Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ισχύων αρχαιολογικός νόμος Νόμος 3028/2002, «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Ρυθμίζει θέματα σχετικά με:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ισχύων αρχαιολογικός νόμος Νόμος 3028/2002, «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Ρυθμίζει θέματα σχετικά με:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ισχύων αρχαιολογικός νόμος Νόμος 3028/2002, «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Ρυθμίζει θέματα σχετικά με: Τον ορισμό του τι προστατεύεται ως αρχαιότητα Τις διακρίσεις των μνημείων και των αρχαιοτήτων Την οριοθέτηση και προστασία των αρχαιολογικών χώρων Την απαλλοτρίωση ακινήτων Την προστασία των κινητών μνημείων και τις υποχρεώσεις των συλλεκτών και των αρχαιοπωλών. Την εισαγωγή και εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Τις ανασκαφές και συντηρήσεις Τα μουσεία Την ποινική τιμωρία παραβάσεων της αρχαιολογικής νομοθεσίας (π.χ. φθορά μνημείου, αρχαιοκαπηλία, παράνομη ανασκαφή κ.ά.)

2 Ως μνημεία ορίζονται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας. Τα μνημεία διακρίνονται σε: Κινητά και ακίνητα Αρχαία και νεότερα Διάκριση Μνημείων

3 Ακίνητα μνημεία: Τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος, τον βυθό της θάλασσας ή τον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, κατασκευές και τα λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους. Κινητά μνημεία: Όσα μνημεία δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό. Διάκριση Μνημείων σε κινητά και ακίνητα

4 Τα ακίνητα μνημεία διακρίνονται: Σε όσα χρονολογούνται έως και το 1830, τα οποία ονομάζονται «αρχαία μνημεία». Σε όσα χρονολογούνται μετά το 1830, τα οποία ονομάζονται «νεότερα πολιτιστικά αγαθά». Τα αρχαία μνημεία προστατεύονται από κάθε επέμβαση ή αλλοίωση, χωρίς να απαιτείται η έκδοση κάποιας πράξης ή απόφασης. Αντίθετα, τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά πρέπει να χαρακτηριστούν ως μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα ακίνητα μνημεία – Αρχαία και Νεότερα

5 Τα νεότερα μνημεία προστατεύονται αφού εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση. Κηρύσσονται ως μνημεία όσα έχουν κάποια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πολεοδομική, κοινωνική, εθνολογική, λαογραφική, τεχνική, βιομηχανική ή εν γένει ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία. Τι γίνεται όμως με όσα δεν έχουν ακόμη κηρυχθεί μνημεία; Εάν πρόκειται να γίνει κατεδάφιση ή αλλοίωση ακινήτου που είναι παλαιότερο των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών, τότε πρέπει απαραιτήτως να ζητηθεί η άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του αν έχει κηρυχθεί ή όχι ως μνημείο. Εάν είναι νεότερο των τελευταίων 100 ετών, δεν είναι απαραίτητη η άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ο ιδιοκτήτης του μπορεί να κάνει οποιαδήποτε εργασία σε αυτό ή και να το κατεδαφίσει, τηρώντας βέβαια την Πολεοδομική Νομοθεσία. Το σύστημα προστασίας των νεότερων μνημείων

6 Μπορεί κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός ακίνητου μνημείου; Αν το μνημείο είναι παλαιότερο από το 1453, η κυριότητά του ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο. Επίσης, αν το ακίνητο μνημείο βρέθηκε κατόπιν ανασκαφής, και πάλι κυριότητα έχει μόνο το Δημόσιο, ακόμη και αν το μνημείο είναι μεταγενέστερο του 1453. Αν το μνημείο είναι νεότερο του 1453, τότε μπορεί να έχει κυριότητα και κάποιος ιδιώτης, υπό την επίβλεψη και τους περιορισμούς όμως του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα ακίνητα μετά το 1830 υπόκεινται στους περιορισμούς αυτούς μόνο αφού χαρακτηριστούν ως μνημεία. Και μία εξαίρεση: Κυριότητα σε ακίνητα μνημεία παλαιότερα και από το 1453 μπορούν να συνεχίσουν έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα θρησκευτικού χαρακτήρα, επί των θρησκευτικών ακινήτων που κατέχουν. Η κυριότητα των ακίνητων μνημείων

7 Εάν κριθεί από τα αρμόδια όργανα ότι κάποιο ακίνητο περιέχει μνημεία άξια προστασίας, το Δημόσιο δύναται να το απαλλοτριώσει ή να το αγοράσει απευθείας από τον ιδιοκτήτη του. Η απαλλοτρίωση πρέπει να είναι η έσχατη λύση για την προστασία του μνημείου και να επιβάλλεται αιτιολογημένα. Εάν στερείται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου μόνο η χρήση αυτού, μπορεί να αποφασισθεί η αποζημίωση για τη στέρηση και όχι η απαλλοτρίωση του ακινήτου. Η αποζημίωση πρέπει να είναι ανάλογη των περιορισμών που υφίσταται ο ιδιοκτήτης στη χρήση του ακινήτου του. Εάν όμως το ποσό της αποζημίωσης προσεγγίζει την αξία του ακινήτου, τότε το Δημόσιο οφείλει να το απαλλοτριώσει. Η απαλλοτρίωση των ακίνητων μνημείων

8 Όποιος ανακαλύπτει ακίνητο αρχαίο μνημείο, οφείλει να το δηλώνει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ή στην Αστυνομία. Εάν πρόκειται για κάτι αξιόλογο, παρέχεται αμοιβή στο ευρέτη, αλλά και στον τυχόν κύριο του ακινήτου. Κάθε ενέργεια που βλάπτει ή ρυπαίνει ακίνητο μνημείο απαγορεύεται. Ακόμη και στην ευρύτερη περιοχή μνημείων απαιτείται άδεια της Αρχ. Υπηρεσίας για κάποια είδη εγκαταστάσεων. Αν κάποιος έχει την κυριότητα επί ακινήτου μνημείου, οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις της Αρχ. Υπηρεσίας για τη διατήρηση και την ανάδειξή του. Δικαιούται να λάβει μέρος ή και το σύνολο των δαπανών που είναι αναγκαίες για τη συντήρηση του μνημείου. Η προστασία των ακίνητων μνημείων

9 Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά, τη θάλασσα, σε λίμνες ή ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχουν, αρχαία μνημεία, καθώς και ο περιβάλλων χώρος που επιτρέπει στα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. Οι αρχαιολογικοί χώροι οριοθετούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται μαζί με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας σε αρχαιολογικό χώρο, απαιτείται άδεια της Αρχ. Υπηρεσίας. Εάν ο αρχαιολογικός χώρος είναι ενεργός οικισμός, απαγορεύεται κάθε επέμβαση που αλλοιώνει τον χαρακτήρα του. Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύεται το ψάρεμα, η αγκυροβολία και η κατάδυση χωρίς προηγούμενη άδεια. Η κήρυξη μιας περιοχής ως αρχαιολογικός χώρος, δεν στερεί τους ιδιώτες από την κυριότητα του ακινήτου τους. Θέτει όμως κάποιους περιορισμούς, π.χ. στη δυνατότητα δόμησης ή εκσκαφών. Εντός αρχαιολογικών χώρων μπορούν να οριστούν ζώνες όπου απαγορεύεται η οικοδόμηση (Ζώνες Α) ή επιτρέπεται υπό περιορισμούς (Ζώνες Β). Οι αρχαιολογικοί χώροι

10 Οι αρχαιολογικοί χώροι μπορούν να εκμισθωθούν μετά από γνωμάτευση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η εκμίσθωση γίνεται με δημοπρασία. Μπορεί να εκμισθωθεί και το δικαίωμα άσκησης του έργου του φωτογράφου, μικροπωλητή ή εμπόρου, εντός αρχαιολογικού χώρου, καθώς και η άδεια για πραγματοποίηση εκδηλώσεων και παραστάσεων. Η φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων υπόκειται σε άδεια και καταβολή χρηματικών τελών. Επίσης, μπορεί να παραχωρηθεί η χρήση αρχαιολογικών χώρων σε Ο.Τ.Α. Εκμίσθωση και παραχώρηση αρχαιολογικών χώρων

11 Ως κινητά μνημεία χαρακτηρίζονται: Όσα χρονολογούνται έως και το 1453 Όσα χρονολογούνται από το 1454 έως και το 1830 και προέρχονται από ανασκαφές, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες Όσα χρονολογούνται από το 1454 έως και σήμερα και χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, καλλιτεχνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους Οι δύο πρώτες κατηγορίες προστατεύονται χωρίς να απαιτείται η έκδοση κάποιας διαπιστωτικής πράξης. Αντίθετα, στην τρίτη περίπτωση, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Τα κινητά μνημεία

12 Μπορεί κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός κινητού μνημείου; Αν το μνημείο είναι παλαιότερο από το 1453, η κυριότητά του ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο. Επίσης, αν το κινητό μνημείο βρέθηκε κατόπιν ανασκαφής, και πάλι κυριότητα έχει μόνο το Δημόσιο, ακόμη και αν το μνημείο είναι μεταγενέστερο του 1453. Αν το μνημείο είναι νεότερο του 1453, τότε μπορεί να έχει κυριότητα και κάποιος ιδιώτης, υπό την επίβλεψη και τους περιορισμούς όμως του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να παραχωρήσει άδεια κατοχής κινητού μνημείου σε ιδιώτη, εάν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και τηρούνται οι αναγκαίες συνθήκες για την ασφαλή φύλαξή του. Η κυριότητα και κατοχή των κινητών μνημείων

13 Όποιος ανακαλύπτει ή αποκτά κινητό μνημείο έως και το 1453, οφείλει να το δηλώνει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ή στην Αστυνομία. Εάν πρόκειται για κάτι αξιόλογο, παρέχεται αμοιβή στο δηλούντα. Κάθε ενέργεια που βλάπτει ή ρυπαίνει κινητό μνημείο απαγορεύεται. Αν κάποιος έχει στην κυριότητά του κινητό μνημείο, οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις της Αρχ. Υπηρεσίας για τη διατήρηση και την ασφάλειά του. Δικαιούται να λάβει μέρος ή και το σύνολο των δαπανών που είναι αναγκαίες για τη συντήρηση του μνημείου. Υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στους επιστήμονες και να το παραχωρούν για έκθεση στο κοινό. Η μεταβίβαση κινητών μνημείων έως και το 1453 επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια της Αρχ. Υπηρεσίας. Εάν το μνημείο πωληθεί με δημοπρασία, προτιμώνται στην ίδια τιμή το Δημόσιο, τα μουσεία και οι συλλέκτες. Η προστασία των κινητών μνημείων

14 Οι νόμιμοι κύριοι ή κάτοχοι κινητών μνημείων, μπορούν να αναγνωρίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού ως συλλέκτες. Οφείλουν να παρέχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια και συντήρηση των αρχαιοτήτων. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους κυρίους κινητών μνημείων, αλλά οφείλουν να τηρούν κατάλογο με όλα τα αντικείμενα της συλλογής, τον οποίο κοινοποιούν στην Αρχ. Υπηρεσία ανά εξάμηνο. Οφείλουν ακόμη να μην αποκτούν αντικείμενα που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελούν προϊόντα λαθρανασκαφής ή παράνομων ενεργειών ή που εξήχθησαν παράνομα από τη χώρα προέλευσής τους. Πώληση αντικειμένων της συλλογής είναι δυνατή μόνο στο Δημόσιο, σε Μουσεία, καθώς και σε άλλους συλλέκτες, μετά από άδεια. Εάν η Αρχ. Υπηρεσία κρίνει ότι η συλλογή έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, μπορεί να η τελευταία να περιέλθει στο Δημόσιο, μετά από αποζημίωση των δικαιούχων. Οι συλλέκτες μνημείων

15 Αρχαιοπώλης είναι το πρόσωπο που κατά σύστημα αποκτά την κατοχή ή κυριότητα αρχαίων με νόμιμο τρόπο, με σκοπό τη μεταβίβασή τους. Έμπορος νεότερων μνημείων είναι το πρόσωπο που αποκτά την κυριότητα νεότερων μνημείων με νόμιμο τρόπο, με σκοπό τη μεταβίβασή τους. Απαιτείται ειδική άδεια, η οποία δεν χορηγείται σε συλλέκτες ή σε άτομα που εργάζονταν για την προστασία των μνημείων. Απαγορεύεται να αποκτούν αντικείμενα που προέρχονται από παράνομες ενέργειες. Ήδη επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος σε όλη την επικράτεια (παλαιότερα μόνο σε Αθήνα, Θεσ/νίκη και Ηράκλειο). Απαγορεύεται η διακίνηση των αρχαίων κινητών μνημείων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο, εκτός εάν έχει ληφθεί ειδική άδεια. Αρχαιοπώλες – Έμποροι νεότερων μνημείων

16 Ως αρχαιολογική έρευνα πεδίου νοείται η έρευνα του εδάφους, του υπεδάφους, του βυθού της θάλασσας ή του πυθμένα λιμνών και ποταμών, με σκοπό τον εντοπισμό ή αποκάλυψη αρχαίων μνημείων. Η αρχαιολογική έρευνα μπορεί να γίνει με χερσαία ή ενάλια ανασκαφή, με επιφανειακή έρευνα ή με έρευνα με γεωφυσικές ή άλλες μεθόδους. Αρχαιολογική Έρευνα

17 Συστηματικές ανασκαφές διενεργούν: α. Η αρχαιολογική υπηρεσία. β. Επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς της ημεδαπής, με εξειδίκευση στην αρχαιολογία ή την παλαιοντολογία. γ. Οι ξένες αρχαιολογικές σχολές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Για να γίνει συστηματική ανασκαφή, απαιτείται άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. Τη διεύθυνση των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας την έχει αρχαιολόγος, ενώ στις ανασκαφές άλλων φορέων τις εποπτεύει αρχαιολόγος της Υπηρεσίας. Εάν εγκαταλειφθεί για δύο έτη μία ανασκαφή, θεωρείται σχολάζουσα. Ανασκαφή επιτρέπεται και σε μη απαλλοτριωμένο ακίνητο, με αποζημίωση του ιδιοκτήτη για τη στέρηση χρήσης. Συστηματικές Ανασκαφές

18 Σωστικές ονομάζονται οι ανασκαφές που διενεργούνται για τη διάσωση μνημείου που αποκαλύπτεται κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή εξαιτίας φυσικού φαινομένου ή τυχαίου γεγονότος ή λαθρανασκαφής. Σωστικές ανασκαφές διενεργεί μόνο η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Τη διεύθυνση έχει αρχαιολόγος της Υπηρεσίας, ο οποίος κρίνει εάν η ανασκαφή πρέπει να χαρακτηριστεί συστηματική. Τη χρηματοδότηση αναλαμβάνει πάντοτε ο κύριος του έργου, αν το έργο είναι δημόσιο, ενώ αν είναι ιδιώτης, αναλαμβάνει το κόστος εάν ο προϋπολογισμός του είναι πάνω από 587.000 €. Μπορεί όμως να αναλάβει τη χρηματοδότηση και ο κύριος έργων μικρότερου προϋπολογισμού, εάν το επιθυμεί. Το κόστος δεν καλύπτει μόνο την ανασκαφή, αλλά και τη συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων. Σωστικές Ανασκαφές

19 Η χρήση ανιχνευτών μετάλλων, για οποιοδήποτε σκοπό, απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Αρχαιολ. Υπηρεσίας. Απαγορεύεται και η χρήση κάθε μέσους διασκόπησης του υπεδάφους ή του βυθού των θαλασσών κλπ. Οι αγοραστές τέτοιων ανιχνευτών οφείλουν να δηλώνουν τα στοιχεία τους. Στη συσκευασία τους πρέπει να αναγράφεται ότι η χρήση τους επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, μετά από άδεια του ΥΠ.ΠΟ. Η άδεια χορηγείται μετά από έρευνα του σκοπού της χρήσης, της τοποθεσίας και της προσωπικότητας του αιτούντα. Όσοι διενεργούν τις έρευνες, οφείλουν να ειδοποιήσουν τις Αρχές για κάθε αρχαιολογικό εύρημα. Οι παραβάτες απειλούνται με φυλάκιση. Ανιχνευτές μετάλλων

20 Μουσείο ονομάζεται η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Ως μουσεία μπορούν να θεωρηθούν επίσης υπηρεσίες ή οργανισμοί που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και λειτουργίες, όπως τα μουσεία ανοικτού χώρου. Δημόσια μουσεία μπορούν να ιδρύουν και άλλα ΝΠΔΔ, πέραν του Υπουργείου Πολιτισμού (π.χ. ΟΤΑ, άλλα Υπουργεία κλπ.) Ιδιαίτερη περίπτωση τα εκκλησιαστικά μουσεία (Ν. 590/1977). Μουσεία

21 Τα μουσεία διακρίνονται σε δημόσια και ιδιωτικά. Ιδρύονται ή αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, έπειτα από πρόταση του Συμβουλίου Μουσείων, εκτιμώντας την ύπαρξη μίας ή περισσότερων συλλογών και την επάρκεια και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του απασχολούμενου προσωπικού και των άλλων μέσων για την επίτευξη των στόχων του μουσείου. Οφείλουν να είναι επισκέψιμα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες και να διευκολύνουν τους ερευνητές στο έργο τους. Διοικούνται σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού για τα δημόσια μουσεία ή κοινοποιείται στην αρμόδια Εφορεία για τα ιδιωτικά μουσεία. Η λειτουργία των αναγνωρισμένων μουσείων εποπτεύεται από το Συμβούλιο Μουσείων και μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του Υπουργού, εάν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Μουσεία

22 Τα ιδιωτικά μουσεία υποχρεούνται να μην αποκτούν, αλλά ούτε καν να δανείζονται πολιτιστικά αγαθά, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από εγκληματική πράξη ή λαθρανασκαφή. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τα δημόσια μουσεία, μόνο όμως για πολιτιστικά αγαθά τρίτου κράτους. Επίσης, τα ιδιωτικά μουσεία υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Εφορία για την απόκτηση νέων αντικειμένων και την απώλεια ή φθορά των ήδη υπαρχόντων. Το ιδιωτικό μουσείο μπορεί να αναζητά αυτοδύναμα τα αντικείμενα που θα κλαπούν από αυτό και έχει την προστασία του νομέα για κάθε άλλη διατάραξη. Εάν τα αρχαία εξαχθούν παράνομα, τα αναζητά το Δημόσιο και τα αποδίδει στο μουσείο. Εάν εξάχθηκαν με δόλο ή αμέλεια του μουσείου, τα αρχαία παρακρατούνται από το Δημόσιο και το μουσείο βαρύνεται με όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Δημόσιο. Μουσεία

23 Μεταβίβαση των εκθεμάτων των μουσείων επιτρέπεται μόνο για τα ιδιωτικά μουσεία, μετά από άδεια του Υπουργού, είτε στο δημόσιο, είτε σε άλλα νομικά πρόσωπα. Επίσης μπορεί να επιτραπεί η ανταλλαγή εκθεμάτων που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενότητα των συλλογών του μουσείου ή την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Επιτρέπεται ο δανεισμός και η προσωρινή εξαγωγή εκθεμάτων. Πλεονεκτήματα αναγνωρισμένων μουσείων: Λαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις από το ΥΠ.ΠΟ. Μπορούν να κινούν διαδικασίες απαλλοτρίωσης. Προτιμώνται, μαζί με το δημόσιο, στις δημοπρασίες. Μπορούν να αποκτούν τις συλλογές συλλεκτών. Έχουν φορολογικά προνόμια. Μουσεία

24 Υπουργική απόφαση ορίζει τα σχετικά με την καταβολή δικαιώματος εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: Ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλους τους επισκέπτες καθορίζονται οι εξής: οι Κυριακές κατά το πεντάμηνο 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, οι επίσημες αργίες του Κράτους, η 6η Μαρτίου (μνήμη Μελίνας Μερκούρη), η 18η Απριλίου (Διεθνής ημέρα Μνημείων), η 18η Μαϊου (Διεθνής ημέρα Μουσείων), η 5η Ιουνίου (Παγκόσμιος ημέρα Περιβάλλοντος), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους). Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου οποιαδήποτε ημέρα οι ακόλουθες κατηγορίες: α) Ολοι οι νέοι μέχρι ηλικίας 18 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας τους. β) Οι φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ή ισοτίμων σχολών χωρών της Ε.Ε. με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. γ) Φοιτητές κλασσικών σπουδών ή σχολών Καλών Τεχνών εκτός χωρών Ε.Ε. με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Λοιποί φοιτητές και σπουδαστές των χωρών αυτών καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο. δ) Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας. ε) Οι υπάλληλοι του ΥΠΠΟ και του ΤΑΠ με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας. στ) Κάτοχοι ειδικής ταυτότητας μέλους ICOM + ICOMOS με την επίδειξη αυτής. ζ) Ξεναγοί με την επίδειξη ταυτότητας ΕΟΤ. η) Δημοσιογράφοι με την επίδειξη ταυτότητας ΕΣΗΕΑ. θ) Οι κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου. Μουσεία

25 Μειωμένο εισιτήριο (50%) δικαιούνται: Οι φοιτητές σχολών εκτός Ε.Ε. που δεν δικαιούνται ελεύθερη είσοδο. Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. άνω των 65 ετών. Δελτίο Ελευθέρας Εισόδου δικαιούνται: α) Ακαδημαϊκοί β) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Γ`βάθμιας, Β`βάθμιας και Α`βάθμιας εκπαίδευσης γ) Πτυχιούχοι Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών Χωρών της Ε.Ε. δ) Διευθυντές και μέλη Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα ε) Τα μέλη του ΚΑΣ, του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων στ) Τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΠ ζ) Τα μέλη του Δ.Σ. της Αρχαιολογικής Εταιρείας η) Καλλιτέχνες μέλη του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου θ) Συντηρητές αρχαιοτήτων, Πτυχιούχοι Σχολών Συντήρησης ι) Πολύτεκνοι γονείς Μουσεία

26 Ποινικό Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων με τους οποίους ορίζεται πότε υπάρχει έγκλημα και ποια είναι η προσήκουσα σε αυτό ποινή. Κανένα έγκλημα δεν υπάρχει χωρίς: -Να το προβλέπει γραπτός νόμος. -Να το προβλέπει προϋπάρχων νόμος. -Να το προβλέπει σαφής και ορισμένος νόμος (απαγορεύεται η αναλογία και η αοριστία). Ποινικό Δίκαιο

27 Πηγές του Ποινικού Δικαίου είναι: Ο Ποινικός Κώδικας Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (Ναρκωτικά, αρχαιότητες, αλλοδαποί, περιβάλλον, φοροδιαφυγή, προσωπικά δεδομένα, όπλα, τρομοκρατία κ.ά.) Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται!!! Υποκείμενα του εγκλήματος μπορεί να είναι ημεδαποί, αλλά και αλλοδαποί. Η άδική πράξη δεν καταλογίζεται σε όποιον πίστεψε λόγω συγγνωστής πλάνης ότι είχε δικαίωμα να πράξει ως έπραξε. Τοπικά όρια ισχύος ποινικών νόμων. Ποινικό Δίκαιο

28 Απαραίτητα στοιχεία του εγκλήματος είναι η ανθρώπινη πράξη (ή παράλειψη), η οποία στρέφεται κατά κάποιου νομικού αντικειμένου προστασίας. Η παράλειψη ισοδυναμεί με πράξη όταν ο υπαίτιος είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος. Πηγή αυτής της υποχρέωσης μπορεί να είναι ο νόμος ή σύμβαση. Κάποιες ιδιαίτερες μορφές «βασικών» εγκλημάτων διακρίνονται σε προνομιούχα και διακεκριμένα, ανάλογα με το αν τιμωρούνται ελαφρύτερα ή βαρύτερα. Ποινικό Δίκαιο

29 Τα εγκλήματα διακρίνονται σε πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα. Πταίσματα: Ποινή κράτησης 1 μέρας έως 1 μήνα ή πρόστιμο. Πλημμελήματα: Ποινή φυλάκισης 10 ημέρες έως 5 έτη ή χρηματική ποινή. Κακουργήματα: Ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη (5 έτη έως 20 έτη). Ποινικό Δίκαιο

30 Αυτόφωρο ονομάζεται το έγκλημα την ώρα που γίνεται ή το έγκλημα που έγινε πρόσφατα (εάν ο δράστης καταδιώχθηκε ή συνελήφθη άμεσα), όχι πάντως αργότερα από την επόμενη ημέρα. Ο αστυνομικός που επιλαμβάνεται υποχρεούται να οδηγήσει άμεσα τον συλληφθέντα στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας κρίνει εάν ο κατηγορούμενος θα εισαχθεί άμεσα σε δίκη ή θα οριστεί ρητή δικάσιμος Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει δικηγόρο, καθώς και τριήμερη αναβολή για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Το δικαστήριο αποφασίζει εάν θα συνεχιστεί η κράτησή του. Αυτόφωρο Έγκλημα

31 Εμπρησμός (264 ΠΚ) Κλοπή (372 & 374 ΠΚ) Υπεξαίρεση (375 ΠΚ) Ληστεία (380 ΠΚ) Φθορά ξένης ιδιοκτησίας (381 & 382 ΠΚ) Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος (394 ΠΚ) Διατάραξη ησυχίας (417 ΠΚ) Ρύπανση (428 ΠΚ) Επικίνδυνη μέθη (440 ΠΚ) Εγκλήματα «κοινού ποινικού δικαίου»

32 Κλοπή αρχαιοτήτων (53 Αρχ.Ν.) Υπεξαίρεση μνημείων (54 Αρχ.Ν.) Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος (55 Αρχ.Ν.) Φθορά μνημείου (56 Αρχ.Ν.) Μη δήλωση μνημείου (58 Αρχ.Ν.) Παράνομη μεταβίβαση μνημείου (59 Αρχ.Ν.) Παράνομη εμπορία μνημείων (60 Αρχ.Ν.) Παράνομη ανασκαφή (61 Αρχ.Ν.) Παράνομη χρήση ανιχνευτή (62 Αρχ.Ν.) Παράνομη εξαγωγή, εισαγωγή και μη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών (63-65 Αρχ.Ν.) Παράνομη επέμβαση σε μνημείο (66 Αρχ.Ν.) Πλημμελής φύλαξη μνημείου (67 Αρχ.Ν.) Εγκλήματα «περί αρχαιοτήτων»

33 Ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» Ξεναγός (εξηγητής), είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητάς ή επισκέπτας της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασίαν αυτών, τον προορισμόν και την ιστορίαν των και παρέχων γενικωτέρας πληροφορίας περί της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος. Το επάγγελμα του «εξηγητή»!

34 Άδεια από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τοπικής ή πανελλαδικής ισχύος. Για να αποκτήσει κάποιος άδεια ξεναγού απαιτείται: Να είναι Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης. Να είναι απόφοιτος Σχολής Ξεναγών του ΕΟΤ. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Να μην έχει κάποια σοβαρή ποινική καταδίκη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να λάβουν άδεια ξενάγησης άνευ αμοιβής: Οι καθηγητές ελληνικών και ξένων αρχαιολογικών σχολών, για τη διδασκαλία των φοιτητών τους. Οι Έλληνες μόνιμοι αρχαιολόγοι και οι διευθυντές και καθηγητές των ξένων αρχαιολογικών σχολών, για την ξενάγηση προσωπικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν μαθητές σχολείου, σπουδαστές ή φοιτητές. Η άδεια εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ. Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος

35 Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να παρέχουν επ’ αμοιβή τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα επαγγελματίες ξεναγοί που προέρχονται από χώρες τις Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. και οι οποίοι συνοδεύουν ομάδα τουριστών σε ταξίδι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και διαδρομής, εκτός ιστορικών χώρων και μουσείων. Ο ξεναγός αυτής της κατηγορίας πρέπει να φέρει μαζί του: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη χώρα του, Ή βεβαίωση από τη χώρα του ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού επί δύο τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία και μεταδευτεροβάθμιους τίτλους σπουδών που θα αποδεικνύουν γνώση της ελληνικής ιστορίας. Επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω εγγράφων. Ξεναγοί προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ.

36 Να ασκεί τα καθήκοντά του αξιοπρεπώς και κατά τρόπο που εμπνέει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των ξεναγουμένων. Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και προσήνεια. Να φέρει θεωρημένη την ταυτότητα Ξεναγού. Να ξεναγεί στις γλώσσες τις οποίες αναγράφει η άδειά του. Ο ξεναγός οφείλει να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ. Εκδίδει ΔΠΥ, αντίγραφο του οποίου οφείλει να καταθέτει στο ΙΚΑ, κάθε τρίμηνο. Οι εισφορές παρακρατούνται από τον εργοδότη και αποδίδονται στο ΙΚΑ κάθε τρίμηνο. Εάν εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την απόδοση των εισφορών του στο ΙΚΑ. Σε κάθε ξενάγηση να υπάρχει γραπτό πρόγραμμα, αναρτημένο στο πούλμαν ή σε όποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείται. Υποχρεώσεις ξεναγών

37 Την εποπτεία επί των ξεναγών ασκεί ο ΕΟΤ. Σε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεών τους, μπορούν να επιβληθούν οι ακόλουθες κυρώσεις, από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΟΤ: Επίπληξη Πρόστιμο Σε υπότροπους εντός διετίας, αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για έξι μήνες. Οριστική αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, εάν επιβληθεί η προηγούμενη ποινή δύο φορές εντός μίας διετίας. Διοικητικές κυρώσεις ξεναγών

38 Για να επιβληθεί διοικητική κύρωση στον ξεναγό, θα πρέπει αυτός να έχει κληθεί για παροχή εξηγήσεων 30 τουλάχιστον ημέρες πριν την απόφαση. Κατά της όποιας απόφασης επιβολής κυρώσεων από τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΕΟΤ, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον Διοικητικής Επιτροπής, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η άσκηση προσφυγής και η προθεσμία της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός 3 μηνών ή απαντήσει αρνητικά, ο ξεναγός μπορεί να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια, εντός προθεσμίας 60 ημερών. Μέσα άμυνας κατά των διοικητικών κυρώσεων

39 Όποιος παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, χωρίς να κατέχει τη νόμιμη άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες και χρηματική ποινή μέχρι 60 € (!!!). Με την ίδια ποινή τιμωρούνται οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι αναθέτουν υπηρεσίες ξεναγού σε άτομο που δεν έχει άδεια. Επιτρέπεται η συνοδεία τουριστών από υπαλλήλους τουριστικών γραφείων, προκειμένου να μεταβούν σε κέντρα ψυχαγωγίας, σε παραλίες και κατά την άφιξη ή αναχώρησή τους σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς. Προστασία του επαγγέλματος (άρθρο 10, Ν.710/1977)

40 α) Οποιος παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές." β) Με την ίδια διάταξη τιμωρείται και όποιος, χωρίς άδεια ασκήσεως του οικείου επαγγέλματος, συναλλάσσεται με πρόσωπο ή ομάδα προσώπων ή διαπραγματεύεται ή μεσολαβεί, με σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε υπηρεσίες ή καταστήματα της προηγούμενης παραγράφου. « γ. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, στους παραβάτες των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. πρόστιμο από 200.000 μέχρι 1.000.000 δραχμές για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., τα πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται." Άγρα πελατών

41 Η Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αποτελούν συμφωνίες των επαγγελματικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, οι οποίες ρυθμίζουν με ισχύ νόμου τις εργασιακές σχέσεις, τις αμοιβές, καθώς και τα ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά τους ζητήματα. Εάν δεν επέλθει συμφωνία, τα μέρη μπορούν να προσφύγουν στη διαιτησία (Ο.ΜΕ.Δ.), προκειμένου να εκδοθεί διαιτητική απόφαση, η οποία έχει την ίδια ισχύ με την Σ.Σ.Ε. Οι Τοπικές Ομοιοεπαγγελματικές Σ.Σ.Ε. έχουν την ίδια ισχύ με τις λοιπές Σ.Σ.Ε., και ρυθμίζουν θέματα ενός επαγγέλματος σε συγκεκριμένη περιοχή. Προστασία του επαγγέλματος (Σ.Σ.Ε. και Τ.Ο.Σ.Σ.Ε.)

42 Τόσο οι Σ.Σ.Ε., όσο και οι Τ.Ο.Σ.Σ.Ε. αποτελούν ένα ελάχιστο όριο προστασίας των μισθωτών. Εάν π.χ. προβλέπεται από την Τ.Ο.Σ.Σ.Ε. των Ξεναγών Κρήτης ελάχιστο ημερομίσθιο 50 €, ενώ από τη Γενική Σ.Σ.Ε. των Ξεναγών προβλέπεται ελάχιστο ημερομίσθιο 60 €, ισχύει το ευνοϊκότερο για τον εργαζόμενο, δηλαδή το μεγαλύτερο ημερομίσθιο. Ακόμη, εάν το ελάχιστο ημερομίσθιο ορίζεται από Σ.Σ.Ε. στα 60 €, αλλά ο μισθωτός συμφωνήσει με τον εργοδότη του ημερομίσθιο 70 €, τότε ο εργοδότης δεσμεύεται από τη συμφωνία και όχι από τη Σ.Σ.Ε. Γενικά ισχύει η αρχή ότι η Σ.Σ.Ε. δεν μπορεί να αποβεί εις βάρος του μισθωτού. (π.χ. επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε.) Προστασία του επαγγέλματος (Σ.Σ.Ε. και Τ.Ο.Σ.Σ.Ε.)

43 Όλες οι Σ.Σ.Ε., Τ.Ο.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. υπάρχουν στο αρχείο του Ο.ΜΕ.Δ. (www.omed.gr)www.omed.gr Εάν κάποιος εργοδότης δεν τηρήσει τα δικαιώματά σας, μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση από τον συνδικαλιστικό σας φορέα (Π.Ο.ΞΕΝ.) και προστασία από την Επιθεώρηση Εργασίας (Αγίας Αικατερίνης 3, τηλ. 2810-220242). Επίσης, για οποιαδήποτε εργατική διαφορά, μπορείτε να προσφύγετε και στη δικαιοσύνη. Οι εργατικές διαφορές δικάζονται με ταχύτερες διαδικασίες και συνήθως τα δικαστήρια προστατεύουν τον εργαζόμενο. Προστασία του επαγγέλματος (Σ.Σ.Ε. και Τ.Ο.Σ.Σ.Ε.)

44 www.androulakakis.gr manos@androulakakis.gr Σημειώσεις - Ερωτήσεις

45 Καλό Καλοκαίρι !!!


Κατέβασμα ppt "Ο ισχύων αρχαιολογικός νόμος Νόμος 3028/2002, «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Ρυθμίζει θέματα σχετικά με:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google