Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Με αφετηρία τις πραγματικές ανάγκες και στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή (πελάτη), επαναθεωρούνται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Με αφετηρία τις πραγματικές ανάγκες και στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή (πελάτη), επαναθεωρούνται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Με αφετηρία τις πραγματικές ανάγκες και στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή (πελάτη), επαναθεωρούνται όλες οι διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης στην εφοδιαστική αλυσίδα, με εισαγωγή της έννοιας του πελάτη σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (Customer Service).  Η πελατοκεντρική τάση είναι τόσο ισχυρή ώστε να έχει εισαχθεί η έννοιας των «εσωτερικών πελατών» εντός της λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών (η οποία βασίζεται στην επικοινωνία, συντονισμό, συνεργασία, όλων εντός της επιχείρησης με σκοπό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών εκτός αυτής)

2 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Η Εφοδιαστική αποσκοπεί να μετουσιώσει τις πραγματικές ανάγκες σε ικανοποίηση μέσω πρακτικών τρόπων διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών. αφετηρία τέλος  O Καταναλωτής, το νοικοκυριό αποτελεί αφετηρία σχεδιασμού και τέλος σχετικά με την παροχή σε αυτούς αγαθών και υπηρεσιών…

3 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Προϊόντα (Προδιαγραφές) Υπηρεσίες (Συνέπεια, Ευελιξία) Χρόνος Ανταπόκρισης ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΦΕΛΗ στο ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (μεγιστοποίηση αξίας = ‘value for money’) Τόπος Παράδοσης Με σκοπό να παρέχει

4 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Προϊόν Υπηρεσίες Προσωπικό Εικόνα Λειτουργικά και Συναισθηματικά Οφέλη (Αξιοπιστία, Διάρκεια, Απόδοση, Αξία Μεταπώλησης, Ποικιλία, Καλαισθητικά, Συντήρηση, Φιλικότητα Προσωπικού, ‘Εμπειρία’ αγοράς, κτλ.) Κόστος Χρόνος Ενέργεια Ψυχικό Κόστος Συνολικό Κόστος Προσδιδόμενη Αξία στον Πελάτη «Τι θα κάνει πιο ελκυστικό το προϊόν ή την επιχείρηση ; Διαφοροποίηση προϊόντος, χαμηλότερη τιμή, ταχύτερη εξυπηρέτηση ; » Συχνά στην έννοια της αξίας περιλαμβάνονται μόνο τα οφέλη

5 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος «Αλυσίδα αξίας» στις επιχειρήσεις "Look outside to see inside”

6 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Μέθοδος εκτίμησης δυνάμεων και αδυναμιών των λειτουργιών, κάθε μία από τις οποίες συνδέεται και συμβάλει στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη : απάντηση στα ερωτήματα : o Ποιοι πόροι (ανθρώπινοι και μη) χρησιμοποιούνται ; o Προβλήματα και περιθώρια βελτίωσης ; o Ικανότητες - δεξιότητες ;  Η αλυσίδα αξίας βοηθάει στον εντοπισμό της συνεισφοράς των επιμέρους δραστηριοτήτων σε μία επιχείρηση στη συνολική αξία που δημιουργείται για τους πελάτες, μέσω των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών. Η έννοια της «Αλυσίδας αξίας» στις επιχειρήσεις

7 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Ανάλυση της επιχείρησης στις αλληλοεξαρτώμενες λειτουργίες (ή διαδικασίες) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (Λογιστήριο, Διοίκηση) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Στελέχωση, Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Στελεχών) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Τεχνολογία, Βελτίωση Προϊόντων και Τεχνολογίας) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Πρώτων Υλών, Μηχανημάτων κλπ) Αποθήκευση, Εσωτερική Διακίνηση Α’ Υλών Παραγωγή Διαδικασίες Logistics (Αποθήκευση και Φυσικής Διανομής) Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Υπηρεσίες μετά την πώληση ΑΞΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ «Αλυσίδας αξίας» : η πελατοκεντρική προσέγγιση της οργάνωσης επιχείρησης

8 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Ανάλυση της επιχείρησης σε λειτουργίες ή διαδικασίες  Οι κύριες διαδικασίες είναι αυτές που συνδέονται άμεσα με τα προσφερόμενα προϊόντα-υπηρεσίες, που είναι ‘πλησιέστερα στο τελικό προϊόν … (π.χ. διαδικασία παραγωγής αποτελεί κύρια διαδικασία για ένα εργοστάσιο που παράγει προϊόντα) Δεν έχει να κάνει απόλυτα με τη σημασία τους, διότι π.χ. θεωρείται η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού τεράστιας σημασίας για την επίτευξη των στόχων μίας επιχείρησης Ή στο προηγούμενο παράδειγμα η διαδικασία προμηθειών α’ υλών είναι αναγκαία σε ένα εργοστάσιο για τη διαδικασία παραγωγής, αλλά θεωρείται υποστηρικτική….

9 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ MARKETING LOGISTICS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕξυπηρέτησηΠελατών Προμήθειες Aποθήκευση – Εκτέλεση Παραγγελιών Παραγωγή Ανάπτυξη νέων προϊόντων + + Ε & Α ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΡΟΥΡΓΙΩΝ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

10 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Οι επιχειρηματικές διαδικασίες συνοψίζονται λοιπόν σε μια ‘αλυσίδα αξίας’ που περιλαμβάνει: (α) ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών και των προοπτικών ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την επιχείρηση (β) σχεδιασμό επιχειρηματικών στόχων και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πελατών και προσέλκυσης πελατείας, που αποφέρει έσοδα για την επίτευξη τους (γ) εισαγωγή των απαραιτήτων πόρων από τους προμηθευτές (π.χ. προϊόντα) (δ) παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών με προσθήκη αξίας από την επιχείρηση - σωστή διοίκηση των συνολικών πόρων της επιχείρησης, με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων Logistics (στ) ταχεία, επαρκή και συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών που αποτελούν την πηγή προσθήκης αξίας από την επιχείρηση. Η έννοια της «Αλυσίδας αξίας» στις επιχειρήσεις

11 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ = ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ = ανάλυση δραστηριοτήτων = ξεκάθαρη διαχείριση πόρων…

12 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος

13 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΓΙΑ (ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΡΑΦΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, κτλ.) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ( ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΡΕΥΜΑ, κτλ.) process Activities (ενέργειες) resources

14 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Σημαντικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών : Κάποιες δραστηριότητες μπορεί να είναι κοινές για κάποιες διαδικασίες. Mία δραστηριότητα μιας διαδικασίας μπορεί να συνδέεται άμεσα με τις εισροές ή εκροές μίας άλλης διαδικασίας Οι δραστηριότητες μίας διαδικασίας μπορεί να εκτελούνται από το προσωπικό ενός ή διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης. Κάποιος τοποθετείται ως υπεύθυνος της διαδικασίας και συνήθως συμπίπτει με κάποιο στέλεχος της επιχείρησης (υπεύθυνος κάποιου τμήματος). Οι εισροές (inputs) και οι εκροές (outputs) πρέπει να είναι κατ’ αρχήν μετρήσιμες, σε τρόπον ώστε να μπορεί να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, βάσει των στόχων που έχουν τεθεί, δηλαδή του επιθυμητού αποτελέσματος από την εκτέλεση κάθε διαδικασίας. Σαφώς βέβαια οι στόχοι των διαδικασιών που έχουν τεθεί, αντανακλούν τους γενικούς στόχους της επιχείρησης, γι’ αυτό και πρέπει να είναι ρεαλιστικοί (να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και να είναι εφικτοί).

15 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος H έννοια της ποιότητας είναι σχετική…. Επομένως αναφερόμαστε σε ικανοποίηση συγκεκριμένων προσδοκιών των πελατών …= ποιοτική εξυπηρέτηση Η αξία στα μάτια των πελατών δεν διαμορφώνεται μόνο από την τιμή και ποιότητα του προϊόντος, αλλά και από ένα σύνολο παραγόντων (διαθεσιμότητα, Χρόνος εξυπηρέτησης, Αξιοπιστία παραδόσεων σε όρους χρόνου και ακρίβειας και ποσότητας, Εναλλακτικές δυνατότητες παραδόσεων, κτλ.)

16 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΕΙΣΡΟΕΣ

17 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος

18 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΚΡΟΗ

19 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΕΙΣΡΟΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΡΑΜΠΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΚΡΟΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

20 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Η λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί πόρους. Συνδυασμός των πόρων με συγκεκριμένο τρόπο = οργάνωση επιχείρησης  Πόροι Ανθρώπινοι πόροι (αντιπροσωπεύουν το 40-70% του συνολικού λειτουργικού κόστους) Υλικοί (εξοπλισμός, κτίρια, κτλ.) Υπάρχουν και οι Άυλοι πόροι (φήμη, καλή θέληση, κτλ.)

21 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Από τον συνδυασμό των πόρων δημιουργούνται οι ικανότητες  Οριακές (είναι εύκολο να τις μιμηθούν οι ανταγωνιστές), π.χ. επικοινωνία με τους προμηθευτές μέσω email αντί με τηλ. ή fax  Θεμελιώδεις – μοναδικές  Θεμελιώδεις – μοναδικές  δημιουργούν τη διαφορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) και προσδίδουν περισσότερη αξία στα μάτια των πελατών π.χ. στενές σχέσεις με προμηθευτές, ιδιαίτερες υπηρεσίες στον πελάτη, κίνητρα στο προσωπικό, συντονισμός στην παραγωγική διαδικασία, ταχύτατος εντοπισμός των εξελίξεων σε σχέση με τρόπο ζωής/προτιμήσεις και αναπροσαρμογή προϊόντων/υπηρεσιών, κτλ.

22 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Χαρακτηριστικά των θεμελιωδών ικανοτήτων είναι ότι: Είναι μακρόβιες (διαρκούν περισσότερο από τα προϊόντα) Δεν έχουν να κάνουν με ένα συγκεκριμένο προϊόν Είναι περιορισμένες σε αριθμό (οι εταιρίες στοχεύουν σε 2-3 δραστηριότητες – τομείς να διαφοροποιηθούν σημαντικά) π.χ. Ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, παραγωγή φθηνών και καλής ποιότητας προϊόντων, καθαριότητας (περιβάλλον) κτλ.

23 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Μια θεμελιώδης ικανότητα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις: 1.Να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αξία, όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης (π.χ. φιλικότητα χρήσης ενός κινητού) 2. Να προσφέρει διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού

24 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος

25  Η έμφαση στην χαμηλότερη τιμή... (πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν εκπτώσεις ή προσφορές τα δύο στην τιμή του ενός 1 κτλ.)  Ευκολία στη χρήση, παραβλέποντας συχνά την αξία ενός προϊόντος που αντέχει περισσότερο σε βάθος χρόνου  Προσωπικές σχέσεις (φιλικότητα, δημιουργία ‘δεσίματος’ με πωλητές προϊόντων ή υπηρεσιών) … κοινώς άυλοι παράγοντες που συνδέονται με συναισθήματα… είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι άυλοι παράγοντες που συνδέονται με την αντιληπτή αξία του προϊόντος……. Νέες περιγραφές όπως - "εύκολο", "πρόσβαση", "προσιτό» και "προσωπικά" – απευθύνονται στο πρόσωπο και όχι στο αντικείμενο. Η αποκάλυψη των συναισθημάτων και της στάσης προς τα προϊόντα και η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το γιατί οι άνθρωποι προτιμούν ένα προϊόν έχουν γίνει πλέον βασική μέριμνα των επιχειρήσεων….

26 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος

27  Η έμφαση στην χαμηλότερη τιμή... (πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν εκπτώσεις ή προσφορές τα δύο στην τιμή του ενός 1 κτλ.)  Ευκολία στη χρήση, παραβλέποντας συχνά την αξία ενός προϊόντος που αντέχει περισσότερο σε βάθος χρόνου  Προσωπικές σχέσεις (φιλικότητα, δημιουργία ‘δεσίματος’ με πωλητές προϊόντων ή υπηρεσιών) … κοινώς άυλοι παράγοντες που συνδέονται με συναισθήματα… είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι άυλοι παράγοντες που συνδέονται με την αντιληπτή αξία του προϊόντος……. Νέες περιγραφές όπως - "εύκολο", "πρόσβαση", "προσιτό» και "προσωπικά" – απευθύνονται στο πρόσωπο και όχι στο αντικείμενο. Η αποκάλυψη των συναισθημάτων και της στάσης προς τα προϊόντα και η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το γιατί οι άνθρωποι προτιμούν ένα προϊόν έχουν γίνει πλέον βασική μέριμνα των επιχειρήσεων….

28 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος «Αλυσίδα αξίας» στις επιχειρήσεις «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΑΣ» ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ++++ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

29 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Πολύ σπάνια μια επιχείρηση αναλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες στην εφοδιαστική αλυσίδα, από το σχεδιασμό του προϊόντος ως την παράδοσή του στον τελικό καταναλωτή. Εμπλέκονται διαφορετικές επιχειρήσεις (π.χ. Επιχείρηση Χ παράγει το προϊόν Επιχείρηση Υ το αγοράζει και το αποθηκεύει (χονδρεμπόριο) Επιχείρηση Ζ το αγοράζει και το διαθέτει μέσω των καταστημάτων της (λιανική)  Υπάρχουν λοιπόν εξειδικευμένοι ρόλοι σε μία Εφοδιαστική αλυσίδα. Η αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης αποτελεί τμήμα του λεγόμενου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑΣ, που διαμορφώνεται από την αξία που προσθέτει κάθε επιχείρηση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, μέσω της Αλυσίδας Αξίας της (λειτουργιών της κάθε επιχείρησης).  Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βασίζεται είναι συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται την αλυσίδα αξίας εντός της και του συστήματος αξίας, μέσω συντονισμού των δικών της δραστηριοτήτων με εκείνες των προμηθευτών, συνεργατών και πελατών. Από την Αλυσίδα Αξίας στο Σύστημα Αξίας

30 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΑ Σ Παροχή Ανάγκες ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ?

31 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ? ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έρευνα για τις ανάγκες των πελατών (αφετηρία) σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1, 2, κτλ.. Κάθε επιχείρηση οργανώνεται κατάλληλα (προγραμματισμός, διαχείριση πόρων) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΑΣ Το σύνολο των επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα επικοινωνούν, συνεργάζονται για να συντονίσουν τη ροή προϊόντων προς τις αγορές ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή προϊόντων/υπηρεσιών που προσθέτουν αξία στους πελάτες (value for money)

32 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Επιχείρηση = κεντρικό αστέρι σε ένα αστερισμό υπηρεσιών-αγαθών.  Προσπαθεί να παρακινήσει τους πελάτες να δημιουργήσουν οι ίδιοι αξία, να κάνουν με ευκολία πράγματα που ποτέ πριν δεν είχαν κάνει, ακόμα και μέρος των δικών της δραστηριοτήτων. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ IKEA

33 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Μια επιχείρηση θεωρείται ότι έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, όταν η απόδοσή της ξεπερνά το μέσο όρο του κλάδου της. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από την ‘αξία’ που σχετίζεται με το προϊόν αλλά και τη διαχρονική αξία π.χ. της μάρκας.  Η επιτυχία μιας επιχείρησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ελκυστικότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, με σημαντική τη θέση του εντός του εν λόγω κλάδου. Ακόμα και στην περίπτωση που ένας κλάδος πέφτει, η βέλτιστη δυνατή θέση μίας επιχείρησης μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά κέρδη.  Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα υφίσταται όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει τα ίδια οφέλη με τους ανταγωνιστές, αλλά με χαμηλότερο κόστος (πλεονέκτημα κόστους) ή να προσφέρει οφέλη που υπερβαίνουν εκείνα των ανταγωνιστικών προϊόντων (πλεονέκτημα διαφοροποίησης). Ως εκ τούτου, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιτρέπει στην επιχείρηση να δημιουργήσει αξία (οφέλη) για τους πελάτες και κέρδη για την ίδια.

34 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος

35 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ  Διαφοροποιημένο προϊόν (π.χ. ποιοτικά χαρακτηριστικά)  Διαφοροποιημένη υπηρεσία, : ελκυστικότερο φυσικό περιβάλλον, καλύτερη εξυπηρέτηση (σε όρους χρόνου, πληρωμών, κτλ.)  Διαφοροποίηση στην εικόνα : σύμβολα, σλόγκαν

36 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Έμφαση σε διαδικασίες όπως  Έρευνα και ανάπτυξη (R & D : Research and Development)  διαφοροποίηση στα προϊόντα  Παραγωγή (για διασφάλιση των ποιοτικών προϊόντων)  διαφοροποίηση στα προϊόντα  Εξυπηρέτηση των πελατών  διαφοροποίηση στις ‘υπηρεσίες’ (ταχύτητα, διευκολύνσεις, άνεση στις αγορές, κτλ.)  Έμφαση σε διαδικασίες όπως  Εφοδιαστικής (Αποθήκευσης, Μεταφορών, Προμηθειών)  καλύτερη διαχείριση πόρων με αποφυγή σπατάλης  μείωση κόστους  μείωση τιμής π.χ. με χαμηλότερου κόστους προμήθειες από τους προμηθευτές, με μείωση των δρομολογίων, με αύξηση της παραγωγικότητας της αποθήκης, κτλ.

37 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Yπάρχουν και περιπτώσεις όπου η τιμή των προϊόντων, παρά το γεγονός ότι παράγονται φθηνά (και δεν διαφημίζονται τόσο πολύ ώστε το κόστος της προώθησης να δικαιολογεί την υψηλή τιμή), να παραμένει υψηλή καθαρά για λόγους «εικόνας» ποιοτικού προϊόντος (η ποιότητα συνδέεται για κάποιους με τη υψηλότερη τιμή)  σημαντικά κέρδη για τις επιχειρήσεις  Στην περίπτωση αυτή η αξία έχει διαμορφωθεί από το brand name και πρόκειται για «άυλη» μορφή αξίας (φήμη) – υπόκειται στην στρατηγική 5 ουσιαστικά.  Πρόκειται λοιπόν για «διαφοροποίηση» λόγω ονόματος ! – δεν χρειάζεται (από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση) να αξιοποιηθούν και τα πλεονεκτήματα κόστους, ακόμα και αν υπάρχουν !

38 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟΙ : εναλλακτικές προσπάθειες (στρατηγικές) επιχειρήσεων για επίτευξη σχέσης αξίας – τιμής

39 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Οι προσπάθειες - στρατηγικές 6, 7 και 8 είναι προς λάθος κατεύθυνση, αποτυχία  Οι πιο πετυχημένες είναι οι 2 και 3 οι οποίες παρέχουν ικανοποιητική αξία σε χαμηλή τιμη  Χαμηλή αξία και χαμηλή τιμή (1) αναφέρεται σε χαμηλότερα εισοδήματα που δεν έχουν ιδιαίτερες προσδοκίες  Η 4 θα είναι επιτυχημένη εφόσον πρόκειται για κάπως διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες στα μάτια του πελάτη (διαφοροποίηση-4) ή  Για διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών, με μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια (διαφοροποίηση με εστίαση-5) – η διαφορετικότητα μπορεί να αφορά, όχι μόνο σε πραγματική διαφορά, αλλά και σε άυλα στοιχεία όπως η φήμη (χαρακτηριστικό των brand names  Αξιοπιστία ποιότητας, σχεδιασμού, κτλ.) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟΙ - επεξηγήσεις

40 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Υποβοηθάει τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των καλύτερων στρατηγικών, πρακτικών και διαδικασιών που είναι διαθέσιμες. Δεν είναι πανάκεια… μπορεί να μην είναι δυνατή η αντιγραφή (ικανότητες που έχουν διαμορφωθεί μετά από πολλά χρόνια-εμπειρία), λόγω διαφορετικών πόρων που διαθέτει η κάθε επιχείρηση αλλά και ικανοτήτων Απαιτείται χρόνος …μπορεί να αργήσεις να φτάσεις εκεί που έφτασε ο ανταγωνιστής πριν από καιρό («συνεχώς πίσω από τις εξελίξεις»)..better proactive rather than reactive… Τέλος, η άμεση αντιγραφή του καλύτερου από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις (φαινόμενο ‘herding’ = κοπαδοποίηση) δεν διαφοροποιεί τους ανταγωνιστές  ανάγκη ενίσχυσης των δαπανών διαφήμισης  μείωση κερδών για τις επιχειρήσεις BENCHMARKING : ο εντοπισμός των καλύτερων

41 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Στρατηγικό Benchmarking Ο τύπος αυτός αφορά κυρίως στην αναζήτηση καλών πρακτικών που επέτρεψαν στους έχοντες υψηλές επιδόσεις να είναι επιτυχημένοι στις αγορές τους. Επηρεάζει κυρίως τη στρατηγική της επιχείρησης και όχι θέματα διαχειριστικά (διαδικασιών).  Benchmarking κύριων και υποστηρικτικών Λειτουργιών Ο τύπος αυτός επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες, π.χ. Διαδικασία Εξυπηρέτησης Πελατών και στοχεύει στο να προσδιορίσει τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές από άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παρόμοια δραστηριότητα ή παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες.  Εσωτερικό Benchmarking Aφορά στην αναζήτηση καλών πρακτικών στο εσωτερικό της επιχείρησης και την προσπάθεια εγκαθίδρυσης τους σε σταθερή βάση σε ολόκληρη την επιχείρηση. Κυρίως αναφέρεται στις διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού (human resource management practices) και στους τρόπους με τους οποίους αυτό θα γίνει πιο παραγωγικό (κίνητρα, κατάρτιση, κτλ.) EIΔΗ BENCHMARKING


Κατέβασμα ppt "Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Με αφετηρία τις πραγματικές ανάγκες και στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή (πελάτη), επαναθεωρούνται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google