Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ nhlepas@gmail.com

2 Διοίκηση των Δήμων Ο δήμος διοικείται από : Τον δήμαρχο Το δημοτικό συμβούλιο Την οικονομική επιτροπή Την επιτροπή ποιότητας ζωής (σε δήμους >10.000 κατ.) Την εκτελεστική επιτροπή

3 Το σύστημα διακυβέρνησης στους Δήμους ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4 Εκτελεστική Επιτροπή Σε δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο, συνιστάται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού Καταρτίζει και εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου – έχει την ευθύνη υλοποίησής του Έχει εισηγητικές και συντονιστικές αρμοδιότητες (υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα).

5 Σύνθεση Οικονομικής Επ./Ποιότητας Ζωής  Προεδρεύει Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν  7-11 μέλη (μαζί με τον Πρόεδρο) ανάλογα με τον αριθμό μελών του Δ.Σ.  Συμμετέχει η μειοψηφία (2 στις 7μελείς, 3 στις 9μελείς, 4 στις 11μελείς)

6 Οικονομική Επιτροπή αποτελεί τη συνέχεια της Δημαρχιακής Επιτροπής, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του δήμου (σύνταξη προϋπολογισμού, υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης στο Δ.Σ., προέλεγχος απολογισμού, καταρτιση όρων δανείων). δημοπρασίες (σύνταξη διακήρυξης, διεξαγωγή-κατακύρωση δημοπρασιών) εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών εισήγηση-παρακολούθηση διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσίας του δήμου Εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων αποφασίζει για προσφυγές, ένδικα βοηθήματα/μέσα

7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασιστικές και εισηγητικές αρμοδιότητες σε θέματα ποιότητας ζωής, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά. προέγκριση για καταστήματα και επιχειρήσεις κατόπιν προελέγχου (εκτός δημ. κοινότητες) ανάκληση-οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων χορήγηση-ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα καθορισμού χρήσεων γής, πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών κ.ά. εισηγείται στο Δ.Σ. χωροθέτηση κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης

8 Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι: Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος Η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 ετών. Κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. Ανάκληση αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου στους αντιδημάρχους ο δήμαρχος μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην (υποχρεωτικά και για διαφάνεια- ηλ. Διακυβέρνηση) και κατά τόπο. Κατά τόπο: λειτουργία τοπικών υπηρεσιών, εξέλιξη έργων, υπογραφή βεβαιώσεων-πιστοποιητικών, συνεργασία με προέδρους δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων

9 Θεσμοί Διαβούλευσης- Διαφάνειας και Συμμετοχής Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας Υποχρεωτική ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο

10 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ο Ν.3852/10 και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου, τα προβλήματα και οι δυνατότητες ανάπτυξής της τα οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ΟΤΑ που συνενώνονται και των λοιπών φορέων της ΤΑ (Νομικά πρόσωπα ΔΔ, Επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι) που λειτουργούν στην περιοχή του Νέου Δήμου. οι προτεραιότητες της νέας Δημοτικής αρχής για ρόλο του Νέου Δήμου

11 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ομαδοποίηση ΟΤΑ Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων (Αθηνών & Θεσ/νίκης) Νησιωτικοί δήμοι Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίου Περιφερειακοί ηπειρωτικοί δήμοι/ Δήμοι Κρήτης και λοιποί δήμοι νησιά ΣΥΝΟΛ Α Μεγάλοι δήμοι 22 3 21 46 Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι 25 7 43 75 Μικροί προς μεσαίοι δήμοι 13 127 140 Μικροί δήμοι 27 37 64

12

13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ Θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Οικονομική υπηρεσία Τεχνική υπηρεσία Τεχνολογίας, πληροφορικής & Επικοινωνιών Διαφάνειας Νομικής υποστήριξης Διοίκησης –Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Περιβάλλοντος –Πολιτικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρμοδιότητες.

14 Νέες δημοτικές υπηρεσίες για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων Διεύθυνση Οικονομικής Ανάπτυξης -Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής -Τμήμα Αλιείας -Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Τμήμα Φυσικών πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας (μόνο για τους νησιωτικούς δήμους) Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού - Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας - Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας - Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Διεύθυνση Πολεοδομίας- Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου - Τμήμα Περιβαλλοντικών Θεμάτων Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων - Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας - Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών μεταφορών ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ 14

15 Υπηρεσίες για τη βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τον πολίτη  Γραφείο Διοικητικής βοήθειας  Τμήμα Διαφάνειας  Αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες   Το αποκεντρωμένο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του πολίτη προβλέπεται να μπορεί να λειτουργεί ως «Δημοτικό ΚΕΠ» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ 15

16 Η χωρική αποκέντρωση των δημοτικών υπηρεσιών Επίπεδο δημοτικής ενότητας (στις έδρες των πρώην ΟΤΑ)  Υπηρεσία ΚΕΠ  Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  Υπηρεσία Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη  Υπηρεσία Οικονομικών θεμάτων  Υπηρεσία Συντήρησης υποδομών  Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας.  Κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, δομές παιδικής φροντίδας) θα παρέχονται μέσω τοπικών παραρτημάτων του Νομικού Προσώπου του Δήμου. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ 16

17 Ο συντονισμός των δημοτικών υπηρεσιών  Ενίσχυση της κορυφής της διοικητικής πυραμίδας (ρόλοι Γενικού Γραμματέα και Γενικού Διευθυντή)  Ανάπτυξη οριζόντιων μηχανισμών πληροφόρησης, επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών  Συμβούλια συντονισμού με συμμετοχή των προϊστάμενων  Πρόβλεψη ευέλικτων και προσαρμόσιμων ομάδων έργου με αξιοποίηση προσωπικού από πολλά Τμήματα  Συντονισμός με τα ΝΠΔΔ & τις Επιχειρήσεις των Δήμων ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ 17

18 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Γεν. Διεύθυνση Διεύθυνση Τμήμα Γραφείο Αυτοτελές Τμήμα Αυτοτελές Γραφείο Οργανικές μονάδες Ο αριθμός και το είδος των οργανικών μονάδων εξαρτάται από το μέγεθος του Δήμου, τη δυνατότητα διαθέσιμου προσωπικού και τα νομικά πρόσωπα του δήμου

19 Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ΕΙΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γενική ΔιεύθυνσηΠΕ Διεύθυνση ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ Τμήμα /Αυτ. Γραφείο ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ 19

20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η Κ.Ε.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ /ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ /ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 20

21 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜIKΡO-ΜΕΣΑΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ AΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ AΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟ Σ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ AΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Υ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ 21

22 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων

23 Καθήκοντα υπαλλήλου Πίστη στο Σύνταγμα Εκτέλεση υπηρεσίας Νομιμότη τα υπηρεσια κών ενεργειών Υποχρέω ση υπακοής εχεμύθεια Αξιοπρεπής συμπεριφορά Δήλωση περιουσι ακής κατάστα σης 23

24 24 Πίστη στο Σύνταγμα Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

25 25 Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.

26 26 Άρθρο 32 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν από την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.

27 27 Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή.

28 28 Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή, που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε.

29 29 Αν η διαταγή προέρχεται από αιρετό μονοπρόσωπο όργανο, η αναφορά υποβάλλεται στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

30 30 Άρθρο 33 Εχεμύθεια Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.

31 31 Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων. Μαρτυρία ή πραγματογνωμοσύνη για θέματα απόρρητα επιτρέπεται μόνο με άδεια του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

32 32 Άρθρο 34 Συμπεριφορά υπαλλήλου Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπο ευπρεπή, ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης. Ο υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να ασκεί διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

33 33 Άρθρο 35 Καθήκοντα υπαλλήλου Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε. Σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο συναφή καθήκοντα άλλου κλάδου. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.

34 Δικαιώματα υπαλλήλων μονιμότ ητα αποδοχ ές άδειες εκπαίδε υση απεργία συνθήκ ες εργασία ς ελευθερία έκφρασης συνδικα λιστική ελευθερί α υγειονομικ ή περίθαλψη 34

35 Μονιμότητα Η υπαλληλική σχέση λύεται αναγκαστικά για τον υπάλληλο μόνο για συγκεκριμένους λόγους: όριο ηλικίας έκπτωση λόγω δικαστικής απόφασης κατάργηση θέσης απόλυση λόγω απόφασης ΥΣ 35

36 Υπηρεσιακές μεταβολές Τοποθέτηση Μετάθεση Απόσπαση Μετακίνηση Μετάταξη Προαγωγή Διαθεσιμότητα Αργία Λύση υπαλληλικής σχέσης

37 Τοποθέτηση: Ο υπάλληλος του ΟΤΑ παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο μιας οργανωμένης διοικητικής μονάδας του οικείου ΟΤΑ, στην οποία υπάρχει και η οργανική θέση του κλάδου του. Με την τοποθέτηση, καθορίζεται η διοικητική αυτή μονάδα, στην οποία θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος και, όταν συντρέχει περίπτωση, τα ιδιαίτερα καθήκοντα που θα ασκεί (π.χ. ως προϊστάμενος).

38 Μετακίνηση: Μετά την πράξη τοποθέτησης του υπαλλήλου σε συγκεκριμένη οργανική μονάδα είναι δυνατή η μεταβολή της θέσης του υπαλλήλου μέσα στο δήμο. Η μεταβολή αυτή καλείται μετακίνηση και επέρχεται με ατομική διοικητική πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. Για τη μετακίνηση αυτή δεν απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου. (άρθρο 72 § 3 ΚΚΔΚΥ)

39 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Απόσπαση είναι η προσωρινή απομάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσία του

40 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Μετάταξη είναι η οριστική απομάκρυνση του υπαλλήλου από τον ΟΤΑ που ανήκει η οργανική θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί και η κατάληψη νέας κενής οργανικής θέσης σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα. Προβλέπεται επίσης η μετάταξη δημοτικών υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία (λ.χ. από ΔΕ σε ΠΕ) ή σε άλλο κλάδο (λ.χ. από διοικητικό σε τεχνικό). Η μετάταξη αποτελεί διοικητική πράξη μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου. Η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από μια θέση και διορισμό σε μια άλλη, και κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισμός. Έτσι, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στη θέση στην οποία θέλουν να μεταταγούν.

41 Οι κατηγορίες του προσωπικού των δήμων είναι οι ακόλουθες: Κατηγορία Ειδικών Θέσεων (ΕΘ) Κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κατηγορίας θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κατηγορίας θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

42 Κλάδοι : Η κατά κλάδους διάκριση των θέσεων αποβλέπει στην κατάταξη αυτών κατά ομάδες βάσει κριτηρίων που αναφέρονται στη φύση, το είδος και την εξειδίκευση των κατατασσόμενων σε αυτούς υπαλλήλων.

43 Κλάδοι Το προσωπικό διακρίνεται σε Διοικητικό Τεχνικό Υγειονομικό Γεωπονικό Εκπαιδευτικό

44 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων (Ν.4024/2011 άρθρο 6): Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης κατατάσσονται σε έξι συνολικά βαθμούς: Βαθμός Α Βαθμός Β Βαθμός Γ Βαθμός Δ Βαθμός Ε Βαθμός ΣΤ.

45 Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

46 Δημοτικές Κοινότητες είναι: Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία βάσει του ΔΚΚ διαιρούνται οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. Όλα τα τοπικά διαμερίσματα του ν. 2539/1997(όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3463/2006) με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων. Οι πρώην ΟΤΑ που δεν καταργήθηκαν με τον νόμο 2359/1997, ανεξαρτήτως πληθυσμού (δηλ. δεν είχαν τοπικά διαμερίσματα)

47 Τοπικές κοινότητες είναι: Όλα τα τοπικά διαμερίσματα των «καποδιστριακών δήμων» με λιγότερους από 2000 κατοίκους

48 Όργανα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης Δημοτικές ΚοινότητεςΣυμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τοπικές ΚοινότητεςΣυμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας

49 Καθιερώνεται η υποχρέωση του Δημοτικού συμβουλίου να καθορίζει το ανώτατο ύψος προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους για κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα Διαχείριση πάγιας προκαταβολής Δημοτικές – Τοπικές κοινότητες

50 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιχειρήσεις

51 ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης & παιδείας & 1 για τομείς πολιτισμού, αθλητισμού περιβάλλοντος Νομικά Πρόσωπα Δήμων: Σημ: Εάν έχουν κοινωφελή επιχείρηση τότε έχουν 1 ΝΠΔΔ Δραστηριότητα ευρύτερης αναγνώρισης, Εξειδικευμένο αντικείμενο μακροχρόνια παράδοση, γενικότερη καταξίωση Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 Απόφαση υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ. Επιτρέπεται και η διατήρηση επιπλέον ΝΠΔΔ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

52 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σχολικές επιτροπές 2 νομικά πρόσωπα σε κάθε Δήμο 1 για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Συγχώνευση εντός του πρώτου διμήνου ένα ΝΠΔΔ - Δημοτικό λιμενικό ταμείο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ένας φορέας σε επίπεδο περιφέρειας

53 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μία (1) κοινωφελής επιχείρησηΜία (1) Δ.Ε.Υ.Α.Και εφόσον ήταν υπό λειτουργία : Μία (1) ειδικού σκοπού ραδιοφωνικού τηλεοπτικού σταθμού Μία (1) μονομετοχική ΑΕ του άρθρου 266 του ΔΚΚ Υφιστάμενες Α.Ε. Απαγόρευση να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ΑΕ, εκτός από εκείνες που έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2010. Επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία της περιφέρειας, που συστήνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010

54 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συγχώνευση επιχειρήσεων κοινωφελών επιχειρήσεων ΔΕΥΑ Ανωνύμων εταιρειών Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αμιγείς ή διαδημοτικές επιχειρήσεις καθαριότητας λύονται εντός του πρώτου διμήνου του 2011 Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα αστικών εταιρειών που συμμετέχει δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα περιέχονται στην κοινωφελή επιχείρηση (εντός διμήνου) Προληπτικός έλεγχος δαπανών από Ελεγκτικό Συνέδριο για ΝΠΔΔ, κοινωφελείς επιχειρήσεις, Δημοτικές Ανώνυμες εταιρείες, ΔΕΥΑ Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο εντος του πρώτου διμήνου του 2011

55 13 Περιφέρειες

56 ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

57 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (αρμοδιότητες)  Παρουσιάζει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής, την ετήσια έκθεση του περιφερειακού συμπαραστάτη, καθώς και την ετήσια έκθεση του οικείου ελεγκτή νομιμότητας της Περιφέρειάς του.  Παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής  Συγκαλεί και προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της,  Εκτελεί τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής,

58 ΑΜΕΣΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ (αρμοδιότητες)  Διευθύνουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας  Προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής ενότητας,  Εκτελούν τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής,  Διατυπώνουν εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας,  Έχουν την ευθύνη για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών,

59 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -Περιφέρειας (αρμοδιότητες)  Ασκεί τον οικονομικό έλεγχο και παρακολουθεί την υλοποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας,  Η κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και η εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση,  Η κατάρτιση, η επεξεργασία, ο προέλεγχος του απολογισμού και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  Η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, και η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης  Η μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, ο καθορισμός των όρων τους και η υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  Η άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και η παραίτηση από αυτά,  Η υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές

60 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –Περιφέρειας (αρμοδιότητες)  Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο Π.Σ.,  Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού,  Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή,  Συντάσσει και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τις προβλεπόμενες εκθέσεις πεπραγμένων,  Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα σχέδια: οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών  Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών,  Αξιολογεί και συντονίζει την δράση των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της Περιφέρειας,

61 Οργανόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Νομική Υπηρεσία Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ ΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚ ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΙΕΙΝΗΣ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚ ΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ - ΠΣΕΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚ ΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚ ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙ ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚ ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

62

63 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έδρα την Αθήνα. 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λάρισα. 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα. 4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα. 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά. 6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. 7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη.


Κατέβασμα ppt "Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google