Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Συγκρότηση και Υποβολή Προτάσεων στο ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ Αντώνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Συγκρότηση και Υποβολή Προτάσεων στο ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ Αντώνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Συγκρότηση και Υποβολή Προτάσεων στο ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ Αντώνης Καρβούνης, PhD, PMP® Εθνικό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020» & Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής για τις Διεθνείς Συνεργασίες των ΟΤΑ ‘Από την Ιδέα στην Πρόταση: Υποβολή Προτάσεων στα Προγράμματα Ευρώπη για τους Πολίτες και Erasmus’ (ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και ΠΕΔΑ, Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2016)

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Σκέλη & Μέτρα Προγράμματος 1 Συμπλήρωση Εντύπου της Αίτησης του Προγράμματος 3 Από την Ιδέα στο Έργο 2

3 1. ΣΚΕΛΗ & ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 Γενικά Χαρακτηριστικά Προγράμματος  Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΕ  Εργαλείο δημιουργίας συνεργασιών με αλλοδαπούς φορείς  Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις  Αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Προϋπολογισμός: 185,468 εκατ.ευρώ  Διάρκεια: 7 έτη (2014- 2020)  Επιδοτήσεις Έργων και Λειτουργικές Επιδοτήσεις

5 Συνέχεια & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Ενεργό Ιδιότητα του Πολίτη 198920042006 2007-20132014-2020 Πρωτοβουλία EΚ Υποστήριξη της Επιτροπής 1ης Γενιάς Πρόγραμμα 2004-2006 “Citizens for Europe” 2ης Γενιάς Πρόγραμμα για 7 χρόνια “Europe for Citizens” 3ης Γενιάς Πρόγραμμα για 7 χρόνια “Europe for Citizens”

6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Regulation 390/2014) ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ (Annual Work Programme) ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Programme Guide) Τα Βασικά Έγγραφα του Προγράμματος

7  Ευκαιρίες για Συμμετοχή των Πολιτών στα Κοινά  Διαπολιτισμικός Διάλογος  Ισότιμη Πρόσβαση  Εθελοντισμός  Ανάπτυξη αισθήματος του ανήκειν στην Ε.Ε.  Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Μνήμη, την Κοινή Ιστορία και τις Αξίες της ΕΕ  Ανοχή και αμοιβαία κατανόηση Στόχοι του Προγράμματος Λέξεις-Κλειδιά για Ενεργό Ιδιότητα Πολίτη

8 Σκέλη και Μέτρα του Προγράμματος  Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη o Ευρωπαϊκή Ιστορία και Έργα για την Ευρωπαϊκή Μνήμη  Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή o Συναντήσεις πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων o Δίκτυα Αδελφοποιημένων Πόλεων o Σχέδια Πολιτών και των ΟΚΠ  Οριζόντια δράση/Αξιοποίηση: o Δράσεις κατάρτισης/υποστήριξης o Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών  Είδη επιδοτήσεων: o Επιδοτήσεις έργων o Λειτουργικές επιδοτήσεις

9 ΣΚΕΛΟΣ 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη  Έργα που αναδεικνύουν τις αιτίες των ολοκληρωτικών καθεστώτων της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας, ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνον, του Ναζισμού, του Φασισμού και του Σταλινισμού  Έργα που αναφέρονται σε άλλες σημαντικές στιγμές και σημεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. Ιδιαίτερα έργα που προωθούν την ανοχή, την αμοιβαία κατανόηση, το διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμφιλίωση ως μέσα για την προσέγγιση της νέας γενιάς

10 ΣΚΕΛΟΣ 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη (2)  Αιτούντες: Δήμοι & Περιφέρειες, ΜΚΟ, Ενώσεις Πολιτών, Ενώσεις Πόλεων Εκπαιδευτικοί/Ερευνητι- κοί Οργανισμοί  Μέγιστη διάρκεια έργου 18 Μήνες  Διακρατικά έργα  Επιδότηση Μέγιστη: 100.000 ευρώ

11 ΣΚΕΛΟΣ 2: Δημοκρατική Συμμετοχή  Αδελφοποιήσεις Πόλεων  Δίκτυα Πόλεων  Έργα της Κοινωνίας Πολιτών

12 ΣΚΕΛΟΣ 2: Δημοκρατική Συμμετοχή (2)  Αδελφοποιήσεις Πόλεων  Αιτούντες: Δήμοι, Επιτροπές Αδελφοποίησης, ΜΚΟ  Μέγιστη διάρκεια έργου: 21 Ημέρες  Διακρατικό έργο: φορείς από 2 επιλέξιμες χώρες (25 προσκεκ- λημένοι συμμετέχοντες)  Επιδότηση: Μέγιστη: 25.000 ευρώ

13 ΣΚΕΛΟΣ 2: Δημοκρατική Συμμετοχή (3)  Δίκτυα Πόλεων  Αιτούντες: Δήμοι, Περιφέρειες ή Επιτρο- πές Αδελφοποίησης, Ενώσεις, ΜΚΟ  Διακρατικό έργο: Ένα έργο προϋποθέτει τη συμμετοχή Δήμων από τουλάχιστον 4 επιλέξιμες χώρες o 30% διεθνείς συμμετέχοντες  Μέγιστη Επιδότηση: o 150.000€  Μέγιστη διάρκεια έργου: o Τουλάχιστον 4 εκδηλώσεις σε 24 μήνες

14 ΣΚΕΛΟΣ 2: Δημοκρατική Συμμετοχή (4)  Έργα της Κοινωνίας Πολιτών  Αιτούντες: o ΜΚΟ, Εκπαιδευτικά/ ερευνητικά/πολιτιστικά ιδρύματα  Εταίροι: ΟΤΑ, ΜΚΟ κλπ.  Διακρατικό έργο: Ένα έργο προϋποθέτει τη συμμετοχή οργανισμών από τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες  Μέγιστη επιδότηση: o 150.000€  Μέγιστη διάρκεια έργου: o 18 μήνες

15 ΣΚΕΛΟΣ 2: Δημοκρατική Συμμετοχή (5)  Σχέδια Πολιτών και Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών Έργα που υλοποιούνται από διεθνείς συμπράξεις προωθώντας ευκαιρίες για: o Κοινωνική αλληλεγγύη και συμμετοχή στα κοινά o Εθελοντισμό o Συλλογή απόψεων για θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

16 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ  Συνάφεια με τους στόχους της δράσης και του προγράμματος (30%) o Οι σχεδιαζόμενες δράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τους στόχους της δράσης o Ο θεματικός χαρακτήρας του έργου θα πρέπει να αποτυπώνει τις προτεραιότητες του προγράμματος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Ποιότητα του σχεδίου δράσης/προγράμματος εργασίας του έργου (35%) o Οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να ικανοποιούν μια ανάγκη στον επιλεγόμενο τομέα δημόσιας πολιτικής o Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι συναφείς με τις στοχευμένες ανάγκες o Ενθαρρύνονται πολυμερή και διακρατικά έργα για δράσεις έρευνας, άτυπης εκπαίδευσης, εκθέσεων, δημόσιων συζητήσεων, συνεργασιών μεταξύ ΟΤΑ, ΜΚΟ και ερευνητικών κέντρων

17 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (2)  Διάχυση αποτελεσμάτων (15%) o Το σχέδιο/πρόγραμμα του έργου θα πρέπει να δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μεταξύ του ευρύτερου κοινού, εκτός των άμεσα συμμετεχόντων o Επιβάλλεται η ύπαρξη ενός ρεαλιστικού και πρακτικού σχεδίου επικοινωνίας και διάχυσης για την αποτελεσματικότερη μεταφορά και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων που αναμένονται από το σχέδιο/πρόγραμμα του έργου  Απήχηση και συμμετοχή του Πολίτη (20%) o Το έργο θα πρέπει να δημιουργεί το αναγκαίο πλαίσιο για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα υπό συζήτηση θέματα o Ισορροπία ανάμεσα σε ενεργούς πολίτες στο πλαίσιο των οργανώσεών τους και σε εκείνους που δεν είναι ακόμη ενεργοί o Ο αριθμός των εταίρων και των κρατών θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύς για να διασφαλίσει τη μεγάλη απήχηση του έργου

18 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2015-2020 ΣΚΕΛΟΣΜΕΤΡΟΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 1 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ1η ΜΑΡΤΙΟΥ 1 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ

19 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 2014-2020 ΣΚΕΛΟΣΜΕΤΡΟΕπιτυχούσες Προτάσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΝΗΜΗ - Μέντορες (60.000€) - Δ. Μακρακώμης (97.500€) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ - ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ-Δ. Αγιάς (135.000€) -Δ. Ν. Σμύρνης (122.500€) ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ -Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (147.500€) -ΙΝΤΕR ALIA (150.000€)

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την υποστήριξη την Τοπικής Διακυβέρνησης  Ενεργοί Πολίτες για ενεργό προστασία του περιβάλλοντος  Ευρωπαϊκές Περιφέρειες δημιουργούν Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια  Δημιουργία Ευρωπαϊκής Κουλτούρας Μηδενικών Αποβλήτων  Πολίτες και Δημοκρατία για δημιουργία Ευρωπαϊκών Δεσμών

21 2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

22 Πώς σχεδιάζεις βιώσιμα και υλοποιήσιμα έργα;

23 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΤΑ 11 ΒΗΜΑΤΑ 1. Σκέψου πριν ξεκινήσεις: Συνέταξε Χάρτη του Έργου 2. Κάνε Μελέτη Σκοπιμότητας 3. Συγκρότησε Ομάδα Έργου/Συμπράξεις/Δίκτυα 4. Κατάρτισε Σχέδιο Ανθρωπίνων Πόρων 5. Προσδιόρισε το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου 6. Προσδιόρισε Δράσεις (Παραδοτέα) 7. Κάνε προγραμματισμό Δράσεων 8. Εκτίμησε Πόρους για τις Δράσεις 9. Κατάρτισε Σχέδιο Επικοινωνίας 10. Κάνε Διαχείριση Αβέβαιων Γεγονότων 11. Σχεδίασε Προμήθειες

24 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

25 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  Σαφής, Συνθετική και Αρκούντως Λεπτομερειακή η ανάλυση του έργου  Φράσεις σύντομες, με ουσία, χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού  Περιορισμός της χρήσης Επιρρημάτων και Επιθετικών προσδιορισμών  Επικέντρωση στην Ουσία: Αρκούν μόλις 2 λεπτά για να περιγραφεί το έργο σε κάποιον αδαή  Δομική Οπτικοποίηση της περιγραφής του έργου (π.χ. bullets, αρίθμηση των παραδοτέων)  Λογική και προοδευτική αφήγηση του έργου (π.χ. χρήση παραδειγμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων)

26 Γενικές Πληροφορίες για το Έργο (σελ.1)  Τίτλος και ακρωνύμιο  Σύντομος τίτλος & μεταδοτικός του αντικειμένου του Έργου  Επιλογή Σκέλους & Μέτρου  Χρήση μιας εκ των 24 επίσημων γλωσσών (εξαίρεση πεδίο C4)

27 Πίνακας επαλήθευσης κριτηρίων επιλεξιμότητας και εταιρικού σχήματος (σελ.2)  Αριθμός εταίρων  Χώρα προέλευσης  Αριθμός χωρών προέλευσης  Αριθμός κ-μ  Νομική υπόσταση Φορέα  Χωρίς επαλήθευση αδύνατη η υποβολή της αίτησης

28 Πιστοποίηση στοιχείων του δικαιούχου και των εταίρων του-Τμήμα Α: Οργανισμός & PM (σσ.3-5)  Αναγραφή πληροφοριών που έχουμε ήδη καταχωρήσει για να λάβουμε το PIC  Ορισμός υπευθύνου για τη συμπλήρωση των στοι- χείων  Τα πεδία με αστερίσκο* υποχρεωτικά να συμπληρώ- νονται  Διάκριση νομίμου εκπροσώ- που από τον διοικητή του έργου

29 Νομική υπόσταση φορέα και Δραστηριότητες -Τμήμα Β (σσ.6-7)  Πάντα καταφατική απάντηση στο μη κερδοσκοπικό χαρακ- τήρα του φορέα  Δράσεις και συνερ- γασίες με συνάφεια στο προτεινόμενο έργο  Ρόλος φορέα στο έργο  Αναφορά σε άλλες ενω- σιακές επιδοτήσεις 3 τε- λευταίων ετών

30 Περιγραφή έργου- Τμήμα C (σσ.12-13) (1)  Χρονοδιάγραμμα (C1) Η επιλέξιμη περίοδος υποδεικνύει το χρόνο εντός του οποίου οφείλει το έργο να ξεκινήσει  Τόπος υλοποίησης Έργου (C2): σε επιλέξιμη χώρα, ακόμη κ αν δεν συμμετέχει στο έργο!

31 Περιγραφή έργου- Τμήμα C (σσ.12-13) (2) Επιλέξιμοι περίοδοι

32 Περιγραφή έργου- Τμήμα C (σσ.12-13) (3)  Πίνακας Συμμετεxόντων (C3) *25 κατ’ελάχιστον *στα δίκτυα και στην κοινωνία πολιτών περισσότεροι *αναγκαία η συμπερίληψη ευπαθών κοινωνικών ομάδων *στα δίκτυα το 30% αλλοδαποί

33 Περιγραφή έργου- Τμήμα C (σσ.12-13) (4)  Περιγραφή έργου (C4) *το πιο σημαντικό πεδίο *σκοπιμότητα, στόχοι, μέθοδοι εργασίας, δράσεις, ποιοτική και ποσοτική απήχηση έργου

34 Περιγραφή έργου- Τμήμα C (σσ.12-13) (5)  Προϋπολογισμός έργου (C5) *σε δίκτυα, μνήμη και κοινωνία πολιτών αυτόματος υπολογισμός (συμμετέχοντες & αριθμός χωρών)

35 Περιγραφή έργου- Τμήμα C (σσ.12-13) (6)  Προϋπολογισμός έργου (C5) *στις αδελφοποιή- σεις βάσει των Προσκεκλημένων *δράσεις προπαρασ- κευαστικές (μέχρι 10,000€) *καμία διάκριση δα- πανών στο τελικό ποσό

36 Τεχνική ικανότητα- Τμήμα D (σ.14)  Κατάθεση της εμπειρίας του φορέα  Περιγραφή ομάδας έργου (αριθμός ατόμων, συναφής εμπειρία)

37 Υλοποίηση έργου & Κριτήρια Απονομής- Τμήμα Ε1-Συνάφεια έργου με στόχους προγράμματος (σσ.15-16)  Ανάδειξη συνάφειας των στόχων του έργου με γενικούς και ειδικούς στόχους προγράμματος (Ε1)  Εξήγηση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας έργου  Θεματικές έργου, μεθοδολογία δράσεων

38 Υλοποίηση έργου & Κριτήρια Απονομής- Τμήμα Ε2-Σχέδιο Δράσης/Εργασίας (σσ.15-16) (2)  Πρόγραμμα εργασίας/Σχέδιο δράσης (Ε2) *συνάφεια δράσεων με στόχους ευρωπαϊκή διάσταση έργου (γεωγραφική, θεματική κ.α.)

39 Υλοποίηση έργου & Κριτήρια Απονομής- Τμήμα Ε3-Διάχυση (σ.16)  Σχέδιο διάχυσης για αποτελεσματική μεταφο- ρά & ανταλλαγή αποτε- Λεσμάτων (Ε3) *επικοινωνιακή στρατη- γική του έργου  Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα έργου (Ε3)

40 Υλοποίηση έργου & Κριτήρια Απονομής- Τμήμα F-Προγραμματισμός δράσεων (σ.17)  Σε κάθε δραστηριότητα κατα- γράφουμε έναρξη και λήξη, τον τύπο της δράσης (π.χ. συνάντηση πολιτών, προπαρασκευαστική δράση, δημιουργία ιστοσελίδας, webinars, συνέδριο κλπ.) *Στην 4η στήλη καταγράφουμε τον αριθμό εκείνων στους οποίους έφθασε το μήνυμα των διαφόρων επικοινωνιακών εργαλείων *Στο πεδίο ‘Περιεχόμενο’ να αναφερθεί ο αριθμός εκείνων που είχαν φυσική παρουσία στο έργο

41 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ:  Διαχειριστική και Οικονομική Ικανότητα Αιτούντος Φορέα  Επιχειρησιακές Προτεραιότητες Αιτούντος Φορέα  Προτεραιότητες του Προγράμματος  Λεπτομερές πρόγραμμα εκδήλωσης  Ρόλος συμμετεχόντων και διδαγμάτων εκδήλωσης  Τρόπος συμμετοχής τοπικής κοινωνίας  Δημοσιότητα  Πολυμέρεια

42 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Ιστοσελίδα Προγράμματος http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

43 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (2)  Ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ (Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος) http://efc.ypes.gr/?page_id=30 Αναζήτηση Εταίρων μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής των άλλων χωρών Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων φορέων κατά τη σύνταξη της πρότασης

44 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (3)  Διμηνιαίο Δίγλωσσο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

45 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σταδίου 27, 10183 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 213 136 4710 FAX: 210 3744713 E-mail: a.karvounis@ypes.gr antonioskarvounis@gmail.com

46 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Συγκρότηση και Υποβολή Προτάσεων στο ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ Αντώνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google