Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Έκθεσης της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού Α. Γαγάτσης Γ. Φιλίππου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Έκθεσης της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού Α. Γαγάτσης Γ. Φιλίππου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Έκθεσης της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού Α. Γαγάτσης Γ. Φιλίππου

2 Χρονικό Πλαίσιο Εργασιών της Επιτροπής Η Επιτροπή διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τις 3 Σεπτεμβρίου 2003 Η Επιτροπή διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τις 3 Σεπτεμβρίου 2003 –Πρόεδρος: Α. Καζαμίας –Μέλη: Α. Γαγάτσης, Ε. Κεραυνού, Σ. Μπουζάκης, Γ.Τσιάκαλος, Γ.Φιλίππου και Κ. Χρυσοστόμου Α. Γαγάτσης, Ε. Κεραυνού, Σ. Μπουζάκης, Γ.Τσιάκαλος, Γ.Φιλίππου και Κ. Χρυσοστόμου Στο πλαίσιο των εργασιών της η Επιτροπή είχε συναντήσεις με όλους τους stakeholders: Στο πλαίσιο των εργασιών της η Επιτροπή είχε συναντήσεις με όλους τους stakeholders: –Οργανώσεις εκπαιδευτικών, οργανωμένους γονείς, μαθητές και φοιτητές, Υπουργείο Π.Π., Πανεπιστήμιο, ιδιωτικές σχολές, πολιτικά κόμματα, κλπ, κλπ Η Επιτροπή παρέδωσε την Έκθεσή της στον Υπουργό Π.Π. Στις 31 Αυγούστου 2004 Η Επιτροπή παρέδωσε την Έκθεσή της στον Υπουργό Π.Π. Στις 31 Αυγούστου 2004

3 Έξι Κρίσιμες Ζώνες 1. Θεσμικό πλαίσιο διακυβέρνησης, άσκησης εξουσίας και εποπτείας 2. Δομή και διάρθωση του εκπαιδευτικού συστήματος και σχολικοί θεσμοί 3. Περιεχόμενο της εκπαίδευσης: Αναλυτικό πρόγραμμα, σχολική γνώση, και παιδαγωγική-διδακτική διαδικασία

4 Έξι Κρίσιμες Ζώνες 5.Ανώτερη και ανώτατη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση 6. Μόρφωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών 7. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών

5 Η Αλυσίδα της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

6 Προδημοτική Δημοτική Μέση Γενική (Γυμνάσιο) Λύκειο Τεχνική Επαγ. Σχολή Ανωτάτη 1ος Κύκλος Ανωτάτη 3ος Κύκλος (PhD) Ανωτάτη 2ος Κύκλος (Μάστερ) Εκπαιδευτικοί Ερευνητές

7 Αλυσίδα της Εκπαίδευσης Ολιστική θεώρηση εκπαιδευτικού συστήματος Ολιστική θεώρηση εκπαιδευτικού συστήματος Δύναμη συστήματος ισούται με δύναμη πιο αδύναμου κρίκου Δύναμη συστήματος ισούται με δύναμη πιο αδύναμου κρίκου Όσο γίνεται πιο ομαλή μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο Όσο γίνεται πιο ομαλή μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο

8 Φιλοσοφικό Υπόβαθρο Δημοκρατική και Ανθρώπινη Παιδεία Το δημοκρατικό σχολείο είναι το σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο προσφέρει δημοκρατική παιδεία ισότιμα σε όλους και διαμορφώνει πολίτες με δημοκρατικό πνεύμα

9 Ανθρωποκεντρική/ Νέο-ουμανιστική Παιδεία Με την ευρεία έννοια του όρου, όπου η γενική μόρφωση και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αποτελούν ουσιαστική ενότητα. Συναίρεση της ανθρωποκεντρικής παιδείας με την επιστημοτεχνική εκπαίδευση.

10 Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Διακυβέρνησης και Άσκησης Εξουσίας Στο μακροεπίπεδο του κέντρου, και Στο μακροεπίπεδο του κέντρου, και Το μικροεπίπεδο της τοπικής κοινωνίας, το οποίο πρέπει να εκτείνεται και στο επίπεδο της σχολικής μονάδας Το μικροεπίπεδο της τοπικής κοινωνίας, το οποίο πρέπει να εκτείνεται και στο επίπεδο της σχολικής μονάδας Συνεπώς σταδιακή αποκέντρωση και αποσυγκέντρωση Συνεπώς σταδιακή αποκέντρωση και αποσυγκέντρωση

11 Οργανόγραμμα Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Συμβούλιο Παιδείας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Συμβούλιο Ανώτατης Εκ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γενικός Διευθυντής Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Δια Βίου Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εννιάχρονης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Διεύθυνση Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση Παιδείας

12 Αναμόρφωση της Δομής του Εκπαιδευτικού Συστήματος από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο Επέκταση της δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 9 σε 12 χρόνια Επέκταση της δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 9 σε 12 χρόνια Καθιέρωση μίας υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητης και όχι προπαρασκευαστικής για τη δημοτική Καθιέρωση μίας υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητης και όχι προπαρασκευαστικής για τη δημοτική Θεσμοθέτηση του ολοήμερου Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου Θεσμοθέτηση του ολοήμερου Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου Ενιαιοποίηση της 9-χρονης γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης Ενιαιοποίηση της 9-χρονης γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης

13 Αναμόρφωση της Δομής του Εκπαιδευτικού Συστήματος από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο Σταδιακή κατάργηση του δυαδικού/διπλού δικτύου της μεταϋποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο – Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές) Σταδιακή κατάργηση του δυαδικού/διπλού δικτύου της μεταϋποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο – Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές) –Σταδιακή δημιουργία ενός νέου, πραγματικά ενιαίου τύπου Λυκείου, το οποίο θα συνδυάζει οργανικά τη γενική και την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και θα παρέχει στέρεη «γενική παιδεία», η οποία θα συμπεριλαμβάνει στοιχεία τεχνολογικών γνώσεων και προεπαγγελματική κατάρτιση Καθιέρωση «Εθνικού Απολυτηρίου» και νέου τρόπου εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθιέρωση «Εθνικού Απολυτηρίου» και νέου τρόπου εισδοχής στα πανεπιστήμια

14 Αναμόρφωση της Δομής του Εκπαιδευτικού Συστήματος από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο Αναφορικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα Αναφορικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα –Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του περιεχομένου και των σχολικών βιβλίων – πολυπολιτισμική/διαπολιτισμική εκπαίδευση –Αναβάθμιση απολυτηρίων εξετάσεων – εθνικές εξετάσεις –Καθιέρωση νέου σχήματος στέρεης γενικής παιδείας (μαθημάτων κορμού και μαθημάτων επιλογής) –Εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας (ενισχυτική/συνεργατική διδασκαλία, κλπ.) Δημιουργία ΜΚΕΚ, τύπου ΙΕΚ Δημιουργία ΜΚΕΚ, τύπου ΙΕΚ

15 Ανανέωση του Περιεχομένου της Εκπαίδευσης Ενίσχυση του μαθήματος της «παιδείας» του πολίτη Ενίσχυση του μαθήματος της «παιδείας» του πολίτη Διαμόρφωση ενός «διαθεματικού» προγράμματος Νεοουμανιστικής παιδείας – συνδυασμός ανθρωπιστικής, επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ανθρωπιστικών αξιών Διαμόρφωση ενός «διαθεματικού» προγράμματος Νεοουμανιστικής παιδείας – συνδυασμός ανθρωπιστικής, επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ανθρωπιστικών αξιών Εισαγωγή του μαθήματος της πληροφορικής και της νέας τεχνολογίας σε κάθε Λύκειο και Γυμνάσιο Εισαγωγή του μαθήματος της πληροφορικής και της νέας τεχνολογίας σε κάθε Λύκειο και Γυμνάσιο Αναθεώρηση των βιβλίων της Ιστορίας – συγκρότηση ομάδας επιστημόνων, Ε/Κ και Τ/Κ, προς αυτό το σκοπό Αναθεώρηση των βιβλίων της Ιστορίας – συγκρότηση ομάδας επιστημόνων, Ε/Κ και Τ/Κ, προς αυτό το σκοπό Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της «σχολικής παιδαγωγικής» και του διδακτικού-μαθησιακού περιβάλλοντος – συμμετοχή μαθητών (οργάνωση διδασκαλίας, διαδικασία μάθησης, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου) Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της «σχολικής παιδαγωγικής» και του διδακτικού-μαθησιακού περιβάλλοντος – συμμετοχή μαθητών (οργάνωση διδασκαλίας, διαδικασία μάθησης, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου) Παράλληλα, ρυθμίσεις/αλλαγές στη μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Παράλληλα, ρυθμίσεις/αλλαγές στη μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

16 Δημόσια Πανεπιστημιακή και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

17 Μεταρρύθμιση Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο (1) Χάραξη Εθνικής Πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση – Πλήρης λειτουργία Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Χάραξη Εθνικής Πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση – Πλήρης λειτουργία Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για Έρευνα και Ανάπτυξη – εθνικές προτεραιότητες και ανάπτυξη απαιτούμενης υποδομής σε εθνικό επίπεδο (τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων, κοινόχρηστο εργαστηριακό εξοπλισμό, κλπ.) Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για Έρευνα και Ανάπτυξη – εθνικές προτεραιότητες και ανάπτυξη απαιτούμενης υποδομής σε εθνικό επίπεδο (τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων, κοινόχρηστο εργαστηριακό εξοπλισμό, κλπ.)

18 Μεταρρύθμιση Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο (2) Ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης με τη στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων (επέκταση ΠΚ, λειτουργία ΤΕΠΑΚ και ΑΠΚΥ) ώστε να υπάρξει, σε βάθος χρόνου, σταθερά διευρυνόμενη προσφορά θέσεων (με την ανάλογη αύξηση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού) και σταθερή μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από την Ελλάδα – μείωση κοινωνικού αποκλεισμού (προώθηση ειδικού προγράμματος για τις μειονότητες) και της φοιτητικής μετανάστευσης Ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης με τη στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων (επέκταση ΠΚ, λειτουργία ΤΕΠΑΚ και ΑΠΚΥ) ώστε να υπάρξει, σε βάθος χρόνου, σταθερά διευρυνόμενη προσφορά θέσεων (με την ανάλογη αύξηση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού) και σταθερή μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από την Ελλάδα – μείωση κοινωνικού αποκλεισμού (προώθηση ειδικού προγράμματος για τις μειονότητες) και της φοιτητικής μετανάστευσης

19 Μεταρρύθμιση Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο (3) Προώθηση θετικών και τεχνολογικών σπουδών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται και τη συρρύκνωση ή υποβάθμιση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, και ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών – η λειτουργία του ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να βοηθήσει προς την περαιτέρω προώθηση των θετικών και τεχνολογικών κλάδων Προώθηση θετικών και τεχνολογικών σπουδών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται και τη συρρύκνωση ή υποβάθμιση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, και ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών – η λειτουργία του ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να βοηθήσει προς την περαιτέρω προώθηση των θετικών και τεχνολογικών κλάδων Αναμόρφωση και ενίσχυση του προγράμματος σπουδών «Λιμπεραλιστικού περιεχομένου» (Liberal Arts) Αναμόρφωση και ενίσχυση του προγράμματος σπουδών «Λιμπεραλιστικού περιεχομένου» (Liberal Arts)

20 Μεταρρύθμιση Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο (4) Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για εισδοχή στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και Ελλάδας, και θεσμοθέτηση Εθνικού Απολυτηρίου, από το 2008 – καθορισμός κύκλων μαθημάτων για αναγκαίο συντονισμό με Ελλάδα, και άλλων περιορισμών (π.χ. συντελεστές βαρύτητας) με βάση τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για εισδοχή στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και Ελλάδας, και θεσμοθέτηση Εθνικού Απολυτηρίου, από το 2008 – καθορισμός κύκλων μαθημάτων για αναγκαίο συντονισμό με Ελλάδα, και άλλων περιορισμών (π.χ. συντελεστές βαρύτητας) με βάση τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών

21 Μεταρρύθμιση Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο (5) Ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης -εφαρμογή ECTS και χορήγηση DS από το 2005 Ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης -εφαρμογή ECTS και χορήγηση DS από το 2005 Στήριξη υφιστάμενων θεσμών ως προς την ποιότητα – ΣΕΚΑΠ και ΚΥΣΑΤΣ Στήριξη υφιστάμενων θεσμών ως προς την ποιότητα – ΣΕΚΑΠ και ΚΥΣΑΤΣ Λειτουργία Εθνικού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Λειτουργία Εθνικού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών διαχείρισης της ποιότητας σε κάθε ίδρυμα Ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών διαχείρισης της ποιότητας σε κάθε ίδρυμα Ενίσχυση Διδακτορικών Προγραμμάτων – Εθνικό σχέδιο υποτροφιών για διδακτορικούς φοιτητές, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ειδικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για εκπαιδευτικούς Ενίσχυση Διδακτορικών Προγραμμάτων – Εθνικό σχέδιο υποτροφιών για διδακτορικούς φοιτητές, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ειδικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για εκπαιδευτικούς

22 Μεταρρύθμιση Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο (6) Λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων βάσει ουσιαστικών ασφαλιστικών δικλείδων: Λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων βάσει ουσιαστικών ασφαλιστικών δικλείδων: –Μη κερδοσκοπικά –Ελάχιστα μεγέθη –Αυτονομία ακαδημαϊκών δομών –Ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλής στάθμης – ευκαιρίες για διεξαγωγή ποιοτικής επιστημονικής έρευνας και για επαγγελματική ανάπτυξη –Ευελιξία στις δομές διοίκησης –Ανεξάρτητη πιστοποίηση ποιότητας –Δημόσια αποστολή – συμπερίληψη ενός ελάχιστου ποσοστού «Λιμπεραλιστικής Νεοουμανιστικής Παιδείας»

23 Μεταρρύθμιση Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο (7) Αυξημένη αυτονομία αλλά και αυξημένη λογοδότηση δημόσιων ιδρυμάτων – θεσμός «Κοινωνικού Συμβολαίου» Αυξημένη αυτονομία αλλά και αυξημένη λογοδότηση δημόσιων ιδρυμάτων – θεσμός «Κοινωνικού Συμβολαίου» Στήριξη της αυτονομίας και ακαδημαϊκής ελευθερίας των δημόσιων πανεπιστημίων Στήριξη της αυτονομίας και ακαδημαϊκής ελευθερίας των δημόσιων πανεπιστημίων Οι αριθμοί χρηματοδοτούμενων θέσεων φοιτητών στα διάφορα ιδρύματα αποφασίζονται συναινετικά ανάμεσα στο κράτος και τα ιδρύματα, ενώ οι αριθμοί θέσεων σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα παραμένει ευθύνη των ιδρυμάτων Οι αριθμοί χρηματοδοτούμενων θέσεων φοιτητών στα διάφορα ιδρύματα αποφασίζονται συναινετικά ανάμεσα στο κράτος και τα ιδρύματα, ενώ οι αριθμοί θέσεων σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα παραμένει ευθύνη των ιδρυμάτων

24 Γενικά Εκπαιδευτικά Θέματα Μόρφωση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μόρφωση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Το Πρόβλημα της Παραπαιδείας Το Πρόβλημα της Παραπαιδείας Το Σύστημα Διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση Το Σύστημα Διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας, του Εκπαιδευτικού Έργου και του Εκπαιδευτικού Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας, του Εκπαιδευτικού Έργου και του Εκπαιδευτικού Εθνικά Επίπεδα Εθνικά Επίπεδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανοικτή Δημοκρατική Κοινωνία της Γνώσης Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανοικτή Δημοκρατική Κοινωνία της Γνώσης

25 Υλοποίηση Προτάσεων Κυλιόμενη Μεταρρύθμιση Κυλιόμενη Μεταρρύθμιση Σταδιακά, σε βάθος χρόνου Σταδιακά, σε βάθος χρόνου Σύσταση Ειδικών Επιτροπών για τη διαμόρφωση λεπτομερών προτάσεων ως προς την υλοποίηση ειδικών θεμάτων Σύσταση Ειδικών Επιτροπών για τη διαμόρφωση λεπτομερών προτάσεων ως προς την υλοποίηση ειδικών θεμάτων Εφαρμογή καλά σχεδιασμένων πιλοτικών προγραμμάτων Εφαρμογή καλά σχεδιασμένων πιλοτικών προγραμμάτων


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Έκθεσης της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού Α. Γαγάτσης Γ. Φιλίππου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google