Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ

2 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ενεργειακή απόδοση: η χρήση λιγότερης ενέργειας για την παροχή της ίδιας υπηρεσίας. Παραδείγματα: ενεργειακά αποδοτικά ψυγεία, πλυντήρια Εξοικονόμηση ενέργειας: περιορισμός ή παράλειψη μιας υπηρεσίας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Παράδειγμα: σβήνουμε ένα φως

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξοικονόμηση ενέργειας ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται με τη μέτρηση ή/και τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την υλοποίηση ενός μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση

6 Εισαγωγικά Στοιχεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της ΕΕ Συμβάλει στην αντιμετώπιση 1.Τρέχουσας Οικονομικής Ύφεσης 2.Ενεργειακής Εξάρτησης 3.Κλιματική αλλαγή

7 Ανακοίνωση Επιτροπής COM(2008)72 Παρουσιάστηκε την 13.11.2008 Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συμφώνησαν τον Μάρτιο του 2007 να μειωθεί η προβλεπόμενη ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ κατά 20 % έως το 2020 Νομοθεσία για σήμανση Ενίσχυση συνδυασμένης παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (συμπαραγωγή)

8 Ανακοίνωση Επιτροπής COM(2014) 520 Παρουσιάστηκε στις 23.07.2014 Αφορά πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια Εξοικονόμησης ενέργειας 30 % έως το 2030 για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Μείωση των εκπομπών αερίου του Θερμοκηπίου Χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών

9 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Οφέλη από την ενεργειακή απόδοση Μείωση της έντασης ενέργειας στη βιομηχανία κατά σχεδόν 19 % μεταξύ του 2001 και του 2011. Τα νέα κτίρια καταναλώνουν σήμερα το ήμισυ της ενέργειας που κατανάλωναν τη δεκαετία του 1980 Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έως το 2020 Αποδοτικότερες συσκευές – Εξοικονόμηση 100 δις ευρώ ετησίως για τους καταναλωτές

10 Βασικά Στοιχεία Ανακοίνωσης Μακροπρόθεσμα οφέλη: τα επόμενα 16 χρόνια: Για κάθε επιπλέον 1 % εξοικονόμησης ενέργειας, οι εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ αναμένεται να μειώνονται κατά 2,6 Κτίρια υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης προσφέρουν επιπλέον οφέλη σε ανθρώπους και καταναλωτές Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης δημιουργούν νέες ευκαιρίες για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο

11 Οδηγία 2012/27 Εκδόθηκε από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Προώθηση ενεργειακής απόδοσης Οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης Τα αυστηρότερα μέτρα γνωστοποιούνται στην Επιτροπή

12 Αντικειμενικό Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 1) Θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης Επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 της Ένωσης για 20 % στην ενεργειακή απόδοση Προετοιμασία για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης μετά το 2020

13 Εθνικός Στόχος ενεργειακής απόδοσης (Άρθρο 3) Κάθε κράτος μέλος θέτει εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης και κοινοποιεί τον στόχο στην Επιτροπή Κατά τη θέση του στόχου τα κράτη συνεκτιμούν 1.Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί 2. Τους στόχους που έχουν τεθεί από τα όργανα της ΕΕ 3. Μέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη μέλη

14 Εθνικός Στόχος Ενεργειακής απόδοσης (Άρθρο 3) Επίσης συνεκτιμώνται και εθνικές συνθήκες α)οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας β)την εξέλιξη και πρόβλεψη του ΑΕΠ, γ)αλλαγές στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ενέργειας, δ)την ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πυρηνική ενέργεια, τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, και ε)την έγκαιρη δράση

15 Απόδοση κατά τη χρήση ενέργειας (Άρθρα 4-13) 1.Ανακαίνιση κτιρίων (άρθρο 4) - Μακροπρόθεσμη στρατηγική - Επενδύσεις στην ανακαίνιση κτιρίων Κατοικίες, εμπορικά κτίρια, δημόσια και Ιδιωτικά Συμμετοχή κατασκευαστικού τομέα και τραπεζικών - πιστωτικών ιδρυμάτων

16 Απόδοση κατά τη χρήση ενέργειας(Άρθρα 4-13) 2. Αγορά από δημόσιους φορείς (άρθρο 6) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις αγοράζουν μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης Η υποχρέωση εφαρμόζεται στις συμβάσεις των ενόπλων δυνάμεων, αν δεν συγκρούεται με τις επιδιώξεις των ενόπλων δυνάμεων. Δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού

17 Απόδοση κατά τη χρήση ενέργειας (Άρθρα 4-13) 3. Καθεστώς ενεργειακής απόδοσης (Άρθρο 7) Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης Οι διανομείς ενέργειας ή/και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020

18 Απόδοση κατά τη χρήση ενέργειας (Άρθρα 4-13) 4. Ενεργειακοί έλεγχοι υψηλής ποιότητας(Άρθρο 8) α)διενεργούνται ανεξάρτητα από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με κριτήρια πιστοποίησης, ή β)την εφαρμογή και επίβλεψη των οποίων αναλαμβάνουν ανεξάρτητες αρχές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας.

19 Απόδοση κατά τη χρήση της ενέργειας (Άρθρα 4-13) 5. Ατομικοί μετρητές στους καταναλωτές (Άρθρο 9) Παροχή σε ανταγωνιστικές τιμές Ο καταναλωτής μπορεί να διαπιστώνει την πραγματική κατανάλωση ενέργειας και τον χρόνο χρήσης Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αντικατάσταση μετρητών, κατά τη σύνδεση με νέο κτίριο η σε μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις Ανάπτυξη και των έξυπνων μετρητών

20 Απόδοση κατά τη χρήση της ενέργειας (Άρθρα 4-13) 6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για αποδοτική χρήση της ενέργειας από μικρούς καταναλωτές ενέργειας (νοικοκυριά) (Άρθρο 12) Για το σκοπό μπορούν δοθούν 1.Φορολογικά κίνητρα 2. Ευνοϊκοί Όροι πρόσβασης σε χρηματοδότηση, δάνεια ή επιδοτήσεις 3. παροχή πληροφοριών,

21 Απόδοση κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό (Άρθρα 14-15) 1. Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη (Άρθρο 14) Τα κράτη μέλη διενεργούν αξιολόγηση του δυναμικού υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης Κοινοποίηση στην Επιτροπή Ανάλυση κόστους-οφέλους η οποία καλύπτει την επικράτειά τους και βασίζεται στις κλιματολογικές συνθήκες

22 Απόδοση κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό (Άρθρα 14-15) 2. Μετατροπή μεταφορά και διανομή ενέργειας (Άρθρο 15) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συνεκτιμούν την ενεργειακή απόδοση κατά τη λειτουργία υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Ανάπτυξη ευφυών δικτύων Οι διαχειριστές δικτύων και διανομής α) εγγυώνται τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης β)δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης Πληροφόρηση και κατάρτιση

23 Οριζόντιες Διατάξεις Άρθρα (Άρθρα16-21) Συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης(Άρθρο 16) Πληροφόρηση και κατάρτιση (Άρθρο 17) Ενεργειακές υπηρεσίες (Άρθρο 18) Εθνικό ταμείο ενεργειακής απόδοσης και χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης(Άρθρο 20)

24 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Οδηγία 2010/31 της 19ης Μαΐου 2010 Εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση

25 Σημαντικές Ρυθμίσεις Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Καθορισμός από τα κράτη μέλη ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (Συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού Μπορούν να εξαιρεθούν οι χώροι θρησκευτικής λατρείας αγροτικά κτίρια και κτίρια με επιφάνεια μικρότερη των 50 τ.μ.

26 Νέα Κτίρια Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νέα κτίρια να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης Για τα νέα κτίρια τα κράτη μέλη διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης

27 Υφιστάμενα κτίρια Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι, όταν τα κτίρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του ανακαινιζόμενου τμήματός του αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

28 Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τιμές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του

29 Επιθεώρηση Συστημάτων θέρμανσης Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοαπασχολούμενους είτε υπαλλήλους δημόσιων φορέων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων

30 Συμπεράσματα Η ενεργειακή απόδοση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος Τα ενεργειακά κτίρια (θέρμανση-κλιματισμός) αποδεσμεύουν λιγότερη ενέργεια και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος Η ενεργειακή απόδοση στη Βιομηχανία μειώνει του ρύπους και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

31 Συμπεράσματα Απαιτείται αποτελεσματικό και τακτικό σύστημα ελέγχου μέσω της έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών Ο καταναλωτής μπορεί να ζήσει καλύτερα σε ένα περιβάλλον ενεργειακά αποδοτικό (π.χ. Οι συσκευές αποδεσμεύουν λιγότερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)

32 Ερωτήσεις 1.Πώς συμβάλλει η ενεργειακή απόδοση στην προστασία του περιβάλλοντος 2. Ποια η συμβολή των ενεργειακών ελέγχων και πώς αυτοί πραγματοποιούνται 3.Θεωρείτε ότι η δημιουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας 4. Τι γνωρίζετε για την ενεργειακή απόδοση κατά τον ενεργειακό σχεδιασμό

33 Ερωτήσεις 5. Πώς συμβάλλει η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην προστασία του περιβάλλοντος 6. Πώς διαμορφώνεται ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης από τα κράτη μέλη


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google