Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Venture Capital Μπουζάκης Παύλος Ορφανουδάκη Ευαγγελία ΧΑΝΙΑ 2006 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Venture Capital Μπουζάκης Παύλος Ορφανουδάκη Ευαγγελία ΧΑΝΙΑ 2006 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Venture Capital Μπουζάκης Παύλος Ορφανουδάκη Ευαγγελία ΧΑΝΙΑ 2006 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 Δομή Παρουσίασης Α ΜΕΡΟΣ I. Τι είναι το κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (VC) II. Ιστορική Αναδρομή III. Δομή Εταιρειών VC IV. Φάσεις Χρηματοδότησης V. Τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση του VC VI. To VC στην Ελλάδα VII. Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Β ΜΕΡΟΣ VI. Εφαρμογή πολυκριτήριας ανάλυσης στην διαδικασία χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC VII. Μεθοδολογίες πολυκριτήριας ανάλυσης VIII. Case studies  Αξιολόγηση των μοντέλων  Σημαντικότερα κριτήρια της ανάλυσης IX. Συμπεράσματα για την εφαρμογή της πολυκριτήριας ανάλυσης στην διαδικασία χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC

3 Venture Capital ΜΕΡΟΣ Α

4 Ι. – Τι είναι το VC ; Venture Capital VC  γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Mέσο χρηματοδότησης κυρίως νέων εταιριών Νέες τεχνολογίες ή καινοτομίες Νέες αγορές Επιχειρησιακό πνεύμα Καλό συνδυασμό καινοτομικής ιδέας με δυναμικό προσωπικό (μάνατζμεντ)

5 Ι. – Τι είναι το VC ; Venture Capital Η πρώτη έννοια υποδηλώνει κεφάλαια προοριζόμενα για επενδύσεις που συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο και μεγάλα κέρδη. Ο ορισμός αυτός αφορά κάθε επένδυση με υψηλό κίνδυνο και μεγάλα κέρδη, ανεξάρτητα από την προέλευση των χρημάτων, τον τρόπο χορήγησης αυτών και τη χρήση τους. Η δεύτερη έννοια έχει σημαντικά στενότερο περιεχόμενο Προσδιορίζει τα κεφάλαια που διατίθενται, υπό μορφή μετοχών, για τη δημιουργία και το ξεκίνημα μικρών επιχειρήσεων στις οποίες αναπτύσσονται νέες ιδέες ή νέες τεχνολογίες (καινοτομίες). Αρκετές φορές το κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου δεν αποτελεί μόνο διοχέτευση κεφαλαίων σε μια νέα επιχείρηση, αλλά επίσης και εισροή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία της επιχείρησης, το σχεδιασμό της εμπορικής στρατηγικής της, την οργάνωση και τη διαχείριση

6 Ι. – Τι είναι το VC ; Venture Capital Venture Capital Vs κλασικές επενδύσεις στο χρηματιστήριο αξιών-μετοχών (Poindexter 1976) 1. Το κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (VC) επενδύεται σε σχετικά νέες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν διατίθενται επαρκή ιστορικά δεδομένα. 2. Η επένδυση χρηματοδοτεί μικρές επιχειρήσεις με άμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο. 3. Ο επενδυτής συμμετέχει ενεργά στη ζωή της επιχείρησης, κάτι που δε συμβαίνει με τους επενδυτές σε μεγάλες εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 4. Οι επενδύσεις σε VC δεν εξασφαλίζουν βραχυπρόθεσμα ρευστότητα στον επενδυτή καθώς το κεφάλαιο βρίσκεται «παγιδευμένο» μέσα στην επιχείρηση για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7 II. – Ιστορική Αναδρομή Venture Capital Ιστορική Αναδρομή... Αρχική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1950, 1960 και 1970. Εντατικοποίηση στη δεκαετία του 1970 Πρόσκρουση σε εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί. Σημαντική φορολογική επιβάρυνση, βάσει της οποίας το ποσοστό φόρου στα κέρδη κεφαλαίου αυξήθηκε από 25% που ήταν πριν το 1969 σε 35% και 49% το 1976. Το 1978 η απότομη μείωση του ποσοστού σε 28% και σε 20% το 1981 προκάλεσε το κύμα επενδύσεων VC τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για εταιρείες Venture Capital.

8 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Venture Capital Κυριότερες κατηγορίες φορέων οι οποίοι λειτουργούν σήμερα στην αγορά VC 1. Ατομικοί επενδυτές VC Είναι η συχνότερα αναφερόμενη -και μυθοποιημένη- κατηγορία, αλλά όχι η σημαντικότερη. Συνίσταται από άτομα, στα οποία περιλαμβάνονται και πρώην διευθυντές εταιρειών, που έχουν επαρκή κεφάλαια και ικανότητες για να ριψοκινδυνεύσουν την προσωπική τους περιουσία σε αυτή τη δραστηριότητα.

9 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Venture Capital 2. Επενδυτικά ταμεία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας- Εταιρείες Venture Capital Η σημαντικότερη κατηγορία της αγοράς VC. Είναι χρηματοδοτικές κοινοπραξίες (finance pools - funds) ειδικά σχεδιασμένες για να λειτουργούν σε αυτή την αγορά. Κάθε ταμείο χρηματοδοτείται από πολλούς χρηματοδότες και διοικείται από συνέταιρους οι οποίοι εισπράττουν ποσοστά επί των κερδών. Οι χρηματοδότες είναι συνήθως παραδοσιακά χρηματοδοτικά ιδρύματα (όπως τράπεζες) ακόμα και συνταξιοδοτικά ταμεία (Στην Ελλάδα απαγορεύεται η συμμετοχή των συνταξιοδοτικών ταμείων).

10 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Venture Capital 3. Τράπεζες Επενδύσεων Πρόκειται για τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι παραδοσιακές τράπεζες επενδύσεων στον τομέα των επενδύσεων VC. Η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζεται ακόμη οριακή στο σύνολο των τραπεζικών δραστηριοτήτων, Είναι πιθανόν η αυξανόμενη σπουδαιότητα των μικρών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να επεκτείνουν την παρουσία τους σε αυτό τον τομέα. Το VC με τον δανεισμό ταυτίζονται. Δεν είναι ανταγωνιστικό προϊόν αλλά συμπληρωματικό.

11 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Venture Capital 4. Τμήματα και υποκαταστήματα μεγάλων εταιρειών ασχολούμενα με επενδύσεις VC Π.χ : General Electric, ΧΕRΟΧ, 3Μ, Εxxοn, Οlivettί και Acme-Cleveland Αυτά τα τμήματα και υποκαταστήματα δημιουργήθηκαν σε πολλές μεγάλες εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Έχουν γενικά σχεδιαστεί ώστε να καθίσταται δυνατή μια ελαστικότερη, ευκολότερα αναθεωρούμενη και αποδοτικότερη κατανομή των πόρων τους στις υψηλές τεχνολογίες

12 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Venture Capital Παράδειγμα τυπικής σύστασης & λειτουργία εταιρείας VC στην Ελλάδα ATTICA VENTURE ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΙΙΙ … ZAITECH FUND 4-7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ € €

13 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Venture Capital Γενικότερα οι επενδυτές σε κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου : Χρηματοδοτούν νέες και γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις Αγοράζουν τίτλους μετοχικού κεφαλαίου Βοηθούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών Προσθέτουν αξία στην επιχείρηση μέσω ενεργού συμμετοχής Διατρέχουν τους υψηλότερους κινδύνους με την προσδοκία των υψηλότερων ανταμοιβών Έχουν μακροπρόθεσμους στόχους για κέρδη Στο εξωτερικό 5-10 χρόνια Στην Ελλάδα 3-7 χρόνια

14 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Venture Capital Οι εταιρίες VC ξεκινούν από μικρά μεγέθη, όπως εταιρίες μερικών μόνο εκατομμυρίων δολαρίων κάτω από τη διαχείριση εταιριών με πέρα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε επενδυμένο κεφάλαιο σε όλο τον κόσμο. Ο κοινός παρονομαστής σε όλους αυτούς τους τύπους επενδύσεων, είναι ότι ο χρηματοδότης δεν είναι ένας παθητικός επενδυτής, αλλά έχει έναν ενεργό ρόλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην  καθοδήγηση,  τη διοίκηση,  και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που έχει επενδύσει Επιδιώκει να προσθέσει αξία μέσω της εμπειρίας του στον επενδυτικό τομέα στις δεκάδες ή και τις εκατοντάδες των επιχειρήσεων, που έχει ήδη επενδύσει.

15 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Venture Capital πηγές κεφαλαίων σε VC κεφάλαιο στην Ευρώπη

16 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Προφίλ των εταιριών παροχής VC Venture Capital Μέγεθος εταιριών παροχής VC

17 IΙI. – Δομή Εταιρειών VC Προφίλ των εταιριών παροχής VC Venture Capital Επίπεδο σπουδών στις εταιρείες VC

18 IV. – Φάσεις Χρηματοδότησης Venture Capital Το VC κεφάλαιο επεμβαίνει και χρηματοδοτεί όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης: Από την ίδρυση, στην εκκίνηση, στην ανάπτυξη, και στην εισαγωγή στην κεφαλαιαγορά Σε κάθε στάδιο ανάπτυξης αντιστοιχούν ειδικές χρηματοδοτήσεις. Ακόμη, οι ανάγκες χρηματοδότησης και διοικητικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και ο κίνδυνος που παρουσιάζουν για τους επενδυτές σε VC διαφέρουν αρκετά ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης.

19 IV. – Φάσεις Χρηματοδότησης Venture Capital Τα στάδια ανάπτυξης 1α. Ίδρυση - εκκίνηση Early-stage financing +ανάγκες χρηματοδότησης 1. Η χρηματοδότηση για πρωταρχικό κεφάλαιο (seed financing). Πρόκειται για ένα μικρό χρηματικό ποσό που δίνεται στον επιχειρηματία από τον επενδυτή VC με σκοπό την ανάπτυξη μιας νέας ιδέας η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε επιχείρηση. Η φάση αυτή περιέχει σπάνια ένα αρχικό σχέδιο μάρκετινγκ. *Μικρό ποσοστό

20 IV. – Φάσεις Χρηματοδότησης Venture Capital +ανάγκες χρηματοδότησης 2. Η χρηματοδότηση για αρχικό κεφάλαιο (start-up financing). Τα επενδυόμενα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του προϊόντος και την προώθηση ενός σχεδίου μάρκετινγκ. Γενικά, όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν ετοιμάσει ένα σχέδιο ανάπτυξης (business plan), να έχουν πραγματοποιήσει αναλύσεις της αγοράς και να έχουν οπωσδήποτε μια καλή διοίκηση-οργάνωση. *±34,2% Τα στάδια ανάπτυξης 1α. Ίδρυση - εκκίνηση Early-stage financing

21 IV. – Φάσεις Χρηματοδότησης Venture Capital +ανάγκες χρηματοδότησης 3. Η χρηματοδότηση του πρώτου σταδίου (first-stage financing) Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στην εκκίνηση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις έχουν επενδύσει το αρχικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας, και έχουν σχεδιάσει την εμπορική πολιτική τους. *±40,3% ( Μεγαλύτερο ποσοστό!) Τα στάδια ανάπτυξης 1β. Ίδρυση - εκκίνηση Early-stage financing

22 IV. – Φάσεις Χρηματοδότησης Venture Capital +ανάγκες χρηματοδότησης 3. Η χρηματοδότηση του δεύτερου σταδίου (second-stage financing) Στο στάδιο αυτό, η επιχείρηση οφείλει να έχει κεφάλαιο κίνησης για την αρχική ανάπτυξη της η οποία μεταφράζεται σε μαζική παραγωγή και αύξηση των λογαριασμών των πιστώσεων και των αποθεμάτων. Η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για την αύξηση των πωλήσεων, το μάρκετινγκ, την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και ίσως για τη βελτίωση του νέου προϊόντος. Συνήθως σε αυτή τη κατηγορία βρίσκονται επιχειρήσεις που έχουν ξανα-χρηματοδοτηθεί σε αρχικά στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης. *±19,4% Τα στάδια ανάπτυξης 2. Η χρηματοδότηση του δεύτερου σταδίου Second-stage financing

23 IV. – Φάσεις Χρηματοδότησης Venture Capital Τα επόμενα στάδια ανάπτυξης με τις αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης: 3. Η χρηματοδότηση του τρίτου σταδίου (third-stage financing) Το στάδιο αυτό αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες θα εισαχθούν στην κεφαλαιαγορά τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Σπουδαίες αλλαγές μπορούν να επέλθουν στη δομή του κεφαλαίου εάν μερικοί εταίροι της επιχείρησης αποφασίσουν να απέλθουν ρευστοποιώντας τα μερίδια τους. Προτείνονται ακόμη αυξήσεις του κεφαλαίου, διότι οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης αυξάνονται όλο και περισσότερο.

24 IV. – Φάσεις Χρηματοδότησης Venture Capital Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης Η χρηματοδότηση της απόκτησης (acquisition financing). Κεφάλαια προσφέρονται σε μία επιχείρηση με σκοπό να εξαγοράσει μια άλλη επιχείρηση. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς της επιχείρησης από τα ίδια τα στελέχη της (Management/leveraged buy out). Τα επενδυόμενα κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα εξαγοράς της επιχείρησης από δραστήρια στελέχη της τα οποία αναλαμβάνουν ταυτόχρονα και τη διοίκηση της επιχείρησης.

25 IV. – Φάσεις Χρηματοδότησης Venture Capital Κατανομή των επενδύσεων ανά στάδιο ανάπτυξης για την Ευρώπη ΙΔΡΥΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ - ΕΞΑΓΟΡΑ 18.4% 29.3% 50% ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΡΙΣΚΟ ZOPOUNIDIS (1990) ΛΟΙΠΑ ΣΤΑΔΙΑ 2.3% *ΠΗΓΗ: VENTURE ECONOMICS

26 V. – Οφέλη από τη χρησιμοποίηση του VC Venture Capital Τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση του VC ως μέσο χρηματοδότησης είναι πολλαπλά και όπως αναφέρουν οι συγγραφείς Γκανέτσου και Φρονίστα (1995) μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο επίπεδα : 1. Κέρδη στην οικονομία μιας χώρας 2. Κέρδη για την αναπτυσσόμενη επιχείρηση Σε επίπεδο οικονομίας, οι δύο συγγραφείς αναφέρουν ότι το ΚΥΕΚ διευκολύνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα υποκινεί την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην οικονομική ανάπτυξη και καταπολέμηση της ανεργίας

27 V. – Οφέλη από τη χρησιμοποίηση του VC Venture Capital ΗΠΑ Το 4% από τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από VC κεφάλαιο δημιούργησαν το 70% των νέων θέσεων εργασίας. ΓΑΛΛΙΑ Στη Γαλλία, οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με VC κεφάλαιο, πέτυχαν 34% αύξηση στις θέσεις εργασίας, 42% αύξηση στις πωλήσεις, 80% αύξηση στις εξαγωγές διπλασιασμό των επενδύσεων στη χρονική περίοδο 1987-1991.

28 V. – Οφέλη από τη χρησιμοποίηση του VC Venture Capital Σε επίπεδο αναπτυσσόμενης επιχείρησης Το Venture Capital επιτρέπει στην επιχείρηση να πραγματοποιήσει αναγκαίες επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού χωρίς την επαύξηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου λόγω δανεισμού. Με τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, προσθέτει αξία η οποία εκφράζεται με την υποστήριξή τους σε θέματα στρατηγικού προγραμματισμού (strategic planning), μάρκετινγκ και πωλήσεων, οικονομικού προγραμματισμού (financial planning) και ελέγχου, τεχνογνωσίας και εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων διοίκησης(Zopounidis, 1990).

29 V. – Οφέλη από τη χρησιμοποίηση του VC Venture Capital Global insight : μελέτη του 2004 της National Venture Capital Association (NVCA) των ΗΠΑ που συνοψίζει τα οφέλη των επενδύσεων με VC στην οικονομία της χώρας. Θέσεις εργασιών εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν μέσω VC σε σχέση με τις συνολικές θέσεις εργασίας Πωλήσεις εταιρειών που Χρηματοδοτήθηκαν μέσω VC σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις

30 V. – Οφέλη από τη χρησιμοποίηση του VC Venture Capital  Ο τομέας του Venture Capital έχει γίνει μια σημαντική δύναμη μέσα στην Αμερικανική οικονομία * Οι χρηματοδοτημένες επιχειρήσεις VC ήταν άμεσα αρμόδιες για περισσότερες από 10 εκατομμύριο θέσεις εργασίας και 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις το 2003. Αυτό αντιστοιχεί σε 9,4 % της συνολικής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα και 9,6% των συνολικών πωλήσεων.

31 V. – Οφέλη από τη χρησιμοποίηση του VC Venture Capital  Οι υποστηριγμένες εταιρίες από κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου ξεπερνούν άλλες επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις υποστηριζόμενες από VC πρόσθεσαν περίπου 600.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ στο χώρο των νέων τεχνολογιών μόνο μεταξύ 2000 και 2003. Εταιρίες όπως οι eBay, Google, και JetBlue είναι τρία παραδείγματα επιχειρήσεων που προσέλαβαν εκατοντάδες νέους υπάλληλους κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών υποστηριζόμενες οικονομικά από VC κεφάλαια.

32 VI. – To VC στην Ελλάδα Venture Capital Στην Ελλάδα το VC δεν έχει δει μεγάλη ανάπτυξη ακόμα διότι: Μεγάλος Δημόσιος Τομέας ( ΟΤΕ, ΔΕΗ, TELLAS, COSMOTE… ), Μεγάλο ποσοστό των επιχειρηματιών είναι κερδοσκόποι και όχι επενδυτές, Επενδυτές θέλουν μεγάλα κέρδη ΣΗΜΕΡΑ και όχι μετά από 10 Χρόνια,

33 VI. – To VC στην Ελλάδα Venture Capital Τρόποι συμμετοχής των εταιριών VC σε επιχειρήσεις: Αύξηση κεφαλαίου Συμμετοχή στο Αρχικό Κεφάλαιο Ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές Εξαγορά ποσοστού Συνδυασμός των ανωτέρου

34 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΧΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΝΑΦΟΡΕΣ

35 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΧΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΝΑΦΟΡΕΣ

36 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital Προέλευση των επιχειρήσεων: Εκθέσεις (όπως ΔΕΘ) Γνωστούς ή/και Σύμβουλους Επιχειρήσεων Ίδιες οι εταιρείες μπορούν να προσελκύσουν μια εταιρεία VC

37 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΧΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΝΑΦΟΡΕΣ

38 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital Αρχικό φιλτράρισμα : Εταιρείες VC έχουν μικρό προσωπικό Πολλές υποψήφιες εταιρείες Δεν μπορούν να επενδύσουν σε όλες αν και προτιμούν να έχουν επενδύσει σε αρκετές Γνώσεις και εμπειρία της συγκεκριμένης αγοράς Έρευνα του κύκλου ζωής του “προϊόντος” της εταιρείας

39 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΧΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΝΑΦΟΡΕΣ

40 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital Εκτίμηση : Δεν υπάρχει ιστορικό της επιχείρησης Πολυκριτήρια ανάλυση (Ποιοτικά και Ποσοτικά κριτήρια) Ποιότητα του Μάνατζμεντ Μέγεθος της επιχείρησης Αφοσίωση του προσωπικού Κέρδη της επιχείρησης Το προϊόν-καινοτομία

41 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΧΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΝΑΦΟΡΕΣ

42 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital Ολοκλήρωση συμφωνίας : Πρέπει να συμφωνήσουν και οι 2 1-4 Μήνες Πόσα χρόνια θα δεσμευτούν στην επιχείρηση Τιμή της συμφωνίας Να υπάρχει έλεγχος της Διοίκησης και των εξόδων της επιχείρησης Δυνατότητα πώλήσης/ συγχώνευσης ή και φαλίρισης της επιχείρησης αν απαιτείται Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

43 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΧΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΝΑΦΟΡΕΣ

44 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital Μετά-επενδυτικές δραστηριότητες : Να υπάρχει κάποιο μέλος της VC στο ΔΣ Όχι καθημερινή επαφή Δυνατότητας παροχής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης/ κρίσης Επιλογή δεύτερη χρηματοδότησης

45 VII. – Φάσεις χρηματοδότησης μιας επιχείρησης με VC Venture Capital Σημαντικά στοιχεία που χρειάζονται προσοχή: Αναζήτηση καινοτομίας Καλό επιχειρηματικό σχέδιο (business-plan) Καλή κρίση επένδυσης-ποσοτικά & ποιοτικά κριτήρια Καλό μάνατζμεντ Αφοσιωμένη διοίκηση Βασικοί όροι της συμφωνίας ( π.χ. το πώς και πότε μπορεί η VC να αποσυρθεί από την εταιρεία ) Καλή στρατηγική μάρκετινγκ - Η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να προωθήσει το προϊόν ΌΧΙ η VC

46 Venture Capital ΜΕΡΟΣ Β

47 Υβριδική Ανάλυση Συζυγιών Έλεγχος 3 μοντέλων: 1. Self-explicated 2. Συζυγής ανάλυση 3. Υβριδική- συζυγική ανάλυση Αυτά αναλύονται για να ανακαλύψουμε αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντελεστές απόφασης στο VC, για να εκφράσουν την έννοια της συζυγούς ανάλυσης σε πρακτικό επίπεδο και για να ελέγξουμε κατά πόσο οι αποφάσεις των VC καλύπτουν τα χαρακτηριστικά της εν λόγω επιχείρησης.

48 Συζυγής ανάλυση Πως οι εταιρίες VC αποφασίζουν ποιες εταιρίες θα χρηματοδοτήσουν; Newell και Simon Κατηγοριοποίηση κριτηρίων κάνοντας το πρόβλημα απλούστερο Tyebjee και Bruno Μοιράζουν την διαδικασία απόφασης σε: Προέλευση των επιχειρήσεων, αρχικό φιλτράρισμα, εκτίμηση, ολοκλήρωση της συμφωνίας και μετά- επενδυτικές ενέργειες Σκοπός μας η ανάλυση των σταδίων του αρχικού φιλτραρίσματος και της εκτίμησης καθώς και η δημιουργία ενός προβλεπτικού μοντέλου για την εκτίμηση των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τρία μοντέλα προτίμησης στην πολυκριτήρια ανάλυση.

49 Συζυγής ανάλυση Μέθοδος για την μέτρηση της προτίμησης του καταναλωτή όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Δύο μέθοδοι για την συλλογή των δεδομένων: 1. Trade-off method [προτίμηση μεταξύ δύο κριτηρίων] 2. Full-profile ranking [ταξινόμηση ολοκληρωμένου σεναρίου προϊόντος, προτίμηση ή βαθμολόγηση]

50 Α. Full-Profile method Πως κατασκευάζονται τα σενάρια του προϊόντος; Ορίζουμε έναν αριθμό επιπέδων αξιολόγησης για κάθε κριτήριο. Τα όρια είναι σαφή. Οι συνδυασμοί των κριτηρίων είναι πολλοί και δημιουργούν πολλά σενάρια. Με μεθόδους σχεδίασης τα ελαττώνουμε. Σκοπός μας είναι να δούμε την δυνατότητα πρόβλεψης κάθε σεναρίου στην πολυκριτήρια ανάλυση Μειονέκτημα της συζυγούς ανάλυσης είναι η μεγάλη συλλογή δεδομένων που απαιτείται, κυρίως όταν έχεις πολλά επίπεδα αξιολόγησης άρα και πολλές εναλλακτικές σεναρίων

51 Β. Υβριδικό μοντέλο Το υβριδικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από 3 μεθόδους συλλογής δεδομένων: 1. Για κάθε επίπεδο αξιολόγησης των κριτηρίων βαθμολογούνται και τα 3 με κλίμακα 0-10 2. Η σημαντικότητα κάθε κριτηρίου. Διανέμονται 100 βαθμοί σε όλα τα κριτήρια 3. Δίνει αποτελέσματα για μειωμένο αριθμό σεναρίων [3-9]

52 Έρευνα Επιλέχθηκαν 8 κριτήρια ως καθοριστικά για την επιλογή μεταξύ των σεναρίων. Καθένα είχε 2 με 3 επίπεδα αξιολόγησης Πρώτο βήμα ήταν να ελεγχθεί η εφαρμοστικότητα των 3 μοντέλων στην επιλογή VC. Δεύτερο βήμα ήταν η σύγκριση μεταξύ των μοντέλων ως προς την προβλεψιμότητα

53 Κριτήρια επιλογής σεναρίου Α. Γνώση εταιρίας για την παραγωγή και την τεχνολογική εξέλιξηΣΤ. Ανάπτυξη αγοράς 1. Αποδεκτή1. Λιγότερο από 10% 2. Μη αποδεκτή 2. Μεταξύ 10% και 19% Β. Διοικητική εμπειρία εταιρίας 3. Πάνω από 20% 1. Αποδεκτή Ζ. Επίπεδο ανταγωνιστικότητας στον τομέα 2. Μη αποδεκτή1. Χαμηλό Γ. Μοναδικότητα σε χαρακτηριστικά του προϊόντος 2. Μεσαίο 1. Αποδεκτή3. Υψηλό 2. Μη αποδεκτή Η. Αναμενόμενα περιθώρια ανάπτυξης προϊόντος Δ. Προστασία προϊόντος 1. Λιγότερο από 40% 1. Αποδεκτή2. Μεταξύ 40% και 49% 2. Μη αποδεκτή3. Πάνω από 50% Ε. Πρωτοτυπία προϊόντος σε λειτουργικότητα 1. Αποδεκτή 2. Μη αποδεκτή

54 Συλλογή δεδομένων Συζυγής ανάλυση (6) 30 (27+3) σενάρια ζητήθηκαν από τους ερωτώμενους να βαθμολογηθούν. Συγκεκριμένα ζητήθηκε σε μία κλίμακα 1-7 να δηλώσουν την επιθυμία τους να επενδύσουν κεφάλαιο. Υβριδικό μοντέλο (7) Βαθμολόγηση των επιπέδων ταξινόμησης των κριτηρίων Βαθμολόγηση των κριτηρίων Βαθμολόγηση σε κλίμακα 1-7 για 10 σενάρια επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν Self-explicated model (1) Τα 2 πρώτα βήματα του υβριδικού μοντέλου για βαθμολόγηση 30 σεναρίων επιχειρήσεων

55 Αποτελέσματα ανάλυσης μοντέλων Συζυγές μοντέλο Για τα 27 σενάρια που αξιολογήθηκαν υπολογίστηκε η συσχέτιση τους και το ταυ του Kendall. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη των 3 επιπλέον επιχειρήσεων. Υβριδικό μοντέλο Υπολογίστηκε η συσχέτιση και το ταυ του Kendall και έγιναν 10 προβλέψεις επιχειρήσεων Συγκεκριμένα για τα 2 υβριδικά μοντέλα έγινε διπλός έλεγχος. Μεταξύ 2 σεναρίων αυτό που υπερτερούσε συγκρινόταν με ένα τρίτο. Αυτός ο έλεγχος ήταν αμφίδρομος

56 Γενικές παρατηρήσεις Είναι προφανές ότι τα κριτήρια χαρακτηρισμού ενός σεναρίου αλλάζουν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Αρχικά εκτίμηση βάσει λίγων κριτηρίων και μετά ανάλυση εις βάθος. Έλλειψη ενός βασικού κριτηρίου από το σενάριο χαμηλώνει την εκτίμηση του σεναρίου. Το πιο σημαντικό κριτήριο στο στάδιο του φιλτραρίσματος είναι η πείρα της επιχείρησης και μετά έρχεται η πρωτοτυπία του προϊόντος Το στάδιο του φιλτραρίσματος είναι κυρίως «διαισθητικό» παρά βαθιά ανάλυση. Αυτή γίνεται στο στάδιο της εκτίμησης.

57 Παρατηρήσεις για τα μοντέλα Η συζυγής και η υβριδική ανάλυση έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Η πρόβλεψη των μοντέλων που είχαν βαθμολόγηση στην έρευνα είχε καλύτερα αποτελέσματα από αυτή που είχε βαθμολόγηση κατά τη διάρκεια του υπολογισμού των αποτελεσμάτων. Η υβριδική ανάλυση είναι καλύτερη από την συζυγή ως προς τον όγκο των δεδομένων που απαιτούν. Η συζυγής και η υβριδική ανάλυση έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την self-explicated. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων από κάθε μοντέλο ήταν παραπλήσια. Κοινό σημείο όλων είναι η επιλογή της πείρας της επιχείρησης ως σημαντικότερο.

58 Εταιρίες που επενδύουν σε κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου Η ασσυμετρία των πληροφοριών Η επένδυση διαφέρει από θεωρητικό σε πρακτικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες για το κάθε αντικείμενο υπό εκτίμηση. Η ασσυμετρία των πληροφοριών σε ΕΚΥΚ εμφανίζεται κυρίως σε συμφωνίες με μεγάλο ορίζοντα που έχουν και το μεγαλύτερο ρίσκο. Η ασσυμετρία των πληροφοριών επιβαρύνει και τις δύο πλευρές. Οι μεν επενδυτές έχουν το κίνδυνο μιας λάθος επένδυσης και οι δε επιχείρηση έχει το κίνδυνο λανθασμένων οικονομικών αποφάσεων από τους επενδυτές.

59 Εταιρίες που επενδύουν σε κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου Υπάρχουν ειδικές επενδυτικές εταιρίες που είναι διατεθειμένες να επενδύσουν σε κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτές κάνουν λεπτομερή ανάλυση τόσο για την επιχείρηση όσο και για το σενάριο. Επιπλέον αυτές οι επιχειρήσεις προσφέρουν συμβουλές ακόμα και μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.

60 Επενδύσεις σε κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου Επένδυση είναι η θυσία σίγουρου κέρδους στο σήμερα για την απόκτηση μεγαλύτερου κέρδους αύριο. Η απόφαση πραγματοποίησης μιας επένδυσης επηρεάζεται από την πιθανότητα επιτυχίας της και το κέρδος που θα επιφέρει. Συνήθως οι εταιρίες που εξετάζουν τη πιθανότητα επένδυσης σε ΚΥΕΚ δεν έχουν ιστορικά δεδομένα. Τέτοιες εταιρίες δεν επενδύουν σε φίρμες. Στατιστικά 10% των προτάσεων υπό εξέταση περνάνε το πρώτο στάδιο του αρχικού φιλτραρίσματος και από αυτούς το 10% τελικά χρηματοδοτείται.

61 Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση χρηματοδότησης ΚΥΕΚ; Κυριότερος παράγοντας πιστεύεται ότι είναι η ηγετική ικανότητα της διοίκησης(management) Ισχύει; Επίσης καταγράφεται η επιρροή του κινδύνου στις αποφάσεις των επενδυτών. Τέλος γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

62 Μεθοδολογία έρευνας Ρωτήθηκαν 30 Βρετανικές εταιρίες επένδυσης σε ΚΥΕΚ. Οι τομείς που καλύφθηκαν είναι: 1. Πληροφορίες για την επένδυση του κεφαλαίου 2. Διαδικασίες εκτίμησης αξίας κεφαλαίου 3. Κίνδυνος 4. Καθορισμός του ποσοστού επιστροφής κερδών 5. Βαθμός ανάμιξης στην εταιρία κατόπιν το κλείσιμο της συμφωνίας

63 Ανάλυση αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι το 75% των σεναρίων υπό εκτίμηση απορρίπτονται. Μόνο το 3.4% επιδοτείται. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε ότι τα σημαντικότερα κριτήρια στην επιλογή επένδυσης είναι τα 6 παρακάτω: 1. Διοικητική εμπειρία εταιρίας στο χώρο 4. Αναμενόμενη πρόοδος του προϊόντος 2. Τομέας της αγοράς που ειδικεύεται η εταιρία 5. Μέγεθος της επένδυσης σε σχέση με τα έσοδα 3. Ικανότητες πώλησης του προϊόντος από την εταιρία 6. Χρηματοοικονομικές ικανότητες της εταιρίας

64 Ανάλυση αποτελεσμάτων Η πλειοψηφία του δείγματος πιστεύει ότι η διοικητική εμπειρία μιας εταιρίας είναι πιο σημαντική από τις χρηματοοικονομικές ικανότητες και την πρόοδο του προϊόντος στο χρόνο. Σωστή η εντύπωση που διατυπώθηκε νωρίτερα. Ο μέσος ορίζοντας των σεναρίων ήταν 7.4 χρόνια Για το 84% του δείγματος η χρημ/κή ανάλυση δεν ήταν σημαντική παρά μόνο αργότερα που χρησιμοποιήθηκαν ο βαθμός επιστροφής των χρημάτων και έγινε ανάλυση ευαισθησίας.

65 Χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεσμάτων Κατά τη χρημ/κή ανάλυση το 93% έκρινε τα σενάρια βάσει του βαθμού επιστροφής των χρημάτων. Ο χρόνος αποπληρωμής δεν φάνηκε να είναι σημαντικό κριτήριο. Κατά τη χρημ/κή ανάλυση 27% δήλωσαν ότι γενικά δεν υπολογίζουν δείκτες. Από τους υπόλοιπους οι πιο σημαντικοί ήταν: 1. Προβλεπόμενη απόδοση κεφαλαίου 2. Η πρόοδος του προϊόντος σε πωλήσεις 3. Απόδοση κεφαλαίου

66 Ανάλυση αποτελεσμάτων 73% του δείγματος δεν αλλάζει το χαρτοφυλάκιο για να μειώσει το κίνδυνο 87% δεν αξιολόγησαν τον κίνδυνο σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια, αλλά μόνο του. 63% θεωρεί την ανάλυση ευαισθησίας πολύ σημαντική στην απόφαση τους να επενδύσουν σε ΚΥΕΚ. Πιο σημαντικά σημεία που καθορίζουν τη μείωση του κινδύνου θεωρήθηκαν: 1. Το χρηματοοικονομικό στάδιο της εκτίμησης 2. Ο ορίζοντας της επένδυσης 3. Η ποιότητα της τεχνολογίας 4. Η εμπειρία της εταιρίας

67 Σενάρια μερικής χρησιμότητας σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις VC Μελέτη με στοιχεία από εταιρίες Ευρώπης Πάρθηκαν 35 κριτήρια και ζητήθηκε από τις ΕΚΥΚ να φτιάξουν 53 συναρτήσεις μερικής χρησιμότητας κριτηρίων. Για αυτή τη μελέτη ρωτήθηκαν 73 επιχειρήσεις από την Ευρώπη. Έγινε ανάλυση συζυγιών και cluster analysis.

68 Ζητούμενα Έλεγχος διαφορών λόγω γεωγραφικής θέσης Αναζήτηση βασικών παραγόντων που οδηγούν τις ΕΚΥΚ σε έγκριση ή μη επένδυσης Έλεγχος ομοιότητας κριτηρίων που χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη Αναζήτηση ομάδων ΕΚΥΚ βάσει των κριτηρίων Σε όλα τα παραπάνω υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές στα μοντέλα απόφασης που εξετάζουμε ανά χώρα

69 Διάρθρωση έρευνας Χρησιμοποιήθηκε η συζυγής ανάλυση καθώς θέλαμε μία συνολική εκτίμηση για τα κριτήρια που εισάγονται στην έρευνα Επιλέχθηκε η μέθοδος μερικής χρησιμότητας των κριτηρίων καθώς προτιμάται όταν έχουμε σύγκριση παραγόντων που είναι συσχετισμένοι. Διεξήχθησαν 7 συνεντεύξεις με ΕΚΥΚ για την επιλογή των κριτηρίων αλλά και των τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται. Κατέληξαν σε 35 κριτήρια που ομαδοποιήθηκαν σε 7 κατηγορίες. Η ομαδοποίηση έγινε μετά την συλλογή των απαντήσεων χάριν ευκολίας της ανάλυσης τους.

70 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Χρόνος αποπληρωμής επένδυσηςΠεριορισμοί στα κεφάλαια Χρόνος εξόδουΣυνάφεια συμφωνίας με το χαρτοφυλάκιο Αναμενόμενο επίπεδο απόδοσηςΕπιρροή των επενδυτών στην επένδυση Δυνατότητα ρευστοποίησηςΣχετική τοποθεσία εταιρίας-χρηματοδότη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Βαθμός ανάπτυξης της αγοράςΗγετικές ικανότητες της ομάδας Μέγεθος της αγοράςΗγετικές ικανότητες του επικεφαλή Ευαισθησία σε εποχικότητα της αγοράςΑναγνωρισμένη εμπειρία της ομάδας Ευαισθησία σε οικονομικές διακυμάνσειςΣταδιοδρομία του επιχειρηματία Ανάπτυξη και ελκυστικότητα της αγοράςΣταδιοδρομία της ομάδας Μοναδικότητα του προϊόντος και της τεχνολογίαςΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Τοποθεσία της επιχείρησηςΙκανότητες πωλησεων της ομαδας Βαθμός αντίληψης προϊόντος-αγοράςΙκανότητες διαδικασιών/ παραγωγής της ομάδας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑΟργανωτικές/ διοικητικές ικανότητες της ομάδας Είσοδος στην αγοράΧρηματοοικονομικές ικανότητες της ομάδας Πιθανότητα εμποδίων μετά την επένδυσηΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Μερίδιο ανταγωνιστικής θέσηςΣτάδιο της απαιτούμενης επένδυσης Φύση και βαθμός ανταγωνισμούΑριθμός και φύση των συν-επενδυτών Δύναμη των προμηθευτών και των διανομέωνΔυνατότητα συνεργασίας Πιθανότητα χρηματοδότησης σε επόμενα στάδια Σημασία των ασαφών υποθέσεων

71 Δημιουργία ερωτηματολογίου Χρησιμοποιώντας τα 35 κριτήρια και ένα λογισμικό συζυγούς ανάλυσης ζητήθηκε από τις ΕΚΥΚ να δημιουργήσουν 53 συναρτήσεις μερικής χρησιμότητας ανεξάρτητων κριτηρίων. Ο αλγόριθμος ανάλυσης απέδωσε στο καθένα ένα βάρος. Το ερωτηματολόγιο αυτό αναδιαρθρώθηκε σε ζευγάρια μερικής χρησιμότητας κριτηρίων και δόθηκε στους ερωτώμενους.

72 Συλλογή αποτελεσμάτων Είχαμε 73 απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο οι οποίες κάλυπταν το 20% των ΕΚΥΚ σε όλη την Ευρώπη και ήταν από τις παρακάτω χώρες ΠεριοχήΑριθμός ερωτώμενων UK23 Γερμανία/ Αυστρία/ Ελβετία 15 Ιταλία9 Σκανδιναβία7 Γαλλία7 Βέλγιο/ Κάτω Χώρες7 Ισπανία/ Πορτογαλία5 Σύνολο73

73 ΚΡΙΤΗΡΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Χρόνος αποπληρωμής επένδυσης12Περιορισμοί στα κεφάλαια15 Χρόνος εξόδου20Συνάφεια συμφωνίας με το χαρτοφυλάκιο28 Αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης11Επιρροή των επενδυτών στην επένδυση21 Δυνατότητα ρευστοποίησης9Σχετική τοποθεσία εταιρίας-χρηματοδότη35 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Βαθμός ανάπτυξης της αγοράς19Ηγετικές ικανότητες της ομάδας2 Μέγεθος της αγοράς29Ηγετικές ικανότητες του επικεφαλή1 Ευαισθησία σε εποχικότητα της αγοράς33Αναγνωρισμένη εμπειρία της ομάδας3 Ευαισθησία σε οικονομικές διακυμάνσεις30Σταδιοδρομία του επιχειρηματία4 Ανάπτυξη και ελκυστικότητα της αγοράς18Σταδιοδρομία της ομάδας5 Μοναδικότητα του προϊόντος και της τεχνολογίας17ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Τοποθεσία της επιχείρησης27Ικανότητες πωλησεων της ομαδας7 Βαθμός αντίληψης προϊόντος-αγοράς10 Ικανότητες διαδικασιών/ παραγωγής της ομάδας16 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ Οργανωτικές/ διοικητικές ικανότητες της ομάδας8 Είσοδος στην αγορά24Χρηματοοικονομικές ικανότητες της ομάδας13 Πιθανότητα εμποδίων μετά την επένδυση14ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Μερίδιο ανταγωνιστικής θέσης6Στάδιο της απαιτούμενης επένδυσης23 Φύση και βαθμός ανταγωνισμού26Αριθμός και φύση των συν-επενδυτών32 Δύναμη των προμηθευτών και των διανομέων25Δυνατότητα συνεργασίας31 Πιθανότητα χρηματοδότησης σε επόμενα στάδια34 Σημασία των ασαφών υποθέσεων22

74 Cluster Analysis 1. 18 από τους ερωτώμενους ενδιαφέρονται πολύ λίγο για το χρόνο αποπληρωμής τους, τη δυνατότητα της επιχείρησης να σταθεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, την αναγνωρισμένη εμπειρία της ομάδας και τις οργανωτικές τις ικανότητες. Όμως αυτή η ομάδα θεωρεί σημαντικό το κριτήριο της γεωγραφικής θέσης. 2. 4 από τους ερωτώμενους ενδιαφέρονται ελάχιστα για τα διοικητικά κριτήρια. Αυτή η ομάδα φαίνεται να θεωρεί πολύ σημαντικά τα κριτήρια που αφορούν τα οικονομικά, κυρίως το χρόνο αποπληρωμής. 3. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων (51) θεωρούν πολύ σημαντική την ομάδα κριτηρίων που αφορά τη διοικητική ομάδα όπως επίσης και την ικανότητα της ομάδας να πουλήσει το προϊόν και το βαθμό κατανόησης του προϊόντος και της αγοράς.

75 Συμπεράσματα Βασικότερος παράγοντας επιλογής σε ΚΥΕΚ είναι τα διοικητικά χαρακτηριστικά μιας εταιρίας όσο και του συντονιστή. Δεν υπάρχει κίνητρο βασιζόμενο στη γεωγραφική θέση [είτε νότια/βόρεια είτε δημοφιλής]. Δεν υπάρχει κίνητρο βάσει κεφαλαίου. Τα παραπάνω αποτελέσματα εκμαιεύονται τόσο με την απλή αρχική κατάταξη όσο και με αυτή της cluster analysis.

76 Venture Capital ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Venture Capital Μπουζάκης Παύλος Ορφανουδάκη Ευαγγελία ΧΑΝΙΑ 2006 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google