Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επάγγελμα : Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Προσοχή: τα αριθμητικά δεδομένα της παρουσίασης αναφέρονται στο έτος 2008 και ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί Παρουσίαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επάγγελμα : Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Προσοχή: τα αριθμητικά δεδομένα της παρουσίασης αναφέρονται στο έτος 2008 και ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί Παρουσίαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επάγγελμα : Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Προσοχή: τα αριθμητικά δεδομένα της παρουσίασης αναφέρονται στο έτος 2008 και ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί Παρουσίαση : Ο. Ε. Λ. Μπιζουργιάννης Ευάγγελος - Σ. Ο. Λ. α. ε. 1 www.soel.gr

2 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τι δουλειά κάνει ; Κύρια εργασία του είναι : - Ελέγχει & Πιστοποιεί ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύουν οικονομικοί οργανισμοί ( Α. Ε., Δήμοι κλπ ) απεικονίζουν την οικονομική τους πραγματικότητα. Διενεργεί διαχειριστικούς ελέγχους για την πρόληψη ή διαπίστωση διαχειριστικών ανωμαλιών. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για πλήθος θεμάτων 2

3 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Είναι επάγγελμα καθαρά Ιδιωτικού Τομέα Εκκίνηση ως Μισθωτός και μετεξέλιξη σε Ελεύθερο Επαγγελματία ( σε 7-8 έτη ) 3

4 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Απαραίτητες σπουδές - προσόντα Απόφοιτος Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής « Λευκό » Ποινικό Μητρώο 4

5 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Διαδικασία εισαγωγής & εξέλιξης Πρόσληψη από Ελεγκτική Εταιρία ως Ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής – λογιστής Μετά από 2 έτη και επιτυχή εξέταση στον 1 ο κύκλο μαθημάτων προάγεται σε : Δόκιμο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή όπου μετά από 2 ετή παραμονή και επιτυχή περαίωση 2 ου κύκλου μαθημάτων προάγεται σε : Επίκουρο Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, όπου μετά από 3 ετή παραμονή και επιτυχή περαίωση 3 ου ( τελευταίου ) κύκλου μαθημάτων προάγεται σε : Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. ( σε εξέλιξη διαδικασία σμίκρυνσης της χρονικής διάρκειας ) 5

6 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Απλοποίηση διαδικασιών Οι 3 κύκλοι μαθημάτων (14 ενότητες – 30 θέματα ) μπορούν να δοθούν στα πρώτα 2 χρόνια, εφόσον ο εργαζόμενος παρακολουθήσει το : Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ( Ι. Ε. Σ. Ο. Ε. Λ.) Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται τις απογευματινές ώρες (17:30 – 20:30) & Σάββατο, Εβδομάδα παρά εβδομάδα Κόστος : 6.000 € ( Ορισμένες εταιρίας καλύπτουν μέρος ή σύνολο του κόστους ) 6

7 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος Ελεγκτική 1,2 και 3 Λογιστική 1 + 2 Κοστολόγηση Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια ( τράπεζες, ασφαλιστικές, Ο. Τ. Α., Ναυτιλιακές, κλπ ) Φορολογία φυσικών προσώπων, νομικών πρ., Φ. Π. Α., Κ. Β. Σ. Εμπορικό, Εργατικό Δίκαιο Στοιχεία χρηματοοικονομικών κλπ 7

8 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Άλλες εκπαιδευτικές προοπτικές μέσω του Σ. Ο. Ε. Λ. ( Σε φάση ανάπτυξης ) Παρακολούθηση των 2 πρώτων κύκλων του Ι. Ε. Σ. Ο. Ε. Λ. στα ελληνικά και του 3 ου στα Αγγλικά ( και εξέταση στα Αγγλικά ) και απόκτηση ταυτόχρονα δύο διπλωμάτων : Ι. Ε. Σ. Ο. Ε. Λ. και A.C.C.A. Εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Τμήμα που έχει οργανώσει το Σ. Ο. Ε. Λ. με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ( Πρόγραμμα 2 ετές, κόστος 10.000 € περίπου ) Κάλυψη με αυτό των 2 από τους 3 κύκλους μαθημάτων του Ι. Ε. Σ. Ο. Ε. Λ. ( Οι απόφοιτοι ήδη του Ι. Ε. Σ. Ο. Ε. Λ. έχουν έκπτωση 60%) 8

9 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες Καλό λογιστικό υπόβαθρο σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Άριστη γνώση MS Excel & Word Πολύ καλή έως Άριστη γνώση Αγγλικής Διάθεση για πολύ και συνεχές διάβασμα σε όλη του τη ζωή ( αλλαγές νομοθεσίας, λογιστικών προτύπων κλπ ) Διάθεση για πολύ δουλειά πέραν του 8 ώρου με έντονη εποχικότητα στις εργασίες. 9

10 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος μεταπτυχιακό τίτλο ; Όχι απαραίτητα ως τυπικό προσόν Θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε : - Λογιστική - Finance 10

11 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Χρησιμότητα προηγούμενης προϋπηρεσίας Η γνώση της λειτουργίας του λογιστηρίου μιας επιχείρησης ( με Γ΄ κατηγορίας βιβλία ) είναι σημαντικότατο προσόν 11

12 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Βαθμολογική και επαγγελματική εξέλιξη Η εξέλιξη έχει βάθος 7-10 ετών έως την επαγγελματική ωρίμανση ( γνώσεις, εμπειρία, δικτύωση, πελατολόγιο ) Μετά το στάδιο αυτό η εξέλιξη είναι αναλόγως την ελεγκτική εταιρία στην οποία βρίσκεται ο ελεγκτής ( στελεχιακή εταιρική πολιτική ). 12

13 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Βαθμολογική και επαγγελματική εξέλιξη ( συνέχεια ) - Μετεξέλιξη σε ελεύθερο επαγγελματία ( στα πλαίσια της εταιρίας ). - Μεταπήδηση σε άλλη εταιρία ( μη ελεγκτική ), ως προϊστάμενος λογιστηρίου. - Ελεγκτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( με εξετάσεις ) - Εφορίες, Τελωνεία, Ελεγκτικό Συνέδριο ( με εξετάσεις ) 13

14 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Αμοιβές 1 ος Μισθός Περίπου 1.000 € καθαρά μετά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για απόφοιτο Α. Ε. Ι. χωρίς Μεταπτυχιακό, ελεύθερο χωρίς παιδιά και χωρίς σημαντική προϋπηρεσία. ( Υπάρχει διακύμανση ανάλογα της ελεγκτική εταιρία ) Στα παραπάνω ποσά προστίθενται υπερωρίες, bonus ανάλογα την προσφορά και τα αποτελέσματα. 14

15 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Αμοιβές ( συνέχεια ) Εξέλιξη Μισθού Μετά από 8-10 χρόνια οι αμοιβές ( για όσους παραμείνουν ) θα κινούνται μεταξύ 2-3.000 €. Στο επόμενο στάδιο, μετά τα 10 χρόνια, με την μετεξέλιξη σε ελεύθερο επαγγελματία ( όχι σε όλες τις ελεγκτικές εταιρίες ) οι αμοιβές “ απελευθερώνονται ” και μπορούν να κινηθούν και προς τα επάνω αλλά πιθανών και προς τα κάτω. 15

16 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ωράριο Εργασίας - μετακινήσεις Υπάρχει έντονη εποχικότητα Πολλές φορές δουλειά πέραν του 8 ώρου, Σαββάτο & Κυριακές Μετακινήσεις αρκετές εβδομάδες το χρόνο (8-10) με παραμονή σε άλλες πόλεις. Διανυόμενες αποστάσεις στις υπόλοιπες εβδομάδες έως π. χ. Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Γιαννιτσά, Βέροια με αυθημερόν επιστροφή 16

17 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Άλλα χαρακτηριστικά - Επάγγελμα με πολλές προοπτικές μετεξέλιξης - μεταπήδησης σε άλλες εργασίες. - Παρεχόμενη εκπαίδευση ( τυπική και άτυπη ) υψηλή. 17

18 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Προοπτικές Επαγγέλματος Με βάση την εμπειρία από χώρες του εξωτερικού δεν υπάρχει τάση υποχώρησης του. Στην Ελλάδα είναι ένας χώρος που έχει αρκετό πεδίο εξέλιξης ακόμα, με συνεπαγόμενες αβεβαιότητες. Επάγγελμα που οδηγεί σε πολλούς άλλους χώρους, λόγω της υψηλής εξειδίκευσης που προσφέρει στον τομέα των οικονομικών των επιχειρήσεων & λοιπών οργανισμών. 18

19 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Σ. Ο. Λ. α. ε. - “ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α. Ε.” - 350 Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές - 400 Ασκούμενοι - Δόκιμοι - Επίκουροι Ορκ. Ελεγκτ. Λογ. - 45.000.000 € κύκλος εργασιών - Αθήνα, Θεσσαλονίκη (75 άτομα ), Πάτρα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λάρισα, Καβάλα, Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Σόφια κλπ 19

20 Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Χρήσιμες διευθύνσεις - Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ( Σ. Ο. Ε. Λ.), www.soel.gr www.soel.gr - Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σ. Ο. Ε. Λ. ( Ι. Ε. Σ. Ο. Ε. Λ.), www.iesoel.gr www.iesoel.gr - Ελεγκτικές εταιρίες : Σ. Ο. Λ. α. ε., www.solae.gr,www.solae.gr Deloite, KPMG, Ernst & Young, PWC, Grant Thorton, BKR κλπ 20


Κατέβασμα ppt "Επάγγελμα : Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Προσοχή: τα αριθμητικά δεδομένα της παρουσίασης αναφέρονται στο έτος 2008 και ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί Παρουσίαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google