Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Διδάσκων Καθηγητής: Γεώργιος Κουρτέσας Σίνδος 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Διδάσκων Καθηγητής: Γεώργιος Κουρτέσας Σίνδος 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Διδάσκων Καθηγητής: Γεώργιος Κουρτέσας E-mail: arkour@tour.teithe.gr arkour@tour.teithe.gr Σίνδος 2012

2 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2

3 Ρίζες της οικονομικής ανάλυσης :  Αρχαιότητα : Πλάτων – Αριστοτέλης – Ξενοφών  Μεσαίωνα : Προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας του κράτους και του εμπορίου  1776: Adam Smith – με το σύγγραμμα « Ο Πλούτος των Εθνών »  Σήμερα : α ) Διερεύνηση και κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας β ) Αναζήτηση ιδεώδους ή άριστης οικονομικής οργάνωσης ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3

4 ΜικροοικονομίαΜακροοικονομία ερευνά τις οικονομικές αλλαγέςερευνά τις αυξομειώσεις στα νοικοκυριά, των συντελεστών παραγωγής μεμονωμένες επιχειρήσεις, και τις επιπτώσεις τους ατομική ζήτηση και προσφοράσε εθνικό επίπεδο ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4

5 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΝΩΣΗ ΑΓΑΘΑ OIKONOMIKA) ΕΛΕΥΘΕΡΑ ( ΦΥΣΙΚΑ ) ( αέρας, νερό, θάλασσα, φύση ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ( ΙΧ, Η / Υ, κλπ ) ( καύσιμα, υπηρεσίες ) ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5

6 1) Μερκαντιλισμός ( εμποροκρατισμός ) 16 ος -17 ος αιώνας : Συσσώρευση πολύτιμων μετάλλων → αποικιοκρατία → εξωτερικό εμπόριο → ενίσχυση εξαγωγών → περιορισμός εισαγωγών με έντονη παρέμβαση του κράτους 2) Φυσιοκρατία 18 ος αιώνας : « Η γεωργία μοναδική πηγή πλούτου. Τρεις κοινωνικές τάξεις : α ) Γεωργοί ( παραγωγική ) β ) Στείρα ( βιοτεχνίες εμπόριο ) γ ) διανεμητική ( γαιοκτήμονες, εκκλησία, ηγεμόνας ) κυκλική ροή των αγαθών, διανομή του εισοδήματος, παρέμβαση του κράτους. 3) Κλασσική Σχολή (1776 – 1871) Adam Smith: Η άριστη κατανομή των πόρων επιτυγχάνεται με τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η οικονομική μεγέθυνση επιτυγχάνεται με την εξειδίκευση και καταμερισμό της εργασίας εάν υπάρχει υπερπροσφορά αγαθών μόνο παροδική ανισορροπία. Το χρήμα διευκολύνει τις συναλλαγές. Συντελεστές παραγωγής : Γη, Εργασία, Κεφάλαιο. Η τιμή ( αξία ) των αγαθών καθορίζεται από το κόστος παραγωγής τους. Ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους ελαχιστοποιείται (laissez – faire) ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6

7 7

8 8

9 9

10 Κράτος : είναι διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού μόνιμα εγκατεστημένου σε χώρα, που ασκεί αυτοδύναμη εξουσία. Αποτελεί δηλαδή μία οργανωμένη πολιτική οντότητα που κατέχει καθορισμένη γεωγραφική θέση και αντιπροσωπεύει έναν πληθυσμό που δημιουργεί κανόνες ( νόμους ) και υπακούει σε αυτούς. Το κράτος εισέρχεται στις αγορές προϊόντων ( αγαθών και υπηρεσιών ) και συντελεστών παραγωγής άλλοτε αγοράζοντας ή πουλώντας προϊόντα ή διαθέτοντας συντελεστές παραγωγής ( χρήμα, εγκαταστάσεις κλπ.), άλλοτε ρυθμίζοντας ( με νόμους ) ως κανόνες της αγοράς ( ρυθμίζοντας κατώτερους μισθούς, επεμβένοτνας στις εισαγωγές ξένων προϊόντων, εξαγωγές εθνικών προϊόντων ) κλπ. Είναι εμφανής ο κρατικός παρεμβατισμός στην εθνική οικονομία, διαφέρει δε τοπικιστικά αλλά και από χώρα σε χώρα. 20 ⁰ ς αιώνας, το κράτος προνοίας με παροχή δωρεάν υγείας, παιδείας, προνοίας κλπ. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10

11 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

12 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12

13 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13

14 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 14

15 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15

16 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 16

17 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17

18 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 18

19 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 19

20 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 20

21 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 21

22 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 22

23 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 23

24 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 24

25 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25

26 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 26

27 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 27

28 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 28

29 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 29

30 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο Ανάλογα με τον τύπο Α) Επενδύσεις δημόσιου τομέα Β ) ΕπενδύσειςΙδιωτικού τομέα Ανάλογα με τον φορέα Α) Επενδύσεις σεεξοπλισμό Β) Επενδύσεις σε κατασκευές (κατοικιες, λοιπές κατασκευές) Ανάλογα με τον τομέα Α) Πρωτογενή Β) Δευτερογενή Γ) Τριτογενή Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Επένδυση θεωρείται κάθε υλικό διαρκές παραγωγικό αγαθό που δεν καταναλώνεται με την χρησιμοποίηση του αλλά συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής υποδομής μιας χώρας (κρατικές) ή επιχείρησης (ιδιωτικές)

31  Ιδιωτικές Επενδύσεις : Χρηματοδοτούνται συνήθως με αυτοχρηματοδότηση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή δανεισμό και έχουν μεγάλη σημασία για την μεγένθυση της παραγψγικής βάσης της οικονομίας και γενικότερα της ευημερίας της κοινωνίας.  Δημόσιες επενδύσεις : Αφορά έργα υποδομής, δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και χρηματοδοτούνται με δανεισμό, φορολογίες και αυτοχρηματοδότηση.( οι κατασκευαστικές αιτερίες εισπράτουν τέλη απο τους χρήστες των έργων που κατασκεύασαν. Π. χ. Π. Α. Θ. Ε. Αεροδρόμιο Βενιζέλος κ. ο. κ. Οι επενδύσεις των ΔΕΚΟ θεωρούνται ιδιωτικές γιατί αποφασίζονται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ οι υπόλοιπες ( κρατικές ) με πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια.  Πολλαπλασιαστής επενδύσεων : Μετρά την μεταβολή του εθνικού εισοδήματος προς το ύψος των επενδύσεων.  Επιταχυντής επενδύσεων : Μετρά την επίδραση που έχει μία μεταβολή του εισοδήματος στη ζήτηση για επενδύσεις. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 31

32 A.) Αυξάνουν το ΑΕΠ της οικονομίας Β.) Δημιουργούν θέσεις εργασίας Γ.) Βελτιώνουν την υποδομή της χώρας Δ.) Συνιστούν μέσο αναδιανομής του εισοδήματος Ε.) Μειώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό ( π. χ. Εγνατία Οδός ) ΣΤ.) Κάνουν την χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις απο αλλοδαπούς ( π. χ. Τουρισμός, Επιχειρήσεις κ. οκ.) ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 32

33  Οικονομική μεγένθυση είναι ο ( θετικός ) ρυθμός της μεταβολής του ΑΕΠ Δείκτες μέτρησης μεγένθυσης : Α.) Ο ρυθμός ( απο έτος σε έτος ) μεταβολής του ΑΕΠ Β.) Ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού εισοδήματος ( λόγος του ΑΕΠ προς τον πληθυσμό της χώρας.)  Η Παγκόσμια Τράπεζα με βάση του δείκτη των κατα κεφαλήν ΑΕΠ κατατάσσει τις χώρες ως ακολούθως : Α.) Χαμηλού εισοδήματος με κατα κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο απο 825 δολάρια ΗΠΑ Β.) Μεσαίου προς χαμηλό με κατα κεφαλήν ΑΕΠ 826-3255 δολάρια ΗΠΑ Γ.) Μεσαίο προς υψηλό με κατα κεφαλήν ΑΕΠ 3256-10065 δολάρια ΗΠΑ Δ.) Υψηλό εισόδημα με κατα κεφάλή ΑΕΠ >10065 δολάρια ΗΠΑ ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 33

34 Α.) Είναι δείκτης ( και μέσο ανόδου ) του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της χώρας Β.) Οι συντελεστές παραγωγής χρησιμοποιούνται σε υψηλό ποσοστό Γ.) Αυξάνει την απασχόληση άρα μειώνει την ανεργία Δ.) Περιορίζει τον πληθωρισμό Ε.) Συμβάλλει στην αντιμετώπιση ελλειμμάτων του ισοζύγιου πληρωμών. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 34

35 Α.) Αύξηση της ποσότητας των συντελεστών παραγωγής ( καλλιέργεια γης, καταπολέμηση της εποχικότητας στον τουρισμό, αύξηση των εργαζομένων π. χ. Γερμανία το 1960 κ. ο. κ.) Β.) Αύξηση της παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής ( βελτιώσεις στην ποιότητα εργασίας, της οργάνωσης κ. ο. κ.) Γ.) Στροφή σε νέες και αποτελεσματικότερες τεχνολογίες ( παράδειγμα Ιαπωνίας ) Δ.) Πολιτικές ζήτησης. Στόχος η αύξηση της αποταμίευσης και των επενδύσεων Ε.) Πολιτικές προσφοράς όπως κατανομή πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, τρόπων και μεθόδων διοίκησης κ. ο. ΣΤ.) Παρεμβατικές πολιτικές όπως αναπτυξιακοί νόμοι, ιδιωτικοποιήσεις, επιχορηγήσεις, προσέλκυση επενδυτών κ. ο. κ. Βιώσιμη ( αειφόρος ) ανάπτυξη Είναι η μορφή ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 35

36  Εισόδημα κάθε πολίτη είναι ίσο με το γινόμενο των ποσοτήτων των παραγωγικών συντελεστών που προσφέρει στην διαδικασία παραγωγής επι την τρέχουσα τιμή του καθενός ( π. χ. Ημερομίσθιο = ώρες εργασίας x αμοιβή ανά ώρα, ενοίκιο, μετοχές, τόκοι κ. ο. κ.)  Το εισόδημα που αποκτήθηκε μπορεί είτε να καταναλωθεί ή να αποταμιευθεί. Υπολογίζεται εάν απο το συνολικό εισόδημα αφαιρέσουμε τους άμεσους φόρους και τις εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφάλίσεων.  Η ( δίκαιη ) διανομή του εισοδήματος αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα πολλών κοινωνιών, είναι δε θέμα πολιτικής, κοινωνικής αλλά και ηθικής αντίληψης. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 36

37 Α.) Η λειτουργική διανομή αναφέρεται στην διανομή του εισοδήματος μεταξύ των συντελεστών παραγωγής κατ ’ αρχήν στην εργασία και το κεφάλαιο αλλά και της γης. Εργασία Μισθοί και ημερομίσθια Κεφάλαιο Μερίσματα μετοχών, τόκοι, ενοίκια κτλ Γή Γεωπρόσοδος Β.) Προσωπική Διανομή αναφέρεται στον τρόπο διανομής του συνολικού εισοδήματος μεταξύ των μελών της κοινωνίας ανεξάρτητα απο την προέλευση του. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 37

38 ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 38

39  Ο Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχιας είναι μία ένδειξη του επιπέδου διαβίωσης που έχει αναπτυχθεί απο τον ΟΗΕ. Αφορά την μερίδα των πολιτών που ξοδεύουν τα 2/3 εώς 3/4 των εισοδημάτων τους για την κάλυψη αναγκών επιβίωσης ( κατοικία, ένδυση, τροφή ) και το ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά το 50% του μέσου σταθμισμένου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.  Το όριο της φτώχιας για την Ελλάδα το 2010 ήταν τα 15073 ευρώ ( τετραμελής οικογένεια ). Σύμφωνα με το EUROSTAT στο όριο της φτώχιας βρίσκεται σήμερα το 20% των Ελλήνων, το 20,7% των Ισπανών και το 17,9 των Πορτογάλλων στο σύνολο του πληθυσμού.( εργαζόμενοι και άνεργοι ). Αν ληφθούν υπόψιν μόνο οι εργαζόμενοι τότε στα όρια της φτώχιας βρίσκεται το 9,7% των Πορτογάλλων, το 12,7% των Ισπανών και το 13,8% των Ελλήνων ( εργαζομένων ). ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 39

40  Ορίζεται συνήθως ως η αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών ή εναλλακτικά η μείωση της αγοραστικής δύναμης του χρήματος. Μια μοναδική αύξηση των επιπέδων τιμών δέν συνιστά πληθωρισμό ή η αύξηση των τιμών μερικών ( συγκεκριμένων ) προιόντων. Μέτρηση του πληθωρισμού : Γίνεται ( κυρίως ) με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ως μέσο χρησιμοποιείται το ‘ καλάθι της νοικοκυρας ’ όπου παρακολουθούνται οι αυξομοιώσεις των τιμών κοινών καταναλωτικών αγαθών. Καλό είναι να λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός γιατί έτσι αποκλείονται τυχαίοι παράγοντες ( π. χ. Κόστος οπωροκηπευτικών, κόστος καυσίμων σε περιόδους πολεμικών συρράξεων κ. ο. κ.) ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 40

41 Α.) Πληθωρισμός ζήτησης εμφανίζεται όταν η ζήτηση υπερβαίνει το επίπεδο τού προιόντος. Η ζήτηση μπορεί να προέρχεται απο τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Β.) Πληθωρισμός κόστους εμφανίζεται όταν αυξάνονται οι τιμές των πρώτων ύλων ή οι φόροι οι οποίοι οδηγούν στην άνοδο των τιμών. Γ.) Εισαγόμενος πληθωρισμός εμφανίζεται όταν εισάγονται πρώτες ύλες ή προιόντα που θα μπορούσαν να παραχθούν στη χώρα απο το εξωτερικό Δ.) Πληθωρισμός αδράνειας είναι εκείνος του οποίου ο ρυθμός αύξησης είναι σταθερός.( π. χ. 1% κάθε δίμηνο ). Ε.) Εμφανής - αφανής πληθωρισμός. Ο εμφανής γίνεται άμεσα αντιληπτός απο τους καταναλωτές, ο δέ αφανής εξουδετερώνεται με κρατικό παρεμβατισμό ( επιδότηση προιόντος π. χ. Καύσιμα τον χειμώνα στις ορεινές περιοχές, πλαφόν στις τιμες κ. ο. κ.) ΣΤ.) Στασιμοπληθωρισμός είναι ο πληθωρισμός που εμφανίζεται ταυτόχρονα με σοβαρό ποσοστό ανεργίας.( περίοδος ύφεσης ). ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 41

42  Αρνητικές στο σύνολο τους, εξαιρουμένων των κατόχων περουσιακών στοιχείων, εκείνων που χρωστούν δάνεια και για το κράτος αφού εισπράττει περισσότερους φόρους λόγω της αύξησης των τιμών ( έμμεσοι φόροι ).  Μειώνει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προιόντων με αποτέλεσμα την μείωση των εξαγωγών και αύξηση των εισαγωγών.  Προκαλεί κοινωνική αναστάτωση διότι υποβαθμίζεται η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών εάν δεν υπάρξει ταυτόχρονη αύξηση των μισθών και ημερομίσθιων.  Μειώνει την αποταμίευση και μεγαλώνει την ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 42

43  Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό ζήτησης εάν αυτός προέρχεται απο τον δημόσιο τομέα τότε θα πρέπει να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες με αμετάβλητους τους φόρους ή να αυξηθούν οι φόροι με αμετάβλητες τις δημόσιες δαπάνες. Εάν προέρχεται απο τα νοικοκυριά τότε θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι που συνεπάγεται μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και αποδυνάμωση της ζήτησης.  Εάν πρόκειται για πληθωρισμό κόστους τότε τα μέτρα δεν θα πρέπει να στοχεύουν στην μείωση της ζήτησης αλλά στην συγκράτηση του κόστους παραγωγής και όλων των συντελεστών που διαμορφώνουν την τελική τιμή του κάθε προιόντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των τιμών αλλά και την αύξηση της παραγωγής με ότι αυτο συνεπάγεται. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 43

44  Είναι η κατάσταση κατά την οποία τα άτομα που μπορούν και θέλουν, θέλουν και επιδιώκουν να εργαστούν με την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην αγορά, δέν μπορούν να βρουν απασχόληση. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ζήτηση για απασχόληση > θέσεις εργασίας.  Ακούσια ανεργία : Ο άνεργος ψάχνει για απασχόληση αλλά δεν βρίσκει.  Εκούσια ανεργία : Ενώ υπάρχουν περιθώρια απασχόλησης ο άνεργος ( για προσωπικούς λόγους ) δεν την αποδέχεται.  Ποσοστό ανεργίας είναι ο λόγος των αριθμών των ανέργων προς το συνολικό εργατικό δυναμικό.  Βραχυχρόνια ανεργία εώς 5 μένες.  Ανεργία μέσης διάρκειας απο 6 εώς 11 μήνες.  Μακροχρόνια ανεργία πάνω απο 12 μήνες.  Η μέτρηση της ανεργίας στην Ελλάδα γίνεται απο ΕΣΥΕ, ΟΑΕΔ. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 44

45  Κυκλική ανεργία εμφανίζεται όταν μειώνεται η συνολική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες ( στις μέρες μας ο κλάδος κατασκευών οικιών ).  Διαρθρωτική ή δομική ανεργία : οφείλεται στην αναντιστοιχεία ζήτησης και προσφερόμενης εργασίας κυρίως όταν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο και τα μέσα παραγωγής ( τεχνολογία ). Παίρνει γεωγραφική διάσταση όταν μία περιοχή αναπτύσσεται ταχύτερα ενώ σε κάποια άλλη η ζήτηση για εργασία βαίνει φθίνουσα.  Τεχνολογική ανεργία : αναφέρεται στην μορφή ανεργίας που προκύπτει απο την χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών που αφαιρούν θέσεις εργασίας ( ρομπότ ).  Ανεργία τριβής : ονομάζεται ο ενδιάμεσος χρόνος κατά τον οποίο το άτομο μένει άνεργο εώς όταν ξαναβρεί απασχόληση. Συνήθως υπάρχει λόγω επιθυμίας αλλαγής της απασχόλησης ( καλύτερες συνθήκες εργασίας, αμοιβή κ. ο. κ.)  Εποχική ανεργία : εμφανίζεται σε παραγωγικούς τομείς ( τουρισμός, γεωργία, κατασκευές ) στους οποίους η δραστηριότητα δεν επεκτείνεται σε όλο το έτος. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 45

46 Α.) Ανεργία σημαίνει όταν ο συντελεστής παραγωγής ‘ εργασία ’ δεν χρησιμοποιείται πλήρως, άρα το τελικό προιόν είναι μικρότερο απο αυτό που θα μπορούσε να παραχθεί, άρα κατα συνεπεια μειώνεται και το ΑΕΠ. Νόμος του OKUN εκτιμά, μετρά την απώλεια στο ΑΕΠ που συνδέεται με κάθε ποσοστιαία αύξηση της ανεργίας. Β.) Ανεργία σημαίνει μείωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, απώλεια της αυτοεκτίμησης, ανασφάλεια, ψυχολογικές ακι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις κ. ο. κ. Δραματική αύξηση της ανεργίας μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις ( κοινωνική έκρηξη, εγκληματικότητα, πορνεία κ. ο. κ.) Γ.) Ιδιαίτερα στους νέους επιφέρει δραματικές εμπειρίες διότι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν γνώσεις ( ΑΕΙ, ΤΕΙ ) και εμπειρίες να δημιουργήσουν οικογένεια, να απεξαρτηθούν απο τους γονείς τους, ακόμα επιταχύνει την μετανάστευση με ότι αυτό συνεπάγεται ( αρνητικά ) για την χώρα τους. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 46

47 Α.) Δημοσιονομικά μέτρα με αύξηση της ζήτησης και επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας Β.) Συνεχής εκπαίδευση, κατάρτιση και μετεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της τεχνολογικής ανεργίας. Γ.) Εφαρμογή συστήματος ροής πληροφόρησης και αναγγελίας των κενών θέσεων εργασίας. Δ.) Κίνητρα στους επιχειρηματίες για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ( επιδοτούμενα ημερομίσθια, απαλλαγές σε εργοδοτικές εισφορές ), εκπαίδευση του προσωπικού κ. ο. κ.  Οι ενέργειες αυτές θεωρούνται ενεργές πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας σε αντίθεση με το επίδομα ανεργίας ( παθητική πολιτική ). ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 47

48  Δυνητικό προιόν αντιστοιχεί στο επίπεδο προιόντος που παράγεται όταν απασχολούνται πλήρως οι ποσότητες όλων των συντελεστών παραγωγών δεδομένης και της τεχνολογίας  Παραγωγικό κενό είναι η διαφορά μεταξύ του Δυνητικόυ Προιόντος και του Πραγματοποιούμενου Προϊόντος  Πραγματοποιούμενο Προιόν είναι αυτό που παράγει μια οικονομία ασχέτως με το άν βρίσκεται σε επίπεδο πλήρως αξιοποίησης των συντελεστών παραγωγής.  Το Δυνητικό Προιόν είναι μή άμεσα μετρήσιμο και γι ’ αυτό συνήθως εκτιμάται με διάφορες επιστημονικές μεθόδους. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΚ UN Για κάθε μεταβολή της κυκλικής ανεργίας της τάξεως του 1% παρατηρείται μείωση του πραγματοποιούμενο προϊόντος κατά 2,5%. Το παραγωγικό κενό στην χώρα μας την διετία 2010-2011 εκτιμάται μεταξύ 8-11%. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 48

49  Παραγωγικότητα είναι ο λόγος της συνολικής παραχθείσας ποσότητας ενός προϊόντος δια της ποσότητας του παραγωγικού συντελεστή που χρησιμοποιήθηκε, π. χ. παραγωγικότητα εργασίας : συνολική ποσοστιαία προϊόντος διά τις εργατοώρες που απαιτήθηκαν για την παραγωγή ( μερική παραγωγικότητα ).  Η Ολική Παραγωγικότητα αφορά την σχέση μεταξύ της παραχθείσας ποσότητας διά του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων συντελεστών παραγωγής και εκφράζεται σε χρηματικά ποσά. Παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας : Α.) Αύξηση κεφαλαίου επενδεδυμένο σε καινοτομίες και τεχνολογία. Β.) Ενίσχυση της εκπαίδευσης και μόρφωση του εργατικού δυναμικού. Γ.) Τόνωση του ανταγωνισμού ( η έλλειψη οδηγεί σε χαμηλή αποδοτικότητα ). ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 49

50  Είναι η ικανότητα μίας οικονομίας να αυξάνει τα μερίδια της στις διεθνείς αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και έτσι να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα : Α.) Υποτίμηση / διολίσθηση του εγχωρίου νομίσματος. Ως μέλος της Ε. Ε. μη εφικτό. Β.) Βελτίωση της παραγωγικότητας που αποτελεί κατά κοινή ομολογία την εγκυρότερη λύση. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 50

51  Οι οικονομικές διακυμάνσεις, δηλαδή, οι διαδοχικές άνοδοι και κάθοδοι της οικονομικής δραστηριότητας ονομάζονται ¨ οικονομικοί ¨ ή ¨ επιχειρηματικοί κύκλοι.¨ Οι φάσεις : Α.) Κάμψη στην οποία παρατηρείται μείωση της παραγωγής και της απασχόλησης Β.) Πυθμένας ή μείωση έχει φτάσει στο χαμηλότερο της επίπεδο Γ.) Ανάκαμψη, σταδιακή άνοδος της παραγωγής και της απασχόλησης Δ.) Κορυφή όπου η οικονομία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο παραγωγής και απασχόλησης ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 51

52 Α.) Συνιστούν διακυμάνσεις της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας Β.) Οι διακυμάνσεις είναι διαδοχικές αλλά όχι και περιοδικές ( δεν έχουν σταθερή χρονική διάρκεια και χρόνο επανάληψης ) Αίτια :  Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες όπως μία εκτεταμένη φυσική καταστροφή, ένας πόλεμος, μεγάλη και απότομη αύξηση της τιμής των καυσίμων, η πολιτική της κυβέρνησης κ. ο. κ. Οι διακυμάνσεις παρατηρούνται σε περιόδους προ και μετά τις εκλογές. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 52

53 16. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Απεικονίζει τα μεγέθη των δημοσίων εσόδων και δαπανών, αναφέρονται στο επόμενο οικονομικό ( στην Ελλάδα ημερολογιακό ) έτος και αποτελούν εκτιμήσεις.  Ο Δημόσιος Προϋπολογισμός χωρίζεται σε : Α.) Γενικός κρατικός Προϋπολογισμός Β.) Προϋπολογισμός ΟΤΑ Γ.) Προϋπολογισμός ΝΠΔΔ Προϋπολογισμός : A.) Προϋπολογισμός τρεχόντων εσόδων - εξόδων Β.) Προϋπολογισμός επενδύσεων έσοδα - επενδύσεις ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 53

54 ΑΡΧΕΣ Α.) Δημοσιότητας, να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες Β.) Ειλικρίνειας, να στηρίζεται σε ειλικρινές εκτιμήσεις Γ.) Σαφήνειας, σαφής παρουσίαση των στοιχείων Δ.) Ενότητας, να εγγράφονται οι δαπάνες και τα έσοδα σε ένα μόνο κείμενο Ε.) Ειδικότητας, κάθε πίστωση πρέπει να έχει συγκεκριμένο προορισμό Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  Στο τέλος του οικονομικού έτους παρουσιάζονται τα πραγματικά μεγέθη ( έσοδα - δαπάνες ) και ορίζεται η απόκλιση. Ο απολογισμός του προϋπολογισμού στην χώρα μας γίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με ειδική έκθεση ( Διαδήλωση ) από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνεται από την Βουλή όπως προβλέπει το Σύνταγμα. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 54

55 17. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ  Το δημοσιονομικό έλλειμμα ισούται με την αρνητική διαφορά δημοσίων εσόδων μεί o ν τα δημόσια έξοδα. Αντιθέτως όταν τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δημόσια έξοδα, υπάρχει δημοσιονομικό πλεόνασμα.  Πρωτογενές έλλειμμα είναι η διαφορά ανάμεσα στις τρέχουσες δαπάνες και τα τρέχοντα έσοδα ( από φόρους κτλ ) μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Χρηματοδότηση δημοσίου ελλείμματος : A.) Με την κοπή του νέου χρήματος ( νομισματοποίησης του ελλείμματος ) η οποία δημιουργεί πληθωριστικές τάσεις και δεν επιτρέπεται στην Ε. Ε. Β.) Με εσωτερικό δανεισμό, το δημόσιο εκδίδει έντοκα γραμμάτια, ομόλογα και τα διαθέτει στο τραπεζικό σύστημα και σε ιδιώτες πληρώνοντας έναν τόκο στους κατόχους. Γ.) Με εξωτερικό δανεισμό με δάνεια απευθείας από το εξωτερικό, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο και περίοδο αποπληρωμής.  Τα δημόσια ελλείμματα έχουν ανοδική τάση σε περιόδους οικονομικής στασιμότητας και πτωτική σε περιόδους έξαρσης της οικονομικής δραστηριότητας. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 55

56 18. ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ  Είναι ο υφιστάμενος συνολικός δημόσιος δανεισμός σε δεδομένο χρονικό σημείο. Βραχυπρόθεσμο όταν τα δάνεια, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα δεν υπερβαίνουν τον ένα χρόνο, μεσοπρόθεσμο από ένα έως και δέκα χρόνια και μακροπρόθεσμο όταν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.  Δείκτες εξωτερικού χρέους : Α.) Πολύ χρεωμένες χώρες λόγο εξωτερικού χρέους προς το ΑΕΠ 50% Β.) Μετρίως χρεωμένες χώρες λόγο εξωτερικού χρέους προς το ΑΕΠ 30-50%  Τρόποι χρηματοδότησης του εξωτερικού χρέους : 1. Ανταλλαγή χρεών 2. Ανταλλαγή ομολόγων για χρέος 3. Ανταλλαγή εμπορευμάτων με χρέος 4. Ανταλλαγή επενδύσεων σε επιχειρήσεις αντί χρέους 5. Αντικατάσταση χρεωστών 6. Αναδιοργάνωση του χρέους με αλλαγή των όρων δανεισμών 7. Μονομερή διαγραφή του χρέους ( από τον δανειστή ) 8. Ανασχεδιασμός του χρέους με αναβολή της καταβολής των δαπανών του χρέους και επέκταση της ληκτικότητας του. 9. Τιτλοποίηση του Δημόσιου Χρέους ( έκδοση ομολόγων ) 10. Ιδιωτικοποίηση ( ολικές η μερικές ) ΔΕΚΟ 11. Επαναγορά χρέους ( ανταλλαγή του χρέους με μία επένδυση στη χρεωμένη χώρα ). ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 56

57 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 1. Δημιουργία ακαμψίας στη δημοσιονομική πολιτική όπου λόγου αυξημένου βάρους για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους περιορίζονται οι κοινωνικές παροχές 2. Οι ανάγκες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους οδηγούν σε αύξηση των επιτοκίων άρα μείωση των επενδύσεων ( ακριβό χρήμα ) και κατά συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ( ύφεση ) 3. Αύξηση του πληθωρισμού 4. Εάν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους είναι εξωτερικό τότε δημιουργείται πρόβλημα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας, το οποίο την καθιστά ¨ όμηρο ¨ των πιστωτών της ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 57

58 19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Αποτελείται από το σύνολο των φόρων που επιβάλλονται στην συγκεκριμένη χώρα Κριτήρια αξιολόγησης φορολογικών συστημάτων : 1. Αποδοτικότητα που συνδέεται με την απόδοση του συστήματος όσον αφορά την είσπραξη των φόρων ( πάταξη της φοροδιαφυγής ) και την επίτευξη των στόχων με μέσον τους εισπραχθέντες φόρους 2. Ισότητα στην φορολογική μεταχείριση. Σημαίνει την δίκαια και λογική κατανομή των φόρων στους πολίτες της χώρας η οποία διασφαλίζεται : Α.) Με την αρχή της οριζόντιας φορολόγησης όπου όλοι οι πολίτες κάτω από τις ίδιες συνθήκες έχουν ίδια φορολογική αντιμετώπιση Β.) Με την αρχή της κάθετης φορολόγησης όπου οι φόροι επιβάλλονται ανάλογα με τα εισοδήματα τους, περιουσιακά στοιχεία τους ή ύψος κερδών ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 58

59 3. Απλότητα. Το σύστημα οφείλει να είναι κατανοητό από την μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών και καθολικά από τις φορολογικές υπηρεσίες. Έτσι γίνεται ευκολότερα εφαρμόσιμο και λειτουργεί θετικά στην μείωση της διαφοράς στις συναλλαγές με το Δημόσιο 4. Προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε οικονομικές / πολιτικές καταστάσεις Διακρίσεις των φόρων :  Έμμεσοι αυτοί που μετακυλύονται στον καταναλωτή  Άμεσοι αυτοί καταβάλλονται από τους υπόχρεους χωρίς δυνατότητα μετακύλισης ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 59

60 ΣΗΜΑΣΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Χρηματοδοτεί την παροχή δημόσιων αγαθών ( υγεία, παιδεία, ασφάλεια πολιτών, άμυνα κτλ ) 2. Επηρεάζουν την οικονομική μεγέθυνση ( με έργα υποδομών ), την απασχόληση και την προσφορά εργασίας 3. Εγγυάται ( εάν είναι δημοκρατικό ) την δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 60

61 20. Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  Η γήρανση του πληθυσμού προκύπτει όταν αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών ( συνταξιούχων ) και παράλληλα μειώνεται ο αριθμός των γεννήσεων. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής συνδυασμένη με την μείωση της γεννητικότητας είναι χαρακτηριστικό των αναπτυγμένων χωρών ( λόγω βιοτικού επιπέδου, φροντίδας, υγειονομικού επιπέδου κ. ο. κ.) Δείκτες : 20% του πληθυσμού ήταν άνω των 60 ετών το 2005 ενώ το 2050 θα είναι περίπου το 33-34%. Ανάλογες αυξητικές τάσεις υπάρχουν και στις αναπτυσσόμενες χώρες. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 61

62 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1. Μειώνει το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό της χώρας άρα μειώνει τον συντελεστή παραγωγής εργασία 2. Αυξάνει την αναλογία συνταξιούχοι - εργαζόμενοι με αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών για συντάξεις με παράλληλη μείωση των εισπραττόμενων εισφορών για κοινωνική ασφάλιση 3. Αυξάνει τις δαπάνες του τομέα υγείας δεδομένο ότι τα ηλικιωμένα άτομα χρήζουν μεγαλύτερη υγειονομικής φροντίδας και φαρμάκων  Τα ανωτέρω δημιουργούν πρόσθετη επιβάρυνση στα δημοσιονομικά της χώρας τα οποία μπορούν μερικώς να αντιμετωπιστούν με : A.) Εισαγωγή ( για λίγο καιρό ) εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό Β.) Μέτρα για την αύξηση της γεννητικότητας Γ.) Ενίσχυση των πόρων των ασφαλιστικών ταμείων Δ.) Περιορισμός δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων Ε.) Θεσμικά μέτρα όπως ενοποίηση ταμείων, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, έλεγχος δαπανών των ταμείων ( συντάξεις μαϊμού ) κ. ο. κ. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 62

63 22. ΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ  Χρήμα (money) είναι οτιδήποτε είναι αποδεκτό ως μέτρο συναλλαγών ή πληρωμών. Λειτουργίες χρήματος : 1. Ως μέσο συναλλαγών 2. Ως μέτρο αξίας 3. Ως μέτρο μελλοντικών πληρωμών ( έκφραση χρεών ) 4. Ως μέσο διαφύλαξης πλούτου ( αποταμίευση ) Η ποσότητα του χρήματος επηρεάζει : 1. Το επίπεδο τιμών ( πληθωρισμός ) 2. Το ύψος του επιτοκίου ( αύξηση της ζήτησης χρήματος οδηγεί σε άνοδο των επιτοκίων και αντίστροφα ) 3. Το επίπεδο του προϊόντος ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 63

64 25. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Είναι η οικονομική δραστηριότητα η οποία δημιουργεί εισόδημα με χρήση ενός ή περισσοτέρων συντελεστών παραγωγής η οποία όμως αποκρύπτεται μερικώς ή ολικώς από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αιτίες της παραοικονομίας : 1. Αποφυγή φορολογικής επιβάρυνσης 2. Παραγωγή και διακίνηση παράνομων αγαθών ( ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια κτλ ) ή υπηρεσιών ( πορνεία, πορνογραφία κτλ ) 3. Αδυναμία των κρατικών υπηρεσιών να καταγράψουν και να ελέγξουν τις οικονομικές δραστηριότητες 4. Χαμηλή φορολογική ηθική ή περιορισμένο βαθμό αποδοχής της κρατικής εξουσίας 5. Ανοχή ( της παραοικονομίας ) από το ίδιο το κράτος ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 64

65 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Αν και δύσκολη ανιχνεύεται κυρίως από : 1. Την απόκλιση μεταξύ εισοδήματος και δαπάνης 2. Την αγορά εργασίας 3. Νομισματικά μεγέθη  Στην Ευρώπη η Ελλάδα κατέχει τα σκήπτρα της παραοικονομίας με 28,3% ( ως ποσοστό στο ΑΕΠ ) ακολουθούμενη από την Ιταλία με 26,2%, Ισπανία και Πορτογαλία με 22,3%, Βέλγιο 21,5%, Σουηδία και Νορβηγία 18,7% ( στοιχεία του 2003). ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 65

66 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Δημιουργεί πρόβλημα στον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής του κράτους διότι οι μετρούμενοι οικονομικοί δείκτες ( πχ ανεργία, αποταμίευση κτλ ) δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα 2. Επιδρά στα δημόσια ελλείμματα μεγεθύνοντας τα, λόγω μη είσπραξης φόρων 3. Ωθεί άτομα που λαμβάνουν υψηλά επιδόματα ανεργίας σε παράνομη ( μαύρη ) απασχόληση, διατηρώντας και το λαμβανόμενο επίδομα και αποκομίζοντας πρόσθετο οικονομικό όφελος από την παράνομη απασχόληση 4. Δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά το γράμμα του νόμου ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 66

67 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Τα χρήματα που αποκτούνται από μακροοικονομικές δραστηριότητες δαπανώνται κατά 2/3 για την απόκτηση διαρκών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών με θετικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη και στα έσοδα από έμμεσους φόρους. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, περιορίζει το κόστος εργασίας και κατά συνέπεια του πληθωρισμού. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 67

68 26. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ  Είναι κάθε παράνομη πράξη που σκοπεύει στην αποφυγή ή την μείωση της φορολογικής υποχρέωσης με την μη καταβολή φόρων από τον υπόχρεο. Παράγοντες που επηρεάζουν την φοροδιαφυγή : 1. Η δομή του φορολογικού συστήματος και το ύψος του φορολογικού βάρους 2. Η οργάνωση της οικονομίας και της αγοράς 3. Η εμπιστοσύνη των πολιτών για το κράτος και τις πράξεις του 4. Το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των πολιτών ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 68

69 27. ΔΙΑΦΘΟΡΑ  Ως διαφθορά ορίζεται η κατάχρηση δημόσιας εξουσίας για ιδιωτικό όφελος. Τύποι είδη διαφθοράς : 1. Δωροδοκία - χρηματισμός 2. Κατάχρηση - υπεξαίρεση χρημάτων 3. Απάτη με την έννοια της απόκρυψης ή διαστρέβλωσης πληροφοριών 4. Εκβιασμός 5. Ευνοιοκρατία ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 69

70 ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. Πολιτική. Λαμβάνει χώρα στα ανώτατα επίπεδα των πολιτικών αρχών ( υπουργοί, γεν. γραμματείς υπουργείων ) 2. Γραφειοκρατική. Εντοπίζεται στη δημόσια διοίκηση ( νοσοκομεία, τελωνεία, εφορίες κτλ ) Παράγοντες που ενισχύουν την διαφθορά : 1. Χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Στις υποανάπτυκτες χώρες η πολιτική και γραφειοκρατική διαφθορά είναι σε υψηλά επίπεδα. Όσο οι χώρες αναπτύσσονται τότε κατά κανόνα η διαφθορά υποχωρεί και περιορίζεται 2. Οι πολλοί έλεγχοι και εξουσιοδοτήσεις, οι άπειρες διαδικασίες που απαιτούνται για εκδόσεις οικοδομικών αδειών, λειτουργίας καταστήματος, έκδοσης διαβατηρίων, βίζας, νοσηλείας κ. ο. κ. καθιστούν τον πολίτη ευάλωτο στους λειτουργούς του κρατικού μηχανισμού με συνέπεια την αποδοχή των εκβιαστικών πιέσεων 3. Η ασάφεια των νόμων, το περίπλοκο και πολλές φορές άδικο φορολογικό σύστημα 4. Οι κυβερνητικές δράσεις ( δημόσια έργα, προμήθειες υλικού δημοσίου κτλ ) 5. Οι χαμηλοί μισθοί των κρατικών λειτουργών που τους κάνει περισσότερο επιρρεπείς στην παράνομη αύξηση τους με την μορφή ¨ φακελάκι ¨, ¨ δωράκι ¨ κ. ο. κ. ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 70


Κατέβασμα ppt "ΑΤΕΙΘ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Διδάσκων Καθηγητής: Γεώργιος Κουρτέσας Σίνδος 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google