Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα Γερμανικής: Επιμορφωτικό Εργαστήριο ΙΤΥΕ, Αθήνα, 4.09.2015 Εισηγητής: Γ. Περπερίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα Γερμανικής: Επιμορφωτικό Εργαστήριο ΙΤΥΕ, Αθήνα, 4.09.2015 Εισηγητής: Γ. Περπερίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα Γερμανικής: Επιμορφωτικό Εργαστήριο ΙΤΥΕ, Αθήνα, 4.09.2015 Εισηγητής: Γ. Περπερίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και φιλολογίας, ΑΠΘ – Συνεργάτης ΙΤΥΕ

2 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Έργο: «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» Εργασίες: Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων ψηφιακών αντικειμένων για τη Γερμανική Γλώσσα ή/και προσαρμογή υπάρχοντος ψηφιακού υλικού Εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας Επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμός (περιγραφή και μεταδεδομένα) και δημοσίευση στα Ψηφιακά Αποθετήρια του έργου ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων για τη Γερμανική Γλώσσα.

3 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Η ομάδα της γερμανικής Γλώσσας: Γεώργιος Περπερίδης, Μέλος ΕΕΠ-ΑΠΘ, Συντονιστής της ομάδας, Συνεργάτης ΙΤΥΕ Μάριος Βούρτσης, Καθ. Γερμανικής, Συνεργάτης ΙΤΥΕ Σοφία Νίκα, Καθ.. Γερμανικής, Συνεργάτης ΙΤΥΕ Εμμανουήλ Παντελάκης, Καθ. Γερμανικής, Συνεργάτης ΙΤΥΕ Νικολέτα Σταθοπούλου, Καθ. Γερμανικής, Συνεργάτης ΙΤΥΕ Ιωάννης Μπήτρος, Ειδ. υπολογιστών, Συνεργάτης ΙΤΥΕ

4 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Έναρξη της δράσης: Ιούνιος 2014 Κλείσιμο/ολοκλήρωση της δράσης: Οκτώβριος 2015 Η εικόνα του έργου εως σήμερα: Ανάρτηση στο Φωτόδεντρο 97 Μαθησιακών Αντικειμένων Πρόβλεψη για την δημιουργία ακόμη μίνιμουμ 10 Μαθησιακών Αντικειμένων

5 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Το πλαίσιο δημιουργίας των Μαθησιακών Αντικειμένων για τη Γερμανική Γλώσσα: Έντονα διαφοροποιημένο το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών Έντονα διαφοροποιημένο το επίπεδο της ψηφιακής δεξιότητας, τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών της Γερμανικής Διαφοροποιημένος βαθμός εξοπλισμού των αιθουσών με ΤΠΕ ή δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές Η χρήση του συγκεκριμένου διδακτικού εγχειριδίου στο γυμνάσιο Η έλλειψη των ακουστικών κειμένων για το διδακτικό εγχειρίδιο Η έλλειψη επιπλέον συνοδευτικού/διδακτικού υλικού για το συγκεκριμένο εγχειρίδιου Έλλειψη υλικού αυτομάθησης Ο περιορισμένος αριθμός ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο

6 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Μαθησιακών Αντικειμένων της Γερμανικής: Είναι εύχρηστα και ευχάριστα για τους μαθητές Αποτελούν σύγχρονο διαδραστικό περιβάλλον μάθησης Υποστηρίζουν διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και διαφορετικά μαθησιακά στιλ Αποτελούν πόρους ενεργητικής δραστηριοποίησης για μάθηση και εξάσκηση Θέτουν σαφείς διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους Συμβάλλουν στον εμλουτισμό της διδασκαλίας και της μάθησης Συνάδουν με τα περιεχόμενα και τους επιδιωκόμενους στόχους των Προγραμμάτων σπουδών Χαρακτηρίζονται για την αυτοδυναμία και την ανοιχτότητά τους Συνάδουν με το ΚΕΠΑΓ ως προς επιδιωκόμενες γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές

7 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Θεματικές περιοχές των ΜΑ Γερμανικής: Κοινωνικές σχέσεις (γνωριμία, οικογένεια, φιλία) Καθημερινή ζωή Εκπαίδευση Πολιτισμός – Τέχνες Ταξίδια – Μετακινήσεις Εργασία Διατροφή– Υγεία Αθλητισμός Περιβάλλον

8 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Ταξινομία των ΜΑ Γερμανικής: Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Λεξιλόγιο (σημασία - χρήση - μορφή) Γραμματική (σημασία - χρήση - μορφή) Διδακτικό παιχνίδι

9 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Ταξινομία των ΜΑ Γερμανικής και οι γλωσσικές δεξιότητες που εξυπηρετούνται: Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Λεξιλόγιο (σημασία - χρήση - μορφή) Γραμματική (σημασία - χρήση - μορφή) Διαμεσολάβηση Διδακτικό παιχνίδι Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Λεξιλόγιο (σημασία - χρήση - μορφή) Γραμματική (σημασία - χρήση - μορφή) Διαμεσολάβηση Διδακτικό παιχνίδι

10 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Τα περιεχόμενα των ΜΑ: Κείμενο Εικόνα Ήχος Animation Τα είδη ασκήσεων που υποστηρίζονται απο τα ΜΑ: Σωστό-Λάθος Πολλαπλής επιλογής Πολλαπλής απάντησης Αντιστοίχισης (απλές) Αντιστοίχισης (drag and drop) Συμπλήρωσης κενών Τοποθέτησης προτάσεων στην σωστή σειρά

11 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Τα Μαθησιακά Αντικείμενα της Γερμανικής ανά θεματική περιοχή: Κοινωνικές σχέσεις (γνωριμία, οικογένεια, φιλία) 15 MΑ Κοινωνικές σχέσεις (γνωριμία, οικογένεια, φιλία) 15 MΑ Καθημερινή ζωή 21 ΜΑ Καθημερινή ζωή 21 ΜΑ Εκπαίδευση 13 ΜΑ Εκπαίδευση 13 ΜΑ Πολιτισμός – Τέχνες 8 ΜΑ Πολιτισμός – Τέχνες 8 ΜΑ Ταξίδια – Μετακινήσεις 11 ΜΑ Ταξίδια – Μετακινήσεις 11 ΜΑ Εργασία 4 ΜΑ Εργασία 4 ΜΑ Διατροφή– Υγεία 8 ΜΑ Διατροφή– Υγεία 8 ΜΑ Αθλητισμός 8 ΜΑ Αθλητισμός 8 ΜΑ Περιβάλλον 9 ΜΑ Περιβάλλον 9 ΜΑ

12 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Under construction…….. MA σχετικά με: Προθέσεις Προστακτική Παρακείμενο Κύριες προτάσεις Δευτερεύουσες προτάσεις (weil, dass,… ) Διαστήματα τς ημέρας Μήνες, εποχές

13 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα

14 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Ιδέες για τη χρήση των ΜΑ στο μάθημα (Ενδεικτικά): Για την εισαγωγή σε ενα θέμα (λεξιλόγιο, Γραμματική, κλπ.) Εξάσκηση ενός θέματος είτε στην αίθουσα είτε ως άσκηση για το σπίτι Χρήση όλου του ΜΑ ή ενοτήτων του Το ΜΑ ως ερέθισμα για την παραγωγή λόγου (προφορικού ή/και γραπτού) Το ΜΑ ως ερέθισμα για την δημιουργία μικρών πρότζεκτ σε ομαδική εργασία Το ΜΑ ως τμήμα ενός ψηφιακού σεναρίουψηφιακού σεναρίου Ως περιβάλλον αυτομάθησης και αυτόνομης οργάνωσης της μάθησης ενταγμένο σε ένα πλαίσιο που θα ορίσει ο διδάσκων Για τη συστηματική εξάσκηση της δεξιότητας ακούω και καταλαβαίνω Ως υλικό εξάσκησης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις του σχολείου ή των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

15 Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Τα ΜΑ της Γερμανικής ως προς τη γλωσσική δεξιότητα που καλλιεργούν ή ως προς το είδος τους: 11 10 41 149 11

16 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Παραδείγματα για κάθε ένα ΜΑ της Γερμανικής:

17 Berufe – Was machen die Personen? Διδακτικοί στόχοι του Μαθησιακού Αντικειμένου (ΜΑ): Εξάσκηση του λεξιλογίου της θεματικής ενότητας εργασία (WO) Μαθησιακές δραστηριότητες του ΜΑ: Κατανόηση λεξιλογίου με τη χρήση φωτογραφικού υλικού Σωστού-λάθους Σύνδεση με τις ενότητες των ακόλουθων διδακτικών εγχειριδίων: Deutsch ein Hit 1 L. 2 Planet 2 L.23 Magnet A2 L. 19 Studio d L.7 Geni@l B1 L.2 Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα

18 Sport Διδακτικοί στόχοι του Μαθησιακού Αντικειμένου (WO): Εξάσκηση του λεξιλογίου της θεματικής ενότητας αθλητισμός (WO) Μαθησιακές δραστηριότητες του ΜΑ: Βίντεο (Animation) Παιχνίδι Πολλαπλής επιλογής Σύνδεση με τις ενότητες των ακόλουθων διδακτικών εγχειριδίων: Deutsch ein Hit 2 L.3, Planet 2 L.20, Magnet neu A1 L.9, Beste Freunde 1 L.2, Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα

19 Im Supermarkt Διδακτικοί στόχοι του Μαθησιακού Αντικειμένου (ΜΑ): Εξάσκηση της δεξιότητας κατανόηση προφορικού λόγου (HV) Εξάσκηση του λεξιλογίου της θεματικής ενότητας καθημερινή ζωή - Alltag (WO) Μαθησιακές δραστηριότητες του ΜΑ: Αντιστοίχισης Συμπλήρωσης κενών Κατανόησης κειμένου με τη χρήση βίντεο κινουμένων σχεδίων (Animation) Σύνδεση με τις ενότητες των ακόλουθων διδακτικών εγχειριδίων: Deutsch ein Hit 1 L. 7 Planet 1 L.12 Studio d L.14 Beste Freunde1 L.10 Mini DaF2 L.7 Magnet neu A2 L. 11 Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα

20 Guten Morgen! Frühstücken wir? Διδακτικοί στόχοι του Μαθησιακού Αντικειμένου (ΜΑ): Εξάσκηση της δεξιότητας κατανόηση γραπτού λόγου (LV) Εξάσκηση του λεξιλογίου της θεματικής ενότητας «διατροφή- υγεία» - Essen (WO) Μαθησιακές δραστηριότητες του ΜΑ: κατανόησης κειμένου με βίντεο κινουμένων σχεδίων (Animation) πολλαπλής επιλογής αντιστοίχισης συμπλήρωσης φράσεων Σύνδεση με τις ενότητες των ακόλουθων διδακτικών εγχειριδίων: Deutsch ein Hit 1 L. 7 Planet 1 L.12 Planet 1, L. 13 Luftballons 2, L.1 Geni@l klick A2, L.7 Deutsch com. 1, L.10Netzwerk A1, L. 8 Studio d A1, L.10 Magnet neu L. 7 Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα

21 Ein Haus zu vermieten Διδακτικοί στόχοι του Μαθησιακού Αντικειμένου (ΜΑ): Εξάσκηση της δεξιότητας κατανόηση προφορικού λόγου (HV) Εξάσκηση του λεξιλογίου της θεματικής ενότητας «κατοικία- περιβάλλον» - Wohnen (WO) Μαθησιακές δραστηριότητες του ΜΑ: κατανόησης μικρών κειμένων συμπλήρωσης κενών επιλογής Σύνδεση με τις ενότητες των ακόλουθων διδακτικών εγχειριδίων: Genial klick A1, L. 8 Deutsch ein Hit 2, L. 5 Planet 2, L. 27 und L. 28 Beste Freunde A2/ 1, L. 20 Luftbalons 2, L. 5 Wir Kids A1.1, Modul2, L.1 Deutsch com. 1, L.13 Netzwerk A1, L8 Studio d A1, L. 4 Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα

22 Junge Sporttalente Διδακτικοί στόχοι του Μαθησιακού Αντικειμένου (ΜΑ): Εξάσκηση της δεξιότητας κατανόηση γραπτού λόγου (LV) Εξάσκηση του λεξιλογίου της θεματικής ενότητας αθλητισμός (WO) Μαθησιακές δραστηριότητες του ΜΑ: Βίντεο κινουμένων σχεδίων (Animation) Πολλαπλής επιλογής Σωστού-λάθους Αντιστοίχισης Πολλαπλής επιλογής Σύνδεση με τις ενότητες των ακόλουθων διδακτικών εγχειριδίων: Deutsch ein Hit 2 L. 3 Planet 1 L.10 Magnet A1 L. 9 Mini DaF L.1, L.3 Studio d L.14 Beste Freunde 1 L. 10 In.de 1, L. 1 Αυτόνομα Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα

23 Φωτόδεντρο: Αυτόνομα Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα Επικοινωνία : gperp@del.auth.gr


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα Γερμανικής: Επιμορφωτικό Εργαστήριο ΙΤΥΕ, Αθήνα, 4.09.2015 Εισηγητής: Γ. Περπερίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google