Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Σέρρες, 6/11/2015 ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΪΡΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Σέρρες, 6/11/2015 ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΪΡΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Σέρρες, 6/11/2015 ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΪΡΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 Στην ακόλουθη παρουσίαση παρουσιάζονται μεταξύ άλλων δεδομένα και κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις παρακάτω παρουσιάσεις: «Ημερίδα Ενημέρωσης – Κατανοώντας το νέο πρόγραμμα» - Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα, ΙΚΥ «Πρόγραμμα Erasmus+ - Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης» - Μαρία Ξαρχουλάκου, στέλεχος ΕΜΣ-ΙΚΥ, Τεχνική ημερίδα για τη διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων μεταξύ σχολείων 2015, Αθήνα,19/10/2015 «Χρηματοοικονομικοί Κανόνες διαχείρισης» - Πατούχα Σταυρούλα, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων Δράσης ΚΑ2 Προγράμματος ERASMUS +,Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, ΙΚΥ «Erasmus+ - το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό» - ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, Κύπρος «Χαρακτηριστικά καλής πρότασης ERASMUS+” - Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου, ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, Κύπρος

3 ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 3 ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

5 Erasmus Grundtvig LeonardoComenius Νεολαία σε δράση Erasmus Mundus TempusAlfaEdulink 2007-2013 2014-2020 Erasmus+ ΚΑ1- Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων ΚΑ2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA3 – Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής + Ειδικές δραστηριότητεs ( κεντρικές δράσεις ): Jean Monnet Sport Προς ένα ενιαίο Πρόγραμμα

6 Βασική Δράση1 (KA1): Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Δικαιούχοι: Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας (youth workers) Σπουδαστές: Σπουδαστές τριτοβάθμιας και τεχνικής- επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σπουδαστές Επιπέδου Masters: Θα μπορούν να επωφεληθούν από εγγυημένο δάνειο για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους Κινητικότητα νέων: για εθελοντισμό και ανταλλαγές Διεθνής διάσταση: Κινητικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκών τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Ιδρυμάτων τρίτων χωρών

7 Βασική Δράση 2 (KA2): Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Επιχορηγούμενες δραστηριότητες: Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και/ή άλλων σχετικών φορέων Μεγάλης κλίμακας συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας / επαγγελματικής εκπαίδευσης και εταιρειών, ονομαζόμενες ‘Knowledge Alliances’ (HE) και ‘Sector Skills Alliances’ (VET) Διεθνής Διάσταση: Συνεργασία με τρίτες χώρες, με έμφαση στις γειτονικές χώρες

8 Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής Υποστήριξη της προώθησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών (ET 2020, EU youth strategy, Bologna and Copenhagen processes and EU 2020 strategy) μέσω της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (Open Method of Coordination)» Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας (ECTS, ECVET, EQF, Europass, ENQA, ENQAVET, EQAR, NARIC, Eurydice, Euroguidance etc.) Υποστήριξη του διαλόγου με Φορείς ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία Διεθνής διάσταση: Υποστήριξη του διαλόγου με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς

9 Προϋπολογισμός του Erasmus+ Συνολικός Προϋπολογισμός (2014-2020): 14.7 δισεκατομμύρια Ευρώ

10 Αλλαγές – καινοτομίες που εισάγει το Erasmus+ Έμφαση στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και στον αντίκτυπο στα ιδρύματα/οργανισμούς/συστήματα Πλήρης κατάργηση της διαδικασίας χορήγησης ατομικών υποτροφιών – όλες οι αιτήσεις, για όλες τις δράσεις, υποβάλλονται από το ίδρυμα/οργανισμό Κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα – κοινοί κανονισμοί συμμετοχής για όλους του τομείς Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και της συνεργασίας με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας Προώθηση της Διεθνούς συνεργασίας με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων/οργανισμών από τρίτες χώρες

11 Αλλαγές – καινοτομίες που εισάγει το Erasmus+ Σχεδόν πλήρης κατάργηση επιχορηγήσεων με βάση τα πραγματικά έξοδα (εκτός στη περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες) – εισαγωγή των unit costs Ηλεκτρονική υποβολή όλων των προτάσεων – κατάργηση της υποβολής εντύπων – αιτήσεις φιλικές προς το χρήστη – μια ημερομηνία υποβολής κάθε χρόνο (εκτός από τον Τομέα της Νεολαίας που θα υπάρχουν τρεις καταληκτικές ημερομηνίες) Εισαγωγή διαφόρων ηλεκτρονικών εργαλείων που θα υποστηρίζουν όλη τη διάρκεια ζωής των σχεδίων

12 Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Προτεραιότητες και στόχοι Μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης Βελτίωση της επιτυχούς απόκτησης βασικών δεξιοτήτων Βελτίωση της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού Αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται Εκσυγχρονισμός και διεθνοποίηση των σχολείων και των συστημάτων της σχολικής εκπαίδευσης Κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των χωρών με διαφορετική κουλτούρα

13 ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΚΥ) www.iky.gr/erasmusplus

14 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

15 Σχολική Εκπαίδευση Κινητικότητα προσωπικού Το Erasmus+ χρηματοδοτεί σχολικά ιδρύματα για μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού των, η οποία: είναι ενταγμένη στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης του σχολείου (με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση) ανταποκρίνεται σε σαφώς καθορισμένες ανάγκες ανάπτυξης του προσωπικού του σχολείου διασφαλίζει τη διάδοση και την ευρεία χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων εντός του σχολείου Η αίτηση υποβάλλεται από το σχολείο

16 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (1/2) Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης αποτελεί τη στρατηγική του σχολείου για ανάπτυξη και διεθνοποίηση, το οποίο υποβάλλεται στα πλαίσια της αίτησης για κινητικότητα του προσωπικού του. Σ’ αυτό, το σχολείο καλείται να περιγράψει: τις ανάγκες του όσον αφορά την ποιοτική ανάπτυξη και διεθνοποίηση του τους βασικούς τομείς ανάπτυξης που επιδιώκει (πχ. διευθυντικές ικανότητες, ικανότητες προσωπικού, νέοι μέθοδοι διδασκαλίας ή εργαλεία, ευρωπαϊκή διάσταση, γλωσσικές δεξιότητες, προγράμματα σπουδών, διοργάνωση της διδασκαλίας και μάθησης)

17 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (2/2) Περιγράφει ακόμα: τα σχέδια του σχολείου για δραστηριότητες ευρωπαϊκής κινητικότητας και συνεργασίας και πώς αυτές θα καλύψουν τις εντοπισμένες ανάγκες την επίδραση που αναμένεται να έχουν οι προτεινόμενες δραστηριότητες στους εκπαιδευτικούς και μαθητές, στο προσωπικό και γενικότερα στο σχολείο τον τρόπο που το σχολείο θα ενσωματώσει τις ικανότητες και εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω της κινητικότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική του κατά πόσον το σχολείο θα χρησιμοποιήσει το eTwinning σε συνδυασμό με το σχέδιο κινητικότητας

18 Κινητικότητα προσωπικού στη Σχολική Εκπαίδευση Ένα σχέδιο κινητικότητας (ενός σχολείου) μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω δραστηριότητες: Ι) Κατάρτιση προσωπικού α) συμμετοχή σε σεμινάρια/δομημένη σειρά μαθημάτων (structured courses) β) σκιώδης εργασία, παρακολούθηση (job shadowing/ observation) - σε εταιρικό σχολείο ή άλλο σχετικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στη σχολική εκπαίδευση ΙΙ) Ανάθεση διδασκαλίας (teaching assignment) Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς να διδάξουν σε ένα εταιρικό σχολείο στο εξωτερικό

19 Κινητικότητα Προσωπικού Ο ρόλος των εταίρων Applicant organisatiοn: ο αιτών είναι το σχολείο που ετοιμάζει και υποβάλλει την αίτηση για σχέδιο κινητικότητας, υπογράφει τη συμφωνία χρηματοδότησης, και διαχειρίζεται το κονδύλι. Επιλέγει το προσωπικό και είναι υπεύθυνο για την αποστολή (sending) του προσωπικού και φροντίζει την παρακολούθηση, αναγνώριση προσόντων και υποβάλλει εκθέσεις Receiving organisation: ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι α) course provider (προσφέρει σπουδές/κατάρτιση με βάση πρόγραμμα σπουδών/κατάρτισης) b) partner school (για διδασκαλία ή job shadowing). Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται συμφωνία μεταξύ των οργανισμών αποστολής και υποδοχής

20 Κριτήρια επιλογής των σχεδίων κινητικότητας Συνάφεια (relevance) (30 μονάδες) Συνάφεια με των στόχων της δραστηριότητας με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ιδρύματος Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (40 μονάδες) Προετοιμασία του σχεδίου και συμμετεχόντων, εφαρμογή, ποιότητα του European Development Plan, επιλογή συμμετεχόντων, μέτρα αξιολόγησης Αντίκτυπος και διάδοση (30 μονάδες) Η ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου στα άτομα και το ίδρυμα, σε Εθνικό/Ευρωπαϊκό επίπεδο και η αποτελεσματικότητα των μέτρων διάδοσης Το σχέδιο για να επιλεγεί θα πρέπει να πάρει τουλάχιστο 60 μονάδες στο σύνολο και τις μισές μονάδες ανά κριτήριο

21 Κινητικότητα προσωπικού Χρηματοδότηση Η χρηματοδότηση προς το ίδρυμα-δικαιούχο περιλαμβάνει οργανωτικά έξοδα, ταξιδιωτικά έξοδα, έξοδα διαβίωσης και δίδακτρα (αν υφίστανται) Όλα τα έξοδα χορηγούνται στη βάση μοναδιαίου κόστους – πλήρης κατάργηση της επιχορήγησης με βάση το πραγματικό κόστος (αποδείξεις) – απαιτούνται μόνο αποδεικτικά για την πραγματοποίηση της κινητικότητας Στην περίπτωση συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες απαιτούνται αποδείξεις για πλήρη κάλυψη των εξόδων Για όλες τις κατηγορίες εξόδων το μοναδιαίο κόστος που χρησιμοποιείται είναι κοινό για όλη την Ευρώπη (European rates) εκτός από τα έξοδα διαβίωσης, τα οποία καθορίζονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ελαχίστων και μέγιστων ποσών

22 Κινητικότητα προσωπικού Χρηματοδότηση Όργανωτικά έξοδα Δαπάνες για οργάνωση της κινητικότητας, για προετοιμασία, παρακολούθηση και στήριξη των συμμετεχόντων: 350 Ευρώ ανά συμμετέχοντα Ταξιδιωτικά έξοδα Μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα και χώρα προορισμού με βάση την απόσταση - distance calculator. (κλιμακωτά ανάλογα με την απόσταση: από 180 Ευρώ για απόσταση μέχρι 499 km, έως 820 Ευρώ για απόσταση μέχρι 7999 km, με ενδιάμεσες τιμές) Έξοδα διαβίωσης Μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα, ανά ημέρα και χώρα προορισμού (ανάλογα με το κόστος ζωής της χώρας: από 100 μέχρι 160 Ευρώ για τις πρώτες 14 μέρες – 70% των πιο πάνω για μεγαλύτερη διάρκεια) Δίδακτρα (μόνο για σεμινάρια) – course fees 70 € ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα (ανώτατο ποσό ανά συμμετέχοντα: 700 €)

23 Κινητικότητα προσωπικού Διάρκεια σχεδίων - χρονοδιαγράμματα Διάρκεια σχεδίου: 1 ή 2 χρόνια (συνιστάται ο 1 χρόνος) Διάρκεια κάθε κινητικότητας: 2 ημέρες - 2 μήνες (δεν υπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου) Συμμετέχοντες: εκπαιδευτικοί και διευθυντικό προσωπικό

24 Κινητικότητα προσωπικού Υποβολή αίτησης Επιλέξιμα Ιδρύματα: Όλα τα ιδρύματα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) Το κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση στα πλαίσια κάθε πρόσκλησης για αιτήσεις (για μία ή περισσότερες κινητικότητες) – μια πρόσκληση κάθε χρόνο Η αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά - αιτήσεις σε έντυπη μορφή δεν γίνονται αποδεκτές Η εξεύρεση εταίρων και η επιλογή συμμετεχόντων μπορούν να γίνουν μετά την υποβολή της αίτησης αλλά πριν την κινητικότητα

25 ΚΑ (Key Action) 1 : Ατομικές κινητικότητες Κριτήρια επιλεξιμότητας Οποιοδήποτε σχολείο-όχι άτομα Ποιος κάνει αίτηση ; χρειάζονται τουλάχιστον 2 από διαφορετικές χώρες Πόσοι συμμετέχουν; την αίτηση κάνει ένα σχολείο, αυτό που θα στείλει άτομα. Είδος οργανισμών : σχολείο Στέλνει : α) σχολείο Δέχεται : β) εκπαιδευτικός οργανισμός, σεμινάριο, εταιρία κλπ..

26 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στη Σχολική Εκπαίδευση

27 Βασική Δράση 2: Επιχορηγούμενα Σχέδια Συνεργασίας στη Σχολική Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις (Strategic Partnerships) μεταξύ σχολείων (σχολικές συμπράξεις) μεταξύ σχολείων και ιδρυμάτων/οργανισμών άλλων τομέων, με ενδιαφέρον στη Σχολική Εκπαίδευση (διατομεακές συμπράξεις) - δίνεται προτεραιότητα μεταξύ τοπικών/περιφερειακών Εκπαιδευτικών Αρχών με τη συμπερίληψη σχολείων και άλλων σχετικών οργανισμών της περιφέρειας (περιφερειακές συμπράξεις – θεωρούνται διατομεακές) Για όλα τα είδη συμπράξεων απαιτείται Ευρωπαϊκή συνεργασία

28 Στρατηγικές Συμπράξεις Κύριες Δραστηριότητες Διατομεακή συνεργασία μεταξύ σχολείων και άλλων οργανισμών με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία Τοπικές κοινοπραξίες μεταξύ τοπικών/περιφερειακών αρχών και σχολείων με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προσφοράς προς τους νέους Ανταλλαγές μαθητών για περίοδο μελέτης/μάθησης στα πλαίσια ενός σχεδίου με στόχο την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και της διαπολιτισμικής κατανόησης eTwinning για on line ανταλλαγές για εκπαιδευτικούς/online εργαστήρια/ επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, με τη συμμετοχή μαθητών

29 Στρατηγικές Συμπράξεις Συμμετέχουσες χώρες Στις Στρατηγικές Συμπράξεις μπορούν να συμμετέχουν χώρες του προγράμματος (Ευρωπαϊκές, υποψήφιες και χώρες του ΕΟΧ) και χώρες εταίροι (τρίτες χώρες) Μόνο Ιδρύματα από χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση (ως συντονιστές)

30 Στρατηγικές Συμπράξεις Δομές Στρατηγικών Συμπράξεων (1/2) Διατομεακές Στρατηγικές Συμπράξεις: είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3 ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Στρατηγικές Συμπράξεις που εμπλέκονται μόνο σχολεία: μπορούν να συμμετάσχουν δύο σχολεία από δύο διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (δύο ή περισσότερα σχολεία)

31 Στρατηγικές Συμπράξεις Δομές Στρατηγικών Συμπράξεων (2/2) Στρατηγικές Συμπράξεις που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών/περιφερειακών Σχολικών Αρχών: αυτά τα σχέδια θα πρέπει να εμπλέκουν τουλάχιστο δύο τοπικές/περιφερειακές σχολικές αρχές από δύο διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. Σε κάθε χώρα, η σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο: - ένα σχολείο - ένα τοπικό οργανισμό ενεργό σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή στην αγορά εργασίας

32 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση Διάρκεια σχεδίου: 2 ή 3 χρόνια Μέγιστη χρηματοδότηση: 150 χιλιάδες το χρόνο Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μόνο από το συντονιστικό ίδρυμα της σύμπραξης

33 Στρατηγικές Συμπράξεις Πιθανοί εταίροι σε διατομεακές Συμπράξεις Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης Σχολεία (Δημόσια – Ιδιωτικά) Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης Μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας Δημόσιοι τοπικοί ή περιφερειακοί φορείς Ερευνητικά και επιμορφωτικά κέντρα Πολιτιστικοί οργανισμοί Φορείς πιστοποίησης προσόντων Συμβουλευτικοί φορείς Οργανισμοί νεότητας Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός δραστηριοποιείται σε πεδίο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ή στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα και μπορεί να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων του σχεδίου

34 Στρατηγικές Συμπράξεις Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (1/5) a) Συνάφεια του σχεδίου (max. 30 points) - Συνάφεια του σχεδίου ως προς τις προτεραιότητες πολιτικής και τους γενικούς στόχους των στρατηγικών συμπράξεων στη σχολική εκπαίδευση. - Η πρόταση είναι καινοτόμος και/ή συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί - Οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και μπορούν να πραγματοποιηθούν - Η πρόταση προσφέρει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

35 Στρατηγικές Συμπράξεις Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (2/5) b) Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (max.20 points) - η σαφήνεια και η πληρότητα του προγράμματος εργασίας - η συνοχή μεταξύ των στόχων και των δραστηριοτήτων - η ύπαρξη μέτρων ελέγχου της ποιότητας - (σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων κατάρτισης/μάθησης) η καταλληλότητα των δραστηριοτήτων σε σχέση με τους στόχους της σύμπραξης και οι διευθετήσεις για αναγνώριση και πιστοποίηση των δραστηριοτήτων

36 Στρατηγικές Συμπράξεις Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (3/5) c) Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας (max. 20 points) -Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν την πείρα και την τεχνογνωσία για να υλοποιήσουν το σχέδιο -Η κατανομή των ευθυνών και εργασιών αποδεικνύει την ενεργό συμμετοχή και αφοσίωση όλων των συμμετεχόντων οργανισμών -το σχέδιο εμπλέκει οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς (σε διατομεακές συμπράξεις) -Υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για συντονισμό και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων

37 Στρατηγικές Συμπράξεις Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (4/5) d) Αντίκτυπος και διάδοση (max. 30 points) - Η ποιότητα των μέτρων για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων -Ο αναμενόμενος αντίκτυπος στα άτομα και ιδρύματα που συμμετέχουν κατά και μετά τη διάρκεια του σχεδίου -Ο αναμενόμενος αντίκτυπος πέραν των οργανισμών που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο -Η ποιότητα του σχεδίου διάδοσης -Όπου ισχύει, ο βαθμός που περιγράφονται πως τα αποτελέσματα που θα παραχθούν θα διατίθενται ελεύθερα μέσω ανοικτών αδειών κλπ -Ο βαθμός που περιγράφεται ο σχεδιασμός για βιωσιμότητα του σχεδίου

38 Στρατηγικές Συμπράξεις Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (5/5) Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής βρίσκονται στον αναλυτικό Οδηγό του Προγράμματος (ιστοσελίδα ΙΚΥ). Για να μπορεί να επιχορηγηθεί ένα σχέδιο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστο τους μισούς βαθμούς σε κάθε επί μέρους κριτήριο και 60 βαθμούς στο σύνολο.

39 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (2016) ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΕΝΑΡΞΗ Βασική Δράση ΚΑ1 2 Φεβρουαρίου 12.00 CET από 1 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους Βασική Δράση ΚΑ2 31 Μαρτίου 12.00 CET από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους

40 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

41

42 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΔΕΩΝ

43 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

44 Βήμα 1ο: Δημιουργία λογαριασμού ECAS Τι είναι το ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης – ECAS (European Commission Authentication Service) δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να εγγράφονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες και οι οργανισμοί που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιστοσελίδα: https://webgate.ec.europa.eu/cas https://webgate.ec.europa.eu/cas

45

46

47

48

49

50 Βήμα 2ο: Εγγραφή στο Participant Portal Η Εγγραφή στη Δικτυακή πλατφόρμα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντος (PIC number) που περιλαμβάνει εννέα ψηφία. Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 URF ΕΝΤΥΠΑ Σύνδεση στο URF and επιλέξτε το My Organisation 61

62 URF ΕΝΤΥΠΑ Κάνετε κλικ στο εικονίδιο 62

63 URF ΕΝΤΥΠΑ Κάνετε κλικ στο πεδίο Documents 63

64 URF ΕΝΤΥΠΑ Προσθέτετε ένα νέο έγγραφο 64

65 URF ΕΝΤΥΠΑ Επιλέγετε το προς ανάρτηση αρχείο 65

66 URF ΕΝΤΥΠΑ Επιλέξτε το είδος εγγράφου 66

67 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Απόφαση τοποθέτησης διευθυντή από την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ή έγγραφο από το πληροφοριακό σύστημα Υπουργείου Παιδείας (Myschool) Έντυπο νομικής Οντότητας σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (Legal Entity Form) Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων (Financial Identification Form)

68 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εγγραφείτε μόνο μία φορά για κάθε φορέα: ο ίδιος αριθμός PIC πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα. Η μη ανάρτηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων από τους αιτούντες φορείς αποτελεί κριτήριο απόρριψης μιας αίτησης Εάν δεν είστε βέβαιοι αν έχετε ήδη PIC, αναζητήστε εδώ: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organ isations/search.html

69

70 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑ1)

71 ΓΕΝΙΚΑ Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (e-forms) Κάθε δράση (ΚΑ1, ΚΑ2, ΚΑ3) έχει δική της αίτηση Προσοχή να συμπληρώνετε κάθε φορά τη νεότερη έκδοση της αίτησης, όπως προσδιορίζεται από το ΙΚΥ – αλλιώς απορρίπτεται

72 Στοιχεία επικοινωνίας ΙΚΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΚΥ) Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών Πληροφορίες για τη Σχολική Εκπαίδευση: Συντονίστρια: Μαρία Ξαρχουλάκου, τηλ.: 210 3726348, mxarhou@iky.grmxarhou@iky.gr Μαρία Αδαμοπούλου, τηλ.: 210 3726333, madamopoulou@iky.grmadamopoulou@iky.gr Μαρία Δρούγκα, τηλ.: 210 3726317, mdrougka@iky.grmdrougka@iky.gr Κωνσταντίνος Μαγγιώρος, τηλ.: 210 3726403, kmaggioros@iky.grkmaggioros@iky.gr + Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο ΙΚΥ (newsletter) http://www.iky.gr/component/content/article?id=18 Facebook IKY: https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation?ref=hl https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation?ref=hl

73 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Για τις πρωτότυπες παρουσιάσεις παρακαλώ ανατρέχετε στα συνημμένα αρχεία. www.serresforunesco.org serres.for.unesco@gmail.com www.serresforunesco.org serres.for.unesco@gmail.com


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Σέρρες, 6/11/2015 ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΪΡΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google