Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φορολογική νομοθεσία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου Διδάκτορας Παντείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φορολογική νομοθεσία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου Διδάκτορας Παντείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Φορολογική νομοθεσία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

3

4 ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος Με το νέο νόμο 4387/ 2016 διαμορφώνεται ένα εντελώς νέο ασφαλιστικό σύστημα με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 1.Ενιαίο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης με τη σύσταση του Ε.Φ.Κ.Α. με ενιαίους κανόνες ασφάλισης και συνταξιοδότησης 2.Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την επανασύσταση του ΕΤΕΑΕΠ για την παροχή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος για όποιους κλάδους υπήρχαν αυτές οι παροχές. 3.Επαναθεσμοθέτηση στη βάση του νόμου 3863/2010 της δομής της κύριας σύνταξης, αλλά με ενίσχυση του ρόλου της προνοιακής σύνταξης και μείωση των συντελεστών του ανταποδοτικού μέρους 4.Ευθεία σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με το δηλωθέν εισόδημά τους.

6 Το χρονοδιάγραμμα των βασικών αλλαγών 1.Νέος τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων για όσους υποβάλλουν αίτηση από 12/5/2016 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387/2016. Κατάργηση των συντάξεων χηρείας όταν ο επιζών σύζυγος είναι μικρότερος των 55 ετών. Επανυπολογισμός όλων των καταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι 30/9/2017 και διατήρηση της προσωπικής διαφοράς 2.Μείωση κατά 60% των συντάξεων κύριων και επικουρικών για όσους συνταξιούχους αναλαμβάνουν εργασία ή οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα μετά τις 12/5/2016 3.Ενιαίο ποσοστό εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη στο 20% (6,67% + 13,33%) επί των αποδοχών με ενιαίο ανώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών τα 5.860 ευρώ από 12/5/2016 για κύρια σύνταξη. Σταδιακή, με ισόποση ετήσια προσαρμογή από 1/1/2017 μέχρι 1/1/2020 των εισφορών για όσους καταβάλουν υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοστά εισφοράς.

7 4.Αναπροσαρμογή από 1/6/2016 και μέχρι 31/5/2019 της ασφαλιστικής εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση όλων των μισθωτών ασφαλισμένων που θα υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον εργαζόμενο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών. Από 1/6/2019 μέχρι 31/5/2022 θα υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον εργαζόμενο και 3,25% για τον εργοδότη και από 1/6/2022 επανέρχεται στο 3% + 3%. Αντίστοιχη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, από την ίδια ημερομηνία στο 7% για την επικουρική ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών 5.Καταβολή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών από 1/7/2016 μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφορά αντιστοίχως στους δικαιούχους.

8 6.Οι ασφαλιστικές εισφορές του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ., δηλώνονται και καταβάλλονται από 1/6/2016 σε μηνιαία βάση από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. 7.Θεσμοθέτηση εισφοράς 20% για κύρια σύνταξη από 1/1/2017 για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται με βάση το ισχύον πλαίσιο στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής πριν ή μετά την 1/1/1993. Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται στο καθαρό φορολογητέο ποσό του προηγούμενου φορολογικού έτους. Ειδικά για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, και για αυτοαπασχολούμενους απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης που είναι μέλη ενώσεων με μορφή ΝΠΔΔ, το ανωτέρω ποσοστό εισφοράς για κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 14% για τα δύο πρώτα έτη από την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση και 17% για τα 3 επόμενα έτη.

9 8.Για τους αμειβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών ( μπλοκάκια), εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από απασχόληση σε ένα ή δύο πρόσωπα νομικά ή φυσικά, προβλέπεται επιμερισμός της εισφοράς του 20% σε 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον εργαζόμενο από 1/1/2017. 9.Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη από 1/1/2017 των μισθωτών σε ποσοστό 7,1% επί των ασφαλιστέων αποδοχών και επιμερίζονται σε 4,55% για τον εργοδότη και 2,55% για τον εργαζόμενο. Από 1/1/2017 επίσης εισφορά αντίστοιχη για τους επαγγελματίες υπολογισμένη με ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος. 10.Έναρξη λειτουργίας του νέου ενιαίου φορέα ΕΦΚΑ από 1/1/2017

10 11.Νέο πλαίσιο για την παράλληλη ασφάλιση από 1/1/2017. Διπλή ασφάλιση για διπλή δραστηριότητα ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993. Προαιρετική η δεύτερη ασφάλιση στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται διπλή ασφάλιση για την ίδια δραστηριότητα. 12.Μεταβατική περίοδος από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2020 με την εφαρμογή εκπτώσεων μέχρι και 50% στις ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων, προερχομένων από το ΕΤΑΑ και μέχρι εισοδήματος 58.000 ευρώ.

11 Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν μετά τις νέες παρεμβάσεις 1.Ενίσχυση του προνοιακού χαρακτήρα των συντάξεων, με εξασθένηση του κινήτρου ασφάλισης. 2.Μεγάλη αύξηση των εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι και τριπλασιασμό που οδηγεί σε ενίσχυση των κινήτρων για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. 3.Αδυναμία διασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος 4.Νέες αδικίες και ανισότητες.

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ :… ΕΩΣ% ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 0,007.033,000,00 % 7.033,0113.000,0050,00 % 13.000,0114.000,0049,00 % 14.000,0115.000,0048,00 % 15.000,0116.000,0047,00 % 16.000,0117.000,0046,00 % 17.000,0118.000,0045,00 % 18.000,0119.000,0044,00 % 19.000,0120.000,0043,00 % 20.000,0121.000,0042,00 % 21.000,0122.000,0041,00 % 22.000,0123.000,0040,00 % 23.000,0124.000,0039,00 % 24.000,0125.000,0038,00 % Ειδικά για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020, τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι επαγγελματίες που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α., όπως διαμορφώνονται μετά τον, σύμφωνα με το άρθρο 39, υπολογισμό, μειώνονται, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ :… ΕΩΣ :% ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 25.000,0126.000,0037,00 % 26.000,0127.000,0036,00 % 27.000,0128.000,0035,00 % 28.000,0129.000,0034,00 % 29.000,0130.000,0033,00 % 30.000,0131.000,0032,00 % 31.000,0132.000,0031,00 % 32.000,0133.000,0030,00 % 33.000,0134.000,0029,00 % 34.000,0135.000,0028,00 % 35.000,0136.000,0027,00 % 36.000,0137.000,0026,00 % 37.000,0138.000,0025,00 % 38.000,0139.000,0024,00 %

14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ : …ΕΩΣ :% ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 39.000,0140.000,0023,00 % 40.000,0141.000,0022,00 % 41.000,0142.000,0021,00 % 42.000,0143.000,0020,00 % 43.000,0144.000,0019,00 % 44.000,0145.000,0018,00 % 45.000,0146.000,0017,00 % 46.000,0147.000,0016,00 % 47.000,0148.000,0015,00 % 48.000,0149.000,0014,00 %

15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ :… ΕΩΣ :% ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 49.000,0150.000,0013,00 % 50.000,0151.000,0012,00 % 51.000,0152.000,0011,00 % 52.000,0153.000,0010,00 % 53.000,0154.000,00 9,00 % 54.000,0155.000,00 8,00 % 55.000,0156.000,00 7,00 % 56.000,0157.000,00 6,00 % 57.000,0158.000,00 5,00 % 58.000,01 0,00 %

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ειδικότερα, τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ : ΕΩΣ : 0 150,77 % 15,01 180,84 % 18,01 210,90 % 21,01 240,96 % 24,01 271,03 % 27,01 301,21 % 30,01 331,42 % 33,01 361,59 % 36,01 391,80 % 39,01 42 και περισσότερα 2,00 %

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ενδεικτικός πίνακας με το σύνολο των επιβαρύνσεων ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου πριν την 31η 12.1992 στην ασφαλιστική κλάση Π4 ( μηνιαία εισφορά 335,3 ευρώ σήμερα)

18 ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΗΣ Π4 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΔΙΑΦΟΡΑ 1234567=2+4+5+68=3+4+5+69=7/110=6/111=9-10 2,4001,8954,024131650 2,6764,674112%195%-83% 4,8001,8954,024755650 3,3004,67469%97%-28% 7,2001,9404,0241367650 3,9575,50055%76%-21% 9,6002,5874,0241823650 5,0606,12453%64%-11% 12,0003,2344,0242279650 6,1636,74851%51%56%-5% 14,4003,8814,02427356501017,3677,37251% 0% 16,8004,5284,02431916501188,4878,75451%48%3% 19,2005,1744,02436476501349,605 8,75450%46%4% 21,6005,8214,024410365030210,8769,54650%44%6% 24,0006,4684,024455865033612,01210,20450%42%8% 26,4007,1154,024501465037013,14910,86150%41%9% 28,8007,7624,024547065040314,28511,51950%40%10%

19 ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΗΣ Π4 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΔΙΑΦΟΡΑ 31,2008,4084,024592665062415,60812,36450%40%10% 33,6009,0554,024638265067216,75913,03650%39%11% 36,0009,7024,024683765072017,90913,70850%38%12% 38,40010,3494,024729365076819,06014,37950%37%13% 40,80010,9964,024774965081620,21115,05250%37%13% 43,20011,6424,02482056508642136115,72449%36%13%13% 45,60012,2894,024866165091222,51216,39649%36%36%13%13% 46,80012,6134,024888965093623,064 16,73249%36%36%13%13% 51,60013,9064,02498006502,06425,2921910849%37%37%12%12% 56,40015,2004,02499566502,25628,06219,79250%50%35%35%15% 61,20016,4934,024108186502,44830,40921,34550%50%35%35%15% 66,00017,7874,024113776502,64032,45423,16049%35%35%14% 70,80018,9544,024198646502,83235,01124,91549%35%35%14%

20 Ενδεικτικός πίνακας αποδοχών- κύριων συντάξεων Έτη ασφάλισηςΣυντάξιμες αποδοχέςΠοσό σύνταξηςΠοσοστό αναπλήρωσης 20800510127% 25800549110% 3080059599% 3580065694% 4080072691% 20150062183% 25150069474% 30150078069% 35150089368% 401500102668%

21 Έτη ασφάλισης Συντάξιμες αποδοχέςΠοσό σύνταξηςΠοσοστό αναπλήρωσης 401500102668% 20300085857% 253000100253% 303000117652% 353000140253% 403000166856% 205000117447% 255000141845% 305000170445% 355000208148% 405000230046%

22

23 Φορολογική νομοθεσία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

24 www.forin.gr

25 ΚΦΕ Κλίμακα ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - Συμβάσεις- έμμεση εξαρτημένη σχέση 0 – 20.000 22 % 20.001- 30.000 29 % 30.001- 40.000 37 % 45.001 και άνω 45% www.forin.gr

26 ΚΦΕ μείωση φόρου κλίμακας Ο φόρος μειώνεται κατά το ποσό 1.900 € για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 € Η μείωση του φόρου μεταβάλλεται σε 1.950 € με 1 εξαρτώμενο τέκνο, σε 2.000 € για 2 εξαρτώμενα τέκνα και σε 2.100 € για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Για φορολογητέο άνω των 20.000 €, το ποσό της μείωσης (1.900,1.950, 2.000, 2.100) μειώνεται αναλογικά κατά 10 € ανά 1.000 € www.forin.gr

27 ΚΦΕ Μείωση φόρου κλίμακας. Τέκνα Πρόσθετη έκπτωση λόγω τέκνων Έγγαμοι σύζυγοι (και σύμφωνο συμβίωσης) την δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι εφόσον είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Όταν ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι μισθωτός ή συνταξιούχος (και ο άλλος δεν είναι μισθωτός) δικαιούται την έκπτωση ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος. Διαζευγμένοι: μόνο ο έχων την επιμέλεια Εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 και επόμενα. Οι παρακρατήσεις φόρου διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 και μετά. ΠΟΛ. 1087/2016 www.forin.gr

28 ΚΦΕ αφορολόγητο Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα 8.636,35 € Με ένα τέκνο 8.863,65 € Με δύο τέκνα 9.090,90 € Με τρία και άνω τέκνα 9.545,45 € www.forin.gr

29 ΚΦΕ Εισφορά αλληλεγγύης. Κλίμακα 0 - 12.000 € 0% 12.001 - 20.000 € 2,2% 20.001 - 30.000 € 5,00% 30.001 - 40.000 € 6,50% 40.001 - 65.000 € 7,50% 65.001 - 220.000 € 9,00% 220.000 € και άνω 10,00% www.forin.gr

30 ΚΦΕ ιατρικά έξοδα (με εγκ. για όλους) Εκπίπτουν (κατά 10%) τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης(φόρος) δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. www.forin.gr

31 ΚΦΕ Είσπραξη ομαδικής ασφάλειας Ποσά από ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής του προσωπικού,παρακράτηση με εξάντληση ως εξής: 10% για εφάπαξ ποσά μέχρι και 40.000 ευρώ, 20% για εφάπαξ ποσά κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 ευρώ, 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή, Άρθρο 7 παρ. 3 ν. 4110/2013 και 15 Ν.4172/13 www.forin.gr

32 ΚΦΕ Είσπραξη ομαδικής ασφάλειας Οι συντελεστές (10%,20%,15%) αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή από τις ασφαλιστικές εταιρίες Άρθρο 7 παρ. 3 ν. 4110/2013 και 15 ν.4172/13 www.forin.gr

33 ΚΦΕ Αποζημίωση λόγω διακοπής σχέσεως εργασίας Αποζημίωση Φορ. Συντελεστής Μέχρι 60.000 € 0% 60.000,01 - 100.000 € 10% 100.000,01 - 150.000 € 20% 150.000,01 € και άνω 30% Άρθρο 15 παρ.3 ν.4172/13 www.forin.gr

34 ΚΦΕ Χρόνος απόκτησης εισοδήματος Θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης (όχι είσπραξη). Για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο. (άρθρο 8 παρ.4)

35 ΚΦΕ Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. ( άρθρο 12 ΚΦΕ ) www.forin.gr

36 ΚΦΕ Εργασιακή σχέση μισθωτού Εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών (Άρθρο 12 ΚΦΕ) www.forin.gr

37 ΚΦΕ Μέλη ΔΣ και νομικών προσώπων Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες και ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας Παρακράτηση φόρου με την κλίμακα μισθωτών Χαρτόσημο 1,2% Διανομή εκ των κερδών στους εργαζόμενους ή σε μέλη ΔΣ: Φόρος μερισμάτων. 2016: 10%, 2017: 15% www.forin.gr

38 ΚΦΕ Εισόδημα από μισθωτή εργασία Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα, β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου, δ) παροχή οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης, ε) Η πάγια αντιμισθία δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών www.forin.gr

39 ΚΦΕ Εισόδημα από μισθωτή εργασία Ακόμα ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: Αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης Ειδική κλίμακα, Το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Ειδική κλίμακα. Κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης (Άρθρο 12) Δημ. Σταματόπουλος www.forin.gr

40 ΚΦΕ. Λογίζεται ως μισθός. Σύμβαση παροχής έργου Βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 3 ή, εφόσον υπερβαίνουν τα 3, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος να προέρχεται από 1 από τα πρόσωπα αυτά και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία (Άρθρο 12 παρ.2στ΄Ν.4172/13) www.forin.gr

41 ΚΦΕ Εξοδα κίνησης Η αποζημίωση εξόδων σε μισθωτό, θεωρείται μισθός όταν δεν έχουν εκδοθεί αποδείξεις ανάλωσης από ξενοδοχεία, εστιατόρια, διόδια, κ.λ.π. έξοδα ταξιδιού. Δημ. Σταματόπουλος www.forin.gr

42 ΚΦΕ Από τη μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται: Η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 € ανά εργάσιμη ημέρα Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο (Άρθρο 14 ΚΦΕ) Δημ. Σταματόπουλος www.forin.gr

43 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος. Γενικά Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό τα 300 € ανά έτος. Χρήση αυτοκινήτου. 80% κόστους (απόσβεσης ή χρηματοοικονομικού κόστους και κόστος τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων) Δάνειο με χαμηλότερο επιτόκιο Δικαιώματα επί μετοχών Χρήση κατοικίας. Ενοίκιο ή 3% της αντικειμενικής αξίας Άρθρο 13 Ν.4172/2013 www.forin.gr

44 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος (1) Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό τα 300 € ανά έτος.(άρθρο 13 Ν.4172/13) Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται όλες οι παροχές σε είδος προς τον εργαζόμενο ή τα προστατευόμενα αυτού μέλη, όπως τα ποσά που καταβάλει η επιχείρηση για τους παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά των εργαζομένων ή γενικά για τα σχολεία, οι δωροεπιταγές αγοράς καταναλωτικών αγαθών προσωπικής χρήσης των εργαζομένων (εξαιρούνται οι διατακτικές σίτισης μέχρι 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα), κ.λπ. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όπως έγινε δεκτό με την ΠΟΛ.1072/15 www.forin.gr

45 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος (1α) Με την διευκρινιστική ανακοίνωση του Υφυπουργού Οικονομικών της 7-10-2014 αναφέρεται: «Ακόμα και σε όσα στελέχη εταιριών η αξία της παροχής υπερβαίνει τα 300 ευρώ, το όριο των 300 ευρώ λειτουργεί ως αφορολόγητο όριο και θα φορολογηθεί μόνο για το υπερβάλλον.» Δημ. Σταματόπουλος www.forin.gr

46 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος (1β) Στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους και στα συγγενικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζόμενων περιλαμβάνονται και οι: Δωροεπιταγές, Διατακτικές, Χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών, εκπτώσεις ή δωρεάν παροχές από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κ.λπ., πληρωμές φροντιστηρίων, παιδικών σταθμών, διδάκτρων, συνδρομών, ιατρικά έξοδα. Εγκ. ΠΟΛ. 1219/6-10-2010 Δημ. Σταματόπουλος www.forin.gr

47 ΝΕΟΣ ΚΦΕ Μισθωτοί. Εξοδα κίνησης, διαβίωσης, εκτός έδρας (1γ) Στην έννοια των παροχών σε είδος δεν περιλαμβάνονται οι παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στα πλαίσια της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 του ΚΦΕ, οι οποίες ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη. Εγκ. ΠΟΛ. 1219/6-10-2010 www.forin.gr

48 ΚΦΕ Μισθωτοί. Αυτούσιες παροχές (1δ) Δεν θεωρούνται παροχές σε είδος που χορηγούνται προσωπικά στους εργαζόμενους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα, και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κ.λπ. ΠΟΛ. 1219/2010 και ΠΟΛ.1083/15 παροχές σε είδος βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. www.forin.gr

49 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος (2) Θεωρείται αμοιβή σε είδος και μισθός, η αξία της παραχώρησης οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, που υπολογίζεται σε 80% (από 30% το 2015)του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία αλλά περιοριστικά επί των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης. ΠΟΛ.1219/14 Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αξία της παραχώρησης ορίζεται σε 80% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη. (άρθρο 13 παρ.2) Δημ. Σταματόπουλος www.forin.gr

50 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος Χρήση αυτοκινήτων (2α) Μ ε την διευκρινιστική ανακοίνωση του Υφυπουργού Οικονομικών 7-10-2014 αναφέρεται ότι, « Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ θεωρείται παροχή η δαπάνη των καυσίμων και συντήρησης των αυτοκινήτων (π.χ. διόδια, βενζίνη, ΚΤΕΟ, service, parking, αλλαγή ελαστικών κλπ.)» Σημειώνουμε όμως ότι, οι δαπάνες συντηρήσεων αναφέρονται ρητά στις πιο πάνω διατάξεις, δηλαδή στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ως εκ τούτου απαιτείται διόρθωση των διατάξεων αυτών. Φορολογούνται μόνον αυτοκίνητα που παρέχονται στα υψηλόβαθμα στελέχη (status cars). Δημ. Σταματόπουλος www.forin.gr

51 ΚΦΕ Μισθωτοί. Χρήση αυτοκινήτων. Δεν φορολογούνται (2β) Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι πωλητές, τεχνικοί κλπ εργαζόμενοι των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση. Τα αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive). Τα αυτοκίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη μετακίνηση των πελατών τους. Τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (mini-bus) Τα αυτοκίνητα πίστας των αεροδρομίων. Τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού ή υψηλών προσώπων των επιχειρήσεων διαχείρισης των αεροδρομίων. www.forin.gr

52 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος Δάνειο Η διαφορά των τόκων δανείου (με έγγραφη συμφωνία) προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από το μέσο επιτόκιο της αγοράς. (ορίζεται με απόφαση) π.χ. δάνειο 100.000. Επιτόκιο αγοράς 5%. Χορηγείται με 2%. Το 3% θεωρείται μισθός. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο. (άρθρο 12 παρ.3) www.forin.gr

53 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος Προκαταβολή μισθών (3α) Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο. (άρθρο 12 παρ.3) Μισθός 1.000 € (κατά τη διοίκηση καθαρός) Δάνειο 2.800 €. Δεν υπάρχει πρόβλημα Δάνειο 4.000 €. Ο τόκος που δεν καταβάλλεται θεωρείται μισθός του υπαλλήλου Υπολογίζεται με το μέσο χαμηλότερο επιτόκιο αγοράς κατά το μήνα που ελήφθη η προκαταβολή. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1034/14 Δημ. Σταματόπουλος www.forin.gr

54 ΝΕΟΣ ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος Προκαταβολή μισθών (3β) Στις περιπτώσεις δανείου προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από την επιχείρηση δεν εκπίπτουν οι τόκοι που προκύπτουν γιατί το φυσικό πρόσωπο φορολογείται τεκμαρτά ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, δηλαδή δεν αποτελεί πραγματική δαπάνη για την εταιρεία. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - forin.gr ΠΟΛ.1113/2015

55 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος Δάνεια. Προκαταβολή μισθών (3β) ΔΕΝ φορολογείται η διαφορά επιτοκίου των δανείων παντός είδους (τραπεζικά των τραπεζών στο προσωπικό τους, δάνεια με έγγραφη ή μη συμφωνία σε υπαλλήλους τους καθώς και προκαταβολές ανεξαρτήτως ποσού) που έχουν δοθεί μέχρι 31/12/2013. Αυτό ισχύει ασχέτως του ποσού του δανείου ή του χρόνου αποπληρωμής του. Διευκρινιστική ανακοίνωση του Υφυπ. Οικονομικών της 7-10-2014 www.forin.gr

56 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος Η αξία που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών Προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.(άρθρο 12 παρ.4) Αμοιβή σε είδος θεωρούνται και άλλα προγράμματα χορήγησης μετοχών στο προσωπικό. www.forin.gr

57 ΚΦΕ Μισθωτοί. Κινητά τηλέφωνα Υπερβάλλον παγίου. Μισθός Με διευκρινιστικό δελτίο τύπου στις 7-10-2014: «Τα προγράμματα χρήσης κινητών τηλεφώνων που παρέχονται στους εργαζόμενους δεν φορολογούνται ανεξαρτήτως του ύψους τους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του φορολογουμένου ή του εργοδότη του. Ακόμη και σε περίπτωση υπέρβασης του κόστους του προγράμματος χρήσης ούτε το υπερβάλλον ποσό φορολογείται, με τη μόνη προϋπόθεση απλής βεβαίωσης του εργοδότη ότι και το υπερβάλλον αυτό ποσό αφορά σε επαγγελματική χρήση.» www.forin.gr

58 ΚΦΕ Μισθωτοί. Κινητά τηλέφωνα. Δεν φορολογείται Το ποσό του παγίου σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ανεξάρτητα από τον αριθμό συνδέσεων που έχει δοθεί σε κάθε έναν εργαζόμενο. Το υπερβάλλον ποσό του παγίου, εφόσον αφορά επαγγελματικούς σκοπούς με μία απλή βεβαίωση του εργοδότη. Η παροχή συσκευών Η/Υ, tablets, κινητών και λοιπού εξοπλισμού για ένα τέτοιο εργαλείο ανά είδος. Δηλαδή, η παροχή και των τριών αυτών εργαλείων εργασίας δεν αποτελεί εισόδημα. Η δαπάνη πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω των πιο πάνω συσκευών. www.forin.gr

59 ΚΦΕ Μισθωτοί αμοιβές σε είδος. Κατοικία Θεωρείται αμοιβή σε είδος και μισθός: Η παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας της επιχείρησης σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. (άρθρο 12 παρ.5) Δημ. Σταματόπουλος www.forin.gr


Κατέβασμα ppt "Φορολογική νομοθεσία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου Διδάκτορας Παντείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google