Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΗΜΤΥ Γενικές Παρατηρήσεις Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετούς διάρκειας και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Σπουδών ΤΗΜΤΥ Γενικές Παρατηρήσεις Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετούς διάρκειας και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Πρόγραμμα Σπουδών ΤΗΜΤΥ Γενικές Παρατηρήσεις Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετούς διάρκειας και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος είναι δέκα (10). Τα πρώτα τρία χρόνια διδάσκονται μαθήματα κορμού και τα άλλα δύο χρόνια τα μαθήματα των κατευθύνσεων. Στο τμήμα υπάρχουν (4) τέσσερις κατευθύνσεις : 1.Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (Τ&ΤΠ) 2.Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) 3.Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η&Υ) 4.Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν 4 κατηγορίες μαθημάτων: υποχρεωτικά, επιλογής, ξένη γλώσσα και προαιρετικά των οποίων ο βαθμός δεν υπολογίζεται στο δίπλωμα.

3 1 ο Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες 22Υ101 Διαφορικός Λογισμός & Μαθηματική Ανάλυση 4206Καλαντώνης, Περδίος 22Y102Φυσική Ι3126Κουνάβης, Κουζούδης, Σφέτσος 22Υ103Εισαγωγή στους Υπολογιστές2125 Αβούρης, Κουκιάς, Παλιουράς, Σγάρμπας, Σταθοπούλου 22Y104Γραμμική Άλγεβρα2103Δασκαλάκη, Μαρκάκης 22Υ111Τεχνικό Σχέδιο3025 Σβάρνας, Τατάκης, Μητρονίκας, Πυργιώτη

4 1 ο Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ Ι 22E130Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ι3003Μπουζάκης 22Ε131Φιλοσοφία και Θρησκεία3003Δημητρακόπουλος 22Ε132Γνωστική Ψυχολογία3003Πόρποδας 22Ε133 Οργάνωση και Προγραμματισμός Πωλήσεων 3003Καραγιάννη, Θεοφανίδης 22Ε134Οικονομική της Ανάπτυξης3003Ψαλτόπουλος 22Ε135 Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για μη Οικονομολόγους 3003Σκούρας 22Ε136 Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία 3003Καρακάτζα 22Ε137Μεταπολεμική Ποίηση3003Κατσιγιάννη 22Ε138 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας: 19 ος – 20 αιώνας 3003Γκότση

5 1 ο Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 22ΞΓ100Αγγλικά Ι2002Ριζομυλιώτη 22ΞΓ200Γαλλικά Ι2002* 22ΞΓ300Γερμανικά Ι2002Σάββα 22ΞΓ400Ρωσικά Ι2002Ιωαννίδου 22ΞΓ500Ιταλικά Ι2002* Συνολικές Ώρες 1ου Εξαμήνου186630

6 Κανόνες δήλωσης 1 ου εξαμήνου Ο φοιτητής στο 1 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα, ένα επιλογής από τα προσφερόμενα του 1 ου εξαμήνου και μια ξένη γλώσσα. Την ξένη γλώσσα ο φοιτητής την επιλέγει από τις προσφερόμενες γλώσσες κατά το έτος εισαγωγής και θα πρέπει στο επόμενο εξάμηνο να επιλέξει την ίδια ξένη γλώσσα. Ο φοιτητής στο 1 ο εξάμηνο μπορεί να δηλώσει κατά μέγιστο ένα προαιρετικό μάθημα εντός και εκτός Τμήματος, χωρίς να υπολογίζεται ο βαθμός του και οι διδακτικές μονάδες του. Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει το σύνολο των διδακτικών μονάδων που είναι το ίδιο με αυτό των ECTS και είναι 30.

7 2 ο Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες 22Y105Εισαγωγή στην Ψηφιακή Λογική2103Φακωτάκης, Αντωνακόπουλος 22Υ201 Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση 3205Καλαντώνης, Περδίος 22Y202Φυσική ΙΙ3126 Κουνάβης, Κουζούδης, Σφέτσος 22Y204Διαφορικές Εξισώσεις3104Μαρκάκης 22Y207Αρχές Προγραμματισμού3126Δερματάς, Παλιουράς ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 22E204Οδηγητική του παιδιού & του εφήβου2103Βασιλόπουλος ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 22ΞΓ102Αγγλικά ΙΙ3003Ριζομυλιώτη 22ΞΓ202Γαλλικά ΙΙ3003* 22ΞΓ302Γερμανικά ΙΙ3003Σάββα 22ΞΓ402Ρωσικά ΙΙ3003Ιωαννίδου 22ΞΓ502Ιταλικά ΙΙ3003* Συνολικές Ώρες 2ου Εξαμήνου197430

8 Κανόνες δήλωσης 2 ου εξαμήνου Ο φοιτητής στο 2 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα, ένα επιλογής από τα προσφερόμενα του 2 ου εξαμήνου και μια ξένη γλώσσα. Ως ξένη γλώσσα ο φοιτητής επιλέγει τη συνέχεια της ίδιας γλώσσας του 1 ου εξαμήνου. Ο φοιτητής στο 2 ο εξάμηνο μπορεί να δηλώσει κατά μέγιστο ένα προαιρετικό μάθημα εντός και εκτός Τμήματος, χωρίς να υπολογίζεται ο βαθμός του και οι διδακτικές μονάδες του. Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει το σύνολο των διδακτικών μονάδων που είναι το ίδιο με αυτό των ECTS και είναι 30.

9 3 ο Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες 22Υ302Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Μετρήσεις4228Κούσουλας 22Υ304Αριθμητική Ανάλυση210 3232 Περδίος 22Y306Πιθανοθεωρία & Στατιστική4105Δασκαλάκη, Οικονόμου 22Υ310Στερεά Κατάσταση της Ύλης4105Σπύρου, Σβάρνας 22Υ311Τεχνική Μηχανική310 4343 Πολύζος 22Υ312Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι3104Χατζηκωνσταντίνου 22Υ404Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση210 3Θεοδωρίδης, Φακωτάκης Συνολικές Ώρες 3ου Εξαμήνου228232/30

10 Κανόνες δήλωσης 3 ου εξαμήνου Ο φοιτητής στο 3 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει τα 7 υποχρεωτικά μαθήματα. Ο φοιτητής στο 3 ο εξάμηνο μπορεί να δηλώσει κατά μέγιστο ένα προαιρετικό μάθημα εντός και εκτός Τμήματος, χωρίς να υπολογίζεται ο βαθμός του και οι διδακτικές μονάδες του. Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει το σύνολο των διδακτικών μονάδων που είναι 32, ενώ αυτό των ECTS είναι 30. Αντιστοιχούν 2 ECTS στο μάθημα 22Υ304 «Αριθμητική Ανάλυση» και 3 ECTS στο μάθημα 22Υ311 «Τεχνική Μηχανική». Ο φοιτητής στο 3 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει μαθήματα και του 1 ου εξαμήνου στην περίπτωση που δεν τα έχει περάσει σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών.

11 4 ο Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες 22Υ402Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων3227Κούσουλας 22Υ403 Ημιαγωγικές Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις 3104Μπίρμπας 22Υ406Ανάλυση Κυκλωμάτων Ισχύος2103Βοβός, Γιαννακόπουλος 22Υ409Οργάνωση Υπολογιστών2103Θεοδωρίδης, Κουφοπαύλου 22Υ410Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών2125 Λογοθέτης, Λυμπερόπουλος, Δενάζης 22Υ411Σήματα & Συστήματα Ι3104Γρουμπός 22Υ412Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ3104Χατζηκωνσταντίνου Συνολικές Ώρες 4ου Εξαμήνου188430

12 Κανόνες δήλωσης 4 ου εξαμήνου Ο φοιτητής στο 4 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει τα 7 υποχρεωτικά μαθήματα. Ο φοιτητής στο 4 ο εξάμηνο μπορεί να δηλώσει κατά μέγιστο ένα προαιρετικό μάθημα εντός και εκτός Τμήματος, χωρίς να υπολογίζεται ο βαθμός του και οι διδακτικές μονάδες του. Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει το σύνολο των διδακτικών μονάδων που είναι το ίδιο με αυτό των ECTS και είναι 30. Ο φοιτητής στο 4 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει μαθήματα και του 2 ου εξαμήνου στην περίπτωση που δεν τα έχει περάσει σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών.

13 5 ο Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες 22Υ501Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία I3104Σώρας 22Υ502 Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά 3137Ευσταθίου, Μπίρμπας 22Υ505Ηλεκτρικές Μηχανές Ι3036 Καππάτου, Μητρονίκας, Τατάκης 22Υ506Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου310 4Τζες 22Υ603Σήματα & Συστήματα ΙΙ3104Γρουμπός 22Υ604Συστήματα Επικοινωνιών2125 Τουμπακάρης, Κουκιάς, Αντωνακόπουλος Συνολικές Ώρες 5ου Εξαμήνου175830

14 Κανόνες δήλωσης 5 ου εξαμήνου Ο φοιτητής στο 5 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα. Ο φοιτητής στο 5 ο εξάμηνο μπορεί να δηλώσει κατά μέγιστο ένα προαιρετικό μάθημα εντός και εκτός Τμήματος, χωρίς να υπολογίζεται ο βαθμός του και οι διδακτικές μονάδες του. Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει το σύνολο των διδακτικών μονάδων που είναι το ίδιο με αυτό των ECTS και είναι 30. Ο φοιτητής στο 5 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει μαθήματα του 1 ου και του 3 ου εξαμήνου στην περίπτωση που δεν τα έχει περάσει σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών.

15 6 ο Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες 22Υ601Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία IΙ3104Κουλουρίδης 22Υ602 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα & Συστήματα 3137Ευσταθίου, Καλύβας 22Υ504 Εισαγωγή στα Συστήματα |Ηλεκτρικής Ενέργειας 3104Βοβός, Γιαννακόπουλος 22Υ605Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ3036 Ζαχαρίας, Καππάτου, Μητρονίκας, Τατάκης 22Υ606Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου3025Τζες 22Υ608Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων2204Χούσος Συνολικές Ώρες 6ου Εξαμήνου175830

16 Κανόνες δήλωσης 6 ου εξαμήνου Ο φοιτητής στο 6 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα. Ο φοιτητής στο 6 ο εξάμηνο μπορεί να δηλώσει κατά μέγιστο ένα προαιρετικό μάθημα εντός και εκτός Τμήματος, χωρίς να υπολογίζεται ο βαθμός του και οι διδακτικές μονάδες του. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων είναι 30 Δ.Μ. και ενώ των ECTS επίσης 30. Ο φοιτητής στο 6 ο εξάμηνο υποχρεούται να δηλώσει μαθήματα του 2 ου και του 4 ου εξαμήνου στην περίπτωση που δεν τα έχει περάσει σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών.

17 Κανόνες δήλωσης Κατεύθυνσης (1/2) Στο 7 ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών υποχρεούνται να επιλέξουν μία (1) από τις παρακάτω τέσσερις (4) κατευθύνσεις: 1.Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (Τ&ΤΠ) 2.Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) 3.Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η&Υ) 4.Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) Η δήλωση της κατεύθυνσης θα πρέπει να γίνεται πριν την δήλωση μαθημάτων.

18 Κανόνες δήλωσης Κατεύθυνσης (2/2) Μπορεί να γίνει αλλαγή κατεύθυνσης του φοιτητή μία φορά και αυτή στο 8 ο εξάμηνο. Η αίτηση αλλαγής θα γίνεται μέσω της Web εφαρμογής και θα στέλνεται αντίστοιχη ειδοποίηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Μαθήματα που έχει περάσει ο φοιτητής και στην παλαιά κατεύθυνση βρίσκονται σε διαφορετική ομάδα (Α ή Β ή Γ) από τη νέα, τότε αυτά μεταφέρονται στη νέα κατεύθυνση.

19 Γενικές Διατάξεις για τα Εξάμηνα 7 έως 10 Το σύνολο των διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) των μαθημάτων των εξαμήνων 7-10 αντιστοιχεί σε 120. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 50 Δ.Μ. Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να επιλεγούν από τους φοιτητές αντιστοιχεί σε 70 τουλάχιστο Δ.Μ. Πρέπει να δηλωθούν 20 μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον 12 από τον κύκλο σπουδών που έχει επιλεγεί (ομάδες Α & Β) & τουλάχιστον 6 εκτός κύκλου σπουδών. Πρέπει να επιλεγούν μαθήματα τα οποία να εμπεριέχουν τουλάχιστον 12 Δ.Μ. εργαστηρίων. Αν δεν συμπληρώνεται το απαιτούμενο σύνολο των διδακτικών μονάδων για τη λήψη διπλώματος, τότε είναι δυνατή η εγγραφή σε επιπλέον των 20 μαθημάτων. Πέραν της εγγραφής σε μαθήματα των ομάδων Α, Β & Γ επιτρέπεται & η εγγραφή σε μαθήματα εκτός αυτών των ομάδων (ΕΟ). Αυτά περιλαμβάνουν μαθήματα είτε από άλλους τομείς είτε από άλλα τμήματα & δύναται να επιλεγούν κατά μέγιστο: – 4 μαθήματα εκτός ομάδων για τους τομείς Τ&ΤΠ, Η&Υ και Σ&ΑΕ (1/εξάμηνο) – 2 μαθήματα εκτός ομάδων για τον τομέα ΣΗΕ (1/εξάμηνο) Μόνο για τα μαθήματα εκτός τμήματος απαιτείται έγκριση από τον Τομέα. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν έως ένα προαιρετικό μάθημα ανά εξάμηνο, χωρίς να υπολογίζεται στο δίπλωμα.

20 Δομή Προγράμματος Σπουδών - Εξάμηνα 7 ο -10 ο Το 7 ο εξάμηνο σε όλες τις κατευθύνσεις έχει τις ομάδες Α7, Β7, Γ7, εκτός ομάδας (ΕΟ) και προαιρετικά. Το 8 ο εξάμηνο σε όλες τις κατευθύνσεις έχει τις ομάδες Α8, Β8, Γ8, εκτός ομάδας (ΕΟ) και προαιρετικά. Το 9 ο εξάμηνο σε όλες τις κατευθύνσεις έχει τις ομάδες Β9, Γ9, εκτός ομάδας (ΕΟ) και προαιρετικά. Το 10 ο εξάμηνο σε όλες τις κατευθύνσεις έχει τις ομάδες Β10, Γ10, εκτός ομάδας (ΕΟ) και προαιρετικά.

21 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα) Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 22Α701Γραμμές Μεταφοράς & Κυματοδηγοί2103Κουλουρίδης 22Α707Τεχνητή Νοημοσύνη Ι2125 Σγάρμπας, Φακωτάκης, Μουστάκας, Πέππας 22Α709 Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνίας Ι 2103 Λυμπερόπουλος, Δενάζης, Λογοθέτης 22Α710Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι2103Στυλιανάκης ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ 22Α702Θεωρία Πληροφορίας3104Τουμπακάρης 22Α703Ηλεκτροακουστική I2125Μουρτζόπουλος 22Α805Ασύρματη Διάδοση2125Κωτσόπουλος, Περράκη 22Α807Αναγνώριση Προτύπων I2103Δερματάς ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α7 & Β7 ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 22Α708Φυσική Στοιχείων Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας2103Περράκη ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

22 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα) Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 22Α706Θεωρία Κεραιών2125 Κωτσόπουλος, Κουλουρίδης, Περράκη 22Α810Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ2125 Σγάρμπας, Φακωτάκης, Μουστάκας, Πέππας 22Α811 Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνίας ΙΙ 2103 Κωτσόπουλος, Λυμπερόπουλος, Λογοθέτης 22Α003Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ2103Στυλιανάκης ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ 22Α806Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης2103Λογοθέτης 22Α808Ηλεκτροακουστική II2125Μουρτζόπουλος 22Α903Αναγνώριση Προτύπων II2103Δερματάς 22Α004Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας2103Τουμπακάρης Κωδικός Υπολογιστική Γεωμετρία & Ε φαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης 2103Μουστάκας ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α8 & Β8 ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 22Α809Νέες Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Στοιχείων2103Περράκη ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - 9 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα) Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΑΘΗΜΑ) 22Α901Μικροκύματα2125Κουλουρίδης 22Α906Τεχνολογία Ομιλίας2125Φακωτάκης, Δερματάς 22Α908Επικοινωνίες Πρόσβασης2103Στυλιανάκης, Λογοθέτης 22Α002Επικοινωνίες Πολυμέσων2103Λυμπερόπουλος 22Α910 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (χωρίς εργαστήριο) 2103Λογοθέτης 22Α009Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα2125Αντωνακόπουλος ΚωδικόςΓραφικά & Εικονική Πραγματικότητα2114Μουστάκας ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α7 & Β7 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ7 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α7, Β7 & Β9 ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική) ΧΧΧΧ

24 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα) Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΑΘΗΜΑ) 22Α904Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών2103Κωτσόπουλος 22Α001Οπτικές Τηλεπικοινωνίες2125Βλάχος 22Α005Διαχείριση Δικτύων2103Δενάζης 22Α006Υπολογιστική Γλωσσολογία2103Σγάρμπας, Φακωτάκης 22Α007Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός2125Σώρας 22Α008Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου2103Μουρτζόπουλος 22Α010Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού2103Κουκιάς ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α8 & Β8 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ8 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α8, Β8 & Β10 ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική) ΧΧΧΧ

25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 22Β702Υψηλές Τάσεις3036Πυργιώτη 22Β710Υψηλές Τάσεις (χωρίς εργαστήριο)3003Πυργιώτη 22Β703Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι3036Μητρονίκας, Τατάκης 22Β706Ανάλυση ΣΗΕ3036Βοβός, Γιαννακόπουλος 22Β709Ανάλυση ΣΗΕ (χωρίς εργαστήριο)3003Βοβός, Γιαννακόπουλος ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ 22Β705Ηλεκτρική Οικονομία3003Βοβός 22Β707Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις4004Ζαχαρίας 22Β7Μ1Θερμικές Εγκαταστάσεις2103Συρίμπεης ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ 22Α702Θεωρία Πληροφορίας3104 22Α805Ασύρματη Διάδοση2125 22Α807Αναγνώριση Προτύπων I2103 22Α710Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι2103 22Γ703Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι2136 22Γ706Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι3036 22Δ701Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης3003 22Δ702Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση3003 22Δ704Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι3003 22Δ902Εισαγωγή στη Ρομποτική3014 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

26 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 22Β803Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ3036Τατάκης 22Β806Έλεγχος & Ευστάθεια ΣΗΕ (χωρίς εργαστήριο)3003Βοβός, Γιαννακόπουλος 22Β901Έλεγχος & Ευστάθεια ΣΗΕ3036Βοβός, Γιαννακόπουλος 22Β905Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι3003Ζαχαρίας ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ 22Β805Προστασία ΣΗΕ3003Βοβός 22Β809Διηλεκτρικά & Μαγνητικά Υλικά3003Σπύρου 22Β010Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα3003Αλεξανδρίδης 22Β8Μ1Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτιρίων2103* ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ 22Α003Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ2103 22Γ803Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ2136 22Γ806Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ3003 22Γ901Βάσεις Δεδομένων3025 22Δ801Σχεδιασμός Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης3003 22Δ901Ευφυής Έλεγχος3003 22Δ804Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΙΙ3003 22Δ006Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων3003 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

27 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΑΘΗΜΑ) 22Β902Δοκιμές & Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων*3036Σβάρνας 22Β910 Δοκιμές & Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων (χωρίς εργαστήριο)* 3003Σβάρνας 22Β906Ηλεκτρονικά Στοιχεία Ισχύος & Βιομηχανικές Εφαρμογές3003Τατάκης 22Β907Συστήματα Μεταφοράς με Συνεχές Ρεύμα*3003 22Β908Τεχνολογία Laser & Εφαρμογές3003Σπύρου 22Β909Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών3003Καππάτου 22Β911Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών2103Αλεξανδρίδης, Μητρονίκας 22Β004Υπολογιστικές Μέθοδοι για την Ανάλυση ΣΗΕ3003Γιαννακόπουλος 22Β005Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ3003Ζαχαρίας ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α7 & Β7 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΓΗ ΣΤΟ 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ 22Δ003Προσαρμοστικός Έλεγχος3003 ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ7 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΓΗ ΣΤΟ 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική)ΧΧΧΧ

28 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΑΘΗΜΑ) 22Β001 Δυναμική & Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων 2103Αλεξανδρίδης 22Β002Προστασία από Υπερτάσεις-Αλεξικέραυνα3003Πυργιώτη 22Β006Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα3003Μητρονίκας 22Β008Τεχνολογία Πλάσματος & Εφαρμογές3003Σπύρου 22Β009 Ειδικά Κεφάλαια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας* 3003 22Β011 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Μονώσεων & Νανοδομημένα Διηλεκτρικά 3003Σβάρνας 22Β013Μεθοδολογία & Επεξεργασία Μετρήσεων**3036Σβάρνας, Τατάκης, Μητρονίκας ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α8 & Β8 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΓΗ ΣΤΟ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ8 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΓΗ ΣΤΟ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 22Δ001Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού3003 22Α007Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός2125 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΗΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική)ΧΧΧΧ

29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 22Γ703Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι2136Καλύβας 22Γ704 Προηγμένα Μικτά Αναλογικά/ Ψηφιακά Κυκλώματα & Διατάξεις 2103Ευσταθίου 22Γ705Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) Ι2136Θεοδωρίδης, Κουφοπαύλου 22Γ706Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι3036Στουραΐτης 22Γ707Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία2024Θραμπουλίδης 22Γ802Λειτουργικά Συστήματα2103Χούσος ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α7 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ A7 & Β7 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ & ΤΠ 22Β703Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι3036 22Β707Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις4004 22Δ701Ανάλυση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης3003 22Δ702Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση3003 22Δ704Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι3003 22Δ902Εισαγωγή στη Ρομποτική3014 22ΗΥ14Μεταφραστές (Τμήμα ΜΗΥΠ)3003 22ΗΥ33Στοχαστικά Σήματα & Εφαρμογές (Τμήμα ΜΗΥΠ)3003 22ΗΥ42 Αλγόριθμοι & Συνδυαστική Βελτιστοποίησης (Τμήμα ΜΗΥΠ) 3003 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

30 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 22Γ702Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού2035Θραμπουλίδης 22Γ801Αρχιτεκτονική Υπολογιστών3003Σερπάνος 22Γ803Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ2136Καλύβας, Κουμπιάς 22Γ804Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) ΙΙ2136Παλιουράς, Θεοδωρίδης 22Γ806Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ3003Μουστακίδης 22Γ807Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων ΙΙ0033Παλιουράς 22Γ901Βάσεις Δεδομένων3025Αβούρης, Σταθοπούλου ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α8 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β8 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ&ΤΠ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α8 ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ Εξόρυξη Δεδομένων & Αλγόριθμοι Μάθησης (Τμήμα ΜΗΥΠ) 22Β803Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ3036 22Β905Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι3003 22Δ006Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων3003 22Δ804Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΙΙ3003 22Δ806Μεθοδολογία Προσομοίωσης3003 22Δ901Ευφυής Έλεγχος3003 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική)ΧΧΧΧ

31 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 9 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΑΘΗΜΑ) 22Γ902Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού2103Θραμπουλίδης 22Γ903Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές2125Κουμπιάς, Παπαδόπουλος 22Γ904 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Συστημάτων με Τεχνικές VLSI 3036Θεοδωρίδης, Κουφοπαύλου 22Γ905Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά2103Καλύβας 22Γ906Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών*3003 22Γ910Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων3003Σερπάνος 22Γ911 Παράλληλη/Κατανεμημένη Επεξεργασία & Εφαρμογές 3003Χούσος 22Γ005Προγραμματισμός Διαδικτύου2024Αβούρης, Κουκιάς, Σταθοπούλου ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α7 & Β7 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ7 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β9 ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22Δ003Προσαρμοστικός Έλεγχος3003 22Β005Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ3003 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική)ΧΧΧΧ

32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΑΘΗΜΑ) 22Γ909Εφαρμογές Οπτοηλεκτρονικής*2103 22Γ002Έλεγχος & Ελεγξιμότητα Ψηφιακών Συστημάτων3003Κουφοπαύλου 22Γ003Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας3003Μπερμπερίδης 22Γ004 Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής & Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων 3025Αβούρης, Μουστάκας 22Γ006 Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 3003Κουμπιάς 22Γ007 Τεχνολογία Προηγμένων Ψηφιακών Κυκλωμάτων & Συστημάτων 3003Ευσταθίου, Παπαδόπουλος 22Γ008Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων3003Σερπάνος ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α8 & Β8 ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β10 ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22Δ904Στοχαστικός Έλεγχος3003 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η&Υ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική)ΧΧΧΧ

33 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 22Δ701Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης3003Γρουμπός 22Δ7Ε1 Εργαστηριακό Μάθημα Αναλογικού & Ψηφιακού Ελέγχου Ι 0033Καζάκος, Μάνεσης ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ 22Δ702Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση3003Αλεξανδρίδης 22Δ705Εφαρμοσμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι3003Κούσουλας 22Δ704Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι3003Μάνεσης 22Δ902Εισαγωγή στη Ρομποτική3014Τζες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ 22Α702Θεωρία Πληροφορίας3104 22Α707Τεχνητή Νοημοσύνη Ι2125 22Α710Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι2103 22Α807Αναγνώριση Προτύπων Ι2103 22Β703Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι3036 22Β706Ανάλυση ΣΗΕ3036 22Β709Ανάλυση ΣΗΕ (χωρίς εργαστήριο)3003 22Γ703Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι2136 22Γ706Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι3036 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

34 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 22Δ801Σχεδιασμός Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης3003Καζάκος 22Δ8Ε1 Εργαστηριακό Μάθημα Αναλογικού & Ψηφιακού Ελέγχου ΙΙ 0033Καζάκος ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ 22Δ802Ψηφιακός Έλεγχος3003Καζάκος 22Δ804Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΙΙ3003Μάνεσης 22Δ806Μεθοδολογία Προσομοίωσης3003Κούσουλας 22Δ901Ευφυής Έλεγχος3003Γρουμπός 22Δ006Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων3003Αλεξανδρίδης ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ 22Α810Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ2125 22Α903Αναγνώριση Προτύπων II2103 22Β803Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ3036 22Γ702Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού2035 22Γ803Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ2136 22Γ806Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ3003 22Β010Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα3003 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική)ΧΧΧΧ

35 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 9 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΑΘΗΜΑ) 22Δ907Μη Γραμμικός Έλεγχος3003Κούσουλας 22Δ9Ε1Εργαστηριακό Μάθημα Συστημάτων & Ελέγχου Ι1034Μάνεσης 22Δ003Προσαρμοστικός Έλεγχος3003Καζάκος ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β7 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Σ&ΑΕ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ7 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Σ&ΑΕ 22Α009Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα2125 22Β911Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών2103 22Γ910Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων3003 22Γ903Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές2125 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική) ΧΧΧΧ

36 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜαθήματοςΔΑΕ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΑΘΗΜΑ) 22Δ803 Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου με Υπολογιστή* 2024 22Δ904Στοχαστικός Έλεγχος3003Μουστακίδης 22Δ906Σθεναρός Έλεγχος3003 22Δ001Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού3003Μάνεσης 22Δ007Ρομποτικά Συστήματα3014Δερματάς, Τζες 22Δ0Ε1 Εργαστηριακό Μάθημα Συστημάτων & Ελέγχου ΙΙ 1034Καζάκος ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Σ&ΑΕ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Σ&ΑΕ 22Α004Προχωρημένα θέματα θεωρίας Πληροφορίας2103 22Β001 Δυναμική & Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων 2103 22Γ003Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας3003 22Γ006 Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 3003 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟ (ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ&ΑΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 22ΔΕ08Διπλωματική ΕργασίαΧΧΧ50 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας (προαιρετική) ΧΧΧΧ

37 Κανόνες δήλωσης 7 ου- 10 ου εξαμήνου Ο φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει κατεύθυνση προκειμένου να επιλέξει μαθήματα. Ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει είκοσι (20) μαθήματα, έξι (6) στο 7 ο εξάμηνο, έξι (6) στο 8 ο εξάμηνο, τέσσερα (4) στο 9 ο εξάμηνο, και τέσσερα (4) στο 10 ο εξάμηνο, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στις ομάδες της κατεύθυνσης του. Ο φοιτητής δεν μπορεί να πάρει μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου από αυτό που βρίσκεται. Οι κατευθύνσεις Τ&ΤΠ, Η&Υ και ΣΑΕ επιτρέπουν στους φοιτητές τους να πάρουν κατά μέγιστο τέσσερα (4) μαθήματα εκτός ομάδας (ΕΟ), ένα ανά εξάμηνο. Η κατεύθυνση ΣΗΕ επιτρέπει κατά μέγιστο δύο (2) μαθήματα εκτός ομάδας (ΕΟ), ένα ανά εξάμηνο. Ο φοιτητής μπορεί να κάνει μέχρι 2 αλλαγές ανά εξάμηνο στα μαθήματα που έχει επιλέξει και οι οποίες θα πρέπει να εμφανίζονται στην ιστορικότητα του φοιτητή.

38 Κανόνες αποφοίτησης μαθημάτων κορμού για νέους φοιτητές Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 και μετά, έχουν την υποχρέωση να περάσουν τα 36 υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που περιγράψαμε παραπάνω και ανήκουν στα 6 πρώτα εξάμηνα σπουδών. Επίσης έχουν την υποχρέωση να περάσουν δύο μαθήματα επιλογής, ένα στο 1 ο και ένα στο 2 ο εξάμηνο, καθώς δύο μαθήματα της ίδιας ξένης γλώσσας, ένα στο 1 ο και ένα στο 2 ο εξάμηνο. Οι διδακτικές μονάδες – ECTS των μαθημάτων αυτών είναι συνολικά 180.

39 Κανόνες Αποφοίτησης μαθημάτων κορμού για Παλαιούς Φοιτητές 1/3 Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, έχουν την υποχρέωση να έχουν περάσει τα ακόλουθα 29 μαθήματα του παραπάνω Προγράμματος Σπουδών: 1.22Υ101 Διαφορικός Λογισμός & Μαθηματική Ανάλυση 2.22Y102 Φυσική Ι 3.22Υ103 Εισαγωγή στους Υπολογιστές 4.22Y104 Γραμμική Άλγεβρα 5.22Υ111 Τεχνικό Σχέδιο 6.22Y105 Εισαγωγή στην Ψηφιακή Λογική 7.22Υ201 Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση 8.22Y202 Φυσική ΙΙ 9.22Y204 Διαφορικές Εξισώσεις 10.22Y207 Αρχές Προγραμματισμού 11.22Υ302 Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Μετρήσεις 12.22Y306 Πιθανοθεωρία & Στατιστική

40 13.22Υ310 Στερεά Κατάσταση της Ύλης 14.22Υ311 Τεχνική Μηχανική 15.22Υ404 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 16.22Υ402 Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 17.22Υ403 Ημιαγωγικές Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις 18.22Υ406 Ανάλυση Κυκλωμάτων Ισχύος 19.22Υ501 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία I 20.22Υ502 Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά 21.22Υ505 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 22.22Υ506 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 23.22Υ603 Σήματα & Συστήματα ΙΙ 24.22Υ604 Συστήματα Επικοινωνιών 25.22Υ601 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία IΙ 26.22Υ602 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα & Συστήματα 27.22Υ504 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 28.22Υ605 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 29.22Υ606 Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου Κανόνες Αποφοίτησης μαθημάτων κορμού για Παλαιούς Φοιτητές 2/3

41 Κανόνες Αποφοίτησης μαθημάτων κορμού για Παλαιούς Φοιτητές 3/3 Επίσης έχουν την υποχρέωση να περάσουν ως 30 ο το μάθημα «Σήματα και Συστήματα Ι» με τον κωδικό 22Υ411 ή 22Υ503. Τέλος, ως 31 ο μάθημα υποχρεωτικό θα πρέπει να έχουν περάσει ή το 22Υ412 «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ» ή 22Υ312 «Ειδικά Κεφάλαια Μαθηματικών». Οι παραπάνω φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει δύο μαθήματα επιλογής και δύο μαθήματα της ίδιας ξένης γλώσσας.

42 Οι φοιτητές θα πρέπει συνολικά να περάσουν είκοσι (20) μαθήματα, δώδεκα (12) τουλάχιστον από τις ομάδες Α7, Α8, Β7, Β8, Β9 και Β10. Από αυτές θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα από την ομάδα Α7, τουλάχιστον δύο (2) από την ομάδα Α8, τουλάχιστον ένα (1) μάθημα από την ομάδα Β9 και τουλάχιστον (1) μάθημα από την ομάδα Β10. Τέλος θα πρέπει να έχουν έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα από τις ομάδες Γ7 ή Γ8 ή Γ9 ή Γ10 ή εκτός ομάδας (ΕΟ). Κανόνες Αποφοίτησης 4 ου και 5 ου Έτους για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008 και μετά (1/2)

43 Οι Κατευθύνσεις Τ&ΤΠ, Η&Υ και ΣΑΕ επιτρέπουν στους φοιτητές τους να πάρουν κατά μέγιστο τέσσερα (4) μαθήματα εκτός ομάδας (ΕΟ), ένα ανά εξάμηνο στο πρόγραμμα σπουδών. Η Κατεύθυνση ΣΗΕ επιτρέπει κατά μέγιστο δύο (2) μαθήματα εκτός ομάδας (ΕΟ), ένα ανά εξάμηνο στο πρόγραμμα σπουδών. Υποχρέωση των φοιτητών είναι να επιλέξουν τουλάχιστον δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες εργαστηρίων. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων που συμπληρώνουν από τα μαθήματα του 4 ου και 5 ου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο εβδομήντα (70) διδακτικές μονάδες. Κανόνες Αποφοίτησης 4 ου και 5 ου Έτους για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008 και μετά (2/2)

44 Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν δώδεκα μαθήματα κατ’ ελάχιστο από όλες τις ομάδες Α και Β και τα υπόλοιπα μαθήματα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Επίσης για τους φοιτητές αυτούς λαμβάνεται υπόψη μόνο ο αριθμός των μαθημάτων και όχι οι διδακτικές μονάδες και ο αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους και παίρνουν πενήντα (50) διδακτικές μονάδες. Κανόνες Αποφοίτησης 4 ου και 5 ου Έτους για τους φοιτητές που εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007

45 Διπλωματική Εργασία Οι φοιτητές του 4ου έτους εκπονούν Διπλωματική Εργασία η οποία δηλώνεται υποχρεωτικά στο 7 ο εξάμηνο σπουδών και οριστικοποιείται στο 8 ο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν δηλώσει κατεύθυνση σπουδών. Οι διδακτικές μονάδες της διπλωματικής εργασίας είναι 50 και ο Σ.Β. 15. Η διπλωματική εργασία δηλώνεται σε ειδικό έντυπο της γραμματείας, εγκρίνεται από την αντίστοιχη κατεύθυνση και καταχωρείται στο σύστημα ο βαθμός, όταν αυτή ολοκληρωθεί.

46 Στα πλαίσια της αλλαγής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2010- 11) έγινε η μετάπτωση του παλαιού προγράμματος σπουδών στο νέο. Όλα τα μαθήματα μεταφέρθηκαν στο νέο πρόγραμμα σπουδών αλλά για λόγους ιστορικότητας υπάρχει και το παλαιό πρόγραμμα σπουδών. Όταν ο φοιτητής παίρνει πιστοποιητικά υπάρχουν στις καρτέλες του και τα δύο προγράμματα σπουδών το παλαιό και το νέο ύστερα από υπόδειξη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Έρευνας. Στο νέο πρόγραμμα το Τμήμα επιθυμεί να μην εμφανίζεται σε κανένα πιστοποιητικό η παλαιά καρτέλα του φοιτητή παρά μόνο η νέα, αρκεί αυτό να είναι σύννομο. Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα επιθυμεί να διατηρείται όλη η ιστορικότητα του φοιτητή στη βάση δεδομένων. Μετάπτωση Δεδομένων κατά το Α.Ε. 2010-2011


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Σπουδών ΤΗΜΤΥ Γενικές Παρατηρήσεις Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετούς διάρκειας και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google