Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Γεωγραφίας αποτελεί Μάθημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Γεωγραφίας αποτελεί Μάθημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Γεωγραφίας αποτελεί Μάθημα Επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οπότε δεν αφορά φοιτητές που παρακολουθούν τα δύο πρώτα έτη σπουδών (Συγκεκριμένα για φέτος μπορούν να τη δηλώσουν φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα μέχρι και το 2009). Για να έχει δικαίωμα ένας φοιτητής να επιλέξει την Πρακτική Άσκηση υπάρχει η προϋπόθεση να οφείλει μέχρι και 4 μαθήματα μέχρι και το δεύτερο έτος σπουδών.

3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ η εφαρμογή στην πράξη της αποκτηθείσας γνώσης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με νέας μορφής ειδικότητες και αντικείμενα αιχμής, να δοθεί η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες να βελτιώσουν την κατάρτισή τους σε βασικές γνωστικές περιοχές της επιστήμης της Γεωγραφίας, η δυνατότητα ουσιαστικής επαφής των φοιτητών/τριών με τον εργασιακό χώρο, η δημοσιοποίηση των δεξιοτήτων και των εν δυνάμει επαγγελματικών ικανοτήτων των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος Γεωγραφίας, η εξοικείωση των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να αναζητήσουν απασχόληση σε τομείς που καλύπτουν τα προσωπικά και επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, η απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης από το/η φοιτητή/τρια, η απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από τους/τις φοιτητες/τριες με την ευκαιρία που τους παρέχεται για δοκιμαστική διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει δοθεί η δυνατότητα (από τον Μάιο του 2008) στους απόφοιτους Γεωγράφους συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για διορισμό τους στη Μέση Εκπαίδευση.

4 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Μετά τη δήλωση του μαθήματος στη Γραμματεία οι φοιτητές/τριες πρέπει να δηλώσουν με σειρά προτίμησης 3 φορείς από την επικαιροποιημένη (κάθε εξάμηνο) λίστα φορέων απασχόλησης. Έχει προηγηθεί η ενημέρωση φοιτητών/τριων σχετικά με τη φύση και το αντικείμενο κάθε προσφερόμενης θέσης. Παράλληλα δηλώνεται σε ειδικό έντυπο αίτησης η προτίμηση του φοιτητή/τριας για τη διάρκεια της Άσκησης και την χρονική περίοδο εκπόνησής της (η διάρκεια μπορεί να είναι από 1 έως 2 μήνες για την Άσκηση σε φορέα του εσωτερικού και 3 μήνες για την άσκηση σε φορέα του εξωτερικού). Ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατανομή των φοιτητών/τριων στις διαθέσιμες θέσεις. Για κάθε Πρακτική Άσκηση φοιτητή/τριας ορίζεται ένας υπεύθυνος Καθηγητής– Επόπτης που είναι μέλος ΔΕΠ διδάσκων του Τμήματος Γεωγραφίας και μαζί με τον υπεύθυνο από τον φορέα ορίζει το αντικείμενο απασχόλησης στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον έχει τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας της Άσκησης του φοιτητή. Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ο υπεύθυνος από τον φορέα καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του φοιτητή /τριας το οποίο αποστέλλει στον Καθηγητή-Επόπτη ο οποίος λαμβάνοντάς το υπόψη βαθμολογεί τον φοιτητή/τρια για το κατ’ επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Αλλά και ο φοιτητής αξιολογεί τον φορέα καταθέτοντας την εμπειρία του από την Πρακτική Άσκηση.

5 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1ΕΠΤΑ Α.Ε. Εταιρεία περιβαλλοντικών μελετώνΚ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΚΟ) – ΕΕΔΣΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 3 Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 4ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 5ΕΠΕΜ- Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 6Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 7Δήμος Θήρας (Σαντορίνη)Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 8ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑΓ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 9ΕΛΙΑΜΕΠΓ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 10ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΑ. ΤΡΑΓΑΚΗ 11ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ)Α. ΤΡΑΓΑΚΗ 12 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Γ.ΜΕ.) Διεύθυνση Χαρτογράφησης Κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1313 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 14 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων) Μ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

6 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 15ΕΚΚΕ – Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής ΚοινωνιολογίαςΘ. ΜΑΛΟΥΤΑΣ 16ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 17WWF ΕΛΛΑΣΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 18ΑΝΚΑ (Αναπτυξιακή Καρδίτσας)Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 19ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΕ. ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Ε. ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ 21Εταιρεία TELENAVISΕ. ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ 22ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣ. ΣΚΟΡΔΙΛΗ 23 ΔΕΜΕΚΑΒ – Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών & Ανάπτυξης Βόλου Σ. ΣΚΟΡΔΙΛΗ 24Μαραθώνιος Αναπτυξιακή ΕταιρείαΣ. ΣΚΟΡΔΙΛΗ 25ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝΠ. ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ 26ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥΠ. ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ 27ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥΠ. ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ 28ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ –ΜΥΤΙΛΗΝΗΠ. ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ 29MDR Σύμβουλοι Περιουσίας (Θυγατρική Α.Τ.Ε)Π. ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ 30 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Χ. ΧΑΛΚΙΑΣ 31Εταιρεία ΑΝΑΒΑΣΗ Χ. ΧΑΛΚΙΑΣ

7 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 32Εταιρεία MDS (Marathon Data Systems) Χ. ΧΑΛΚΙΑΣ 33 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τμήμα Πολιτισμού Χ. ΧΑΛΚΙΑΣ 34ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 35IGD Group (International Geo Dynamics) Ι. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ 36 ΟΑΣΠ - Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ι. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ 37ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥΙ. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ 38ΔΕΠΑΡ – Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ρέντη Ι. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ 39 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Ι. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ 40ΕΜΥ – Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 41 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 42ΣΕΠΕΔΚ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ 4343ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ 4O.Λ.Π. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ 4545Ο.Σ.Ε. Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ 46ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

8 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-11, 2011-12 και 2012-2013 η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Γεωγραφίας έχει ενταχθεί στο έργο με τίτλο: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με φορέα χρηματοδότησης το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό σημαίνει ότι η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης είναι αμοιβόμενη με το ποσό των 350 περίπου ευρώ. Ως αμοιβόμενος μήνας θεωρείται η άσκηση του φοιτητή στον φορέα για διάστημα 25 ημερών. Έχουν προβλεφθεί 7 θέσεις εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης σε φορείς του εξωτερικού με αμοιβή 600 περίπου ευρώ/μήνα.

9 Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣΦΟΡΕΑΣΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΑΞΟΥΓΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ27.09.2010 – 19.11.2010ΕΜΥΠ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 2ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ27.09.2010 – 19.11.2010ΕΜΥΠ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 3ΜΠΟΥΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ01/03/2011 – 05/05/2011ΕΜΥΠ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 4ΠΟΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗ01/03/2011 – 05/05/2011ΕΜΥΠ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 5ΓΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ20/12/2010 – 16/02/2011ΕΛΚΕΘΕΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 6ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ11.10.2010 – 11.12.2010 ΛΑΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΒΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ 7ΚΩΤΣΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ05/01/2011 – 05/02/2011 ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Ε.Α.Α.) Ε. ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ 8ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ05/03/2011 – 05/04/2011 ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Ε.Α.Α.) Ε. ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ 9ΜΗΤΣΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ02/05/2011 – 03/06/2011 ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Ε.Α.Α.) Ε. ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ 10ΧΡΟΝΔΡΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ05/02/2011 – 05/03/2011 ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Ε.Α.Α.) Ε. ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ 11ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ10.12.2010- 11.02.2011ΟΛΠ Α.Ε.Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ 12ΜΠΑΡΝΑΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ04/07/2011 – 09/09/2011ΟΛΠ Α.Ε.Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ 13ΜΠΟΛΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ10.12.2010- 10.02.2011ΟΛΠ Α.Ε.Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ 14ΣΗΜΑΝΤΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ12/01/2011 – 12/03/2011ΟΛΠ Α.Ε.Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ 15ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ05.10.2010 – 26.11.2010ΕΚΚΕΘ. ΜΑΛΟΥΤΑΣ 16ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ15/07/2011 – 15/09/2011 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΤΜ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Π. ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΗΛΙΑΝΑΕΠΤΑ Α.Ε. Εταιρεία περιβαλλοντικών μελετών ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Γ.ΜΕ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ) ΓΚΟΝΤΖΑΡΟΥΚ ΑΛΕΞΝΔΡΟΣ ΛΑΒΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΜΕΛΗ ΧΑΡΑ ΣΟΦΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΓΓΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗO.Λ.Π. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΚΚΕ (Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας) ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ&ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ(ΕΟΕΔΣΑΠ)

11 Ευχαριστώ πολύ…


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Γεωγραφίας αποτελεί Μάθημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google