Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ακίνητα πράγματα Κινητά πράγματα Αξίες Ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο και να γράφει, υποχρεωτικά, τα περιουσιακά του στοιχεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ακίνητα πράγματα Κινητά πράγματα Αξίες Ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο και να γράφει, υποχρεωτικά, τα περιουσιακά του στοιχεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ακίνητα πράγματα Κινητά πράγματα Αξίες Ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο και να γράφει, υποχρεωτικά, τα περιουσιακά του στοιχεία.

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οι Δήμοι οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων των δήμων επιτρέπεται μόνο εάν εξυπηρετεί το δημοτικό συμφέρον και τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου Η ακίνητη περιουσία των δήμων προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την περιουσία του δημοσίου

3 Διάθεση-διαχείριση βοσκοτόπων Βοσκότοποι που ανήκουν στο κράτος διατίθενται για εκμετάλλευση στους δήμους στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται κατά προτεραιότητα, εκτός εάν ο νόμος ορίσει διαφορετικά

4 Στοιχεία του κτηματολογίου Περιγραφή και είδος του ακινήτου Τοποθεσία Έκταση και όρια του ακινήτου Τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραμμα Χρόνος απόκτησης και οι τίτλοι ιδιοκτησίας Δικαιώματα που βαρύνουν το ακίνητο Η αξία (κατά προσέγγιση)

5 Δωρεές ακινήτων Δωρεά δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται: 1. Για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού 2. Εάν προάγει τα τοπικά συμφέροντα και εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής 3. Εάν υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

6 Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών ακινήτων Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων προς το δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης ή επείγουσας ανάγκης. Μπορεί να ανακληθεί η απόφαση για την παραχώρηση, εάν δεν υπάρχουν οι λόγοι που δικαιολογούσαν την δωρεάν παραχώρηση

7 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης(2) Επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

8 Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα δημοτικών ακινήτων σε αθίγγανους και ομογενείς που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης, ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το κράτος

9 Εκποίηση ακινήτων Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου. Το προϊόν της εκποίησης διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η εκποίηση. Τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο διατίθεται για την εκτέλεση έργων Αποκλείεται η διάθεση του υπολοίπου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών Η εκποίηση γίνεται με δημοπρασία Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και πρέπει να είναι αιτιολογημένη

10 Απευθείας εκποίηση Επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών ακινήτων προς: Το Δημόσιο Άλλους ΟΤΑ Επιχειρήσεις ΟΤΑ Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Στόχος: Η εκτέλεση έργων που προγραμματίζουν Προϋπόθεση: αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών.

11 Τίμημα στην απευθείας εκποίηση Το τίμημα καθορίζεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου και στην οποία μετέχουν δύο δημοτικοί σύμβουλοι που υποδεικνύονται από το δημοτικό συμβούλιο και έναν μηχανικό που ορίζεται από τον δήμαρχο και προέρχεται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή

12 Διάθεση καλλιεργητικών εκτάσεων Επιτρέπεται να παραχωρηθούν χωρίς δημοπρασία, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για καλλιέργεια ή χρήση: των καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων που προέκυψαν μετά από αποστράγγιση ή αποξήρανση Εκτάσεων που προσκτάται ο δήμος Εκτάσεων που αποκαλύπτονται μετά από αποξήρανση και παραχωρούνται από το δημόσιο στους δήμους

13 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να εκποιηθούν ακίνητα σε άστεγους πολίτες, κατά προτίμηση κατοίκων του δήμου Το τίμημα των οικοπέδων που εκποιούνται με τον τρόπο αυτό καθορίζεται στο ¼ της τρέχουσας αξίας τους Επιτρέπεται η παραχώρηση υποθήκης από το δήμο, προκειμένου να ληφθεί στεγαστικό δάνειο. Με την ίδια διαδικασία και τους όρους, μπορεί να ανεγείρουν κατοικίες και να τις παραχωρήσουν σε άστεγους και οικονομικά αδύνατους δημότες.

14 Μίσθωση ακινήτων από δήμους και χρηματοδοτική μίσθωση Για ακίνητα που μισθώνουν οι δήμοι γίνεται δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα γίνεται απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Δήμοι, σύνδεσμοι και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορούν να συμβάλλονται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έχουν αντικείμενο κινητά ή ακίνητα πράγματα.

15 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης- εκμετάλλευση δημοτικών δασών Η καλλιεργήσιμη γη που ανήκει στο δήμο εκμισθώνεται με δημοπρασία, στο σύνολο ή κατά τμήματα, μεταξύ των δημοτών ή κατοίκων των δήμων. Οι δήμοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση, μπορούν με απόφαση του συμβουλίου να εκμισθώνουν των εκμετάλλευση του δάσους σε δασικούς συνεταιρισμούς.

16 Κινητά πράγματα των δήμων Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία. Για πράγματα μέχρι 1.000 ευρώ μπορεί να γίνει απευθείας. Επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση κινητών πραγμάτων προς το δημόσιο, άλλους δήμους, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, επιχειρήσεις του δήμου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για την εκπλήρωση των σκοπών τους, που συνδέεται με την προαγωγή των κοινών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

17 Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων Η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία Εάν και η Τρίτη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει απευθείας και να καθοριστούν οι όροι από το δημοτικό συμβούλιο. Επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων προς το δημόσιο, άλλους δήμους, επιχειρήσεις των δήμων και ΝΠΔΔ, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και συνεταιρισμούς για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

18 Ανταλλαγή ακινήτων- Αγορά ακινήτων Επιτρέπεται ανταλλαγή ακινήτων των δήμων χωρίς δημοπρασία Επιτρέπεται αγορά ιδιωτικών ακινήτων από το δήμο, για ωφέλεια του δήμου και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αν κριθεί ότι ένα μόνο ακίνητο εξυπηρετεί τις ανάγκες του δήμου, μπορεί να αγοραστεί απευθείας, εάν αποφασιστεί από τα 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου

19 Απαλλοτριώσεις Επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ των δήμων, συνδέσμων και περιφερειών, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία εις βάρος τους: Για τη διάνοιξη, διεύρυνση, διαμόρφωση και κατασκευή οδών Έργων ύδρευσης και αποχέτευσης Άρδευσης, αποστράγγισης, διευθέτησης ρεμάτων Δημιουργία και επέκταση κοινόχρηστωνχώεων

20 Απαλλοτριώσεις(συνέχεια) Εκτέλεση έργων σχετικών με αποστράγγιση, Για τη λήψη και μεταφορά άμμου, λίθων και άλλων υλικών που χρησιμεύουν για την εκτέλεση έργων Για την ίδρυση και επέκταση κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών Για τη συντήρηση και διαφύλαξη ακινήτων που έχουν ιστορική ή παραδοσιακή αξία Για την εναπόθεση απορριμμάτων Για την προστασία φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος Για την κατασκευή κάθε έργου αρμοδιότητας ΟΤΑ

21 Κήρυξη της απαλλοτρίωσης Η κήρυξη γίνεται με απόφαση του συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών Προϋποθέτει ανακοίνωση της Υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση Απαιτούνται: κτηματολογικό διάγραμμα, κτηματολογικός πίνακας, μελέτη, τήρηση διαδικασιών χωροθέτησης του έργου, βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της πράξης και του ύψους της δαπάνης, εφαρμογή των διατάξεων περί του εθνικού κτηματολογίου

22 Επιχειρησιακά προγράμματα Οι δήμοι και οι σύνδεσμοι εκπονούν επιχειρησιακά προγράμματα Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση

23 Υπόχρεοι για την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων Δήμοι πληθυσμού άνω των 10.000 κατοίκων Δήμοι πρωτεύουσες νομών Δήμοι που προέρχονται από εθελούσια συνένωση Δήμοι που υπάγονται στις προϋποθέσεις απόφασης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Λοιποί δήμοι, εφόσον το αποφασίσουν

24 Περιεχόμενο επιχειρησιακών προγραμμάτων Στα επιχειρησιακά προγράμματα καθορίζονται: Οι στρατηγικοί στόχοι Οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης Η οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου Η πρόβλεψη χρηματοδότησης των δράσεων και οι πηγές χρηματοδότησης

25 Χρόνος-διαδικασία κατάρτισης Η εκπόνηση του επιχειρησιακού πραγματοποιείται 6 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων αρχών Καταρτίζεται από το δημοτικό συμβούλιο Δεν υλοποιούνται δράσεις αν δεν περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό Μέρος του επιχειρησιακού αποτελεί το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα Περιλαμβάνει τις δράσεις, που έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των ανωνύμων εταιριών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων

26 Τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Τα δημοτικά συμβούλια και τα συμβούλια των συνδέσμων, οφείλουν δύο μήνες τουλάχιστον προ της έναρξης του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα Περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα και την δαπάνη αυτών Η δαπάνη υπολογίζεται κατά προσέγγιση με βάση μελέτες, προμελέτες ή άλλα στοιχεία

27 Τεχνικό πρόγραμμα και δημοτικές/ τοπικές κοινότητες Στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα έργα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δεν επιτρέπεται εκτέλεση δημοτικών έργων ή έργων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, εάν δεν έχουν περιληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα

28 Εκτέλεση έργων Δήμων και περιφερειών Η εκτέλεση τεχνικών έργων των δήμων και περιφερειών γίνεται: Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό Κλειστό δημόσιο διαγωνισμό Με διαπραγμάτευση Απευθείας ανάθεση

29 Επιτροπή διενέργειας-παραλαβής και παρακολούθησης Από δήμους και περιφέρειες συγκροτούνται επιτροπές που αποτελούνται από αιρετούς και υπηρεσιακούς για την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, την παραλαβή των έργων- προμηθειών και υπηρεσιών- και την παρακολούθηση των έργων κατά την εκτέλεση αυτών Οι επιτροπές μπορεί να είναι με θητεία, συνήθως ενός έτους, ή διακριτή για κάθε διαγωνισμό.

30 Έννοιες Εργοδότης ή κύριος του έργου: Η Αρχή στην οποία ανήκει το έργο Φορέας κατασκευής: Ο φορέας που έχει την ευθύνη για την παραγωγή του έργου Ανάδοχος: η εργοληπτική εταιρία που αναλαμβάνει το έργο Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η τεχνική Υπηρεσία Εποπτεύουσα Αρχή: Το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο

31 Διαγωνισμοί Ανοικτός διαγωνισμός: προσκαλούνται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι που πληρούν τα προσόντα της προκήρυξης που δημοσιεύεται Κλειστός διαγωνισμός: Καλείται ένας αριθμός από υποψηφίους αναδόχους που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη Διεθνής διαγωνισμός: Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της ευρωπαϊκής ένωσης. Στην περίπτωση αυτή ο προϋπολογισμός του έργου πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ.

32 Διαδικασία διαγωνισμών Δημοσίευση προκήρυξης Περίληψη της προκήρυξης Περιεχόμενο της προκήρυξης: Προσόντα του υποψηφίου αναδόχου, τεχνικές προδιαγραφές, οικονομική προσφορά Επιλογή αναδόχου Υπογραφή σύμβασης(οι όροι της προκήρυξης αποτελούν και όρους της σύμβασης)

33 Κριτήρια ανάθεσης Η χαμηλότερη τιμή Η πλέον συμφέρουσα προσφορά(συνδυασμός τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικής προσφοράς)

34 Εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής( ορισμένο ποσό το οποίο ορίζεται σε ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου, προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής ο υποψήφιος) Εγγύηση καλής εκτέλεσης(ορισμένο ποσό που ορίζεται στη σύμβαση σε ποσοστό επί του προϋπολογισμού, με την οποία ο ανάδοχος εγγυάται την καλή εκτέλεση του έργου. Το ποσό της εγγύησης αυτής μειώνεται, αναλόγως της παράδοσης του έργου)

35 Έκπτωση του αναδόχου Στην σύμβαση ορίζεται πότε ο ανάδοχος θεωρείται έκπτωτος στην περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών του υποχρεώσεων Μετά την έκπτωση αναδόχου και με προϋποθέσεις μπορεί να ακολουθήσει και απευθείας ανάθεση του έργου

36 Παράδοση του έργου Για την παράδοση του έργου όταν ολοκληρώνεται υπογράφεται σχετικό έγγραφο από την επιτροπή παραλαβής του κυρίου του έργου και του αναδόχου Στην περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης ο ανάδοχος οφείλει ποσό που καθορίζεται στη σύμβαση, ως ποινική ρήτρα. Στη σύμβαση προβλέπονται τυχόν συμπληρωματικές εργασίες

37 Έργα με αυτεπιστασία Στην περίπτωση που ο Δήμος έχει οργανωμένη τεχνική Υπηρεσία, μπορεί να εκτελέσει έργα με αυτεπιστασία Για έργα με αυτεπιστασία έχει δικαίωμα να απασχολήσει προσωπικό για συγκεκριμένες ημέρες ή για ορισμένο χρονικό διάστημα

38 Εκπόνηση-ανάθεση μελετών Την εκπόνηση των μελετών για το έργο ή την ανάγκη προμήθειας ή υπηρεσίας αναλαμβάνει η τεχνική Υπηρεσία. Στην περίπτωση που δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη η μελέτη γίνεται από εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την ανάθεση υπηρεσιών.

39 Αρμόδια όργανα Τους όρους της προκήρυξης για διαγωνισμό συντάσσει η οικονομική επιτροπή Η επιτροπή προτείνει και την επιλογή αναδόχου Το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο αποφασίζει για την προκήρυξη και την τελική επιλογή του αναδόχου.

40 Διενέργεια προμήθειας Διαγωνισμός(δημόσιος ανοικτός ή κλειστός και πρόχειρος) Το είδος του διαγωνισμού εξαρτάται από τον προϋπολογισμό των προμηθειών Ο πρόχειρος διαγωνισμός γίνεται για ποσά μέχρι 65.000 ευρώ. Δεν απαιτείται προκήρυξη, αλλά η επιμέλεια του κυρίου της προμήθειας για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων προμηθευτών Πέραν του ποσού αυτού διενεργείται δημόσιος διαγωνισμός Για ποσά που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία διενεργείται διεθνής διαγωνισμός(Για τις προμήθειες ισχύει σήμερα το ποσό των 137.000 ευρώ, μεταβάλλεται δε από το είδος της προμήθειας(ηλεκτρονικός εξοπλισμός, προμήθεια νερού, προμήθεια φαρμάκων κλπ)

41 Διαδικασία Δημοσιεύεται προκήρυξη. Εάν ο διαγωνισμός είναι διεθνής η πρόσκληση δημοσιεύεται στην εφημερίδα της ευρωπαϊκής ένωσης Η επιλογή γίνεται είτε με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ή την πλέον συμφέρουσα προσφορά Μετά την επιλογή ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης.

42 Ανάθεση Υπηρεσίας Διαδικασία Διαγωνισμού(ανοικτού, κλειστού, πρόχειρου, διεθνούς) Διαδικασία διαπραγμάτευσης Απευθείας ανάθεση.(το ποσό της απευθείας ανάθεσης είναι σήμερα 20.000 ευρώ) Μέχρι του ποσού των 65.000 ευρώ γίνεται πρόχειρος διαγωνισμός Μέχρι του ορίου που ορίζεται από την ευρωπαϊκή ένωση δημόσιος ανοικτός ή κλειστός Πέραν του ποσού αυτού ο διαγωνισμός είναι διεθνής

43 Διαδικασία επιλογής Δημοσίευση πρόσκλησης. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει τα γενικά προσόντα του υποψηφίου, τις προδιαγραφές παροχής της υπηρεσίας, την οικονομική προσφορά Επιλογή αναδόχου κατά την πρόσκληση Υπογραφή σύμβασης

44 Τοπική Δημοκρατία Συμμετοχή του πολίτη στις τοπικές υποθέσεις(οι τοπικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των πολιτών στις υπηρεσίες που παρέχουν) Πληροφόρηση κατοίκων: Οι κάτοικοι και δημότες μπορούν να καταθέτουν ατομικά ή συλλογικά αναφορές και ερωτήσεις για την ενημέρωσή τους Να καταθέτουν προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων

45 Τοπικά δημοψηφίσματα Οι τοπικές αρχές μπορούν να διεξάγουν δημοψηφίσματα για σοβαρά θέματα αρμοδιοτήτων τους Αποφασίζεται από το δημοτικό συμβούλιο Με πλειοψηφία των 2/3 ή Μετά από αίτηση 1/3 των δημοτών Δεν αποτελούν θέματα δημοψηφίσματος: προϋπολογισμός, επιβολή τελών, εθνικά ζητήματα Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκλογείς Θεωρείται έγκυρο αν συμμετέχει το 50% των εκλογέων Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεσμεύει το συμβούλιο

46 Απολογισμός πεπραγμένων Κάθε χρόνο γίνεται απολογισμός πεπραγμένων των τοπικών αρχών σε δημόσια συνεδρίαση σε οτι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση, το πρόγραμμα δράσης Κάθε κάτοικος ή δημότης έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του

47 Διεθνείς Συνεργασίες Οι δήμοι συνεργάζονται με ΟΤΑ της αλλοδαπής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους: Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και συνοριακής εργασίας και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων Σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης Για τη συμβατότητα με τις εθνικές πολιτικές απαιτείται σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του ν. 3345/2005, όπως ισχύει

48 Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων Μπορούν οι δήμοι στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, να συνάπτουν συμβάσεις με τους αλλοδαπούς ΟΤΑ που έχουν αδελφοποιηθεί

49 Συμβάσεις διαδημοτικής/ διαβαθμιδικής συνεργασίας Δήμοι ή περιφέρειες που είναι όμοροι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις για την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή για την υποστήριξη της άσκησης αρμοδιότητας Στις συμβάσεις μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του αναλαμβάνοντος την αρμοδιότητα δήμου ή περιφέρειας

50 Περιεχόμενο συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Σκοπός της σύμβασης Διάρκεια της σύμβασης Διάθεση προσωπικού ή σύσταση πρόσθετων θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σχετική πρόβλεψη στον ΟΕΥ. Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων Τα ποσά χρηματοδότησης Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης

51 Χρηματοδότηση των έργων διαδημοτικής /διαβαθμιδικής συνεργασίας Τέλη Δικαιώματα Εισφορές Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αναπτυξιακά προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης

52 Προγραμματικές Συμβάσεις Σκοπός: Μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και παροχή υπηρεσιών κάθε είδους Συμβαλλόμενα μέρη: Τοπική Αυτοδιοίκηση Δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας Με τον όρο ότι συμμετέχουν οι ανωτέρω κατηγορίες μπορεί να συμμετάσχει και ο κοινωνικός τομέας

53 Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίου και κοινωνικού τομέα Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης: Δήμοι, περιφέρειες, σύνδεσμοι, περιφερειακές ενώσεις δήμων, κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Ένωση Περιφερειών, ΝΠΔΔ των δήμων και περιφερειών, ΝΠΙΔ στα οποία συμμετέχει ή ιδρύει ΚΕΔΕ και ΕΠ, οι ΔΕΥΑ, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα Φορείς δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα(ν.1256/1982 Φορείς κοινωνικού τομέα: επιχειρήσεις Τ.Α, ΚΕΚ, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς δημοσίου δικαίου, Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, εργοδοτικές και εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις, τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)

54 Περιεχόμενο προγραμματικών συμβάσεων Αντικείμενο της σύμβασης Ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των προγραμμάτων, των έργων ή των υπηρεσιών Ο προϋπολογισμός Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης Οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν Η διάρκεια της σύμβασης Ο συμβαλλόμενος στον οποίο θα ανατεθεί η διαχείριση του έργου μετά την ολοκλήρωση εάν προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. Στην περίπτωση που η διαχείριση ανατίθεται σε τρίτο, ακολουθούνται οι διατάξεις που διέπουν τον τρίτο Όργανο παρακολούθησης της σύμβασης και οι αρμοδιότητές του

55 Χρηματοδότηση του αντικειμένου της Προγραμματικής σύμβασης Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την ευρωπαϊκή ένωση ή χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους Τακτικό προϋπολογισμό Εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα Προϋπολογισμοί συμβαλλομένων μερών Από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση

56 Προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης Στην περίπτωση που το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνει έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, συμμετέχει η οικεία περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού Μπορεί να επιβληθεί πολιτιστικό τέλος για τη χρηματοδότηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής

57 Σύμβαση είσπραξης τελών Δήμοι, σύνδεσμοι, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων Η χρηματοδότηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή τους προϋπολογισμούς άλλων φορέων του δημόσιου τομέα

58 Δίκτυα δήμων και περιφερειών Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες με κοινά χαρακτηριστικά μπορούν να συνιστούν δίκτυα Σκοπός του δικτύου είναι η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη των πολιτικών που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών του δικτύου Στα δίκτυα μπορούν να συμμετέχουν και αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, κοινωνικοί φορείς αντίστοιχου σκοπού και πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Τα δίκτυα λειτουργούν ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες και το καταστατικό τους περιλαμβάνει τα ειδικότερα ζητήματα της συνεργασίας

59 Σύσταση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Οι δήμοι μπορούν να συστήνουν μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ένα από αυτά έχει αρμοδιότητες του τομέα πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας και το άλλο του τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διαχείριση λιμένα Σχολικές επιτροπές Εάν ο δήμος διατηρεί επιχείρηση κοινωφελή με ένα από τους δύο σκοπούς(κοινωνικής προστασίας ή πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας) δεν επιτρέπεται και η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Σε δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 μπορεί να λειτουργούν μέχρι δύο νομικά πρόσωπα με τους ανωτέρω σκοπούς

60 Προϋποθέσεις σύστασης Η σύσταση νπδδ γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται για τη νομιμότητα από το όργανο εποπτείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνει: 1. το σκοπό 2. το όνομα του νομικού προσώπου 3. την περιουσία 4. τους πόρους

61 Διοίκηση ΝΠΔΔ Τα ΝΠΔΔ διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 5-15 μέλη που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή μέλη του δημοτικού συμβουλίου και δημότες ή κάτοικοι χρήστες των υπηρεσιών του Ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων εφόσον απασχολούνται περισσότερα από 10 άτομα. Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο Ο Δήμαρχος, εάν μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο είναι αυτοδικαίως πρόεδρος

62 Πόροι του ΝΠΔΔ Ετήσια τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχει Πρόσοδοι από την περιουσία τους ή τη συμμετοχή τους σε προγράμματα

63 Οικονομική διοίκηση Τα ΝΠΔΔ συντάσσουν δικό τους οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών στον οποίο περιλαμβάνονται, οι Υπηρεσίες, οι θέσεις κάθε υπηρεσίας και τα προσόντα των θέσεων Συντάσσουν προϋπολογισμό που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο Το οικονομικό έτος είναι αντίστοιχο με αυτό των δήμων Η πρόσληψη προσωπικού, η εκτέλεση έργων, η ανάθεση υπηρεσιών και η διενέργεια προμηθειών ακολουθεί τις διατάξεις που ακολουθεί και ο δήμος

64 Κατάργηση-συγχώνευση ΝΠΔΔ Η κατάργηση ή συγχώνευση ΝΠΔΔ γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έγκριση του εποπτεύοντος οργάνου Το προσωπικό του καταργηθέντος νομικού προσώπου εντάσσεται στο δήμο Η περιουσία αποτελεί περιουσία του δήμου

65 Ιδρύματα Τα δημοτικά ιδρύματα ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με προεδρικό διάταγμα. Λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνει: Τον σκοπό Τα όργανα διοίκησης Τους πόρους Την περιουσία Ο σκοπός των ιδρυμάτων συνήθως είναι κοινωφελής(βρεφοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, επιστημονικά ιδρύματα )

66 Διοίκηση Ιδρυμάτων Το ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τον δήμαρχο ή άλλο αιρετό ως πρόεδρο και 6- 10 μέλη που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Και εκτελεστική επιτροπή Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 2 τουλάχιστον είναι αιρετοί, ένας από τους οποίους ορίζεται από τη μειοψηφία Πολίτες γνώστες του αντικειμένου του ιδρύματος Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων εάν απασχολούνται περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι Εάν το ίδρυμα προέρχεται από δωρεά στο διοικητικό συμβούλιο μετέχει και εκπρόσωπος του δωρητή, εφόσον αποτελεί όρο της δωρεάς Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι αντίστοιχες με αυτές του δημοτικού συμβουλίου και του προέδρου αντίστοιχες με του δημάρχου

67 Εκτελεστική επιτροπή Η εκτελεστική επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο του ιδρύματος και δύο μέλη που εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο. Εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη

68 Λειτουργία Τα ιδρύματα λειτουργούν με δικό τους προϋπολογισμό που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο Εκπονούν οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών Για την απασχόληση προσωπικού, την εκτέλεση έργων, την ανάθεση υπηρεσιών και τη διενέργεια προμηθειών ακολουθούν τις διατάξεις του δήμου Οι πόροι του ιδρύματος είναι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, έσοδα από προγράμματα ή αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν. Τα ιδρύματα καταργούνται με προεδρικό διάταγμα

69 Σύνδεσμοι Δύο ή περισσότεροι Δήμοι μπορούν με απόφαση των συμβουλίων τους να συστήσουν σύνδεσμο με ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους Για τον ίδιο σκοπό μπορεί να συσταθεί σύνδεσμος και από δήμους και την περιφέρεια που έχουν την έδρα τους οι δήμοι Με απόφαση του εποπτεύοντος οργάνου μπορεί να γίνει υποχρεωτική η συμμετοχή δήμου σε σύνδεσμο εάν: α) στο σύνδεσμο μετέχουν τα 2/3 τουλάχιστον των δήμων της οικείας περιφέρειας, β) αποφασίσει τη συμμετοχή το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, γ) εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον

70 Προϋποθέσεις σύστασης Ο σύνδεσμος ιδρύεται με αποφάσεις των ΟΤΑ που συμμετέχουν. Η απόφαση περιλαμβάνει: Τον σκοπό Την χρονική διάρκεια Την έδρα Τις εισφορές που πρέπει να καταβάλει κάθε έτος Οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη

71 Συμμετοχή-αποχώρηση μέλους Η συμμετοχή σε υφιστάμενο σύνδεσμο γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του νέου δήμου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου για την αποδοχή Αν το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου δεν αποδέχεται τη συμμετοχή αναιτιολόγητα, αποφασίζει το εποπτεύον όργανο αν οι ανάγκες των κατοίκων δεν εκπληρώνονται διαφορετικά και αν δεν παρεμποδίζεται ο σκοπός του συνδέσμου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις γίνεται και η αποχώρηση από το σύνδεσμο.

72 Διοίκηση συνδέσμου Όργανα διοίκησης του συνδέσμου είναι: Το διοικητικό συμβούλιο Η εκτελεστική επιτροπή Ο πρόεδρος Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από αιρετούς, εκπροσώπους από τα δημοτικά συμβούλια ή το περιφερειακό συμβούλιο που συμμετέχουν στο σύνδεσμο Οι εκπρόσωποι εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια ή το περιφερειακό συμβούλιο με πληθυσμιακά κριτήρια

73 Εκλογή μελών Οι αντιπρόσωποι στο διοικητικό συμβούλιο που προέρχονται από την περιφέρεια, εάν μετέχει, αποτελεί το 50% του συνόλου των μελών Το υπόλοιπο 50% αποτελείται από τους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Ο μικρότερος σε πληθυσμό δήμος εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων για καθέναν από τους λοιπούς δήμους εξαρτάται από τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς Αν με τον υπολογισμό αυτό τα μέλη είναι άνω των 25, τότε δήμοι μέχρι 10.000 εκλέγουν ένα αντιπρόσωπο, μέχρι 30.000 2, μέχρι 100.000 3, μέχρι 300.000 4 και άνω των 300.000 5 αντιπροσώπους Αν και μετά τον υπολογισμό αυτό είναι άνω των 75, δήμοι μέχρι 30.000 εκλέγουν 1, μέχρι 80.000 2, μέχρι 150.000 3, μέχρι 300.000 4, μέχρι 500.000 5 και άνω των 500.000 6 αντιπροσώπους. Στους περισσότερους από 2 εκπροσώπους, ένας εκλέγεται από τη μειοψηφία

74 Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρος τις αρμοδιότητες του δημάρχου Ο σύνδεσμος λειτουργεί με δικό του οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών και δικό του προϋπολογισμό Για την πρόσληψη προσωπικού, την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών ισχύουν τα σχετικά με τους δήμους Για την εκπλήρωση των σκοπών του συνδέσμου επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικών και αστικών ακινήτων, κατά τα ισχύοντα για τους δήμους

75 Πόροι του συνδέσμου Πόροι του συνδέσμου είναι: Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Οι ετήσιες εισφορές των μελών του Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμοί Οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται από τους συνδέσμους Από κάθε άλλη πηγή

76 Λύση του συνδέσμου Ο σύνδεσμος λύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με τα 2/3 των μελών του όταν: Έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του Όταν λήξει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει συσταθεί Εάν δεν έχουν συγκροτηθεί τα όργανα για ένα χρόνο μετά τη σύσταση Εάν αποφασιστεί από τα 2/3 των μελών του, επειδή διαπιστώνεται αδυναμία για την εκπλήρωση του σκοπού του

77 Επιχειρήσεις ΟΤΑ Οι δήμοι μπορούν να ιδρύουν: Κοινωφελείς επιχειρήσεις Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης και αποχέτευσης Να συμμετέχουν σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρίες που ιδρύουν οι περιφέρειες

78 Προϋποθέσεις σύστασης Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Μετά από εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνει: Την επωνυμία Τον σκοπό Τη διάρκεια Την έδρα Το κεφάλαιο Τη διοίκηση Τους πόρους Και κάθε στοιχείο κατά την κρίση του συμβουλίου Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνεται από το εποπτεύον όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

79 Κοινωφελείς επιχειρήσεις Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν σκοπό την οργάνωση δραστηριοτήτων και λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος Από το περιβάλλον εξαιρούνται δραστηριότητες που έχουν σχέση με το πράσινο, τα κοιμητήρια και την αποτέφρωση νεκρών Σκοπός τους μπορεί να είναι η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και η εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Αντικείμενο δραστηριότητας δεν μπορεί να αποτελέσουν αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους δήμους από τη κεντρική διοίκηση

80 Διοίκηση Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 7 έως 11 μέλη που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο Από τα μέλη 3 είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου, 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων εάν απασχολεί περισσότερα από 20 άτομα, ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και τα λοιπά δημότες ή κάτοικοι που έχουν σχέση με το αντικείμενο της επιχείρησης Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην πράξη σύστασης και εγκαθίσταται, το αργότερο, 3 μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Η αντικατάσταση του εργαζόμενου γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων

81 Πρόεδρος- αντιπρόεδρος Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του προκηρύσσει θέση για γενικό διευθυντή της επιχείρησης, τα προσόντα του οποίου ορίζονται στον κανονισμό προσωπικού Ως διευθυντής δεν μπορεί να οριστεί μέλος του διοικητικού ή του δημοτικού συμβουλίου Στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο μπορεί να οριστεί αποζημίωση με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Για την καταβολή αποζημιώσεων λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης

82 Κανονισμοί Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους κανονισμούς: Εσωτερικό κανονισμό Υπηρεσιών στον οποίο καθορίζονται, η οργάνωση, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι θέσεις του προσωπικού και το ανώτατο όριο. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση, τα προσόντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις καθώς και τις πειθαρχικές ευθύνες Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συντάσσονται και άλλοι οργανισμοί

83 Λειτουργία Η εκτέλεση έργων, η ανάθεση υπηρεσιών και η διενέργεια προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων ακολουθεί τις διατάξεις που εφαρμόζονται και στους ΟΤΑ Η πρόσληψη προσωπικού γίνεται, επίσης, με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τους ΟΤΑ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο Το καθεστώς του προσωπικού είναι ιδιωτικού δικαίου Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ προς κοινωφελείς επιχειρήσεις για δύο έτη που μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. Είναι, επίσης, δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων από κοινωφελή προς κοινωφελή επιχείρηση

84 Χρηματοδότηση Είναι δυνατή η χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αυτή υποβάλει σχετικό πρόγραμμα έργων και λοιπών δραστηριοτήτων Για την χρηματοδότηση υπογράφεται σχετική σύμβαση, στην οποία, πέραν των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αναφέρεται και η δυνατότητα είσπραξης αποζημίωσης από τους δέκτες υπηρεσιών της επιχείρησης.

85 Οικονομική Διαχείριση Η διαχείριση γίνεται με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο Διενεργείται τακτικός διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτές που έχουν δικαίωμα να οριστούν σε ανώνυμη εταιρία Το εποπτεύον τούς ΟΤΑ όργανο μπορεί να διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο

86 Μεταβολές Λύση: Η κοινωφελής επιχείρηση λύνεται α) εφόσον παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έχει συσταθεί, εκτός εάν έχει αποφασιστεί παράταση, β) εάν καταστεί ανενεργός για 2 έτη Συγχώνευση: Μπορεί να γίνει συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων του ίδιου Δήμου. Η νέα επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων.

87 Ανώνυμες εταιρίες Η περιφέρεια μπορεί να ιδρύσει ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρία, που λειτουργεί συμπληρωματικά με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών. Σκοπός των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης Για τη σύσταση απαιτείται απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, μελέτη βιωσιμότητας και σύνταξη καταστατικού κατά τα ισχύοντα στις ανώνυμες εταιρίες

88 Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης Για την άσκηση δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως μπορεί να συνιστώνται επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα. Η σύσταση γίνεται με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων, στην οποία ορίζεται η επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύσταση, τα παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων ή υπηρεσιών, τα έσοδα, καθώς και η περιοχή της επιχείρησης

89 Διεύρυνση σκοπού Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έγκριση του εποπτεύοντος οργάνου μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει: α) τη συγκέντρωση, μεταφορά απορριμμάτων, β) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, δ) την εμφιάλωση και εμπορία νερού

90 Πόροι α Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και κατασκευή έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως. β. Το ειδικό τέλος επί του εισοδήματος από οικοδομές. γ. Το τέλος σύνδεσης με τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό υδρεύσεως και αποχετεύσεως. ε..Το τέλος χρήσεως υπονόμου. στ. Η αξία από την κατανάλωση νερού ζ. Η δαπάνη για την εκτέλεση έργων σύνδεσης ή μετατόπισης αγωγών ή άλλων συναφών εργασιών. η. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων. θ. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ς ε Δημοσίων Επενδύσεων για την εκπλήρωση του σκοπού τους ι. Οι πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας. ια. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και άλλες επιχορηγήσεις

91 Διοίκηση Οι ΔΕΥΑ διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ισχύουν τα σχετικά περί των κοινωφελών επιχειρήσεων Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει α) οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες, τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, τις θέσεις του προσωπικού, β) κανονισμό προσωπικού γ) κανονισμό λειτουργίας Το προσωπικό είναι ιδιωτικού δικαίου και για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις για τους δήμους

92 Λειτουργία Οι ΔΕΥΑ προσλαμβάνουν γενικό Διευθυντή μετά από προκήρυξη, απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Η εκτέλεση έργων, διενέργεια προμηθειών και ανάθεση υπηρεσιών ακολουθεί τις διατάξεις περί δήμων Οι ΔΕΥΑ ασκούν και την αστυνόμευση ρεμάτων

93 Εποπτεία Το εποπτεύον τους ΟΤΑ όργανο ασκεί έλεγχο στις ακόλουθες αποφάσεις του Δ.Σ των ΔΕΥΑ α) Για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. β) Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων. γ) Για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα. δ) Για τη σύναψη δανείων. ε) Για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.

94 Διαχείριση-Έλεγχος Οι ΔΕΥΑ λειτουργούν με δικό τους προϋπολογισμό και έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία. Υπόλογος είναι ο Γενικός Διευθυντής Οι ΔΕΥΑ ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές, που διορίζονται από το εποπτεύον την επιχείρηση όργανο Η επιχείρηση οφείλει κάθε χρόνο να εκδίδει δελτίο καταναλωτή


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ακίνητα πράγματα Κινητά πράγματα Αξίες Ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο και να γράφει, υποχρεωτικά, τα περιουσιακά του στοιχεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google