Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι. ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι. ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι. ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4. Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και συντήρησης κατασκευών Δρ. Νικόλαος Βαξεβανίδης, Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Διαχείριση Ποιότητας – σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ NNNNNNNnNNNNNNNn

3 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Τι είναι Ποιότητα χαρακτηρι στικό α π αίτηση Ποιότητα : βαθμός χαρακτηριστικών α π αιτήσεις Ποιότητα : Ο βαθμός π ου ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών ικανο π οιεί α π αιτήσεις NNNNNNNnNNNNNNNn

4 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Βασικές έννοιες χαρακτηριστικό - διακριτική ιδιότητα  ποιοτικό ή ποσοτικό  κλάσεις χαρακτηριστικών, όπως:  φυσικά (π.χ. μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά, ή βιολογικά χαρακτηριστικά)  αισθητικά (π.χ. συναφή με την οσμή, την αφή, την γεύση, την όραση, την ακοή)  συμπεριφοράς (π.χ. ευγένεια, εντιμότητα, ειλικρίνεια)  χρόνου (π.χ. ακριβής προσέλευση, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα)  εργονομικά (π.χ. φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή συναφή με την ανθρώπινη ασφάλεια)  λειτουργικά (π.χ. μέγιστη ταχύτητα ενός αεροπλάνου) Πηγή: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2005 χαρακτηριστικό της ποιότητας  εγγενές χαρακτηριστικό ενός προϊόντος, μίας διεργασίας ή ενός συστήματος, συναφές με μία απαίτηση NNNNNNNnNNNNNNNn

5 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Ζητούμενο:  μετασχηματισμός απαιτήσεων σε καθορισμένα χαρακτηριστικά / προδιαγραφές  παραγωγή προϊόντων, σταθερά, σε συμμόρφωση με αυτά τα χαρακτηριστικά / προδιαγραφές Ποιότητα ποιότητα σχεδιασμού ποιότητα παραγωγής NNNNNNNnNNNNNNNn

6 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Ποιότητα Πελάτης Οργανισμός ε π ίδοση ικανο π οίηση NNNNNNNnNNNNNNNn

7 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Σχεδιασμός της Ποιότητας Σχεδιασμός για την ποιότητα (quality planning)  καθορισμός  στόχων για την ποιότητα  λειτουργικών διεργασιών  πόρων NNNNNNNnNNNNNNNn

8 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Σχεδιασμός Ποιότητας - Προγραμματισμός Χρόνος ζωής π ροϊόντος Αρχική « σύλληψη » Χρήση π ροϊόντος NNNNNNNnNNNNNNNn

9 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση πολιτικής και στόχων και για την επίτευξη των στόχων αυτών Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας : Σύστημα Διαχείρισης για τη διεύθυνση και τον έλεγχο ενός Οργανισμού, όσον αφορά στην ποιότητα Σημείωση : Ένα σύστημα διαχείρισης συμ π εριλαμβάνει οργανωτική δομή, δραστηριότητες σχεδιασμού, ευθύνες, π ρακτικές, διαδικασίες, διεργασίες και π όρους Σύστημα Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

10 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Σύστημα Διαχείρισης - Πρότυ π α ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ EN ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EΛΟΤ 1801 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 27001 Information Security Management Systems ISO 10012 Measurement Management Systems ISO 50001 Energy management systems NNNNNNNnNNNNNNNn

11 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19  Πολιτική  Σχεδιασμός  Εφαρμογή και Λειτουργία  Αξιολόγηση Ε π ίδοσης  Βελτίωση  Ανασκό π ηση α π ό τη Διοίκηση Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

12 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Plan Do Check Act PDCA Plan -καθιέρωση στόχων και σχεδιασμός (ανάλυσε την κατάσταση του οργανισμού σου, θέσε τους συνολικούς και επιμέρους στόχους σου και ανάπτυξε σχέδια για την επίτευξή τους) Do -εφαρμογή του σχεδιασμού (κάνε ό,τι έχεις σχεδιάσει να κάνεις) Check -μέτρηση αποτελεσμάτων (μέτρησε/παρακολούθησε κατά πόσο τα αποτελέσματά σου ικανοποιούν τους στόχους σου) Act -διόρθωση και βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής (διόρθωσε και μάθε από τα λάθη σου για να βελτιώσεις τα σχέδιά σου και να επιτύχεις καλύτερα αποτελέσματα την επόμενη φορά) Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

13 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Plan - Σχεδιάζω  Πολιτική  Σχεδιασμός  Αναγνώριση και αξιολόγηση θεμάτων, επιπτώσεων, διακινδύνευσης.  Αναγνώριση νομικών και άλλων απαιτήσεων.  Σχεδιασμός ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες.  Στόχοι.  Οργανωτική δομή, ευθύνες και αρμοδιότητες. Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

14 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Πολιτική Πολιτική Στόχοι Όραμα Αποστολή NNNNNNNnNNNNNNNn

15 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19  Δέσμευση της Διοίκησης για την εκ π λήρωση των α π αιτήσεων π ου σχετίζονται με το ΣΔ  Καθιέρωση συνολικής « κατεύθυνσης » και αρχών για δράσεις  Πλαίσιο για την καθιέρωση και αναθεώρηση των στόχων Πολιτική Α π οστολή Η ε π ιδίωξη και ο σκο π ός του οργανισμού – Τι π ροσ π αθούμε να ε π ιτύχουμε ?Όραμα Αυτό π ου οργανισμός σκο π εύει να ε π ιτύχει / γίνει κά π οια στιγμή στο μέλλον – Ποια κατεύθυνση θέλουμε να π άρουμε ? NNNNNNNnNNNNNNNn

16 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Plan - Σχεδιάζω Plan - Σχεδιάζω  Πολιτική  Σχεδιασμός  Αναγνώριση και αξιολόγηση θεμάτων, επιπτώσεων, διακινδύνευσης   Αναγνώριση νομικών και άλλων απαιτήσεων  Σχεδιασμός ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες  Στόχοι  Οργανωτική δομή, ευθύνες και αρμοδιότητες Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

17 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Στόχοι S pecificοι στόχοι πρέπει να καθορίζουν τι προσπαθείς να επιτύχεις M easurable θα πρέπει να μπορείς να μετράς εάν έχεις (ή όχι) επιτύχει τους στόχους A chievableοι στόχοι που έχεις θέσει μπορούν να επιτευχθούν? R ealisticμπορείς ρεαλιστικά να επιτύχεις τους στόχους σου με του πόρους που διαθέτεις? T ime-constraintΠότε σκοπεύεις να επιτύχεις τους στόχους? NNNNNNNnNNNNNNNn

18 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Στόχοι Σχέδιο Δράσης  Τι ?  Πότε ?  Ποιος ?  Πώς ? NNNNNNNnNNNNNNNn

19 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Plan - Σχεδιάζω Plan - Σχεδιάζω  Πολιτική  Σχεδιασμός  Αναγνώριση και αξιολόγηση θεμάτων, επιπτώσεων, διακινδύνευσης   Αναγνώριση νομικών και άλλων απαιτήσεων  Σχεδιασμός ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες  Στόχοι  Οργανωτική δομή, ευθύνες και αρμοδιότητες Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

20 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες π ρέ π ει να καθορίζονται και να γνωστο π οιούνται εντός του οργανισμού Ευθύνες και Αρμοδιότητες Ευθύνη : Ευθύνη : Τι π ροβλέ π εται να κάνω Αρμοδιότητα : Αρμοδιότητα : Τι μ π ορώ / τι μου ε π ιτρέ π εται να κάνω Πώς ;  Περιγραφή θέσης εργασίας  Οργανόγραμμα  Αναφορά σε έγγραφα διεργασιών / διαδικασίες NNNNNNNnNNNNNNNn

21 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Do – Υλοποιώ  Εφαρμογή και λειτουργία  Έλεγχος Λειτουργίας o Λειτουργία υπό καθορισμένες συνθήκες  Διαχείριση πόρων o Ανθρώπινοι πόροι – επαγγελματική επάρκεια (εκπαίδευση, κατάρτιση, δεξιότητες και εμπειρία) και ευαισθητοποίηση o Υποδομή – παροχή και συντήρηση  Απαιτήσεις τεκμηρίωσης o Έλεγχος εγγράφων και αρχείων  Επικοινωνία o Εσωτερική o Εξωτερική Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

22 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Ανθρώ π ινοι π όροι ε π αγγελματική ε π άρκεια εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων και συμ π εριφοράς με σκο π ό την ε π ίδοση κατάρτιση διεργασία για την π αροχή και ανά π τυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της συμ π εριφοράς με σκο π ό την ικανο π οίηση α π αιτήσεων NNNNNNNnNNNNNNNn

23 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Ανθρώ π ινοι π όροι - Κατάρτιση Καθορισμός αναγκών εκπαίδευσης  καθορισμός απαιτούμενης επαγγελματικής επάρκειας για κάθε λειτουργία  αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία  ανάπτυξη σχεδίου για το «κλείσιμο» του «χάσματος» επαγγελματικής ανεπάρκειας που ενδεχομένως υπάρχει NNNNNNNnNNNNNNNn

24 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Ανθρώ π ινοι π όροι - Κατάρτιση Καθορισμός αναγκών κατάρτισης Αξιολόγηση α π οτελέσματος κατάρτισης Σχεδιασμός και π ρογραμματισμός κατάρτισης Παροχή κατάρτισης Παρακολούθηση NNNNNNNnNNNNNNNn

25 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Do – Υλοποιώ  Εφαρμογή και λειτουργία  Έλεγχος Λειτουργίας o Λειτουργία υπό καθορισμένες συνθήκες  Διαχείριση πόρων o Ανθρώπινοι πόροι – επαγγελματική επάρκεια (εκπαίδευση, κατάρτιση, δεξιότητες και εμπειρία) και ευαιθητοποίηση o Υποδομή – παροχή και συντήρηση  Απαιτήσεις τεκμηρίωσης o Έλεγχος εγγράφων και αρχείων  Επικοινωνία o Εσωτερική o Εξωτερική Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

26 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Τεκμηρίωση – Γενικό Σχήμα Εγχειρίδιο Στόχοι Διαδικασίες Οδηγίες, Εξωτερικά Έγγραφα, Προδιαγραφές Αρχεία- Αποδείξεις Πολιτική NNNNNNNnNNNNNNNn

27 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Τεκμηρίωση – Ορισμοί Έγγραφο : Οι π ληροφορίες και το μέσο στο ο π οίο π εριέχονται. Το μέσο μ π ορεί να είναι χαρτί, μαγνητικός, ηλεκτρονικός ή ο π τικός δίσκος υ π ολογιστή, φωτογραφία, π ρότυ π ο αναφοράς ή συνδυασμός τους Αρχείο : Έγγραφο στο ο π οίο δηλώνονται ρητά τα ε π ιτευχθέντα α π οτελέσματα ή π αρέχεται α π όδειξη των δραστηριοτήτων π ου εκτελέστηκαν NNNNNNNnNNNNNNNn

28 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Έλεγχος Εγγράφων  Αναγνωρίσιμα ( μονοσήμαντη ταυτότητα )  Ευανάγνωστα  Έγκριση ε π άρκειας π ριν την έκδοση  Ανασκό π ηση, ε π ικαιρο π οίηση, ε π ανέγκριση  Ταυτότητα αλλαγών / τρεχουσών εκδόσεων  Διαθεσιμότητα των τρεχουσών εκδόσεων στα σημεία χρήσης ( ελεγχόμενη διανομή )  Διαχείριση κατηργημένων εγγράφων  Α π όδοση ταυτότητας σε εξωτερικά έγγραφα - ελεγχόμενη διανομή NNNNNNNnNNNNNNNn

29 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Έλεγχος Αρχείων ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ :  Ευανάγνωστα  Αναγνωρίσιμα  Ανακτήσιμα Τεκμηριωμένη διαδικασία για καθορισμό ελέγχων σχετικά με :  Ταυτο π οίηση  Α π οθήκευση  Προστασία  Ανάκτηση  Χρόνο διατήρησης  Διάθεση NNNNNNNnNNNNNNNn

30 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Check – Ελέγχω  Αξιολόγηση της ε π ίδοσης  Παρακολούθηση και μέτρηση  Εκτίμηση της συμμόρφωσης  Εσωτερικές ε π ιθεωρήσεις  Χειρισμός μη συμμορφώσεων Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

31 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Παρακολούθηση και Μέτρηση Βασικά π λεονεκτήματα :  Α π όδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με τα π ροβλε π όμενα  Βάση για ε π ίδειξη συνεχούς βελτίωσης NNNNNNNnNNNNNNNn

32 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Ανάλυση Δεδομένων Η συλλογή δεδομένων και π ληροφοριών α π ό μόνη της δεν έχει νόημα εάν αυτά τα δεδομένα και οι π ληροφορίες δεν εξεταστούν, αξιολογηθούν, αναλυθούν και μετατρα π ούν σε χρήσιμες π ροτάσεις για λήψη α π οφάσεων ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Οι α π οτελεσματικές α π οφάσεις, βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων και π ληροφοριών NNNNNNNnNNNNNNNn

33 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Ανάλυση Δεδομένων Εργαλεία Ποιότητας Flowchart  Διάγραμμα Ροής (Flowchart) Cause and Effect Diagram  Διάγραμμα Αιτίου – Αποτελέσματος (Cause and Effect Diagram) Histogram  Ιστόγραμμα (Histogram) Pareto Diagram  Διάγραμμα Pareto (Pareto Diagram) Check  Φύλλο Ελέγχου (Check) Scatter Diagram  Διάγραμμα Συσχέτισης Μεταβλητών (Scatter Diagram) Control Charts  Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts) NNNNNNNnNNNNNNNn

34 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Check – Ελέγχω  Αξιολόγηση της ε π ίδοσης  Παρακολούθηση και μέτρηση  Εκτίμηση της συμμόρφωσης  Εσωτερικές ε π ιθεωρήσεις  Χειρισμός μη συμμορφώσεων Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

35 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Act – Βελτιώνω  Ανασκό π ηση α π ό τη Διοίκηση  Βελτίωση  Διορθωτικές και π ρολη π τικές ενέργειες, ενέργειες βελτίωσης  ανασκό π ηση των μη συμμορφώσεων  π ροσδιορισμός των αιτίων των μη συμμορφώσεων  αξιολόγηση ανάγκης για ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μη συμμορφώσεις δεν ε π αναλαμβάνονται  π ροσδιορισμός και εφαρμογή των α π αιτούμενων ενεργειών  αρχεία των α π οτελεσμάτων των ενεργειών  ανασκό π ηση της α π οτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών π ου υλο π οιούνται Κοινά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

36 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Α π οτελεσματικότητα Σ. Δ. Στόχοι του Οργανισμού Α π οτελέσματα του Οργανισμού 00 100 % 100 75 50 25 0 Βελτίωση του Σ. Δ NNNNNNNnNNNNNNNn

37 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Βελτίωση Σ. Δ. Στόχοι του οργανισμού Α π οτελέσματα του οργανισμού Δράσεις βελτίωσης NNNNNNNnNNNNNNNn

38 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Διεργασία  Προδιαγραφή α π αιτήσεων  Προδιαγραφή α π αιτήσεων ( συμ π εριλαμβανομένων π όρων ) Εξερχόμενα Εισερχόμενα Ικανοποίηση απαιτήσεων Ικανοποίηση απαιτήσεων (Αποτέλεσμα διεργασίας) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ αλληλοσχετιζόμενες ή αλληλεπιδρώσες δραστηριότητες και μέθοδοι ελέγχου Αποτελεσματικότητα διεργασίας: Αποτελεσματικότητα διεργασίας: Ικανότητα επίτευξης επιθυμητών αποτελεσμάτων Αποδοτικότητα διεργασίας Αποδοτικότητα διεργασίας: Αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν NNNNNNNnNNNNNNNn

39 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Διεργασία Α Διεργασία Γ Διεργασία Δ Διεργασία Β Εξερχόμενα άλλων διεργασιών Α ΑΒ Δ Γ Γ Δ Σύστημα Διαχείρισης NNNNNNNnNNNNNNNn

40 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 1 ο : 1 ο : Καθορισμός των διεργασιών του οργανισμού 2 ο : 2 ο : Σχεδιασμός διεργασίας 3 ο : 3 ο : Εφαρμογή και μέτρηση διεργασίας 4 ο : 4 ο : Ανάλυση διεργασίας 5 ο : 5 ο : Διορθωτικές ενέργειες και βελτίωση διεργασίας Διεργασιακή Προσέγγιση Τα βήματα … NNNNNNNnNNNNNNNn

41 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 ΒήματαΕνέργειες/ πόροιΥπεύθυνοςΕισερχόμενα/ Αποτέλεσμα Περιγραφή της διεργασίας η επεξηγηματικό κείμενο σε κάθε ενέργεια Εφαρμογή Συμμετοχή Ενημέρωση Έγγραφα Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις … ΝΑΙ ΟΧΙ Εκκίνηση Ενέργεια Ε π αλήθευση Α π όφαση Τέλος Διασύνδεση βρόχος ελέγχου Α π εικόνιση διεργασίας NNNNNNNnNNNNNNNn

42 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Πρότυ π α για την Ποιότητα ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις NNNNNNNnNNNNNNNn

43 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Πρότυ π α για την Ποιότητα ΕΛΟΤ EN ISO 9004:2010 Διαχείριση για τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού – Η προσέγγιση της διαχείρισης της ποιότητας NNNNNNNnNNNNNNNn

44 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Μοντέλο ΣΔΠ (ISO 9001 / ISO 9004) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004:2010 NNNNNNNnNNNNNNNn

45 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Πρότυπα για την Ποιότητα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004  βιωσιμότητα  ικανο π οίηση αναγκών και π ροσδοκιών ενδιαφερομένων μερών  α π οδοτικότητα  καινοτομία  μάθηση  αυτοαξιολόγηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004  βιωσιμότητα  ικανο π οίηση αναγκών και π ροσδοκιών ενδιαφερομένων μερών  α π οδοτικότητα  καινοτομία  μάθηση  αυτοαξιολόγηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 NNNNNNNnNNNNNNNn

46 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Διαχείριση Ποιότητας - ISO 9001  Η παρουσίαση αυτή είναι τροποποίηση παρουσιάσεων στο πλαίσιο της Θ.Ε. ΔΙΠ 51 του προγράμματος «Διασφάλιση Ποιότητας» του ΕΑΠ. Ευχαριστίες στον Δρ. Φ. Κρόκο ( ΕΛΟΤ / ΕΣΥΠ ). Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης – Ν. Φουντάς (MSc) NNNNNNNnNNNNNNNn

47 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Προσεγγίσεις της Συντήρησης  Οργάνωση και Διοίκηση της Συντήρησης  Τεχνικές Εφαρμογές της Συντήρησης 47 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Συντήρηση: Περιεχόμενα

48 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Εισαγωγή (1/5)  Η διαδικασία της συντήρησης..  Είναι µία σύνθετη δραστηριότητα και το κόστος της αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα του συνολικού κόστους λειτουργίας.  Η συντήρηση επιδρά θετικά σε τοµείς της επιχείρησης όπως η παραγωγικότητα και η κερδοφορία. 48 Συντήρηση: Διαδικασία, σκοπός και έννοιες Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

49 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19  Η διαδικασία της συντήρησης..  Η συντήρηση αποτελεί ένα κέντρο κέρδους παρά ένα απρόβλεπτο και αναπόφευκτο κόστος. Με την εφαρµογή αποδοτικής συντήρησης οι αστοχίες είναι δυνατό να περιοριστούν στο ελάχιστο, κάτι που οδηγεί σε σηµαντική αποφυγή δαπανών.  Επιδρά στην παραγωγή και σε λειτουργικά στοιχεία αυτής, όπως απόδοση, ποιότητα, κόστη, περιβάλλον και ασφάλεια. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Εισαγωγή (2/5) Συντήρηση: Διαδικασία, σκοπός και έννοιες 49

50 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 50 Εισαγωγή (3/5)  Η συντήρηση θα πρέπει να εξασφαλίζει..  Την απρόσκοπτη λειτουργία – Μείωση χαµένου χρόνου,  Την οικονοµική λειτουργία – Μέγιστη παραγωγικότητα,  Το βέλτιστο αποτέλεσµα από πλευράς ποιότητας,  Πληροφορίες για τη βελτίωση του εξοπλισµού και της οργάνωσης. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Συντήρηση: Διαδικασία, σκοπός και έννοιες

51 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 51  Λέγοντας «συντήρηση» εννοούμε..  Τεχνικό και χρονικό σχεδιασµό εργασιών,  ∆ιαχείριση υλικών και ανταλλακτικών,  ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού,  ∆ιαχείριση εργαλείων και µέσων γενικότερα,  Προληπτικούς, προγνωστικούς και διαγνωστικούς ελέγχους,  Προληπτικές ενέργειες και αντικαταστάσεις,  Προγραµµατισµό και εκτέλεση προγράµµατος λίπανσης,  Επισκευές, βελτιώσεις, κατασκευές,  Γενικές ετήσιες συντηρήσεις. Εισαγωγή (4/5) Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Συντήρηση: Διαδικασία, σκοπός και έννοιες

52 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Εισαγωγή (5/5) 52  Μέσω της συντήρησης..  Μειώνεται το επενδυόµενο κεφάλαιο,  Μειώνεται η ποιοτική υποβάθµιση του εξοπλισµού,  Μειώνονται βλάβες του εξοπλισµού,  Αυξάνεται η διάρκεια ζωής των µηχανών,  Αυξάνεται η παραγωγικότητα του προσωπικού της συντήρησης,  Ελαττώνεται η απώλεια πελατείας,  Μειώνονται περιττές επισκευές µηχανών,  Μειώνεται η απόρριψη (ελαττωµατικών) προϊόντων,  Αυξάνεται η αξιοπιστία και η ασφάλεια,  Μειώνεται η ποσότητα των απαραίτητων διαθέσιµων ανταλλακτικών. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Συντήρηση: Διαδικασία, σκοπός και έννοιες

53 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (1/12) Στρατηγικές και φιλοσοφίες  Γενικά αναφέρονται πολλές προσεγγίσεις, στρατηγικές και φιλοσοφίες συντήρησης  Μια στρατηγική συντήρησης: Περιλαμβάνει την ταυτοποίηση, την αναζήτηση και την εκτέλεση πολλών αποφάσεων σχετικών µε επισκευές, αντικαταστάσεις και ελέγχους. Ασχολείται µε την εκπόνηση του καλύτερου πλάνου λειτουργικής ζωής για κάθε µονάδα του εξοπλισµού και του βέλτιστου προγράµµατος συντήρησης για τον εξοπλισµό σε συνεργασία µε την παραγωγή και άλλες λειτουργίες. Περιγράφει ποια περιστατικά (για παράδειγµα αστοχία, πάροδος ορισµένου χρόνου, κατάσταση) χρήζουν ποιας δραστηριότητας συντήρησης (έλεγχος, επισκευή ή αντικατάσταση). Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων 53

54 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (2/12) 54 Στρατηγικές και φιλοσοφίες Συγκροτείται από ένα µίγµα πολιτικών και τεχνικών, οι οποίες ποικίλουν από εξοπλισµό σε εξοπλισµό. Τέλος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τους στόχους της επιχείρησης, τη φύση του εξοπλισµού που συντηρείται και το περιβάλλον εργασίας. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

55 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 55  Φιλοσοφία συντήρησης:  Ορίζεται ως η γενική δοµή µιας σειράς διαφόρων επεµβάσεων συντήρησης (διορθωτική, προληπτική κ.λπ.).  Η φιλοσοφία συντήρησης δίνει το σκελετό πάνω στον οποίο αναπτύσσονται οι στρατηγικές συντήρησης και αποτελεί την ενσωµάτωση του τρόπου που σκέφτεται η επιχείρηση για το ρόλο της συντήρησης ως λειτουργία. Στη βιβλιογραφία µπορεί να βρει κανείς αρκετές φιλοσοφίες συντήρησης. Οι σηµαντικότερες και πιο διαδεδοµένες από αυτές είναι: 1.Η συντήρηση µε γνώµονα την Αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance – RCM) και, 2.Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση (Total Productive Maintenance – TPM). Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (3/12) Στρατηγικές και φιλοσοφίες

56 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 56  Συντήρηση µε γνώµονα την Αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance) – RCM  Χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά σε δηµοσιεύσεις στελεχών και µηχανικών των United Airlines των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για να περιγράψει τις βέλτιστες απαιτήσεις σε συντήρηση ενός αεροσκάφους.  Είναι πλέον ένα ολοκληρωµένο κοµµάτι της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης, που προσπαθεί να εµποδίσει, ή να περιορίσει τις συνέπειες των αστοχιών και να καταστήσει δυνατή τη λειτουργία των µηχανών µέσα στα όρια του σχεδιασµού τους.  Είναι µια µέθοδος που µελετά τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αστοχήσει η λειτουργία ενός συστήµατος και τις συνέπειες αυτών των αστοχιών. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (4/12) Στρατηγικές και φιλοσοφίες

57 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19  Συντήρηση µε γνώµονα την Αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance) – RCM  Βοηθά στον καθορισµό των πιο κατάλληλων και οικονοµικά αποδοτικών «προδραστικών» στρατηγικών συντήρησης, ώστε να µετριάσει τα αποτελέσµατα και τις συνέπειες τέτοιων αστοχιών.  Σχεδιάζεται ώστε να ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης λαµβάνοντας υπόψη την απώλεια λειτουργικού χρόνου ζωής των µηχανηµάτων. Κύριοι στόχοι αυτής της φιλοσοφίας συντήρησης είναι: 1.Η διατήρηση της λειτουργικής ακεραιότητας, και 2.Η µείωση του κόστους λειτουργίας µε την ελάττωση των συνεπειών των αστοχιών του εξοπλισµού. Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (5/12)

58 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 58 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (6/12) Στρατηγικές και φιλοσοφίες  Ολική Παραγωγική Συντήρηση (Total Productive Maintenance – TPM)  Ξεκίνησε στην Ιαπωνία στα µέσα της δεκαετίας του 80 και σταδιακά επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες.Περιλαμβάνει:  Την Προληπτική Συντήρηση (Preventive Maintenance)  Την Πρόληψη της Συντήρησης (Maintenance Prevention)  Τη Βελτίωση της Συντηρησιµότητας (Maintenability Improvement)  Κύριος στόχος αυτής της φιλοσοφίας είναι η αύξηση της συνολικής διαθεσιµότητας της εγκατάστασης µε τη συστηµατική µείωση µέχρι την εξάλειψη των αναίτιων, µη-λειτουργικών χρόνων. ∆έχεται µια µηχανή όπως είναι και προσπαθεί να εξασφαλίσει βασική συντήρηση και συνθήκες λειτουργίας που θα εµποδίσουν την επιτάχυνση της χειροτέρευσης και των αστοχιών.

59 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (7/12) Προσεγγίσεις συντήρησης (Μέθοδοι)  Προσεγγίσεις (Μέθοδοι) της συντήρησης:  Λειτουργία ως τη βλάβη (“Run Failure”, ή “Breakdown Maintenance”)  Προληπτική συντήρηση (“Preventive Maintenance”)  Προβλεπτική – Ανιχνευτική συντήρηση (“Predictive Maintenance”)  Συντήρηση Ακριβείας (“Precision Maintenance”) Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων 59

60 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (8/12) Προσεγγίσεις συντήρησης (Μέθοδοι) 60  Λειτουργία ως τη βλάβη (“Run Failure”, ή “Breakdown Maintenance”)  Είναι από τις πρώτες μεθόδους που εφαρμόστηκαν στον τομέα της συντήρησης μηχανών.  Δεν πραγματοποιείται καμία επισκευή μέχρι το σταμάτημα της μηχανής τελείως από μία βλάβη, ή μέχρι την συνεχή λειτουργία σε δυσμενείς συνθήκες.  Είναι η χειρότερη μέθοδος επειδή μετά το σταμάτημα, ο μηχανικός έπρεπε αρχικά να χάνει χρόνο για να καταλάβει την αιτία της βλάβης και μετά να αρχίσει την επιδιόρθωση για ένα άγνωστο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι τόσο μεγάλο, ώστε να επιβαρύνει σημαντικά το γενικό κόστος συντήρησης.  Τελικά, μπορεί και ο χρόνος συντήρησης που αφιερώνεται να μην είναι επαρκής. Έτσι φτάνει μόνο που η μηχανή θα λειτουργεί πάλι, μέσα σε αποδεκτά επίπεδα χωρίς να λάβουμε υπόψη το αίτιο της βλάβης το οποίο θα ξαναδημιουργήσει προβλήματα στο κοντινό μέλλον. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

61 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19  Προληπτική συντήρηση (“Preventive Maintenance”)  Κατά την προληπτική συντήρηση διακόπτεται η λειτουργία του εξοπλισμού για γενική συντήρηση ανά συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας, δίχως να λαμβάνεται υπόψη η καλή ή κακή κατάσταση των ανταλλακτικών (όπου υπάρχει πιθανότητα να αυξήσουμε τον κίνδυνο εισαγωγής καινούργιων ανωμαλιών, λόγω απροσεξίας κατά το μοντάρισμα-ξεμοντάρισμα).  Η χρονική περίοδος διακοπής, υπολογίζεται στατιστικά και με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού.  Η προληπτική συντήρηση είναι προτιμότερη παρόλο που είναι δαπανηρή εξαιτίας του αυξημένου νεκρού χρόνου του εξοπλισμού λόγω συνεχών αντικαταστάσεων ανταλλακτικών και μερικές φορές αντικατάστασης εξαρτημάτων που βρίσκονται σε καλή κατάσταση μαζί με τα φθαρμένα. Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (9/12) Προσεγγίσεις συντήρησης (Μέθοδοι) 61 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

62 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19  Προβλεπτική – Ανιχνευτική συντήρηση (“Predictive Maintenance”)  Αναγνώριση κρυµµένων, ή πιθανών επικείµενων αστοχιών και την πρόβλεψη της κατάστασης του εξοπλισµού.  Κατά τη μέθοδο αυτή, γίνεται παρακολούθηση κάθε μηχανής ξεχωριστά.  Κάνοντας μετρήσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας ανά διαστήματα, προσδιορίζεται πλήρως η λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή εκτίμηση χρόνου συντήρησης ή/και αντικατάστασης εξαρτημάτων εγκαίρως (όταν απαιτείται) πριν την αστοχία τους.  Επιτρέπει την έγκαιρη παραγγελία – προμήθεια των ανταλλακτικών, κερδίζοντας περισσότερο χρόνο και δίνοντας στους τεχνικούς το πλεονέκτημα πραγματοποίησης άλλων επισκευών κατά την παύση του εξοπλισμού. 62 Προσεγγίσεις συντήρησης (Μέθοδοι) Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (10/12) Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

63 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19  Συντήρηση Ακριβείας (“Precision Maintenance”)  Βασίζεται στη λεπτοµερή κατανόηση των διαδικασιών των αστοχιών. Στη συνέχεια ο εξοπλισμός επανασχεδιάζεται ώστε να µειωθεί η πιθανότητα αστοχίας.  Γνωρίζοντας την αιτία του προβλήματος την αντιμετωπίζουμε εξ’αρχής, ώστε να μη ξαναεμφανιστεί, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των στοιχείων του εξοπλισμού και ελαττώνοντας τις όποιες πιθανότητες αστοχίας του.  Ο καθορισμός της αιτίας μελετάται απο εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι κάνουν έρευνα στα αρχεία του εξοπλισμού των βασικών μερών του, με βάση τη μηχανική, την τριβολογία και τις μετρήσεις ακριβείας με ειδικά όργανα και συσκευές.  Σημειώνεται πως θα πρέπει να κρατούνται όλα τα βιβλιάρια αλλά και αρχεία που καταγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία αγοράς, εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ, τόσο για τον εξοπλισμό, όσο και για τις επεμβάσεις της συντήρησης (αγορά και τοποθέτηση των ανταλλακτικών, κλπ). Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Προσεγγίσεις συντήρησης (Μέθοδοι) 63 Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (11/12)

64 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 64 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Οι προσεγγίσεις της συντήρησης (12/12)  Οι προσεγγίσεις της συντήρησης σχηματικά.. Προσεγγίσεις συντήρησης (Μέθοδοι)

65 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Οργάνωση και Διοίκηση συντήρησης (1/6)  Η µεγιστοποίηση της διαθεσιµότητας του εξοπλισµού απαιτεί την αναγκη για βελτιστοποίηση των προγραµµάτων των εργασιών, τον αποδοτικό σχεδιασµό του προσωπικού, την έγκαιρη διάθεση ανταλλακτικών και την εξασφάλιση πρωτοτυποποιηµένων πρακτικών στα πλαίσια των διαδικασιών της συντήρησης.  το σύνολο δραστηριοτήτων της διοίκησης καθορίζουν τους στόχους της συντήρησης, τις στρατηγικές της και τις ευθύνες.  Σκοπός της είναι να εξασφαλίζει την αποδοτική λειτουργία του προγράµµατος συντήρησης προς επίτευξη των στόχων της. Θα πρέπει να κάνει το σχεδιασµό, τον έλεγχο και την επίβλεψη της συντήρησης. Τέλος θα πρέπει να επανεκτιµά τις µεθοδολογίες που υιοθετήθηκαν στον οργανισµό, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής τους απόδοσης. 65 Αναγκαιότητα, Σκοπός και Ρόλος

66 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19  Ο Ρόλος της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της Συντήρησης ξεκινά με την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού, και συνεχίζει για όλη τη διάρκεια ζωής του. Η Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Συντήρησης θα πρέπει να ικανοποιεί πολλές απαιτήσεις συντήρησης οι οποίες ανακύπτουν από το σύστηµα σχεδιασµού και καθορίζονται κατά το σχεδιασµό της.  Θα πρέπει επιπλέον να ελέγχει τους διάφορους εξωτερικούς πόρους που υποστηρίζουν τις εργασίες της συντήρησης, όπως τους σύµβουλους συντήρησης και τους διάφορους κατασκευαστές του εξοπλισµού (Original Equipment Manufacturers – OEM), αλλά και τους εσωτερικούς πόρους, όπως την αποδοτικότητα του συστήµατος και τους χειριστές που πραγµατοποιούν συντήρηση. Σηµαντικό είναι να ελέγχει τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήµατα που αφαιρούνται κατά τις αντικαταστάσεις και επισκευάζονται για να επαναχρησιµοποιηθούν (rotables).  Τα αποτελέσµατα της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της Συντήρησης εκτιµώνται και οδηγούν σε νέες απαιτήσεις συντήρησης και στο σχεδιασµό νέων παρόµοιων συστηµάτων στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Οργάνωση και Διοίκηση συντήρησης (2/6) Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

67 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Οργανόγραμμα και διαδικασίες Οργάνωσης & Διοίκησης Συντήρησης Οργάνωση και Διοίκηση συντήρησης (3/6) 67 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

68 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Οργάνωση και Διοίκηση συντήρησης (4/6) Υπολογιστικά Συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Συντήρησης – Ανάγκη ύπαρξης 68  Υπολογιστικά Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης της Συντήρησης (Computerized Maintenance Management Systems – CMMS  Ανάγκη ύπαρξης και ολοκλήρωσης της Ο&Δ Συντήρησης με Υ/Η:  Μεγάλος όγκος πληροφοριών και χρονοβόρα επεξεργασία τους,  Η επιτυχία της Ο&Δ της συντήρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο την ποιότητα – ταχύτητα παροχής πληροφοριών,  Σφάλματα ερμηνείας δεδομένων λόγω ύπαρξης ανθρώπινου παράγοντα και λόγω της επαναληπτικής φύσης πολλών δραστηριοτήτων. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

69 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19  Υπολογιστικά Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης της Συντήρησης (Computerized Maintenance Management Systems – CMMS  Πρόκειται για τη χρήση νέων εργαλείων διοίκησης στη συντήρηση, όπως:  Τα Πληροφοριακά Συστήµατα (Information Systems),  Τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems). Οργάνωση και Διοίκηση συντήρησης (5/6) 69 Υπολογιστικά Συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Συντήρησης – Εργαλεία

70 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Οργάνωση και Διοίκηση συντήρησης (6/6)  Υπολογιστικά Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης της Συντήρησης (Computerized Maintenance Management Systems – CMMS  Τα Υπολογιστικά Συστήµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της Συντήρησης (CMMS)  Αποτελούν µια βάση δεδοµένων όπου συγκεντρώνονται πληροφορίες για τη συντήρηση σε µια εταιρία.  Σκοπός τους είναι να καταστήσουν τα στελέχη της συντήρησης πιο αποδοτικά και τη λήψη των αποφάσεων από τους διευθυντές ευκολότερη.  Στην αγορά υπάρχουν πολλά διαφορετικά πακέτα τα οποία προσφέρουνµια µεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών. Τα περισσότερα από αυτά περιέχουν:  Έκδοση εντολών εργασίας.  Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Προληπτικής Συντήρησης.  Έλεγχος των αποθεµάτων για τη συντήρηση (ανταλλακτικά και αναλώσιµα).  Αποθήκευση πληροφοριών για τον εξοπλισµό, ιστορικών αρχείων των µηχανών, προδιαγραφών των µηχανών, εγγυήσεων, κλπ. 70 Υπολογιστικά Συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Συντήρησης – Ειδικά στοιχεία

71 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης (1/8) 71 Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης  Οπτική επιθεώρηση  Μέτρηση των κρουστικών παλμών (Shock Pulse Measurement)  Μέτρηση του επιπέδου των δονήσεων-κραδασμών (Vibration Monitoring)

72 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης (2/8) Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης 72  Οπτική επιθεώρηση  Η οπτική επιθεώρηση των μηχανών υπήρξε ένα από τα βασικότερα και φθηνότερα εργαλεία των μηχανικών για τον προσδιορισμό της λειτουργικής κατάστασης τους.  Η τακτική οπτική επιθεώρηση των μηχανών και όλων των συστημάτων γενικότερα, αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα βασικό στοιχείο οποιουδήποτε προγράμματος προβλεπτικής συντήρησης που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να εντοπίσει πιθανά προβλήματα τα οποία δεν θα εντοπιζόντουσαν με εφαρμογή των άλλων μόνο τεχνικών που χρησιμοποιούνται κατά την προβλεπτική συντήρηση.  Τα περισσότερα συστήματα προβλεπτικής συντήρησης που στηρίζονται στην ανάλυση των παλμών και των κραδασμών, εντάσσουν την οπτική επιθεώρηση σε διαδικασία ρουτίνας καταγράφοντας μάλιστα και τα αποτελέσματα της. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

73 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης (3/8) 73 Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης  Μέτρηση των κρουστικών παλμών (Shock Pulse Measurement)  Με αυτήν την μέθοδο γίνεται διερεύνηση της ύπαρξης (ή μη) λιπαντικού στρώματος και την κατάσταση των επιφανειών των σωμάτων κύλισης και των διαδρόμων κίνησης των ρουλεμάν καθώς και άλλες αιτίες δημιουργίας κρουστικών φορτίων στα ρουλεμάν. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

74 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης (4/8) Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης 74  Μέτρηση του επιπέδου των δονήσεων-κραδασμών (Vibration Monitoring)  Η παρακολούθηση των κραδασμών, προσφέρει άμεση συσχέτιση με την κατάσταση των μηχανών.  Με τη μέθοδο αυτή οποιαδήποτε φθορά ή τάση για φθορά (μη ομαλή λειτουργία) εντοπίζεται άμεσα με την χρήση των κραδασμών που δημιουργούνται από το μηχανολογικό εξοπλισμό προσδιορίζοντας την πραγματική κατάσταση του, αποφεύγοντας έτσι την ύπαρξη σοβαρών και ίσως ανεπανόρθωτων βλαβών. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

75 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης (5/8) Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης 75  Μέτρηση του επιπέδου των δονήσεων-κραδασμών (Vibration Monitoring)  Η μέθοδος παρέχει τρείς διαφορετικές τεχνικές. Αυτές είναι:  Η μέθοδος Envelope  Η μέθοδος Envelope απομονώνει όλα τα σήματα περιστροφικών δονήσεων που εμφανίζονται σε χαμηλότερες συχνότητες και παράλληλα ενισχύει το σήμα στην συχνότητα που εμφανίζει κάποιο σφάλμα.  Χρησιμοποιείται πολύ στον εντοπισμό σφαλμάτων στα ρουλεμάν και στην εμπλοκή οδοντωτών τροχών, όπου υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο χαμηλού πλάτους σήμα κραδασμών, που μπορεί να αποκρυφτεί από άλλες συνιστώσες του ίδιου σήματος.  Με τη μέθοδο αυτή οποιαδήποτε φθορά ή τάση για φθορά (μη ομαλή λειτουργία) εντοπίζεται άμεσα με την χρήση των κραδασμών που δημιουργούνται από το μηχανολογικό εξοπλισμό προσδιορίζοντας την πραγματική κατάσταση του, αποφεύγοντας έτσι την ύπαρξη σοβαρών και ίσως ανεπανόρθωτων βλαβών. Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

76 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης (6/8) Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης 76  Μέτρηση του επιπέδου των δονήσεων-κραδασμών (Vibration Monitoring)  Η μέθοδος SΕE (εκπεμπόμενη ενέργεια φάσματος)  Η τεχνολογία SEE χρησιμοποιεί έναν ειδικό αισθητήρα που λαμβάνει υπερηχητικές εκπομπές που συμβαίνουν στα 150-500 KHz.  Παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού πολύ πρώιμων σφαλμάτων σε ρουλεμάν και οδοντωτούς τροχούς μετρώντας τις ηχητικές εκπομπές σημάτων που δημιουργούνται από φθορά μετάλλων ή άλλων καταστάσεων, όπως:  Έλλειψη λίπανσης  Σφάλματα ρουλεμάν  Σπηλαίωση  Φθορά μετάλλων  Αλλοίωση λιπαντικού  Δυναμική υπερφόρτωση Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

77 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης (7/8)  Μέτρηση του επιπέδου των δονήσεων-κραδασμών (Vibration Monitoring)  Ανάλυση του φάσματος των κραδασμών με FFT (Fast Fourier Transform)  Με την χρήση της τεχνικής FFT μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα σήματα των κραδασμών που χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση.  Κάθε σήμα αποτελείται από πολλά επιμέρους τμήματα με συγκεκριμένα πλάτη και συχνότητες.  Δημιουργείται ένας πίνακας τιμών (πλάτη και συχνότητες) για όλες τις συχνότητες του σήματος.  Στην συνέχεια οι τιμές αυτές παρουσιάζονται σε μορφή διαγράμματος, συναρτήσει της συχνότητας. Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης 77 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων

78 Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Επικαιροποίηση Τεχνικών Γνώσεων Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης (8/8)  Ανάλυση του φάσματος των κραδασμών με FFT (Fast Fourier Transform) 78 Τεχνικές Εφαρμογές Συντήρησης


Κατέβασμα ppt "Φ. Κρόκος - ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-2, 3η ΟΣΣ / 2013-01-19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι. ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google