Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 12-24 Οκτωβρίου 2015 «Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για τα Αγγλικά σε Μαθητές με.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 12-24 Οκτωβρίου 2015 «Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για τα Αγγλικά σε Μαθητές με."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 12-24 Οκτωβρίου 2015 «Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για τα Αγγλικά σε Μαθητές με προβλήματα όρασης Α’ & Β’ Δημοτικού» Δρ. Αθανασία Ευσταθίου

2 Καθολικός Σχεδιασμός (Universal Design ή Design for All): Στοχεύοντας: σε ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, μάθησης και αξιολόγησης στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών Διαφοροποιημένα: εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εργαλεία εκπαιδευτικό υλικό υποστηρικτικές υπηρεσίες

3 Το έργο «Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ) συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους λειτουργεί πιλοτικά από το 2010 2012-13 γενικευμένη εφαρμογή του ΠΕΑΠ στις Α’ και Β’δημοτικού Στόχοι: κοινωνικός εγγραμματισμός (επικοινωνιακά ορθή χρήση γλώσσας) και όχι σχολικός (όχι διδασκαλία ανάγνωσης/γραφής) αγάπη και ενδιαφέρον παιδιών να μάθουν Αγγλικά

4 Σκοπός προσβάσιμου έργου 574 δραστηριότητες: Α΄ Δημοτικού 530 δραστηριότητες: Β΄ Δημοτικού Παρουσίαση: μεθοδολογίας προδιαγραφών προσαρμογών

5 Περιεχόμενα χαρακτηριστικά μαθητών με προβλήματα όρασης εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο επίδραση μητρικής γλώσσας στην ξένη γλώσσα διδασκαλία Αγγλικών σε μαθητές με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα βάσεις ανάπτυξης του προτεινόμενου υλικού (Δ. Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.: ανάπτυξη προφορικού λόγου, γραπτού λόγου και λεξιλογίου, γραμματική, διαχείριση πληροφορίας, εικαστικά, θέατρο, μουσική, πληροφορική) η εκμάθηση της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ) γενικοί Στόχοι μαθήματος (Α.Π.Σ.) προσαρμογές στους στόχους του υλικού

6 Περιεχόμενα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό προδιαγραφές ανάπτυξης προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού κατηγορίες δραστηριοτήτων υλικού προς προσαρμογή ανάλυση της συχνότητας των δραστηριοτήτων που εμφανίζονται στο εκπαιδευτικό υλικό για τα Αγγλικά της Α΄ και Β΄ τάξης δημοτικού παραδείγματα προτεινόμενων προσαρμογών υλικού- διαδικασιών- μέσων κριτήρια προσβασιμότητας υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 4 παραρτήματα με όλο το απαραίτητο υλικό και βήμα- βήμα καθοδήγηση για το πώς να το σχεδιάσουν/αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί μόνοι τους

7 Ορισμοί « Εκπαιδευτικά τυφλός»: ανεπαρκής όραση για έντυπο υλικό βλεπόντων υπόλοιπες αισθήσεις & γραφή Braille ή με ακουστικές μεθόδους συχνά μικρό ποσοστό αξιοποιήσιμης όρασης (Παπαδόπουλος, 2005˙ Salisbury, 2008˙ Kelly & Clark- Bischke, 2011˙ Πολυχρονοπούλου, 2012) «Μαθητές με μειωμένη όραση- αμβλύωπες»: εργάζονται κυρίως μέσω του έντυπου μεγεθυσμένου υλικού με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών ή υποστηρικτικών τεχνολογιών (π.χ. μεγεθυντές) γράφουν συχνά στη γραφή των βλεπόντων (Παπαδόπουλος, 2005˙ Πολυχρονοπούλου, 2012)

8 1. Δραστηριότητες ζωγραφικής 1.ομαδικές απτικές κατασκευές/κολλάζ 2.με ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, μαρκαδόρους 3D 3.απλό χαρτόνι με δαχτυλομπογιές 4.με τη γραφομηχανή Braille 5.σε εικόνες Πιαφ/ θερμοφόρμ

9 2. Βίντεο – ιστότοποι - παρουσιάσεις λεκτική περιγραφή στη μητρική (περιγραφές: συντομία, σαφήνεια και απλούστευση) διακόπτεται η ροή & ελέγχεται με ερωτήσεις η κατανόηση ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για στοιχεία της ιστορίας & ρόλους των προσώπων ομαδική κ ατασκευή της ιστορίας

10 3. Δραστηριότητες με οπτικά ερεθίσματα 1.αληθινά αντικείμενα 2.πλαστικά, τρισδιάστατα ή κατασκευές 3.λεκτική περιγραφή 4.«περιγράφοντας» …Παντομίμα 5.απόδοση με γευστικό και οσφρητικό ερέθισμα 6.απόδοση με ακουστικό ερέθισμα 7.εικόνες PIAF/θερμοφόρμ 8.μεταγραφή σε Braille (με Η/Υ, πρόγραμμα «μετάφρασης» σε Braille & εκτυπωτή Braille βλ. http://speech.di.uoa.gr/libaccess/Material/WinBrailleUse rsManual.pdf ) http://speech.di.uoa.gr/libaccess/Material/WinBrailleUse rsManual.pdf

11 Κλιμάκωση απόδοσης οπτικών ερεθισμάτων Αληθινό Τρισδιάστατο (ολόγλυφο) Ανάγλυφο Έννοια

12 4. Μουσικοκινητικά τραγούδια και παιχνίδια προσανατολισμού στο χώρο λεκτικές περιγραφές κινήσεων, με την αφή και την κιναισθητική τροπικότητα (modality) (Larsen – Freeman, 2003˙ Conroy, 2005˙ Milian, 2011) εφαρμογή της μεθόδου της Ολικής Σωματικής Απόκρισης (Total Physical Response) σημαντική συμβολή αυτών των δραστηριοτήτων: δεξιότητες προσανατολισμού, καλλιέργεια αυτοεικόνας και αίσθησης του εαυτού τους και κατάκτηση γλώσσας στα αρχικά της επίπεδα (Larsen – Freeman, 2003˙ Conroy, 2005)

13 5. Παιχνίδια εξωτερικού χώρου 1 η περίπτωση: ο μαθητής με προβλήματα όρασης κατευθύνεται από μικρό αριθμό βλεπόντων μαθητών ηχητικό σημάδι αύλιος χώρος 2 η περίπτωση: ομαδική τυφλόμυγα, ηχητικό σημάδι ο χώρος διεξαγωγής: 5Χ5, δίχτυ για όρια

14 6. Δραστηριότητες αντιστοίχισης εικόνων με λέξεις Παρέχουμε αυτοκόλλητα χάρτινες κατασκευές αντικείμενα από μαγνήτη Και ζητάμε να τις ταιριάξουν με λέξεις σε μαγνήτες (σε μεγέθυνση ή Braille)

15 7. Προσαρμογή φύλλων εργασίας κατασκευές κολλάζ εικόνες Πιαφ σε θερμοφόρμ 8. Δραστηριότητες στον υπολογιστή ατομικές δραστηριότητες  ομαδικές δραστηριότητες

16 Εμπλουτισμός υλικού 1. ακουστικό υλικό (CD για τον μαθητή) 2. δραστηριότητες συμπλήρωσης κενού, σωστού- λάθους, ελεύθερης ανάπτυξης, συμπλήρωσης πίνακα, πολλαπλής επιλογής, επιλογής περισσότερων απαντήσεων της μιας, διόρθωσης λανθασμένων προτάσεων, υπογράμμισης των σωστών απαντήσεων και εισαγωγής γλωσσικών στοιχείων σε κατηγορίες

17 Ακουστικό υλικό:International English

18 Ακουστικό υλικό

19 Συμπεράσματα Διαφοροποιημένη διδασκαλία για όλους Ετερογένεια ομάδας μαθητών με προβλήματα όρασης Φύση εκπαιδευτικών προκλήσεων Ετερογένεια ομάδας μαθητών χωρίς προβλήματα όρασης

20 Συμπεράσματα κατανόηση δυσκολιών και αναγκών των μαθητών με προβλήματα όρασης αναγνώριση θεμάτων προσβασιμότητας εμπλουτισμός προσαρμογών (γνώση, προσωπική αντίληψη, χρόνος, εμπειρία και πρωτοβουλία εκπαιδευτικού)

21 Σας ευχαριστώ πολύ! nefstathiou@gmail.com


Κατέβασμα ppt "Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 12-24 Οκτωβρίου 2015 «Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για τα Αγγλικά σε Μαθητές με."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google