Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρίες Μάθησης Υλικό Γ.Μ. ενότητα 2.1. E. L. Thorndike (1874-1949) B. F. Skinner (1904-1990) J. Piaget (1896-1980) J. Bruner (1915-) Ivan Pavlov (1849-1936)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρίες Μάθησης Υλικό Γ.Μ. ενότητα 2.1. E. L. Thorndike (1874-1949) B. F. Skinner (1904-1990) J. Piaget (1896-1980) J. Bruner (1915-) Ivan Pavlov (1849-1936)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρίες Μάθησης Υλικό Γ.Μ. ενότητα 2.1. E. L. Thorndike (1874-1949) B. F. Skinner (1904-1990) J. Piaget (1896-1980) J. Bruner (1915-) Ivan Pavlov (1849-1936)

2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

3 Θεωρίες Μάθησης και υπολογιστικά περιβάλλοντα Τρεις κύριες ψυχολογικές θεωρίες στην ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθησης : Συμπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) Γνωστικές θεωρίες οικοδομισμός ή δομητισμός (constructivism) με τις διάφορες εκδοχές του ( κλασικός οικοδομισμός και κονστρακτιονισμός (constructionism)) θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης Κοινωνιογνωστικές θεωρίες ( κοινωνική αλληλεπίδραση – διερευνητική μάθηση ) Θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) Κατανεμημένη γνώση (distributed cognition) Εγκαθιδρυμένη γνώση (situated cognition)

4 Η μάθηση είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου Η μάθηση είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ

5 Οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις Δίνουν έμφαση στην αναμετάδοση της πληροφορίας και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς. Το πλαίσιο αυτό προσφέρει μια πολύ « τεχνική » προσέγγιση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών εφαρμογών : αυτό που προέχει είναι ο ξεκάθαρος και λειτουργικός ορισμός των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν.

6 Οι οικοδομιστιστικές ( γνωστικές ) προσεγγίσεις Αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά, πριν ακόμα πάνε στο σχολείο διαθέτουν γνώσεις και αυτό που χρειάζεται είναι να βοηθηθούν ώστε να οικοδομήσουν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Τα παιδιά, κάτω από αυτό το πρίσμα, συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση των γνώσεών τους. Το πλαίσιο αυτό οδηγεί στην άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις άτυπες και τις τυπικές γνώσεις τους.

7 Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Δεν μπορούν να δουν τη μαθησιακή δραστηριότητα έξω από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται. Οι γνωστικές διεργασίες δεν νοούνται συνεπώς ως αυτόνομες οντότητες αλλά συστατικά ενός οργανωμένου όλου, του νου, ο οποίος λειτουργεί και αναπτύσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον ιστορικά προσδιορισμένο.

8 Πίνακας θεωριών Συμπεριφοριστικές θεωρίες Γνωστικές θεωρίεςΚοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες Γραμμική Οργάνωση Πληροφορίας (Skinner) Δομικός εποικοδομισμός (Piaget)Κοινωνικός εποικοδομισμός Μέθοδος πολλαπλών Επιλογών (Crowder) Εποικοδομισμός του Papert (constructionism) Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky Διδακτικός Σχεδιασμός (Gagné) Ανακαλυπτική μάθηση (Bruner)Εγκαθιδρυμένη γνώση (situated cognition) Επεξεργασία της πληροφορίας (γνωστικοί ψυχολόγοι) Κατανεμημένη γνώση (distributed cognition) Συνδεσιασμός (Varela, Maturana)Θεωρία της δραστηριότητας (επίγονοι της θεωρίας του Vygotsky)

9 Συμπεριφορισμός ή Θεωρία της Συμπεριφοράς Μάθηση είναι τροποποίηση της συμπεριφοράς (behaviorism) Πρόδρομος αυτής της σχολής ο I. Pavlov Βασικοί εκπρόσωποί της οι J.B. Watson, E.L. Thorndike, και B. F. Skinner

10 Πρωτεργάτης του Συμπεριφορισμού J. B. Watson, ιδρυτής Με δύο άρθρα το 1913 θεμελιώνει την ψυχολογία ως αντικειμενική επιστήμη μελέτη ενός αντικειμένου που είναι δημόσια παρατηρήσιμο : η συμπεριφορά

11 Ο συμπεριφορισμός στην εκπαίδευση Βασικός εκπρόσωπος : B.F. Skinner

12 Για τους συμπεριφοριστές Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις νοητικές καταστάσεις των υποκειμένων Τα « πιστεύω » τους, οι προσδοκίες τους, οι προθέσεις τους όπως και τα κίνητρά τους δεν είναι προσβάσιμα Το μόνο που προέχει να γίνει είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς και όχι η εξήγησή της.

13 Γενικοί νόμοι στην ανθρώπινη συμπεριφορά Μπορούμε συσχετίσουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων που δέχεται το υποκείμενο με τα φυσικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ( Μοντέλο S-R Stimuli - Response)

14 Μάθηση : ερεθίσματα – αντιδράσεις Δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική ( τη νοητική ) λειτουργία των υποκειμένων αλλά εστιάζει την προσοχή στην ανάλυση των χαρακτηριστικών εισόδου – εξόδου της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η μάθηση είναι ζήτημα δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των ερεθισμάτων και των αντιδράσεων ενώ για να αντιληφθούμε την πολυπλοκότητα των συμπεριφορών πρέπει να τις κατατμήσουμε σε στοιχειώδεις μονάδες

15 Ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς Η ενίσχυση της ενεργούς συμπεριφοράς έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επανάληψης ( θετικοί και αρνητικοί ενισχυτές ) Η μελέτη των αλλαγών στην εμφανή συμπεριφορά του υποκειμένου σε σχέση με την κατάλληλη οργάνωση του περιβάλλοντος της μάθησης : Κύρια ενασχόληση των συμπεριφοριστών

16 Εφαρμογή του συμπεριφορισμού Στην προγραμματισμένη διδασκαλία Στο σχεδιασμό διδακτικών περιβαλλόντων με υπολογιστή

17 Οι αρχές της μάθησης (B.F. Skinner) Απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του παιδιού, Τη δόμηση της διδακτέας ύλης σε σύντομες διδακτικές ενότητες, Τη βαθμιαία πρόοδο της διδασκόμενης ύλης σύμφωνα με τους ρυθμούς του μαθητή ( προσαρμογή ), Την άμεση επαλήθευση της απάντησης του μαθητή, την ενίσχυση της σωστής απάντησης στην τιθέμενη ερώτηση.

18 Δύο διαφορετικές απόψεις Η μέθοδος του B. Skinner πιστεύει ότι το πρόγραμμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τα λάθη από τη μεριά του μαθητή Η μέθοδος του N. Crowder πιστεύει ότι όταν ο μαθητής κάνει λάθος πρέπει να του παρέχονται περαιτέρω επεξηγήσεις

19 Παρακμή του συμπεριφορισμού Εμφάνιση της κλασσικής Διδασκαλίας με τη Βοήθεια Υπολογιστή (Computer Assisted Instruction) Στη στοιχειώδη μορφή της δεν ήταν παρά η υπολογιστική υλοποίηση του προγραμματισμένου βιβλίου μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

20 Σύγχρονη εκδοχή Τα προγράμματα Διδασκαλίας με τη Βοήθεια Υπολογιστή σχεδιάζονται σύμφωνα με το Μοντέλο του διδακτικού σχεδιασμού (Instructional Design) Το μοντέλο του Διδακτικού Σχεδιασμού (Gagné)

21 Το μοντέλο του Διδακτικού Σχεδιασμού Μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για το σχεδιασμό διδακτικών συστημάτων με υπολογιστή Συνεπής στρατηγική στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων. Στηρίζεται στις προσεγγίσεις των B. F. Skinner και R. Gagné.

22 Θεωρία του Gagné Γνωστικός ψυχολόγος Ασχολήθηκε με τη συστηματική περιγραφή των διαφόρων τύπων σχολικής μάθησης, τους συνακόλουθους διδακτικούς στόχους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν

23 Τρία κύρια στάδια Αξιολόγηση αναγκών (needs analysis): προσδιορίζει κάθε δραστηριότητα του μαθητή και κάθε τμήμα γνώσης που πρέπει να προσκτηθεί από αυτόν. Επιλογή διδακτικών μεθόδων και υλικού : βασίζονται στην προηγούμενη ανάλυση και στηρίζονται σε μετρήσιμα μεγέθη συμπεριφοράς. Αξιολόγηση του μαθητή : βασίζεται κυρίως σε μια σειρά από τεστ τα οποία επιτρέπουν να αποφανθούμε για την επίτευξη των διδακτικών στόχων.

24 Συμπεριφορισμός και ΤΠΕ Ένα πολύ σημαντικό τμήμα του υφιστάμενου σήμερα εκπαιδευτικού λογισμικού έχει δημιουργηθεί με τις αρχές του συμπεριφορισμού ( παρόλο που οι θεωρίες του συμπεριφορισμού είναι σε υποχώρηση ) - ίσως γιατί οι θεωρίες αυτές διευκολύνουν πολύ το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών λογισμικών. Τα λογισμικά καθοδήγησης, διδασκαλίας (tutorials) και πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice), κατά κανόνα βασίζονται πάνω στις θεωρίες αυτές.

25 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Πρότυπο της Κλασικής Εξαρτημένης Μάθησης (Pavlov) Μάθηση με Δοκιμή και Πλάνη (Thorndike) Συντελεστική Μάθηση (Skinner) Α. Προγράμματα πρακτικής & εξάσκησης Β. Συστήματα καθοδήγησης Γ. Εφαρμογές πολυμέσων

26 Ποιος έχασε τη μάχη του Μαραθώνα? > Ο Ομέρ Βρυώνης Όχι, προσπάθησε ξανά > Οι Πέρσες Μπράβο! Συμπεριφοριστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό

27 το μοντέλο της προσωπικής οικοδόμησης της γνώσης Γνωστικές (cognitive) θεωρίες

28 Οι γνωστικές θεωρίες Εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο εσωτερικό του γνωστικού συστήματος, στη δομή και τη λειτουργία του

29 Η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση των γνώσεων Δεν υπάρχει ωστόσο ενιαία θεωρία που να περιγράφει πως ο κόσμος οικοδομείται από τα υποκείμενα που βρίσκονται σε διαδικασία μάθησης.

30 Ο οικοδομισμός Συνιστά μια ριζικά εναλλακτική πρόταση στο Συμπεριφορισμό και μια διαφορετική επιστημολογική προοπτική όσον αφορά στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστή

31 Η βασική αρχή του οικοδομισμού Η γνώση του κόσμου οικοδομείται από το άτομο Το άτομο, βάσει της αλληλεπίδρασής του με τον κόσμο, οικοδομεί, ελέγχει, αναδιατάσσει τις γνωστικές του αναπαραστάσεις οι οποίες στη συνέχεια προσδίδουν νόημα στον κόσμο

32 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Ο δομικός οικοδομισμός του J. Piaget Ο Piaget επικέντρωσε τις μελέτες του στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης του παιδιού ( μελετά δηλαδή πως αναπτύσσεται η επιστημονική σκέψη ) την οποία και περιγράφει ως μια εξελικτική διαδικασία που διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά στάδια

33 Σύμφωνα με τον Piaget είναι: 1. Αισθησιοκινητικό 2. Προσυλλογιστικό 3. Συγκεκριμένης σκέψης 4. Τυπικής –αφαιρετικής σκέψης ΣΤΑΔΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

34 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) - J. Bruner έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσω της κατανόησης των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός γνωστικού αντικειμένου υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μεθόδου ή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης με την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης από το μαθητή

35 Σύμφωνα με τον Bruner Ο μαθητής οικοδομεί : Α. Έμπρακτες ( ή πραξιακές ) αναπαραστάσεις (enactive representations) Β. Εικονικές αναπαραστάσεις (iconic representations) Γ. Συμβολικές αναπαραστάσεις

36 Σύμφωνα με τον Bruner Ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές καταστάσεις, Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να οργανώνεται σε σπειροειδή μορφή Ο δάσκαλος πρέπει να έχει ρόλο διευκολυντή, εμψυχωτή και συντονιστή στη διαδικασία της μάθησης

37 Zώνη της επικείμενης ανάπτυξης Βασική αρχή της θεωρίας του είναι η « ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης » (zone of proximal development) που αποτελεί την ανεξερεύνητη περιοχή του εσωτερικού δυναμικού του μαθητή ο οποίος βρίσκεται σε μία εν δυνάμει λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης. Εδώ φαίνεται η σημασία της διαμεσολάβησης του ενηλίκου και ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος στην γνωστική ανάπτυξη του μαθητή.

38 S. Papert (1928-) S. Papert (1928-) Τα παιδιά μαθαίνουν όταν έχουν ενεργό ρόλο σχεδιαστή ή κατασκευαστή. Τα παιδιά διαθέτουν σκέψη και σώμα ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Κατασκευαστική Θεωρία:

39 Όπως στους Η / Υ έτσι και στο ανθρώπινο νοητικό σύστημα υπάρχουν : Όπως στους Η / Υ έτσι και στο ανθρώπινο νοητικό σύστημα υπάρχουν : « είσοδοι » ( αισθήσεις ) « είσοδοι » ( αισθήσεις ) « επεξεργασίες » και « αναπαραστάσεις » « επεξεργασίες » και « αναπαραστάσεις » ( γνωστική επεξεργασία ) « έξοδοι » ( συμπεριφορά ) « έξοδοι » ( συμπεριφορά ) Μακροπρόθεσμη μνήμη ( γνώσεις ) Μακροπρόθεσμη μνήμη ( γνώσεις ) Βραχυπρόθεσμη μνήμη Βραχυπρόθεσμη μνήμη ( περιστασιακές δομές ) ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Θ εωρία Επεξεργασίας Πληροφορίας:

40 Πρόκειται για ένα κίνημα στη γνωστική επιστήμη που επιχειρεί να εξηγήσει τις ανθρώπινες πνευματικές ικανότητες, χρησιμοποιώντας τεχνητά νευρωνικά δίκτυα Πρόκειται για ένα κίνημα στη γνωστική επιστήμη που επιχειρεί να εξηγήσει τις ανθρώπινες πνευματικές ικανότητες, χρησιμοποιώντας τεχνητά νευρωνικά δίκτυα Το νευρωνικό δίκτυο είναι ένα δίκτυο από απλούς υπολογιστικούς κόμβους ( νευρώνες, νευρώνια ), διασυνδεδεμένους μεταξύ τους ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Θεωρία του Συνδεσιασμού:

41 Οικοδομισμός και ΤΠΕ Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα που σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστικές θεωρίες μάθησης, πρέπει να υποστηρίζουν την ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, καθώς αυτός προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα και στην προσπάθεια του αυτή αλληλεπιδρά με το υλικό περιβάλλον ( στο οποίο εντάσσεται το εκπαιδευτικό λογισμικό ), τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό.

42 Οικοδομισμός και ΤΠΕ Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα πρέπει να ενθαρρύνουν την προσωπική έκφραση των μαθητών και να υποστηρίζουν την προσωπική τους εμπλοκή, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των μαθητών.

43 Οικοδομισμός και ΤΠΕ Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα πρέπει να παρέχουν, στο μέτρο του δυνατού, πολλαπλές αναπαραστάσεις των εννοιών, σχέσεων και των οντοτήτων που είναι υπό διαπραγμάτευση σε κάθε μάθημα. Ακόμη, τα περιβάλλοντα, δεν πρέπει να υποδεικνύουν στο μαθητή τις ορθές διαδικασίες, αλλά αντίθετα να τον αφήνουν να εκφράζει τις απόψεις του ( έστω και λαθεμένες ) και να ανατρέπουν τις ενδεχόμενες λανθασμένες αντιλήψεις του μαθητή.

44 Συμπερασματικά Ο οικοδομισμός συνιστά σήμερα ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα στο σχεδιασμό σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού

45 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Εποικοδομισμός (Piaget) Ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) Κατασκευαστική Θεωρία (Papert) Θεωρία Επεξεργασίας Της Πληροφορίας Προγραμματισμός Logo - Lego Α. Μικρόκοσμοι Β. Προσομοιώσεις Θεωρία του Συνδεσιασμού Α. Τεχνητή Νοημοσύνη Β. Έμπειρα Διδακτικά συστήματα Νευρωνικά δίκτυα

46 Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση Σοβιετική σχολή της ψυχολογίας με βασικούς εκπροσώπους τον L. Vygotsky και τους μαθητές του Η σχολή αυτή εστιάζει το ενδιαφέρον της στην επικοινωνιακή και πολιτισμική διάσταση της μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη της νόησης είναι διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα. Το παιδί στη διαδικασία αυτή δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δρον υποκείμενο που με τις πράξεις του διαμορφώνει τη γνωστική του πραγματικότητα.

47 Α. Bandura (1925-) Α. Bandura (1925-) Η μάθηση προκύπτει από την αλληλεπίδραση 3 παραγόντων : Προσωπικά χαρακτηριστικά Προσωπικά χαρακτηριστικά Συμπεριφορά Συμπεριφορά Κοινωνικό περιβάλλον Κοινωνικό περιβάλλον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης

48 Κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες και ΤΠΕ Είναι σαφές ότι οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές της και επομένως ένα μάθημα οργανωμένο έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψή του τις θεωρίες αυτές, πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση.

49 Κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες και ΤΠΕ Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης είναι συμβατές με όλη την νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα οποία ενσωματώνουν ένα πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών και επιπλέον παρέχουν ένα πολύ συγκροτημένο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το λεγόμενο Web2.0 και η κοινωνική δικτύωση.

50 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία (Vygotsky) Θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Νόησης Θεωρία της Δραστηριότητας Εφαρμογές Διαδικτύου (chat, forums, Video Conference) Ψηφιακά Συστήματα Συνεργατικής μάθησης Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες (portals) Μηχανές Αναζήτησης Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

51 Προτεινόμενες Δραστηριότητες Δραστηριότητα 1 η Κατεβάστε το powerpoint και προσπαθήστε με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης να προσθέστε σε 2-3 διαφάνειες εικόνες, ( ενδεχομένως ) ήχο και κάποιο βίντεο σχετικό με τις θεωρίες μάθησης.

52 Δραστηριότητα 2 η Η διπλανή εικόνα γνωρίζει ευρεία κυκλοφορία στο Διαδίκτυο. Απεικονίζει μια «πυραμίδα μάθησης». Συνολικά, ποια είναι η εικόνα της μάθησης που προβάλλεται μέσα από αυτή την απεικόνιση;

53 Δραστηριότητα 3 η Θεωρείτε ότι η γνώση βασικών θεωριών μάθησης μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά το διδακτικό σας έργο ή ότι αποτελεί μια γνώση χωρίς, σε τελευταία ανάλυση, πρακτικά αποτελέσματα ;

54 Ενδεικτικές ψηφιακές πηγές Θεωρίες Μάθησης και Τ. Π. Ε. http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html http://ekpaideusi.blogspot.com/ http://www.slideshare.net/eftchrist/ss-427097 http://www.aegean.gr/culturaltec/vandoulakis/Coursewahttp://www.aegean.gr/culturaltec/vandoulakis/Coursewa re06/p age7.html Υποστηρικτικό υλικό για θεωρίες μάθησης http://www.e-yliko.gr/htmls/langyliko/langyl1.aspx Ο Σχεδιασμός μιας Διαδικασίας Μάθησης μέσω του Δικτύου Υπολογιστών http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction


Κατέβασμα ppt "Θεωρίες Μάθησης Υλικό Γ.Μ. ενότητα 2.1. E. L. Thorndike (1874-1949) B. F. Skinner (1904-1990) J. Piaget (1896-1980) J. Bruner (1915-) Ivan Pavlov (1849-1936)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google