιορισμοί λόγου πληθικότητας –Περιορισμοί συμμετοχής

30 Περιορισμοί στους τύπους συσχετίσεων Λόγος πληθικότητας (cardinality ratio) – ορίζει σε πόσα στιγμιότυπα του συγκεκριμένου τύπου συσχετίσεων μπορεί να συμμετέχει μία οντότητα –1:1 – Μία οντότητα από τον κάθε τύπο οντοτήτων μπορεί να μετέχει το πολύ σε ένα στιγμιότυπο του τύπου συσχετίσεων π.χ. σε έναν τύπο ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ μία προθήκη συσχετίζεται με ένα έκθεμα, ενώ ένα έκθεμα μπορεί να συσχετίζεται με μία μόνο προθήκη –1:Ν – Για τον ένα τύπο οντοτήτων μια οντότητα μπορεί να μετέχει σε ένα μόνο στιγμιότυπο του τύπου συσχετίσεων, ενώ για τον δεύτερο τύπο οντοτήτων, μία οντότητα μπορεί να μετέχει σε οσαδήποτε στιγμιότυπα π.χ. στον τύπο συσχετίσεων ΑΝΗΚΕΙ, ένας έκθεμα ανήκει σε ένα μουσείο, ενώ σε ένα μουσείο μπορεί να έχει στην κατοχή του πολλά εκθέματα –Μ:Ν – Κάθε οντότητα και από τους δύο τύπους οντοτήτων μπορεί να μετέχει σε οσαδήποτε στιγμιότυπα συσχετίσεων π.χ. στον τύπο συσχετίσεων ΑΝΗΚΕΙ_ΣΥΛΛΟΓΗ, μία συλλογή περιέχει πολλά εκθέματα, ενώ ένα έκθεμα μπορεί να ανήκει σε πολλές συλλογές

31 Περιορισμοί στους τύπους συσχετίσεων Περιορισμός συμμετοχής (participation constraint) –Ολική συμμετοχή: κάθε οντότητα του τύπου οντοτήτων πρέπει να μετέχει υποχρεωτικά σε ένα τουλάχιστον στιγμιότυπο συσχέτισης π.χ. ένα έκθεμα να μετέχει οπωσδήποτε σε ένα στιγμιότυπο του τύπου συσχετίσεων «Ανήκει» –Μερική συμμετοχή: Οι οντότητες δεν είναι απαραίτητο να μετέχουν σε κάποιο στιγμιότυπο σχέσης π.χ. ένα έκθεμα να μετέχει μετέχει σε κάποιο στιγμιότυπο του του τύπου συσχετίσεων «Ανήκει_Συλλογή» μπορεί όμως και όχι –Ο περιορισμός συμμετοχής μπορεί να είναι διαφορετικός για τους τύπους οντοτήτων σε μία συσχέτιση στον τύπο συσχετίσεων «Ανήκει_Συλλογή» η συμμετοχή του τύπου οντοτήτων Συλλογή είναι υποχρεωτική (δεν νοείται συλλογή χωρίς εκθέματα), η συμμετοχή του τύπου οντοτήτων Έκθεμα είναι μερική

32 Αναπαράσταση περιορισμών στο διάγραμμα Ο.Σ. Οι περιορισμοί πληθικότητας αναπαρίστανται με τα σύμβολα 1, Ν, Μ αριστερά και δεξιά του ρόμβου που αναπαριστά τον τύπο συσχετίσεων Η ολική και η μερική συμμετοχή αναπαρίσταται με διπλή ή απλή γραμμή αντιστοίχως μεταξύ του τύπου οντοτήτων και του ρόμβου που αναπαριστά τον τύπο συσχετίσεων Αν χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό (min, max) για τον περιορισμό πληθικότητας, αυτός αναγράφεται επι της γραμμής που συνδέει τον τύπο οντοτήτων με τον τύπο συσχετίσεων ΜουσείοΣυλλογή Φιλοξενεί 1Ν Ανήκει_Συλλογή Έκθεμα 1 Ν Ανήκει Μ Ν Προθήκη Εκτίθεται 11

33 Απεικόνιση εννοιολογικού σχήματος

34 Σχεδιασμός και απεικόνιση Ο σχεδιασμός των βάσεων δεδομένων γίνεται με μοντέλα και εργαλεία υψηλού επιπέδου (π.χ. ΟΣ) Τα συστήματα βάσεων δεδομένων λειτουργούν με σχήματα χαμηλότερου επιπέδου (σχεσιακό, δικτυωτό, ιεραρχικό) Αναγκαιότητα απεικόνισης από το υψηλό επίπεδο αφαίρεσης στο χαμηλό

35 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Κανονικοί τύποι οντοτήτων Για κάθε κανονικό τύπο οντοτήτων Ε στο σχήμα ΟΣ δημιουργούμε μία σχέση R που περιέχει όλα τα απλά (μη πλειότιμα, μη σύνθετα) γνωρίσματα του Ε –Για τα σύνθετα γνωρίσματα, συμπεριλαμβάνονται τα συνιστώντα απλά γνωρίσματα Το κλειδί της σχέσης θα είναι ένα από τα γνωρίσματα-κλειδιά του τύπου οντοτήτων –Αν το γνώρισμα-κλειδί είναι σύνθετο, όλα τα συνιστώντα γνωρίσματα μετέχουν στο κλειδί –Τα υπόλοιπα γνωρίσματα-κλειδιά παραμένουν υποψήφια κλειδιά Πλειότιμα γνωρίσματα, ξένα κλειδιά και γνωρίσματα συσχετίσεων εξετάζονται στη συνέχεια

36 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Κανονικοί τύποι οντοτήτων Οι σχέσεις που δημιουργούνται στο στάδιο αυτό καλούνται σχέσεις οντοτήτων Μουσείο(κωδικός, Όνομα, περιγραφή, οδός, αριθμός, τκ, πόλη, έτος ίδρυσης, χάρτης) Μουσείο Όνομα Περιγραφή Φωτογραφίες Έτος_ίδρυσης Διεύθυνση Οδός Αριθμός Τ.Κ. Πόλη Χάρτης Κωδικός

37 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Δυαδικές συσχετίσεις 1:1 Για κάθε δυαδικό τύπο συσχετίσεων R 1:1 μεταξύ των τύπων οντοτήτων Ε και Η: –Προσδιορίζουμε τις σχέσεις S και T που αντιστοιχούν στους τύπους οντοτήτων –Επιλέγουμε μία από τις δύο (έστω την S) και συμπεριλαμβάνουμε σ’ αυτή το πρωτεύον κλειδί της άλλης (T) –Συμπεριλαμβάνουμε στην S όλα τα απλά γνωρίσματα (ή τα απλά συνιστώντα γνωρίσματα των σύνθετων γνωρισμάτων) του R Αν μόνο ένας από τους δύο τύπους οντοτήτων έχει ολική συμμετοχή στη συσχέτιση, επιλέγουμε τη σχέση που αντιστοιχεί σ’ αυτόν για να προσθέσουμε τα γνωρίσματα

38 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Δυαδικές συσχετίσεις 1:1 ΠροθήκηΈκθεμα Εκτίθεται 11 Αρχικά: Προθήκη (Κωδικός, χρώμα, ύψος, πλάτος, βάθος, τύπος) Περίοδος Τελικά: Προθήκη (Κωδικός, χρώμα, ύψος, πλάτος, βάθος, τύπος, κωδ_καταγραφής)

39 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Δυαδικές συσχετίσεις 1:Ν Για κάθε δυαδικό τύπο συσχέτισης R με λόγο πληθικότητας 1:Ν προσδιορίζουμε τη σχέση S που αντιστοιχεί στον τύπο οντοτήτων της πλευράς N –Συμπεριλαμβάνουμε ως ξένο κλειδί στην S το πρωτεύον κλειδί της σχέσης T που αντιστοιχεί στον τύπο οντοτήτων της πλευράς 1 της συσχέτισης –Συμπεριλαμβάνουμε στην S όλα τα απλά γνωρίσματα (ή τα απλά συνιστώντα γνωρίσματα των σύνθετων γνωρισμάτων) του R

40 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Δυαδικές συσχετίσεις 1:Ν ΣυλλογήΜουσείο Φιλοξενεί Ν1 Αρχικά: Συλλογή (κωδικός, Όνομα, περιγραφή, εμπνευστής) Τελικά: Αρχικά: Συλλογή (κωδικός, Όνομα, περιγραφή, εμπνευστής, κωδικός_μουσείου)

41 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Δυαδικές συσχετίσεις Μ:Ν Για κάθε δυαδικό τύπο συσχέτισης R με λόγο πληθικότητας Μ:Ν δημιουργούμε μία νέα σχέση S Στη σχέση S περιλαμβάνουμε ως ξένα κλειδιά τα πρωτεύοντα κλειδιά και των δύο σχέσεων που αντιστοιχούν στους δύο τύπους οντοτήτων που μετέχουν στη συσχέτιση –Το κλειδί της S είναι ο συνδυασμός των γνωρισμάτων αυτών Συμπεριλαμβάνουμε στην S όλα τα απλά γνωρίσματα (ή τα απλά συνιστώντα γνωρίσματα των σύνθετων γνωρισμάτων) του R Δεν είναι δυνατόν να παραστήσουμε μία συσχέτιση M:N απλώς συμπεριλαμβάνοντας γνωρίσματα σε μία εκ των δύο σχέσεων

42 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Δυαδικές συσχετίσεις Μ:Ν ΣυλλογήΈκθεμα Ανήκει_συλλογή Μ Ν Κωδ_συλλογήςΚωδ_Καταγραφής ΑΝΗΚΕΙ_ΣΥΛΛΟΓΗ (Κωδ_συλλογής, Κωδ_Καταγραφής, Έτος_Ένταξης) Έτος_Ένταξης

43 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Πλειότιμα γνωρίσματα Για κάθε πλειότιμο γνώρισμα τύπου οντοτήτων ή συσχετίσεων T κατασκευάζεται μία σχέση R στην οποία περιλαμβάνονται: –το γνώρισμα Α (ή τα απλά, συνιστώντα γνωρίσματα του Α, αν το A είναι σύνθετο) –Το πρωτεύον κλειδί Κ της σχέσης S που αντιστοιχεί στον τύπο Τ, ως ξένο κλειδί Πρωτεύον κλειδί της R είναι ο συνδυασμός K και A

44 Απεικόνιση ΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο – Πλειότιμα γνωρίσματα Μουσείο Κωδ_Μουσείου Φωτογραφίες Φωτ_Μουσείο (Κωδ_Μουσείου, Άποψη, Ανάλυση, Εικόνα) Άποψη Ανάλυση Εικόνα


Κατέβασμα ppt "Μοντελοποίηση δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων αναπαριστούν έννοιες του πραγματικού κόσμου Για να είναι εφικτή η αναπαράσταση πρέπει οι έννοιες του πραγματικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google