Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασφαλής Ανύψωση και Μεταφορά Φορτίων 17/9/20161Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασφαλής Ανύψωση και Μεταφορά Φορτίων 17/9/20161Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασφαλής Ανύψωση και Μεταφορά Φορτίων 17/9/20161Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

2 Νομικό Πλαίσιο ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/25.06.2010): «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ ΤΗΣ 17.05.2006» σχετικά με τις μηχανές Καινούργια Μηχανήματα ΦΕΚ 1186/25.08.2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Περιοδικός Έλεγχος Π.Δ. 31/1990_ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990: Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων 17/9/2016Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΔ 57/2010 Η ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2006/42/EEC (17.05.2006- 98/37/EC) παρέχει: Την εναρμόνιση των βασικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας για τις μηχανές Μέσω ενός συνδυασμού υποχρεωτικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και μη υποχρεωτικών εναρμονισμένων Προτύπων Η Οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε πρότυπα που σκοπεύουν να διατεθούν στην αγορά για πρώτη φορά 17/9/20163Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ: Μηχανή Το βασικό κινητήριο μηχάνημα Ανυψωτικά Εξαρτήματα: δομικά μέρη ή στοιχεία του εξοπλισμού μη συνδεδεμένα με τη μηχανή και τοποθετούμενα μεταξύ της μηχανής και του φορτίου, ή επί του φορτίου, για τη συγκράτησή του Συντελεστής Χρήσης: αριθμητική τιμή του λόγου του εγγυημένου από τον κατασκευαστή φορτίου μέχρι το οποίο ένας εξοπλισμός, ένα εξάρτημα ή μία μηχανή μπορεί να συγκρατεί το φορτίο αυτό, προς το μέγιστο φορτίο χρήσης το οποίο αναγράφεται πάνω στον εξοπλισμό, το εξάρτημα ή τη μηχανή αντιστοίχως 17/9/20164Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέτρα προστασίας από τους μηχανικούς κινδύνους Κίνδυνοι λόγω έλλειψης ευστάθειας Οδηγοί και γραμμές κύλισης (αποφυγή εκτροχιασμού) Μηχανική Αντοχή (κόπωση- φθορά) Επιλογή Υλικών (διάβρωση, φθορά λόγω τριβής, κρούσεις, ευθραυστότητα λόγω ψύχους και γήρανση) Σχεδιασμός: Αντοχή χωρίς μόνιμη παραμόρφωση Κατά τον υπολογισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται τιμές του συντελεστή στατικής δοκιμής που επιλέγεται προκειμένου να εξασφαλιστεί το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας Έλεγχος των κινήσεων Κίνδυνοι οφειλόμενοι στα διακινούμενα φορτία Αντικεραυνική Προστασία 17/9/20165Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  Χειριστήρια, Όργανα ελέγχου κινήσεων  Θέση οδήγησης  Κάθισμα  Έλεγχος των καταπονήσεων (σύστημα ειδοποίησης – διακοπής υπέρβαρου) 17/9/20166Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Στατική δοκιμή: δοκιμή για τη διαπίστωση της αντοχής του ανυψωτικού και των δοκιμών στοιχείων και εξοπλισμού Δυναμική δοκιμή: δοκιμή για να εξακριβωθεί η καλή της λειτουργία του ανυψωτικού και η λειτουργία των στοιχείων ασφάλειας υπό δυναμική καταπόνηση ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ  Ο συντελεστής στατικής δοκιμής είναι: α) για μηχανές με κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο και ανυψωτικά εξαρτήματα: 1,5 β) για λοιπές μηχανές: 1,25  Ο συντελεστής δυναμικής δοκιμής είναι ίσος προς 1,1. 17/9/20167Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ανυψωτικός εξοπλισμός μηχανημάτων και εξαρτήματα αρπάνης:  Τροχαλίες, τύμπανα, αλυσίδες ή συρματόσχοινα  Ο συντελεστής χρήσης του συνδυασμού συρματόσχοινου και απόληξης είναι ίσος προς 5  Ο συντελεστής χρήσης των αλυσίδων ανύψωσης ισούται με 4  Ο Κατασκευαστής φροντίζει να εκτελεστούςν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο εξοπλισμού  Ο συντελεστής χρήσης των ιμάντων εξαρτάται από το υλικό, τη μέθοδο κατασκευής, τις διαστάσεις και τη χρήση και ισούται με 7  Ο συντελεστής χρησιμοποίησης όλων των μεταλλικών συνθετικών στοιχείων μιας αρπάνης είναι ίσος προς 4 17/9/20168Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κάθε ανυψωτικό εξάρτημα πρέπει να φέρει σήμανση: Στοιχεία του κατασκευαστής Στοιχεία του υλικού Στοιχεία για το μέγιστο φορτίο χρήσης Το σήμα CE Ύπαρξη σχετικού Πιστοποιητικού – Δήλωση Συμμόρφωσης Κάθε μηχανή πρέπει να φέρει, κατά τρόπο ευανάγνωστο και μόνιμο ενδείξεις σχετικά με το ονομαστικό φορτίο (ΜΑΦ ή ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥΝ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΚΤΙΝΑ) Φυλλάδιο οδηγιών χρήσεων με: Τις κανονικές συνθήκες χρήσης Τις οδηγίες χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης Τα όρια χρήσης 17/9/20169Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 1186/25.08.2003 Η Εθνική Νομοθεσία για τον Περιοδικό Έλεγχο των Ανυψωτικών Μηχανημάτων ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τα ανυψωτικά μηχανήματα, ανάλογα με την επικινδυνότητα, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  Υψηλής Επικινδυνότητας Υ1 & Υ2  Μέσης Επικινδυνότητας Μ  Χαμηλής Επικινδυνότητας Χ 17/9/201610Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 1186/25.08.2003 Υποκατηγορία Υ1: Γερανοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης, όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά (όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά), ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των 2 τόνων Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των 5 τόνων Οικονομικοί πυργογερανοί Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, άνω των 4μ. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των 2 τόνων 17/9/201611Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 1186/25.08.2003 Υποκατηγορία Υ2: Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των τριών μέτρων Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί- εκσκαφείς, γερανογέφυρες Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2 τόνων Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας έως 5 τόνων Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2 τόνων 17/9/201612Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 1186/25.08.2003 Μεσαία Κατηγορία: Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250Kg (παπαγαλάκια) Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ. ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας κ.α.) Αντλίες σκυροδέματος Περονοφόρα οχήματα Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4μ. 17/9/201613Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 1186/25.08.2003 Χαμηλή Κατηγορία: Γερανοί μετακίνησης οχημάτων (π.χ. τροχαίας) Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 κιλών με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις 17/9/201614Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

15 ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τα ανυψωτικά μηχανήματα υπόκεινται υποχρεωτικά: Σε αρχικό έλεγχο, Τύπος ΑΑ Σκοπός του αρχικού ελέγχου:  εξασφάλιση της ορθής εγκατάστασης και  καλής λειτουργίας της ανυψωτικής συσκευής  Δεν είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχεδιασμού των ΠΔ 57/2010 περί ασφάλειας των μηχανών Σε περιοδικό επανέλεγχο, που διακρίνεται σε δύο τύπους: 1. Τύπος Α (πλήρης έλεγχος) 2. Τύπος Β (μερικός έλεγχος) 17/9/201615Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

16 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ++++ πίνακας 17/9/201616Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

17 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Π.Δ. 31/1990_ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990: Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων 1Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ i. Τα κινητά και μεταθετά μηχανήματα εκτελέσεως τεχνικών έργων, που λειτουργούν με κινητήρες εσωτερικής καύσεως (θερμικούς) διακρίνονται σε δώδεκα (12) ομάδες από Α έως και ΙΒ. ii. Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα διακρίνονται σε πέντε (5) ομάδες από Α μέχρι και Ε. 17/9/201617Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

18 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ i. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ii. Γ ομάδα: Οι γερανοί μεταθετοί και σταθεροί παντός τύπου οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκινήτων). Τα καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως-εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρούμενων εργασιών. Ως και όλα τα παρεμφερή και ομοιάζοντα με τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα – οχήματα των ομάδων Α, Β και Γ Ε ομάδα: Οι φορτωτές αλυσοτροχοί και λαστιχοφόροι παντός τύπου 17/9/201618Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

19 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ i. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΑ ομάδα: Τα ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) Ως και τα παρεμφερή και ομοιάζοντα με τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα της ΙΑ ομάδας 17/9/201619Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

20 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ii. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Β ομάδα: Οι ηλεκτροκίνητοι περιστρεφόμενοι γερανοί, κινητοί και σταθεροί, παντός τύπου Γ ομάδα: Οι ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες με αιωρούμενη καμπίνα χειριστηρίου ή με χειριστήριο από εδάφους παντός τύπου Δ ομάδα: Τα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ) παντός τύπου Ε ομάδα: Οι ηλεκτροκίνητες ανυψωτικές πλατφόρμες, καθώς και τα παρεμφερή με τα παραπάνω αναφερόμενα ηλεκτροκίνητα των ομάδων Β, Γ, Δ και Ε μηχανήματα 17/9/201620Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

21 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥΣ Τα μηχανήματα με θερμική μηχανή διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες από Δ’ μέχρι Α’ Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα εκτελέσεων τεχνικών έργων, υποδιαιρούνται σε τέσσερις (4) κατηγορίες από Δ’ μέχρι Α’ 17/9/201621Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

22 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ i. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ii. Μηχανήματα των οποίων η ισχύς του κινητήρα τους είναι από (17) μέχρι (100) ίππους κατατάσσονται στην Δ’ κατηγορία-τάξη Μηχανήματα των οποίων η ισχύς του κινητήρα τους είναι από (101) μέχρι (200) ίππους κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία-τάξη Μηχανήματα των οποίων η ισχύς του κινητήρα τους είναι από (201) μέχρι (300) ίππους κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία-τάξη Μηχανήματα των οποίων η ισχύς του κινητήρα τους είναι από (301) μέχρι (400) ίππους κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία-τάξη 17/9/201622Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

23 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ii. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μηχανήματα με συνολική ισχύ των ηλεκτροκίνητων (ΜΟΤΕΡ) από (15) μέχρι (50) ίππους κατατάσσονται στην Δ’ κατηγορία- τάξη Μηχανήματα με συνολική ισχύ των ηλεκτροκίνητων (ΜΟΤΕΡ) από (51) μέχρι (100) ίππους κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία- τάξη Μηχανήματα με συνολική ισχύ των ηλεκτροκίνητων (ΜΟΤΕΡ) από (101) μέχρι (200) ίππους κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία- τάξη Μηχανήματα με συνολική ισχύ των ηλεκτροκίνητων (ΜΟΤΕΡ) από (201) ίππους και πάνω κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία- τάξη 17/9/201623Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

24 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κανείς δεν μπορεί να ασκεί υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας, ούτε να χειρίζεται ή να ενεργεί τη συντήρηση κάθε κινητού ή μεταθετού μηχανήματος ή μηχανήματος επί αυτοκινήτου με κινητήρα θερμική μηχανή ισχύος από (17) ίππους και πάνω (όσον αφορά τα μηχανήματα που αναφέρονται στις δώδεκα (12) ομάδες του άρθρου 2 παρ.1) και συνολική ισχύ των Ηλεκτροκινητήρων (ΜΟΤΕΡ) από (15) ίππους και πάνω (όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα των πέντε (5) ομάδων του άρθρου 2, παρ. 2) εάν δεν είναι εφοδιασμένος με αντίστοιχη άδεια μηχανοδηγού - χειριστού 17/9/201624Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

25 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Δ’ τάξεως για μηχανήματα ισχύος από 17 μέχρι 100 HP Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Γ’ τάξεως για μηχανήματα ισχύος από 101 μέχρι 200 HP Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Β’ τάξεως για μηχανήματα ισχύος από 201 μέχρι 300 HP Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Α’ τάξεως για μηχανήματα ισχύος από 301 HP και πάνω 17/9/201625Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

26 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Δ’ τάξεως για ηλεκτροκίνητα μηχανήματα με συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 15 μέχρι 50 ίππους Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Γ’ τάξεως για ηλεκτροκίνητα μηχανήματα με συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 51 μέχρι 100 ίππους Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Β’ τάξεως για ηλεκτροκίνητα μηχανήματα με συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 101 μέχρι 200 ίππους Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Α’ τάξεως για ηλεκτροκίνητα μηχανήματα με συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 201 ίππους και πάνω 17/9/201626Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

27 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1Ε. ΠΡΟΣΟΝΤΑ–ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Α. Συμπληρωμένο το 21 ο έτος της ηλικίας Β. Προϋπηρεσία Για τους χειριστές πείρας απαιτείται: a) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού-χειριστή Δ’ τάξεως ορισμένης ομάδας προϋπηρεσία 600 πλήρη ημερομίσθια βοηθός-χειριστής σε μηχανήματα της ομάδας αυτής b) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού-χειριστή Γ’ τάξεως, η συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 150 ημερομίσθια c) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού-χειριστή Β’ τάξεως, η συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 300 ημερομίσθια d) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού-χειριστή Α’ τάξεως, η συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 400 ημερομίσθια 17/9/201627Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

28 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1Ε. ΠΡΟΣΟΝΤΑ–ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α. Συμπληρωμένο το 21 ο έτος της ηλικίας Β. Προϋπηρεσία Για τους χειριστές πείρας απαιτείται: a) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού-χειριστή Δ’ τάξεως ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων προϋπηρεσία 600 πλήρη ημερομίσθια βοηθός-χειριστής σε ηλεκτροκίνητα μηχανήματα της ομάδας αυτής b) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού-χειριστή Γ’ τάξεως ηλεκτρ/των μηχ/των, η συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 150 ημερομίσθια c) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού-χειριστή Β’ τάξεως ηλεκτρ/των μηχ/των, η συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 300 ημερομίσθια d) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού-χειριστή Α’ τάξεως ηλεκτρ/των μηχ/των, η συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 400 ημερομίσθια 17/9/201628Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

29 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας – Γενική Δ/νση Συνθηκών της Εργασίας (Α.Πρωτ. 14389/Δ.10/90, 04/08/2010) 2Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ–ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Οι βοηθοί χειριστές έχουν δικαίωμα χειρισμού Μηχανημάτων Έργου, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη αδειούχου χειριστή 17/9/201629Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

30 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η οδηγία 2006/42/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στην ανύψωση προσώπων με μηχανήματα που δεν έχουν σχεδιασθεί προς το σκοπό αυτό. Ωστόσο, τούτο δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν εθνικά μέτρα, συνάδοντα με τη συνθήκη, όσον αφορά τα εν λόγω μηχανήματα, προς εφαρμογή της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30 ης Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους Η οδηγία 89/655/EEC αντικαταστάθηκε με την οδηγία 2009/104/EC 17/9/201630Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

31 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Γενικές αρχές, Κεφάλαιο 6) 6.1.1 Μηχανική αντοχή Ο θαλαμίσκος, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταπακτών, πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να προσφέρει χώρο και αντοχή που αντιστοιχούν στο μέγιστο αριθμό προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στο θαλαμίσκο και στο μέγιστο φορτίου χρήσης Οι συντελεστές χρήσης που καθορίζονται στα σημεία 4.1.2.4. και 4.1.2.5 δεν είναι επαρκείς για τα μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση προσώπων και, κατά γενικό κανόνα, πρέπει να διπλασιάζονται 17/9/201631Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

32 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση προσώπων και αγαθών πρέπει να εξοπλίζονται με ανάρτηση ή σύστημα υποστήριξης του θαλαμίσκου και να έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζουν επαρκές συνολικό επίπεδο ασφαλείας και να προλαμβάνουν τον κίνδυνο πτώσης του θαλαμίσκου. Εάν, για την ανάρτηση του θαλαμίσκου, χρησιμοποιούνται συρματόσχοινα ή αλυσίδες, απαιτούνται τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα συρματόσχοινα ή αλυσίδες. Κάθε συρματόσχοινο ή κάθε αλυσίδα έχει ανεξάρτητη αγκύρωση 17/9/201632Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

33 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 17/9/201633Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

34 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σχετικές αναφορές στην οδηγία 2006/42/EC και στην οδηγία 2009/104/EC (14.09.2009), σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας από χειριστές κατά την εργασία τους Σε αυτή την περίπτωση ξεχωρίζουμε 2 κατηγορίες εξοπλισμού: 1. Εναλλάξιμος εξοπλισμός συναρμολογούμενος με το ανυψωτικό μηχάνημα με σκοπό την ανύψωση προσώπων 2. Εξοπλισμός χρησιμοποιούμενος με σκοπό την ανύψωση προσώπων με μηχανήματα σχεδιασμένα για την ανύψωση φορτίων 17/9/201634Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

35 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1) Εναλλάξιμος εξοπλισμός συναρμολογούμενος με το ανυψωτικό μηχάνημα με στόχο ανύψωση προσώπων Εξοπλισμός με στόχο την ανύψωση ατόμων θεωρείται εναλλάξιμος εξοπλισμός βάσει του Άρθρου 2(b) της οδηγίας Μηχανών: συναρμολογούμενος στο ανυψωτικό μηχάνημα για να αλλάξει τη λειτουργία του με σκοπό άλλο από την ανύψωση φορτίων Η τελική Συναρμογή  Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας του Παραρτήματος Ι της οδηγίας: Σήμανση CE Δήλωση Συμμόρφωσης (EC Declaration of conformity) Αναγράφοντας τον τύπο ή τύπους των ανυψωτικών μηχανημάτων όπου θα γίνεται η συναρμογή του εξοπλισμού (Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου) Διαδικασία Αξιολόγησης Συμμόρφωσης βάσει του Παραρτήματος IV 17/9/201635Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

36 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2) Εξοπλισμός μη συναρμολογημένος στο ανυψωτικό Εξοπλισμός (όπως πλατφόρμες, κλουβιά, καλάθια κλπ.) τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανύψωση ατόμων με ανυψωτικά σχεδιασμένα για την ανύψωση φορτίων, και τα οποία δεν είναι συναρμολογημένα με το μηχάνημα αλλά απλά ανυψώνεται από το μηχάνημα (π.χ αναρτούμενο καλάθι από το άγκιστρο γερανού ή καλαθιού τοποθετούμενο στα πηρούνια περονοφόρου) δεν είναι εναλλάξιμος εξοπλισμός ακόμα και αν ασφαλίζεται για να μη γλιστρήσει ή πέσει. Ο εξοπλισμός αυτός θεωρείται ως μέρος του φορτίου, άρα δεν εμπίπτει στο σκοπό της οδηγίας μηχανών και δεν πρέπει να φέρει Σήμανση CE EN 14502-1: CRANES – Equipment for the lifting of persons (suspended baskets) 17/9/201636Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

37 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράγραφος 3.1.2 Άτομα δύνανται να ανυψώνονται μόνο με μέσα εξοπλισμού εργασίας & εξαρτήματα τα οποία παρέχονται για το σκοπό αυτό Κατ’ εξαίρεση, εξοπλισμός εργασίας που δεν είναι σχεδιασμένος για το σκοπό ανύψωσης ατόμων μπορεί να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας βάσει των Εθνικών Νομοθεσιών και της καλής και ασφαλούς πρακτικής και κατάλληλης επίβλεψης «…όταν εργάτες είναι πάνω σε εξοπλισμό εργασίας σχεδιασμένο για την ανύψωση φορτίων: Η θέση ελέγχου (control position) πρέπει να είναι πάντα κατειλημμένη Άτομα τα οποία ανυψώνονται πρέπει να φέρουν κατάλληλα μέσα επικοινωνίας Σε περίπτωση κινδύνου, πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστα μέσα διάσωσης...» Η οδηγία 2009/104/EC είναι η κωδικοποιημένη μορφή της οδηγίας 89/655/EEC και των παρακείμενων οδηγιών 95/63/EEC, 2001/45/EC και 2007/30/EC 17/9/201637Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

38 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΟΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 17/9/201638Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

39 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Η σωστή επιλογή ενός συρματόσχοινου αποσκοπεί: Στη γρηγορότερη και οικονομικότερη διεκπεραίωση μιας ανυψωτικής εργασίας Στην εξάλειψη όλων των πιθανών κινδύνων για το προσωπικό, τον περιβάλλοντα χώρο και τον εξοπλισμό  Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία κατά την επιλογή συρματόσχοινων. Θα αναλυθούν όμως κάποια κρίσιμα στοιχεία, τα οποία μπορούν να παραβλεφθούν.  Είναι ευθύνη τόσο του προμηθευτή του εξοπλισμού όσο και του χρήστη να διασφαλίσει αυτές τις απαιτήσεις. 17/9/201639Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

40 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Κατά την επιλογή του συρματόσχοινου λαμβάνονται υπ’ όψη τα κάτωθι ανάλογα με τη χρήση: Να έχει επαρκή αντοχή, ώστε να μπορεί να αντέχει το μέγιστο φορτίο που ενδέχεται να του εφαρμοστεί, με συντελεστή ασφάλειας τουλάχιστον 5 προς 1 για φορτία, και 10 προς 1 όταν χρησιμοποιείται για να μεταφέρει προσωπικό Να αντέχει επαναλαμβανόμενη κάμψη χωρίς θραύση των συρματιδίων εξαιτίας καταπονήσεως Να ανθίσταται εξαιτίας καταπονήσεως Να ανθίσταται στα γδαρσίματα Να ανθίσταται στις παραμορφώσεις και στη θραύση Να ανθίσταται στις περιστροφές Να ανθίσταται στη διάβρωση 17/9/201640Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

41 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τα συρματόσχοινα αποτελούνται από πολλά μεμονωμένα συρματίδια πλεγμένα σε ένα αριθμό κλώνων, οι οποίοι είναι με τη σειρά τους πλεγμένοι γύρω από ένα κεντρικό πυρήνα 17/9/201641Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

42 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Η αντοχή ενός συρματόσχοινου δεδομένου μεγέθους προσδιορίζεται από: Τον τύπο του χρησιμοποιούμενου συρματόσχοινου Το μέγεθος του χρησιμοποιούμενου συρματόσχοινου Τον αριθμό των συρμάτων στους κλώνους Τον τύπο του πυρήνα Μία τυπική περιγραφή ενός συρματόσχοινου είναι η ακόλουθη:  30m, 1.5cm διάμετρος, 6x25 Filler, προσχηματισμένα με συρματοπυρήνα από βελτιωμένο χάλυβα, ομόστροφο Τα συρματίδια εντός των κλώνων δύναται να έχουν όλα το ίδιο μέγεθος ή μία ποικιλία μεγεθών 17/9/201642Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

43 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Στα ετερόστροφα συρματόσχοινα τα συρματίδια είναι πλεγμένα με αντίθετη φορά από τους κλώνους. Τα συρματόσχοινα αυτά είναι σταθερά, δεν μπερδεύονται ούτε στρίβουν και είναι εύκολο στο χειρισμό. Μπορούν επίσης, να αντέξουν συμπίεση και παραμορφώσεις λόγω του μικρού μήκους των εκτεθειμένων συρματιδίων. Το τυπικό συρματόσχοινο είναι το δεξιόστροφο ετερόστροφο 17/9/201643Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

44 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Στα ομοιόμορφα συρματόσχοινα τα συρματίδια είναι πλεγμένα κατά την ίδια φορά με τους κλώνους. Η εξωτερική στρώση συρματιδίων είναι πλεγμένη διαγωνίως ως προς τον άξονα του συρματόσχοινου με αποτέλεσμα μεγαλύτερο μήκος τους να εκτίθεται συγκριτικά με τα ετερόστροφα συρματόσχοινα. Τα εξωτερικά συρματίδια, παρουσιάζουν μεγαλύτερη εξωτερική επιφάνεια από ότι τα ετερόστροφα και συνεπώς έχουν μεγαλύτερη αντίσταση στα γδαρσίματα. Είναι, περισσότερο ευλύγιστα και έχουν μεγαλύτερη αντοχή στην κόπωση. Δεν συνίσταται για χρήση σε ανυψώσεις με μονό συρματόσχοινο ούτε σε ακραίους περιστρεφόμενους γάντζους 17/9/201644Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων

45 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΠΥΡΗΝΕΣ Ο πυρήνας είναι η καρδιά του συρματόσχοινου και είναι το συστατικό μέρος γύρω από το οποίο πλέκονται οι κλώνοι. Ο πυρήνας υποστηρίζει τους κλώνους και συντελεί στο να μην συμπιέζονται αναμεταξύ τους Ο πυρήνας μπορεί να πάρει μία από διάφορες μορφές ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του 17/9/201645Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων


Κατέβασμα ppt "Ασφαλής Ανύψωση και Μεταφορά Φορτίων 17/9/20161Ασφαλής ανύψωση και Μεταφορά φορτίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google