Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Zafeiriadou, 1-2-2013 1 Ο Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ ως Σύμβουλος Ειδικότητας και Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης καθήκοντα και άσκηση έργουΟ Σχολικός Σύμβουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Zafeiriadou, 1-2-2013 1 Ο Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ ως Σύμβουλος Ειδικότητας και Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης καθήκοντα και άσκηση έργουΟ Σχολικός Σύμβουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Zafeiriadou, 1-2-2013 1 Ο Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ ως Σύμβουλος Ειδικότητας και Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης καθήκοντα και άσκηση έργουΟ Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ ως Σύμβουλος Ειδικότητας και Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης καθήκοντα και άσκηση έργου Νέλλη Ζαφειριάδου, MA, ΜΔΕ, Ed D Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΔΕ syescholi@sch.gr

2 Zafeiriadou, 1-2-20132 ένας σύνθετος και πολυεπίπεδος ρόλος [ΦΕΚ 1340/2002 ] Καλός γνώστης του εκπαιδευτικού συστήματος Διαχειριστής εκπαιδευτικής πολιτικής και υποστηρικτής εφαρμογής των καινοτομιών στην ειδικότητα Προγραμματιστής εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή ευθύνης του [ Νεα ΑΠΣ] Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης σε σχολεία ΔΕ Συντονιστής/ Σύμβουλος στην Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Υποστηρικτής εφαρμογής των καινοτομιών Επιμορφωτής εκπαιδευτικών της ειδικότητας Αξιολογητής εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών με σκοπό την ανατροφοδότηση και βελτίωση

3 Zafeiriadou, 1-2-20133 ► Επαγγελματισμός ΚΑΙ συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων - work ethics / επαγγελματική ταυτότητα ► Επιστημονική επάρκεια στην ειδικότητα Γνώση ειδικής παιδαγωγικής και διδακτικής Γνώση ειδικής παιδαγωγικής και διδακτικής Ανάπτυξη επιστημονικόύ και παιδαγωγικού Λόγου Ανάπτυξη επιστημονικόύ και παιδαγωγικού Λόγου - professional status/ expertise. - professional status/ expertise. ► Επιστημονική επάρκεια στην γενική παιδαγωγική Εκπαιδευτική ψυχολογία Εκπαιδευτική ψυχολογία -ψυχολογία της εφηβικής περιόδου -ψυχολογία της εφηβικής περιόδου -ψυχολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων -ψυχολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ► Εξέλιξη : επιστημονική και παιδαγωγική [συμμετοχή στην επιστημονική ερευνητική κοινότητα- συνέδρια / συγγραφικό έργο] - δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων - δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων το έργο του Σχολικού Συμβούλου Δ Ε το έργο του Σχολικού Συμβούλου Δ Ε_________________________________________

4 Zafeiriadou, 1-2-20134 καθήκοντα και αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβούλου ΔΕ ως Σύμβουλος Ειδικότητας – γενικά: ► Πλαίσιο αναφοράς [ ΦΕΚ 1340/2002 ] το κεφ. Β. άρθρα 7,8,9,10,11,12,13- καλή γνώση του πλαισίου αναφοράς ► Καλή γνώση της φιλοσοφίας και της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος ► Καλή γνώση των εκπαιδευτικών καινοτομιών που καλούμαστε να υποστηρίξουμε ► Καλή γνώση των ΑΠΣ/ ΔΕΠΠΣ και Νέων Ενιαίων ΠΣ όπως και καινοτομιών στη διδακτική των ειδικοτήτων μας ► Γνώση διαπολιτισμικής παιδαγωγικής (πολυπολιτισμικότητα -κοινωνικό χαρακτηριστικό ΑΜΑΘ)

5 Zafeiriadou, 1-2-20135 Ιδιαιτερότητες Σχολικών Συμβ. ΔΕ ΑΜΑΘ ► Ευθύνη αρμοδιότητας σε περισσότερους από ένα νομούς ► Ευθύνη αρμοδιότητας σε Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια – ειδικότητες σε σχολεία με ΕΑΕΠ – ΓΝΏΣΗ και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης

6 Zafeiriadou, 1-2-20136 στρατηγικός σχεδιασμός του έργου μας και συνέπεια στην εφαρμογή του στρατηγικός σχεδιασμός του έργου μας και συνέπεια στην εφαρμογή του ► Συνεχής, εποικοδομητική παρουσία και ταυτόχρονα προσφορά ποιοτικού έργου ► Συνέπεια ως προς την τήρηση των ημερών γραφείου – επισκέψεων σε σχολεία ► Συνέπεια ως προς την άδεια έγκρισης επιμορφωτικής δραστηριότητας – απαραιτήτως 10 ημέρες πριν το έγγραφο σε Περιφερειακή Δ/νση ► Συνάφεια ειδικότητας και θεματικής της επιμόρφωσής μας. ► Στρατηγική κατανομή επιμορφωτικού- συμβουλευτικού έργου στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς περιοχής ευθύνης μας

7 Zafeiriadou, 1-2-20137 Ως προς το συμβουλευτικό/επιμορφωτικό έργο ► παιδαγωγικές επισκέψεις σε σχολεία -κοινοποίηση του μηνιαίου προγραμματισμού επισκέψεων στα σχολεία και στο τέλος του τριμήνου στην Περιφέρεια -κοινοποίηση του μηνιαίου προγραμματισμού επισκέψεων στα σχολεία και στο τέλος του τριμήνου στην Περιφέρεια παιδαγωγικές λύσεις / κομίζουμε παιδαγωγικό υλικό/ έντυπο ή ψηφιακό / θετική κινητοποίηση και μεθοδολογική ανατροφοδότιση ► Παιδαγωγικές συναντήσεις με ομάδες εκπαιδευτικών [ ανά βαθμίδα../νομό/ όμορα σχολεία] ► Επιμορφωτικά σεμινάρια [ ανά βαθμίδα../νομό/ σχολεία] με έναν ή/ και προσκεκλημένους ομιλητές ► Βιωματικά σεμινάρια / workshops ► Σενάρια διδασκαλίας/ δειγματικές διδασκαλίες

8 Zafeiriadou, 1-2-20138 Ως προς το συμβουλευτικό/επιμορφωτικό έργο/2 ► Συνεργασία με φορείς: τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικές ενώσεις, Πανεπιστήμιο για διοργάνωση δράσεων μεγαλύτερης εμβέλειας [ Ημερίδες/ συνέδρια κα] - Αξιοποίηση εκπαιδευτικών με ειδικά προσόντα/ερευνητική εμπειρία και καινοτόμο διδακτικό έργο με στόχο την ανάδειξη «καλών πρακτικών» - __________________________________________ - ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην έγκριση από Περιφερειακή Δν/ση Εκ/σης ΑΜΑΘ να αναφέρονται εκτός από τόπο/χρόνο: στόχοι/ θεματικές/ εισηγήσεις/εισηγητής-ές - περιοδικά: φύλλο αξιολόγησης σεμιναρίου σε εκ/κούς με στόχο την ανατροφοδότησή /αυτοαξιολόγησή μας - Ενδεικτική βιβλιογραφία/χρήσιμες ιστοσελίδες ή υλικό - Βεβαίωση παρακολούθησης

9 Zafeiriadou, 1-2-20139 Ως προς το συμβουλευτικό/επιμορφωτικό έργο/3 ► Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ► Δημιουργία και επικοινωνία google groups ► Δημιουργία προσωπικού website/ blog / ή teachers blogs για εκπαιδευτικούς / επιμορφωτικούς σκοπούς /διάχυση επιστημονικών και παιδαγωγικών άρθρων ► Στόχος: η δημιουργία κουλτούρας ‘κοινοτήτων πρακτικής’ /communities of practices στους εκπαιδευτικούς- η επαγγελματική συνεργατικότητα, η ψυχική ενδυνάμωση και κινητοποίηση ► Στόχος: η δημιουργία κουλτούρας ‘κοινοτήτων πρακτικής’ /communities of practices (Lave & Wenger, 1991 ) στους εκπαιδευτικούς- η επαγγελματική συνεργατικότητα, η ψυχική ενδυνάμωση και κινητοποίηση - αποφυγή του ψυχοσωματικού συνδρόμου ‘teachers’ burnout’ - αποφυγή του ψυχοσωματικού συνδρόμου ‘teachers’ burnout’

10 Zafeiriadou, 1-2-201310 ως Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης η στήριξή μας συνεχής ως Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης η στήριξή μας συνεχής ► έργο η παιδαγωγική υποστήριξη των σχολείων γενικής ευθύνης – επιστολή/ενημέρωση στα σχολεία – επιστολή/ενημέρωση στα σχολεία - ένταξη στον προγραμματισμό των επισκέψεων μας ιδιαίτερα σε αυτά που υλοποιούν καινοτόμες δράσεις - ένταξη στον προγραμματισμό των επισκέψεων μας ιδιαίτερα σε αυτά που υλοποιούν καινοτόμες δράσεις ► ως μέντορες για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν πιλοτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις [ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΕΕ, ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ –projects/υποστηρικτικά μαθήματα ] ► Υποστήριξη σχολείων με ΖΕΠ ( διάχυση ημερίδας 1-3 Μαρτίου 2012)

11 Zafeiriadou, 1-2-201311 Έγκαιρος και συνεπής Προγραμματισμός/ απολογισμός έργου Έγκαιρος και συνεπής Προγραμματισμός/ απολογισμός έργου ► Ετήσιος Προγραμματισμός ( περιγραφή γενικότερων εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών στόχων και δράσεων ) ► Τριμηνιαίος προγραμματισμός 1 ο, 2 ο, 3 ο τρίμηνο ( ειδικότερη και συγκεκριμένη περιγραφή) ► Ετήσιος Απολογισμός ( αυτοαξιολόγηση ως προς την επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού και την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Σχολ. Συμβούλου)

12 Zafeiriadou, 1-2-201312 ….. Στην προσπάθεια εκπλήρωσης του πολυδιάστατου έργου μας να θυμόμαστε πως ► Αποτελούμε πρότυπα επαγγελματισμού και επιστημονικής κατάρτισης για (role models) τους εκπαιδευτικούς μας…. ειδικότερα για τους νεότερους ► _______________________________ Στήριξη των καινοτομιών στην εκπαίδευση: ► μετάβαση από την αυτοαξιολόγηση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (εκπαιδευτικών και δομών)

13 Zafeiriadou, 1-2-201313 αποτελούμε στελέχη εκπαίδευσης –φορείς αλλαγής και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούμε στελέχη εκπαίδευσης –φορείς αλλαγής και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος ► Απέναντι στο φράγμα των δομημένων αντιλήψεων/ πεποιθήσεων των παλαιότερων εκπαιδευτικών το κεντρικό ζητούμενο στην ενήλικη μάθηση είναι να βοηθά τους εκπαιδευόμενους να επανεξετάζουν τα θεμέλια των αντιλήψεών τους, να αναστοχάζονται κριτικά, να βιώνουν ως θετική εμπειρία τη διαδικασία αλλαγής ( Mezirow, 1989)

14 Zafeiriadou, 1-2-201314 ► Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του κι όταν πια του έχει διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες… Νίκος Καζαντζάκης


Κατέβασμα ppt "Zafeiriadou, 1-2-2013 1 Ο Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ ως Σύμβουλος Ειδικότητας και Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης καθήκοντα και άσκηση έργουΟ Σχολικός Σύμβουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google