Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΙΣΜΟΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ζώνη γενικά θεωρείται ένα τμήμα Δήμου ή Δημοτικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΙΣΜΟΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ζώνη γενικά θεωρείται ένα τμήμα Δήμου ή Δημοτικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΙΣΜΟΙ

2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ζώνη γενικά θεωρείται ένα τμήμα Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού το οποίο σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή ( Τ. Ζ.). Οι ζώνες διακρίνονται σε : α ) Κυκλικές Ζώνες : Περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα ενός Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος και απεικονίζονται στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών περιμετρικά με συνεχή κόκκινη γραμμή, κατά μήκος των αξόνων των δρόμων. β ) Γραμμικές Ζώνες : Αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού.

3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Τιμή Ζώνης ( Τ. Ζ.) είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο ( μ 2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α ' όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και με Συντελεστή Εμπορικότητας ίσο με τη μονάδα. Αν το ακίνητο, του οποίου πρέπει να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία, έχει πρόσοψη σε δρόμο ή σε δρόμους, από τον άξονα των οποίων διέρχεται το όριο δύο ή περισσότερων κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν οι δρόμοι αυτοί αποτελούν όριο δήμων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων ή οικισμών, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη, λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις σε δύο γραμμικές ζώνες λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών τούτων. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή. Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη στο δρόμο στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο τού οικοπέδου, σε αίθριο, σε στοά ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη.

4 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου ( Σ. Α. Ο.) είναι ο συντελεστής που εκφράζει τη δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου και συνήθως συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης ( Σ. Δ.) αυτού. Συντελεστής Εμπορικότητας ( Σ. Ε.) είναι ο συντελεστής ( μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα ) που εκφράζει την εμπορικότητα ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου μιας συγκεκριμένης ζώνης. Συντελεστής Οικοπέδου ( Σ. Ο.) είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει την αξία του οικοπέδου, μικρότερος ή ίσος ή μεγαλύτερος από τη μονάδα (1).

5 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου ( Κ ) είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει το μέγεθος εκμετάλλευσης του ισογείου ενός ακινήτου. Είναι συνάρτηση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου ( Σ. Α. Ο.) και του Συντελεστή Εμπορικότητας ( Σ. Ε.) του οικοπέδου. Τιμή Οικοπέδου ( Τ. Ο.) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο ( μ 2) αξία οικοπέδου που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, με Σ. Ε.= 1,0. Είναι συνάρτηση της Τιμής Ζώνης ( Τ. Ζ.) και του συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου ( Σ. Α. Ο.).

6 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Όροφοι : Ως βάση μέτρησης των ορόφων ενός κτιρίου λαμβάνεται το υπόγειο, έτσι όπως αυτό κατά νόμο ορίζεται. Μετά το υπόγειο ακολουθούν ισόγειο, Α ' όροφος, Β ' όροφος, κ. λπ. Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ο καθορισμός των ορόφων όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων ( υπόγειο ) στο δρόμο αυτό. Κάτω από τη στάθμη του υπογείου όλοι οι χώροι που τυχόν δημιουργούνται θεωρούνται και αυτοί υπόγειοι. ' Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους, ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη στον κάθε δρόμο γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων ( υπόγειο ) στο δρόμο αυτό, ενώ των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη και στους δύο δρόμους γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων ( υπόγειο ), στο δρόμο με τη χαμηλότερη στάθμη. Οριζόντια ιδιοκτησία που δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο και βρίσκεται κάτω από τη στάθμη υπόγειας οριζόντιας ιδιοκτησίας, θεωρείται και αυτή υπόγειο. Όταν Επαγγελματική Στέγη έχει είσοδο και μία πρόσοψη στο ισόγειο, θεωρείται ισόγεια, έστω και αν έχει και άλλη ή άλλες προσόψεις σε δρόμους που βρίσκονται σε διαφορετικά, λόγω κλίσεως του εδάφους, επίπεδα.

7 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Υπόγειο θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ( εγκεκριμένα σχέδια ) ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και γενικά σε κάθε τίτλο κτήσης του. Οι ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν αποδεικνύεται, με βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι αυτοί είναι υπόγειοι. Πατάρι μέσα σε αίθουσα επαγγελματικής στέγης ( ανοιχτός εξώστης ) είναι τμήμα ορόφου, του οποίου η προσπέλαση γίνεται αποκλειστικά από τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας. Πατάρι, επίσης, θεωρείται και ολόκληρος όροφος, εφόσον έχει προκύψει ως αυθαίρετη προσθήκη, κατ ' επέκταση υπάρχοντος ανοικτού εξώστη, και η προσπέλαση του γίνεται αποκλειστικά και πάλι από τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας. Ημιώροφος ή μεσοπάτωμα είναι όροφος ή τμήμα ορόφου που βρίσκεται μεταξύ ισογείου και Α ' ορόφου και δεν έχει εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο ή, όταν έχει, αυτή δεν είναι αποκλειστική ( έχει και άλλη είσοδο ). Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του θεωρείται ως πρώτος ( Α ') όροφος.

8 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Πλατεία θεωρείται κάθε κοινόχρηστος χώρος που στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως πλατεία. Κοινής χρήσης χώροι είναι τα τμήματα εδάφους που έχουν παραχωρηθεί ελευθέρως σε κοινή χρήση. Δρόμοι θεωρούνται τα κοινής χρήσης τμήματα ( λωρίδες ) γης, που προορίζονται αποκλειστικά για την μετακίνηση προσώπων ή ζώων ή για τη μεταφορά πραγμάτων με οποιοδήποτε μέσο και έχουν εγκριθεί από ρυμοτομικό σχέδιο δήμου ή με σχετική απόφαση Νομάρχη.

9 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αίθριο είναι ο εσωτερικός ελεύθερος ( στεγασμένος ή μη ) χώρος του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου. Διαμπερής στοά θεωρείται η στοά που συνδέει δύο ή περισσότερους κοινόχρηστους χώρους ( δρόμο, πλατεία κ. λπ.) ανεξάρτητα αν διέρχεται από ένα ή περισσότερα οικόπεδα. Τυφλή στοά θεωρείται η στοά που συνδέει κοινόχρηστο χώρο με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή αποτελεί απλώς εσοχή στο σώμα του κτιρίου, έστω και αν έχει περισσότερες της μιας εισόδους στον ίδιο δρόμο.

10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Κριτήριο βάθους : α ) επαγγελματικής στέγης, είναι το γινόμενο του μήκους της πρόσοψης ή του αθροίσματος των προσόψεων του επί τον εαυτό του επί δύο. β ) οικοπέδου, είναι το γινόμενο το μήκους της πρόσοψης ή του αθροίσματος των προσόψεων του επί τον εαυτό του επί τρία. Επιφάνεια ακινήτου είναι το εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα ( μ 2). Προκειμένου περί κτισμάτων, ως επιφάνεια λαμβάνεται το εμβαδόν αυτών μετά των εξωτερικών τοίχων. Αν στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι ( μικτή επιφάνεια ), ως επιφάνεια λαμβάνεται η μικτή μειωμένη κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), δηλαδή πολλαπλασιασμένη επί 0,90. Στην επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται οι ημιυπαίθριοι χώροι.

11 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εμπράγματα δικαιώματα : Τα εμπράγματα δικαιώματα είναι οι νομικές μορφές εξουσίασης του ανθρώπου επί των οικονομικών αγαθών, δηλαδή τα δικαιώματα που κατά τον κώδικα ( Α. Κ. 973) παρέχουν εξουσία άμεση και κατά παντός επί του πράγματος. Εμπράγματα δικαιώματα είναι η κυριότητα, οι δουλείες, το ενέχυρο και η υποθήκη. Κυριότητα ( πλήρης κυριότητα ): είναι άμεση, καθολική και απόλυτη εξουσία του προσώπου πάνω στο πράγμα. Επικαρπία είναι το εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή σε ξένο πράγμα να το χρησιμοποιεί και να το καρπώνεται διατηρώντας όμως την ουσία του. Η επικαρπία αν δεν ορίσθηκε διαφορετικά είναι αμεταβίβαστη. Είναι όμως δυνατή η μεταβίβαση της ενάσκησης του δικαιώματος της επικαρπίας για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής ( Α. Κ. 1166).

12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Οίκηση είναι το εμπράγματο και αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμα ( Α. Κ. 1183). Το δικαίωμα αυτό είναι αμετάβλητο και αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου. Ψιλή Κυριότητα είναι το εμπράγματο δικαίωμα που απομένει όταν η πλήρης κυριότητα έχει στερηθεί ( αποψιλωθεί ) του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας, δηλαδή της χρήσης και κάρπωσης του πράγματος και συνεπώς έχει περιορισθεί μόνο στην εξουσία διάθεσής του.

13 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Πραγματικές δουλείες : Πραγματική δουλεία κατά το άρθρο 11.18 Α. Κ. είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ακίνητο που συνιστάται για την εξυπηρέτηση των αναγκών άλλου ακινήτου παρέχοντας ωφέλεια στον εκάστοτε κύριο αυτού. Το ακίνητο υπέρ του οποίου συνιστάται η δουλεία καλείται δεσπόζον, ενώ εκείνο εις βάρος του οποίου συστήθηκε η δουλεία, δουλεύον. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες : Περιορισμένη προσωπική δουλεία είναι το εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο ακίνητο που συνιστάται υπέρ ενός συγκεκριμένου προσώπου παρέχοντας σ ' αυτό κάποια εξουσία ή χρησιμότητα. Νομή είναι η φυσική εξουσία του προσώπου επί του πράγματος η οποία ασκείται με διάνοια κυρίου ( Α. Κ. 974).

14 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι η αφαίρεση της ιδιοκτησίας προσώπου με μονομερή πράξη της διοικητικής Αρχής, έναντι καταβολής δικαστικά καθοριζομένης αποζημίωσης για δημόσια ωφέλεια που προβλέπεται από το νόμο. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, γίνεται συνήθως με κοινή απόφαση του αρμόδιου ( ανάλογα με το σκοπό της απαλλοτρίωσης ) Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών και επέρχεται από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης επέρχεται από την καταβολή στο δικαιούχο της αποζημίωσης που καθορίστηκε με δικαστική απόφαση ή απάτη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατάθεσης της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

15 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αναγκαστική Προσκύρωση είναι η απονομή της κυριότητας ακινήτου με μονομερή πράξη της Διοίκησης. Η προσκύρωση είναι πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας, διότι μ ' αυτήν η αρμόδια διοικητική Αρχή αφαιρεί με πράξη δημοσίου δικαίου την κυριότητα ακινήτου από τον ένα ιδιοκτήτη και την απονέμει στον άλλο. Οριζόντια Ιδιοκτησία ή οροφοκτησία είναι η χωριστή αποκλειστική και αυθύπαρκτη κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου, με ορισμένο ποσοστό αναγκαστικής συνιδιοκτησίας στο έδαφος και τα κοινά και αδιαίρετα μέρη της οικοδομής.

16 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Κάθετη Ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία είναι η χωριστή ( διηρημένη, αποκλειστική ) κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο οικόπεδο, συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό καθώς και στα κοινά μέρη των οικοδομών και με κοινωνία των δικαιούχων των επιμέρους κάθετων ιδιοκτησιών. Γήπεδο : Στην έννοια « γήπεδο » περιλαμβάνονται όλες οι εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού ( αγροτεμάχια, χέρσα, βοσκότοποι, αγροί, δάση και δασικές εκτάσεις κ. λπ.) Οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Υπόλοιπο Οικοπέδου είναι το υπόλοιπο δικαίωμα ανέγερσης μέχρι εξαντλήσεως δόμησης όλου του οικοπέδου. Είναι άμεσα εξαρτώμενο από την επιφάνεια του οικοπέδου και τον συντελεστή δόμησης.

17 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Δικαίωμα υψούν : Το δικαίωμα αυτό, για το οποίο στην αντίστοιχη πράξη προβλέπονται και ο ή οι δικαιούχοι του, αφορά στη δυνατότητα προσθήκης καθ ' ύψος σε υπάρχον ( ή προς ανέγερση ) κτίσμα. Η προσθήκη αυτή δεν πραγματοποιείται άμεσα, μαζί δηλαδή με το υπόλοιπο κτίσμα, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι η βούληση των ιδιοκτητών του υπολοίπου κτίσματος ή του δικαιούχου του υψούν. Το μελλοντικό αυτό δικαίωμα του υψούν δηλώνεται από το δικαιούχο του ως εξής : 1. Εάν πρόκειται για δικαίωμα που περιγράφεται και προβλέπεται ως διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία ( μελλοντική ) σε πράξη σύστασης ή τίτλο, με αντίστοιχο ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο ή γήπεδο, τότε το δικαίωμα του υψούν δηλώνεται όπως μία οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. 2. Εάν πρόκειται για δικαίωμα υψούν αναφερόμενο σε σχετική πράξη σύστασης ή τίτλο, χωρίς, όμως, να προβλέπεται και αντίστοιχο ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ή γήπεδο, τότε, το δικαίωμα αυτό δηλώνεται με έμμεσο προσδιορισμό του ποσοστού συγκυριότητας από το λόγο της επιφανείας κτίσματος που συνεπάγεται το δικαίωμα αυτό δια της συνολικής επιφάνειας επιτρεπομένης εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου.

18 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Κοινόχρηστοι χώροι : Για κτίρια, στα οποία έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία ή κάθετη, όπου οι κοινόχρηστοι χώροι τους περιγράφονται χωριστά από τις επί μέρους διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου και στους οποίους χώρους δεν αντιστοιχούν ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο, δεν υποβάλλεται δήλωση από κανένα από τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Τέτοιοι κοινόχρηστοι χώροι είναι τα κλιμακοστάσια, τα λεβητοστάσια, οι χώροι δεξαμενών καυσίμων, ο ελεύθερος χώρος επί υποστυλωμάτων στο Ισόγειο (PILOTIS). Προσοχή, όμως, πρέπει να δοθεί για τις περιπτώσεις, όπου στο χώρο της PILOTIS, από τη σχετική πράξη σύστασης έχουν καθοριστεί θέσεις στάθμευσης οχημάτων. Αυτές οι θέσεις και μόνο δηλώνονται ( ως παρακολουθήματα των οριζόντιων ιδιοκτησιών με τις οποίες συνδέονται ), από κάθε ένα από τους κατά περίπτωση δικαιούχους τους.

19 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Πολυκατοικία θεωρείται : 1. κάθε πολυώροφη οικοδομή εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον ορόφους, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το ισόγειο, ή 2. η οικοδομή που, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων, έχει κτισμένη επιφάνεια συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 500 τ. μ..

20 ΕΝΤΥΠΟ Ε 9

21 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε 9 Η δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι το έντυπο με το οποίο εμφανίζουμε στην φορολογική αρχή την περιουσιακή κατάσταση των ακινήτων μας, μια συγκεκριμένη στιγμή. Μέχρι το 2015 ήταν η 1/1 του κάθε έτους ενώ, από 1/1/2015 λόγω της διαρκής ενημέρωσης του περιουσιολογίου μετά από κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης. ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

22 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε 9 ( Ν.4223/2013) αρ. 1 και αρ.2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Από 1/1/2014 υπάρχει υποχρέωση υποβολής για ακίνητα, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του τίτλου κτήσης, που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα τους για τα : Α ) εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί των ακινήτων και

23 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε 9 ( Ν.4223/2013) αρ. 1 και αρ.2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Β ) για τα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα : της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, Γ ) το δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής, της κατοχής, καθώς και τη δέσμευση δικαιωμάτων επί του ακινήτου από Ο. Τ. Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.4223/2013.

24 ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ν. 3427/2005 ΑΡ. 23 Από 1/6/2015 ισχύει η προθεσμία υποβολής των 30 ημερών από την μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου. Ενώ για μεταβολές από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και από 1/1/2015 έως 31/05/2015 καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν η 26 η Αυγούστου 2015. ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

25 ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ν. 3427/2005 ΑΡ. 23 Ως προθεσμία υποβολής, ορίζονται οι 30 ημέρες :  Για τον κύριο του ακινήτου από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης.  Για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου από την ημερομηνία πρώτης ηλεκτροδότησης ( μη εργοταξιακής ) για αποπεράτωση ακινήτου.  Για την ακίνητη περιουσία των προστατευομένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανήλικων τέκνων, η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα στο όνομα του τέκνου από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης  Για τον οικοπεδούχο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σκελετού ή την ανέγερση της οικοδομής πέραν του 2 ου ορόφου.( προσοχή : το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής με δαπάνες του μισθωτή ) ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

26 ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ν. 3427/2005 ΑΡ. 23 Για τον εργολάβο μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών, για να δηλωθεί το εργολαβικό αντάλλαγμα ή αντίστοιχα για να διαγραφεί από τον οικοπεδούχο, σε περιπτώσεις ανέγερσης κτισμάτων με το σύστημα της αντιπαροχής. Εφόσον όμως έχουν εκμισθωθεί ή ιδιοχρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων αυτών ετών από τον εργολάβο πρέπει να δηλωθεί εντός 30 ημερών από την εκμίσθωση ή ιδιόχρηση. ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

27 ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ν. 3427/2005 ΑΡ. 23 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Για τους εξ ’ αδιαθέτου κληρονόμους από το 4 μηνο από την ημερομηνία θανάτου  Για τους εκ διαθήκης κληρονόμους από το 4 μηνο από την δημοσίευση διαθήκης  Για τους κληρονόμους που είναι κάτοικοι εξωτερικού από την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία θανάτου ή της δημοσίευσης της διαθήκης Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς, ο συνεπεία αυτής καθιστάμενος κληρονόμος, έχει ανάλογη προθεσμία από την κοινοποίηση της αποποίησης ( δηλ. 30 ημέρες από το 4 μηνο ή τον χρόνο της κοινοποίησης ).

28 ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ν. 3427/2005 ΑΡ. 23 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  ΠΡΟΣΟΧΗ : στην περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής το ακίνητο θα δηλωθεί από τους κληρονόμους την 1/1 του επόμενου έτους από την ημερομηνία θανάτου π. χ. θάνατος 23/10/2015 εάν δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη την 1/1/2016 τα ακίνητα θα πρέπει να δηλωθούν από τους εξ αδιαθέτους κληρονόμους μέχρι τις 23/03/2016, ενώ εάν μέχρι την 31/12/2015 έχει δημοσιευθεί διαθήκη π. χ. στις 17/12/2016 τα ακίνητα θα δηλωθούν από τους εκ διαθήκης κληρονόμους μέχρι τις 17/05/2016 πάντα στο ε 9 της 1/1/2016.

29 ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ν. 3427/2005 ΑΡ. 23 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Για τον κύριο του ακινήτου από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως.  Για τον υπερθεματιστή από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης σε περιπτώσεις πλειστηριασμού,  Για όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο με δωρεά αιτία θανάτου από την ημερομηνία θανάτου.

30 ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ν. 3427/2005 ΑΡ. 23 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Για τον εκ προσυμφώνου αγοραστή από την σύνταξη του προσυμφώνου αγοράς, εφόσον υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο.  Για τον δικαιούχο ακινήτου από τη σύνταξη προσωρινού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραληφθεί το ακίνητο. Για τον κηδεμόνα από την κοινοποίηση της απόφασης του διορισμού του ως διαχειριστή της σχολάζουσας κληρονομιάς. Για τον εκτελεστή διαθήκης ή εκκαθαριστή από την κοινοποίηση της απόφασης του διορισμού του ως διαχειριστή της κληρονομιάς.

31 ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ν. 3427/2005 ΑΡ. 23 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Για τον μεσεγγυούχο ακινήτου από την κοινοποίηση της απόφασης για την παραλαβή του ακινήτου.  Για τον σύνδικο πτώχευσης από την κοινοποίηση του διορισμού του.  Για τον νομέα του ακινήτου από την απόκτηση της νομής του επίδικου ακινήτου.  Για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης δέσμευσης από Ο. Τ. Α. για οποιονδήποτε λόγο δέσμευσης του ακινήτου και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης.

32 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ν.4223/2013 αρ. 1 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Από 1/1/2014 λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ : Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου.

33 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε 9 ( Ν.4223/2013) αρ. 1 και αρ.2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.

34 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε 9  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ( ΕΆΝ ΥΠΑΡΧΕΙ )  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ – ΕΚΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

35 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κάθε περιοχή χωρίζεται σε ζώνες και κάθε ζώνη έχει διαφορετικές τιμές, οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Παράδειγμα : Παρακάτω θα δούμε την πόλη της Λάρισας και τις ζώνες στις οποίες αυτή χωρίζεται. ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

36 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

37 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

38 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΞΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ο σωστός εντοπισμός του ακινήτου είναι άμεσα συνδεδεμένος με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου, ο εντοπισμός του οικοδομικού τετραγώνου καθώς και οι προσόψεις είναι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις αξίες μαζί με ένα πλήθος άλλων συντελεστών :  Τιμή ζώνης  Συντελεστής εμπορικότητας  Συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου  Συντελεστής οικοπέδου  Και άλλοι

39 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ & ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΠΟΛ 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Δηλώνονται σωστά οι προσόψεις των ακινήτων Για τις προσόψεις πρέπει να γνωρίζουμε τα παρακάτω : Προσόψεις ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές, οι οποίες έχουν άνοιγμα ( παράθυρο, πόρτα ή προθήκη ) σε δρόμο, ή πλατεία. Εφόσον το ακίνητο έχει άνοιγμα σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ( π. χ. πρασιά ) ή παράδρομος και αμέσως μετά από αυτόν υπάρχει δρόμος ή πλατεία, χωρίς να μεσολαβούν άλλα κτίσματα, θεωρείται ότι έχει πρόσοψη στο δρόμο αυτόν ή στην πλατεία.

40 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ & ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Όταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά αποκλειστικά σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6 ( πρόσοψη ), γιατί αυτό θεωρείται τυφλό. Σε περίπτωση τυφλού κτίσματος, εφόσον, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του οικοπέδου και εφόσον αυτό ( το οικόπεδο ) δεν είναι τυφλό, το οικόπεδο αναγράφεται σε διαφορετική γραμμή, ώστε να δηλωθεί η πρόσοψή του, με συμπλήρωση και της συνολικής επιφάνειας των επ ’ αυτού κτισμάτων στην στήλη 22. Το ίδιο φυσικά ισχύ και σε περίπτωση κτίσματος με μια πρόσοψη και οικοπέδου με δυο προσόψεις.

41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ & ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφόσον το ακίνητο έχει μία ή περισσότερες προσόψεις σε δρόμο, διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με Χ η αντίστοιχη στήλη ( Π ) της οδού ή των οδών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα διαγράμμισης των προσόψεων στις στήλες 6 ( πρόσοψη ), συμπληρώνεται η στήλη 28, πλήθος προσόψεων.

42 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ & ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αν δεν είναι συμπληρωμένος αριθμός στη στήλη αυτή και δεν υπάρχουν διαγραμμισμένες προσόψεις στις στήλες 6, τότε το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου θεωρείται τυφλό. Τα υπόγεια ακίνητα που δεν έχουν είσοδο απευθείας από τον δρόμο ή την πλατεία θεωρούνται τυφλά και δεν αναγράφεται η πρόσοψη.

43 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Η ένδειξη ΑΠΑΑ σημαίνει Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων. Ένδειξη 1: αφορά ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εντός αντικειμενικού προσδιορισμού. Ένδειξη 2: αφορά ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ή εκτός σχεδίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση της στήλης αυτής, γιατί επηρεάζει τη φορολογητέα αξία του ακινήτου.

44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 Επιγραμματικά, οι κατηγορίες των ακινήτων έχουν ως εξής :  Κωδ 1: Κατοικία ή Διαμέρισμα → δηλώνεται βάσει της άδειας οικοδομής / τίτλο κτήσης  Κωδ 2: Μονοκατοικία → δηλώνεται βάσει της άδειας οικοδομής / τίτλο κτήσης  Κωδ 3: Επαγγελματική στέγη → δηλώνεται βάσει της άδειας οικοδομής / τίτλο κτήσης  Κωδ 4: Οικόπεδο → δηλώνεται βάσει του τίτλου κτήσης ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Κωδ 41: Οικόπεδο για ελλιμενισμό αεροσκαφών δημόσιας χρήσης. → δηλώνεται βάσει του τίτλου κτήσης και της άδειας λειτουργίας  Κωδ 42: Οικόπεδο για ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης. → δηλώνεται βάσει του τίτλου κτήσης και της άδειας λειτουργίας  Κωδ 43: Λωρίδες γης που βρίσκονται σιδηροτροχιές. → δηλώνεται βάσει του τίτλου κτήσης

46 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Κωδ 44: Οικόπεδο έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. → δηλώνεται βάσει του τίτλου κτήσης  Κωδ 45: Οικόπεδο εντός βιομηχανικής περιοχής. → απαιτείται να έχει συσταθεί ο φορέας και να διαθέτει Α.Φ.Μ.  Κωδ 46: Οικόπεδο εντός βιομηχανικής επιχειρηματικής περιοχής. → απαιτείται να έχει συσταθεί ο φορέας και να διαθέτει Α. Φ. Μ.

47 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Κωδ 47: Οικόπεδο εντός επιχειρηματικού πάρκου. → απαιτείται να έχει συσταθεί ο φορέας και να διαθέτει Α. Φ. Μ.  Κωδ 5: Αποθήκες που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες → δηλώνονται βάσει της άδειας οικοδομής / τίτλο κτήσης  Κωδ 6: Θέσεις στάθμευσης → δηλώνονται βάσει της άδειας οικοδομής / τίτλο κτήσης  Κωδ 13: Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης. → σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, γεωγραφικά στοιχεία αναγράφονται αυτά του βαρυνόμενου ακινήτου.

48 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  Κωδ 51: Ειδικό κτίριο γεωργικής χρήσης. → δηλώνεται βάσει της άδειας οικοδομής / τίτλο κτήσης  Κωδ 52: Ειδικό κτίριο κτηνοτροφικής χρήσης → δηλώνεται βάσει της άδειας οικοδομής / τίτλο κτήσης Με τον ίδιο κωδικό αναγράφεται και ο οικίσκος στέγασης αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης (πομόνα) εφόσον ξεπερνά τα 5 μ2  Κωδ 7: Σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης → δηλώνονται βάσει της άδειας οικοδομής και της άδειας λειτουργίας / τίτλο κτήσης ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

49 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Κωδ 8: Βιομηχανικά & Βιοτεχνικά κτίρια μετά των παραρτημάτων τους → δηλώνονται βάσει της άδειας οικοδομής και της άδειας λειτουργίας / τίτλο κτήσης  Κωδ 9: Τουριστικές εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια & Ευαγή Ιδρύματα → δηλώνονται βάσει της άδειας οικοδομής και της άδειας λειτουργίας / τίτλο κτήσης  Κωδ 10: Εκπαιδευτήρια → δηλώνονται βάσει της άδειας οικοδομής και της άδειας λειτουργίας / τίτλο κτήσης

50 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Κωδ 11: Αθλητικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου → δηλώνονται βάσει της άδειας οικοδομής και της άδειας λειτουργίας / τίτλο κτήσης Για κολυμβητική δεξαμενή, για την οποία έχει εκδοθεί άδεια ειδικού κτιρίου, αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια ειδικού κτιρίου, η επιφάνεια εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής κατοικίας προστίθεται στους κύριους χώρους κατοικίας και η επιφάνεια της εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής αναγράφεται στους βοηθητικούς χώρους. Κολυμβητικές δεξαμενές, οι οποίες τακτοποιήθηκαν ή νομιμοποιήθηκαν με τους ν.3843/2010, ν.4014/2011 και ν.4178/2013, εφόσον είναι εσωτερικές, η επιφάνειά τους προστίθεται στην επιφάνεια των κύριων χώρων, ενώ, εφόσον είναι εξωτερικές, αναγράφονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις σε ξεχωριστή γραμμή.

51 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Κωδ 12: Ειδικά κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες ( π. χ. ιεροί ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι κ. λπ.) → δηλώνονται βάσει της άδειας οικοδομής ειδικού κτιρίου εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.

52 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α ) Σε περίπτωση κατά την οποία επαγγελματίας στεγάζεται σε κτίσμα, το οποίο είναι κατά την οικοδομική άδεια κατοικία, εφόσον βρίσκεται σε όροφο υπέρ του ισογείου, αυτό δεν θα αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως επαγγελματική στέγη, αλλά ως κατοικία. Β ) Κατ ’ εξαίρεση, εάν κατοικία βρίσκεται σε ισόγειο ή υπόγειο κτίσματος και σε αυτήν στεγάζεται επαγγελματίας, θα αναγραφεί ως επαγγελματική στέγη.

53 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τονίζεται ότι, για να αναγραφεί ένα κτίσμα σε άλλη κατηγορία από αυτήν της οικοδομικής του άδειας ή του τίτλου κτήσης, πρέπει επ ' αυτού να έχουν γίνει ουσιώδεις και σταθερές επεμβάσεις με αποτέλεσμα η χρήση του να είναι διάφορη από εκείνη που ορίζεται στην αρχική οικοδομική άδεια ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον τίτλο κτήσης του. ( δεν ισχύει για τις ισόγειες κατοικίες διότι ανεξάρτητα των επεμβάσεων ή όχι εφόσον στεγάζεται επαγγελματίας θα δηλωθούν ως επαγγελματικές στέγες )

54 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΝΌΣ ΟΡΟΦΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ : Επαγγελματικές στέγες, οι οποίες έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα και εκτείνονται σε περισσότερους των ενός ορόφους, αναγράφονται ανά όροφο.

55 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ως μονοκατοικία ορίζεται το μοναδικό κτίσμα, το προορισμένο για κατοικία, που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο ή γήπεδο ή κάθετη ιδιοκτησία, αποτελεί μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς της χώρους, η οποία μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους, που επικοινωνούν μεταξύ τους και αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα.  Η επιφάνεια αναγράφεται με τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των κύριων και βοηθητικών χώρων στις αντίστοιχες στήλες και ως όροφος αναγράφεται ο υψηλότερος.

56 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Μονοκατοικία θεωρείται επίσης και το κτίσμα, το προορισμένο για κατοικία, που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο ή γήπεδο ή κάθετη ιδιοκτησία, εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους, που επικοινωνούν μεταξύ τους και αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα, ανεξάρτητα αν οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται σε άλλο τμήμα του οικοπέδου, του γηπέδου ή της κάθετης ιδιοκτησίας, εφαπτόμενοι ή μη της κατοικίας. Αν στο οικόπεδο ή το γήπεδο ή την κάθετη ιδιοκτησία υπάρχει και άλλο κτίσμα κύριας χρήσης ( π. χ. κατοικία ή επαγγελματική στέγη ), δεν θεωρείται μονοκατοικία, αλλά κατοικία.

57 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Εφαπτόμενες κατοικίες, η καθεμία από τις οποίες έχει ενιαία λειτουργική ενότητα και βρίσκεται σε διαφορετικό τμήμα οικοπέδου / κάθετη ιδιοκτησία αυτού, αναγράφονται σε ξεχωριστές γραμμές ανά κατοικία, ως μονοκατοικίες.

58 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Επίσης, για τις ανάγκες επιβολής φόρου, ως ημιτελές αναγράφεται και το κτίσμα το οποίο έχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό. Κτίσμα, το οποίο ηλεκτροδοτείται με μη εργοταξιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θεωρείται ημιτελές, με εξαίρεση την πιο κάτω περίπτωση κτισμάτων με μερική έλλειψη στέγης ή μη λειτουργικών. Δεν αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων κτίσμα, όταν έχει παντελή έλλειψη στέγης.

59 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ 1 ΚΑΘΕΤΟΣ 2

60 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΠΟΘΗΚΗ

61 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ε ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

62 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

63 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛ. 1237/2014 Στη στήλη 10 του πίνακα 1 του Ε 9 αναγράφεται ο αριθμός της κατηγορίας ειδικών συνθηκών, στην οποία κατατάσσεται το ακίνητο, ως εξής :  Κωδ 1: Κτίσματα, τα οποία τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, περιλαμβανομένων και των επεκτάσεων σχεδίου πόλης πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής, καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης ( μείωση 20% της αξίας ).

64 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛ. 1237/2014  Κωδ 2: Οικόπεδο, το οποίο τελεί υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, περιλαμβανομένων και των επεκτάσεων σχεδίου πόλης πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής ( μείωση 20% της αξίας ).  Κωδ 3: Διατηρητέο κτίσμα, εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική πράξη και έχει δημοσιευθεί σε Φ. Ε. Κ. ( μείωση 25% της αξίας )  Κωδ 4: Δεσμευμένο ακίνητο λόγω αρχαιολογικής έρευνας ή ακίνητο, το οποίο τελεί υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

65 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛ. 1237/2014  Κωδ 5: Οικόπεδο, το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής. ( μείωση 40% της αξίας ) Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται και στις περιπτώσεις μελλοντικού και αβέβαιου δικαιώματος υψούν, καθώς και σε δικαίωμα υψούν το οποίο, παρά το γεγονός ότι αντιστοιχεί σε χιλιοστά επί του οικοπέδου, δεν μπορεί να ανοικοδομηθεί παρά μόνο αν μεταβληθεί ο συντελεστής δόμησης.

66 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛ. 1237/2014  Κωδ 6: Οικόπεδο, το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής. ( μείωση 20% της αξίας )  Κωδ 99: Ημιτελές κτίσμα Ημιτελές θεωρείται ένα κτίσμα, το οποίο βρίσκεται μέχρι και το αντίστοιχο στάδιο αποπεράτωσης ανά κατηγορία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις περί ΑΠΑΑ, και συγκεκριμένα για αποθήκη και θέση στάθμευσης ( εντός ΑΠΑΑ ), μέχρι και το στάδιο της ολοκλήρωσης των επιχρισμάτων, και για τα λοιπά κτίσματα ( εντός ή εκτός ΑΠΑΑ ), μέχρι και την τοποθέτηση των δαπέδων. ( μείωση από 20% έως 60% της αξίας ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου )

67 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Στάδια αποπεράτωσης οικοδομής : 1 ο στάδιο : στάδιο φέροντος οργανισμού ή σκελετός 2 ο στάδιο : στάδιο οπτοπλινθοδομών ή στα τούβλα 3 ο στάδιο : στάδιο επιχρισμάτων ή σοβατίσματα ( ημιτελείς αποθήκες και θέσεις στάθμευσης εντός Α. Π. Α. Α.) 4 ο στάδιο : στάδιο δαπέδων ( ημιτελή κτίσματα εντός και εκτός Α. Π. Α. Α ) 5 ο στάδιο : αποπεράτωση οικοδομής

68 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ – ΕΚΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Μέχρι και την 1-1-2013, η επιφάνεια των κτισμάτων και η έκταση των οικοπέδων και γηπέδων, δηλώνονταν βάσει του τίτλου κτήσης, καθώς και οι τακτοποιούμενοι χώροι λόγω μετατροπής τους σε χώρους κυρίας χρήσης που είχαν νομιμοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν.3843/2010 Από την 1-1-2014, για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου ανεξάρτητα αν έχει νομιμοποιηθεί ή όχι με οποιοδήποτε πολεοδομικό νόμο.

69 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ – ΕΚΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει : α. από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, β. όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης.

70 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ – ΕΚΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, γ. λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια.

71 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ – ΕΚΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Συνεπώς, από την 1-1-2014, εφόσον κτίσμα ή οικόπεδο υπερβαίνει την επιφάνεια που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης του, και ανεξάρτητα από το αν αυτό τακτοποιήθηκε ή νομιμοποιήθηκε πριν ή και μετά την 1 η Ιανουαρίου 2014 ή ακόμη και αν δεν έχει νομιμοποιηθεί ακόμη, ο φορολογούμενος οφείλει να το αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του από το έτος 2014, με την υπερβάλλουσα επιφάνεια.

72 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αναγράφεται η επιφάνεια των κύριων χώρων του κτίσματος σε τετραγωνικά μέτρα. Τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται σε ακέραιο αριθμό και, προαιρετικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Σημείωση : Αποδεκτή απόκλιση για την έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ. Φ. Ι. Α. είναι μέχρι +/- 5 μ 2 Εφόσον επί ακινήτου υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφεται η καθαρή επιφάνεια των κύριων χώρων αυτής και όχι η επιφάνεια τυχόν κοινόχρηστων χώρων της οικοδομής.

73 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Σε περίπτωση που στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφεται μόνο η μικτή επιφάνεια της οριζόντιας ιδιοκτησίας ( δηλαδή εφόσον συμπεριλαμβάνονται και κοινόχρηστοι χώροι ), προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή επιφάνεια, η οποία θα αναγραφεί στη δήλωση, αφαιρείται ποσοστό 10% της μικτής επιφάνειας. Στις περιπτώσεις που δηλώνονται κτίσματα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή δηλώνονται αυθαίρετα κτίσματα, αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών ( δηλαδή στην επιφάνειά τους προστίθενται κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ. λπ.).

74 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Τα ειδικά κτίρια των κατηγοριών 7 έως και 12, εφόσον δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε μία γραμμή με το σύνολο της επιφάνειας και τον κωδικό του υψηλότερου ορόφου, με συμπλήρωση και των στοιχείων του οικοπέδου και της στήλης 22 ( συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο ). Εφόσον υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, κάθε οριζόντια ιδιοκτησία αναγράφεται σε μία γραμμή με το σύνολο της επιφάνειας και, εφόσον αυτή εκτείνεται σε περισσότερους του ενός ορόφους με ενιαία λειτουργική ενότητα, με τον κωδικό του υψηλότερου ορόφου, με συμπλήρωση και των στοιχείων του οικοπέδου και της στήλης 22 ( συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο ).

75 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφόσον δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και τα κτίσματα δεν είναι εφαπτόμενα, κάθε κτίσμα αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή με το σύνολο της επιφάνειάς του και, εφόσον αυτή εκτείνεται σε περισσότερους του ενός ορόφους, με τον κωδικό του υψηλότερου ορόφου. Στην περίπτωση αυτή το οικόπεδο αναγράφεται σε μία μόνο γραμμή με συμπλήρωση και της στήλης 22 ( συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο ).

76 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην στήλη 22 πρέπει να συμπληρώνεται η μικτή επιφάνεια δηλαδή η επιφάνεια της συνολικής δόμησης, έτσι ώστε να γίνει ορθός υπολογισμός του υπόλοιπου οικοπέδου.

77 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η συνολική επιφάνεια των βοηθητικών χώρων ( αποθηκών, θέσεων στάθμευσης κ. λπ.) του κτίσματος, του οποίου αποτελούν παρακολούθημα και επί των οποίων το κύριο κτίσμα έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. Τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται σε ακέραιο αριθμό και, προαιρετικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

78 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφόσον επί ακινήτου υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφεται η καθαρή επιφάνεια των βοηθητικών χώρων στην στήλη 13 αυτής και όχι η επιφάνεια τυχόν κοινόχρηστων χώρων της οικοδομής. Σε περίπτωση που στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφεται μόνο η μικτή επιφάνεια οριζόντιας ιδιοκτησίας ( δηλαδή εφόσον συμπεριλαμβάνονται και κοινόχρηστοι χώροι ), προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή επιφάνεια, αφαιρείται ποσοστό 10% της μικτής επιφάνειας.

79 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Προσοχή ! Α ) Εφόσον δεν προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης από την οικοδομική άδεια ή τον τίτλο αυτής, η επιφάνεια της θεωρείται ότι είναι 20 τ. μ., εκτός αν η πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη. Β ) Το πατάρι εφόσον έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα, προσαυξάνει την επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου, ανάλογα με τη χρήση του.

80 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αναγράφεται η επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα και, προαιρετικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περιπτώσεις κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων αναγράφεται, ως επιφάνεια του οικοπέδου, το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων αυτού και, ως ποσοστό συνιδιοκτησίας, το ποσοστό επί του οικοπέδου που αντιστοιχεί στην κάθετη ιδιοκτησία και στο εμπράγματο δικαίωμα επ ’ αυτής.

81 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΨΟΥΝ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Το δικαίωμα υψούν, που έχει δημιουργηθεί ως αυτοτελής ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή περιλαμβάνεται στην σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας οικοδομής ή αφορά υπαρχτά χιλιοστά που δεν έχουν χτιστεί και μπορούν ανά πάσα στιγμή να χτιστούν, αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή ως οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου, χωρίς να συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο ( στήλη 22). Όταν στην παραπάνω περίπτωση όμως έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης αναγράφεται ο κωδικός ειδικών συνθηκών 5 στην στήλη 10 του Ε 9

82 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Επιγραμματικά, τα είδη των δικαιωμάτων επί των ακινήτων έχουν ως εξής :  Κωδ 1: πλήρης κυριότητα  Κωδ 2: ψιλή κυριότητα  Κωδ 3: επικαρπία ή οίκηση  Κωδ 4: δικαίωμα επιφανείας  Κωδ 5: πλήρης κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση

83 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Κωδ 6: ψιλή κυριότητα με προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση  Κωδ 7: επικαρπία από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση  Κωδ 8: Δικαίωμα ακινήτου το οποίο έχει παραληφθεί πριν τη σύνταξη του οριστικού παραχωρητηρίου από το Δημόσιο ή τον Ο.Ε.Κ. ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.  Κωδ 9: Νομή επίδικου ακινήτου.

84 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Κωδ 10: Δικαίωμα εργολάβου ( εργολαβικό αντάλλαγμα ) σε ακίνητο εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή το ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί καθ ' οιονδήποτε τρόπο από τον εργολάβο πριν την παρέλευση των τεσσάρων ετών.  Κωδ 11: Κατοχή ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

85 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Κωδ 12: Κατοχή ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην " ΕΤΑΔ Α. Ε." και στην " Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α. Ε." με τη συναίνεση των Εταιρειών αυτών.  Κωδ 13: Δεσμευμένο ακίνητο από Ο. Τ. Α. για το οποίο εκκρεμεί αποζημίωση.

86 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Προσοχή ! Α ) Στις περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος ιδιοκτήτης έχει διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα επί του ιδίου ακινήτου ( για παράδειγμα 50% πλήρους κυριότητα και 50% ψιλής κυριότητας ), αυτά αναγράφονται σε χωριστές γραμμές. Β ) Σε περίπτωση κτισμάτων που ανήκουν στον υπόχρεο κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

87 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αναγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%), που αναλογεί στο κτίριο ή στο οικόπεδο σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναγράφεται με πέντε δεκαδικά ψηφία.

88 ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Η παλαιότητα του ακινήτου προσδιορίζεται από το έτος κατασκευής του ακινήτου. Ως έτος κατασκευής του ακινήτου αναγράφεται αυτό της έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας ουσιώδους αναθεώρησής της. Η παλαιότητα υπολογίζεται με αφετηρία δυο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας. Άδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ( μη ουσιώδους ) ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ( π. χ. άδεια ελαιοχρωματισμού, άδεια πέργκολας, άδεια επισκευής πατωμάτων κ. λπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας.

89 ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Σε περίπτωση ενιαίου κτίσματος, τμήματα του οποίου έχουν διαφορετική παλαιότητα, έτος κατασκευής είναι το έτος έκδοσης της νεότερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αναγράφεται το έτος κατασκευής, το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ( π. χ. προγενέστερος τίτλος κτήσης, έναρξη ηλεκτροδότησης κ. λπ.).

90 ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ως έτος κατασκευής λαμβάνεται το έτος, κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3427/2005. άρθρο 233427/2005 Σε αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν, ως έτος κατασκευής λαμβάνεται το έτος κατασκευής, όπως αυτό αναγράφεται στην έκθεση του μηχανικού, στα έγγραφα της τακτοποίησης.

91 ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αν ο μηχανικός αναγράφει εύρος ετών στην έκθεσή του ( π. χ. 2008 έως 2011), ως έτος κατασκευής λαμβάνεται η πιο πρόσφατη χρονολογία. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται έτος κατασκευής στην έκθεση του μηχανικού, ως έτος κατασκευής λαμβάνεται αυτό της τακτοποίησης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερο του 2011, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται τακτοποίηση κτισμάτων μεταγενέστερης κατασκευής.

92 ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Α ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ή ΠΡΩΤΟ Ε 9 ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Β ) ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ΌΧΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ 2011)

93 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΠΟΛ. 1248/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εκπτώσεις από τον ΕΝ. Φ. Ι. Α είναι η συμπλήρωση των παρακάτω ειδικών κωδικών στις στήλες 32 και 33 του Ε 9. ΣΤΗΛΗ 32 Ακίνητο με ολική απαγόρευση χρήσης ( ΚΩΔ. 1) Ακίνητο εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού με μερική απαγόρευση χρήσης ( ΚΩΔ. 2) Κτίσμα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού με μερική απαγόρευση χρήσης. ( ΚΩΔ. 3) Ακίνητο για το οποίο έχει διαταχθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η αποδέσμευσή του και δεν έχει εκδοθεί η σχετική πράξη της Διοίκησης. ( ΚΩΔ. 4) Ακίνητο για το οποίο έχει ορισθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με οριστική διοικητική πράξη, αποζημίωση για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους, και έχει παρέλθει ένα έτος από την έκδοσή της χωρίς να καταβληθεί η αποζημίωση. ( ΚΩΔ. 5)

94 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΠΟΛ. 1248/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Για τη χορήγηση των παραπάνω απαλλαγών ή μειώσεων που προβλέπονται στην περίπτωση α ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 ( πλήρης ή μερική απαγόρευση χρήσης ακινήτου ), απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια ή διοικητική αρχή, με την οποία αποδεικνύεται ότι υφίσταται μερική ή ολική απαγόρευση χρήσης του ακινήτου. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου, για το οποίο υπάρχει ολική ή μερική απαγόρευση χρήσης, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης δέσμευσης, το είδος της απαγόρευσης και ότι η απαγόρευση αυτή υφίστατο κατά την υποβολή του Ε 9

95 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΠΟΛ. 1248/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ o Κτίριο χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3028/2002. ( ΚΩΔ 6) o Κτίριο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3028/2002. ( ΚΩΔ 7) Για να χορηγηθούν οι απαλλαγές ή μειώσεις που αφορούν κτίρια, τα οποία έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης, απαιτείται να προσκομίζεται το ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

96 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΠΟΛ. 1248/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ o Κενό κτίσμα ( ΗΜΙΤΕΛΕΣ ) ( ΚΩΔ 8) Ως κενό αναγράφεται και το ακίνητο το οποίο είναι ημιτελές, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό. Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ημιτελών κτισμάτων απαιτείται η αναγραφή του κτίσματος ως ημιτελούς στη δήλωση Ε 2 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, εκτός εάν πρόκειται για ακίνητο νεότερης κατασκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν συμπληρώνεται, αν πρόκειται για κτίσμα που έχει μεν αποπερατωθεί, αλλά αναγράφεται ως ημιτελές γιατί έχει μερική έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό.

97 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΠΟΛ. 1248/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ 33 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΟΡΘΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ o Ιδιοχρησιμοποίηση. ( ΚΩΔ 1) Ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αναγράφονται και τα ακίνητα τα οποία είναι κενά, εφόσον ανήκουν σε Ν. Π. Δ. Δ. και Ν. Π. Ι. Δ., που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και σε ΟΤΑ. ( Π. χ. Δήμοι Περιφέρειες, εταιρίες με κύριο μέτοχο το δημόσιο κλπ ) o Ιδιοχρησιμοποίηση ( ΚΩΔ 2) Ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού. ( Π. χ. ναοί, Δικηγορικός Σύλλογος )

98 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΠΟΛ. 1248/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ o Ιδιοχρησιμοποίηση ( ΚΩΔ 3) για εκπλήρωση λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου. ( ακίνητα άγιου όρους, λοιπά δόγματα και θρησκείες και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ) ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ o Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου για την παραγωγή ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. ( ΚΩΔ 4) Ο συγκεκριμένος κωδικός συμπληρώνεται μόνο από : 1) νομικά πρόσωπα για όλα τα ακίνητα που δεν εκμισθώνουν και δεν παραχωρούν δωρεάν. ( Ν.4223/2013 αρ. 2 παρ.8) 2) Φυσικά πρόσωπα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις που ιδιοχρησιμοποιούν δηλ. για κατηγορία ακινήτων 9

99 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΠΟΛ. 1248/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ o Παραχωρημένο ακίνητο του Δημοσίου με σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο. ( ΚΩΔ 5) o Δωρεάν παραχωρημένο ακίνητο στο Δημόσιο. ( ΚΩΔ 6) o Πρεσβεία ή Προξενείο. ( ΚΩΔ 7) o Ακίνητο ξένου κράτους για εγκατάσταση πρεσβευτή ή προξένου και διπλωματικών αντιπροσώπων. ( ΚΩΔ 8)

100 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αναγράφεται ΝΑΙ, αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο, και ΟΧΙ, αν δεν είναι. Ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε ακίνητο, στο οποίο υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ( μετρητής ρεύματος ), ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί ή αν πρόκειται για εργοταξιακή παροχή. Για ακίνητο το οποίο δεν είναι αποπερατωμένο, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό, αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ « μη ηλεκτροδοτούμενο » ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται και ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην πιο κάτω στήλη 31.

101 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΛ. 1237/2014 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΟΧΙ + ΑΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΩΔ 99 ( ΣΤΗΛΗ 10) + ΚΕΝΟ ( ΣΤΗΛΗ 32) = ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΦΙΑ Ή ΝΑΙ ( ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ) + ΑΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΩΔ 99 ( ΣΤΗΛΗ 10) + ΚΕΝΟ ( ΣΤΗΛΗ 32) = ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΝΑΙ + ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΟ Ε 2 ΑΠΌ 1/1-31/12 = ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΦΙΑ

102 ΕΝΦΙΑ

103 ΕΝΦΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ N. 4223/2013 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Με το Ν. 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013 στο ΦΕΚ 287 Α΄, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία κατοχής ακινήτων. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος καταργείται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ( Φ. Α. Π., Ν. 3842/2010) και επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝ. Φ. Ι. Α.) σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο ΕΝ. Φ. Ι. Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο και για τον καθορισμό του, όπως και στη συμπλήρωση του Ε 9, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου.

104 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 1 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται :  Στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας και της οίκησης.  Στα δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των πιο πάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

105 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 1 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Στο εμπράγματο δικαίωμα της επιφάνειας επί του ακινήτου, το οποίο φορολογικά αντιμετωπίζεται ως επικαρπία. Επιφάνεια είναι το εμπράγματο δικαίωμα φυσικού ή νομικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσμα σε έδαφος κτήματος που είναι, κατά το χρόνο σύστασης του δικαιώματος, δημόσιο και να ασκεί στο κτίσμα αυτό ή σε κτίσμα ήδη κατασκευασμένο σε τέτοιο κτήμα τις εξουσίες, τις οποίες παρέχει το δικαίωμα της κυριότητας.

106 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 1 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Το δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής και της κατοχής.  Στα δεσμευμένα από Ο. Τ. Α. δικαιώματα επί του ακινήτου για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης.

107 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Υποκείμενο ΕΝΦΙΑ είναι : α ) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης. β ) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως. γ ) Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης.

108 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ δ ) Ο κληρονόμος και ειδικότερα :  Ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.  ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους. ε ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.

109 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Επίσης, υποκείμενο ΕΝ. Φ. Ι. Α. είναι : α ) Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς με τον όρο της αυτοσύμβασης, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο. β ) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν. Π. Δ. Δ., εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο, ακόμα και πριν από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου.

110 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γ ) Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς. δ ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομίας για τα κληρονομιαία ακίνητα. ε ) Ο μεσεγγυούχος ακινήτου. στ ) Ο σύνδικος της πτώχευσης. ζ ) Ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ. Φ. Ι. Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

111 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ η ) Ο εργολάβος, για το εργολαβικό του αντάλλαγμα εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή αυτό έχει εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον εργολάβο, πριν την παρέλευση των τεσσάρων αυτών ετών. Μέχρι την υποχρέωση δήλωσης των ακινήτων από τον εργολάβο, το εργολαβικό αντάλλαγμα δηλώνεται από τον οικοπεδούχο.

112 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ θ ) Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. Το ακίνητο για τις ανάγκες του ΕΝ. Φ. Ι. Α., θεωρείται ότι ανήκει στο φορολογούμενο κατά πλήρη κυριότητα. ι ) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ Α. Ε. και στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α. Ε., με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και ανεξάρτητα του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν η κατοχή του ακινήτου. Το ακίνητο για τις ανάγκες του ΕΝ. Φ. Ι. Α., θεωρείται ότι ανήκει στο φορολογούμενο κατά πλήρη κυριότητα.

113 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ια ) Ο Ο. Τ. Α. για ακίνητο που δεσμεύει για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχει εκδοθεί αποζημίωση γι ’ αυτό, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ. Φ. Ι. Α. που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός ΕΝ. Φ. Ι. Α. που βαρύνει το ακίνητο επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής :

114 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ α ) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή ως εξής : ( α ) 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20 ό έτος της ηλικίας του. ( β ) 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20 ό έτος της ηλικίας του. ( γ ) 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30 ό έτος της ηλικίας του. ( δ ) 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40 ό έτος της ηλικίας του. ( ε ) 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50 ό έτος της ηλικίας του. ( στ ) 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60 ό έτος της ηλικίας του. ( ζ ) 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70 ό έτος της ηλικίας του. ( η ) 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80 ό έτος της ηλικίας του.

115 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β ) Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα. γ ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωμα της επιφάνειας ισούται με το φόρο που αναλογεί στην επικαρπία.

116 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 2 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Για την εφαρμογή του ΕΝ. ΦΙ. Α. ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από το υποκείμενο του ΕΝ. Φ. Ι. Α θεωρούνται αυτά τα οποία εκμισθώνονται ή παραχωρούνται καθ ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα που δεν εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται ιδιοχρησιμοποιούμενα. Παράδειγμα : Τα ακίνητα νομικού προσώπου ή κάθε νομικής οντότητας η οποία έχει ως σκοπό την ανέγερση και πώληση ακινήτων είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε με το σύστημα της αντιπαροχής θεωρούνται ιδιοχρησιμοποιούμενα.

117 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Απαλλάσσονται από τον ΕΝ. Φ. Ι. Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν : α ) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ( Τ. Α. Ι. ΠΕ. Δ.) β ) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ( Ν. Π. Δ. Δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ( Ν. Π. Ι. Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο. Τ. Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ. Φ. Ι. Α..

118 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γ ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους, με τον όρο της αμοιβαιότητας. δ ) Σε Ν. Π. Δ. Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

119 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ε ) Σε Ν. Π. Ι. Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο. στ ) ( α ) Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων και ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.

120 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ στ ) ( β ) Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού. ζ ) Στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του ν. 3647/2008 ( Α ' 37) και ιδιοχρησιμοποιούνται. Για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο στα νομικά πρόσωπα για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών ακίνητά τους ( κτίσματα και οικόπεδα ή γήπεδα ), απαιτείται η προσκόμιση της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων ( έντυπο Ε 2) ή της δήλωσης αυτών ( των ακινήτων ) στο μητρώο της Δ. Ο. Υ. ως έδρα ή υποκατάστημα ( ΠΟΛ. 1248/2014).

121 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ η ) Σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τη περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 ( Α΄ 152) εφόσον το σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ( Τ. Α. Ι. ΠΕ. Δ.), με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 2.

122 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Απαλλάσσονται από τον ΕΝ. Φ. Ι. Α. και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία : α ) Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο ΕΝ. Φ. Ι. Α. μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝ. Φ. Ι. Α. μειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

123 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β ) Έχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσμευση από απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Διοίκησης για την ως άνω αποδέσμευση. γ ) Έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα (1) έτος από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.

124 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Επιπλέον :  Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ. Φ. Ι. Α. για τα έτη 2014 και 2015.

125 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Για το έτος 2014 και για το έτος 2015 ​, ο κύριος φόρος του ΕΝ. Φ. Ι. Α. μειώνεται κατά 20% για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους αποπερατωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και καθ ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν κενοί και μη ηλεκτροδοτούμενοι.

126 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 3 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΩΔ 1 – ΣΤΗΛΗ 32) ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΩΔ 2 – ΣΤΗΛΗ 32) ΜΕΙΩΣΗ 60% ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΩΔ 3 – ΣΤΗΛΗ 32) ΜΕΙΩΣΗ 30% ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1, 2, 3 – ΣΤΗΛΗ 33) ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΩΔ. 51, 52 – ΣΤΗΛΗ 9) ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΟ

127 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 5 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔ 4 – ΣΤΗΛΗ 33) ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (ΚΩΔ 4 – ΣΤΗΛΗ 33) ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ

128 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ 1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ. Φ. Ι. Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος. Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ. Φ. Ι. Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :

129 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ α ) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 ( Α΄ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000,00) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.

130 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β ) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150,00 μ 2) και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000,00) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και

131 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γ ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. 2. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :

132 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ α ) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 ( Α΄ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000,00) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.

133 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β ) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150,00 μ 2), γ ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και

134 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ δ ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

135 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ 3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ. Φ. Ι. Α., που προκύπτει με βάση εμπρόθεσμη δήλωση, λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α΄ και β΄, ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική Διοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :

136 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ α ) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Φ. Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου, β ) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και

137 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γ ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ. Φ. Ι. Α. σε νομικά πρόσωπα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1250/8.12.2014. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους. Συγκεκριμένα :

138 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 7 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ. Ο. Υ..  Ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ. Ο. Υ. εκδίδει εντολή μερικού επιτόπιου ελέγχου για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.  Ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ. Ο. Υ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οφείλει να εκδώσει την απόφαση χορήγησης της αναστολής πληρωμής του φόρου ή την απόφαση απόρριψης αυτής μετά από αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου.  Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης αναστολής ή απόρριψης αυτής κοινοποιείται στο φορολογούμενο συνοδευόμενη από την οικεία έκθεση ελέγχου.

139

140 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Α. Υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα : Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος. Ειδικότερα :

141 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ α ) Η γεωγραφική θέση του κτίσματος προσδιορίζει την τιμή ζώνης, στην οποία υπάγεται αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 ( Α ' 43) και των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ ’ εξουσιοδότησή του. Ανάλογα με την τιμή ζώνης που ισχύει την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσματος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη ( Φ. Ζ.). Ο βασικός φόρος ( Β. Φ.) ανά φορολογική ζώνη ( Φ. Ζ.), όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης, καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

142 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Τιμή Ζώνης (€/ μ 2) Φ.Ζ.Φ.Ζ. Βασικός Φόρος ( Β. Φ.) (€/ μ 2) 0 - 50012,00 501 - 75022,80 751 - 1.00032,90 1.001 - 1.50043,70 1.501 - 2.00054,50 2.001 - 2.50066,00 2.501 - 3.00077,60 3.001 - 3.50089,20 3.501 - 4.00099,50 4.001 - 4.5001011,10 4.501 - 5.0001111,30 5.001+1213,00

143 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του οικείου Δήμου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφέρειας.

144 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β ) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά μέτρα. Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια απομειώνεται με την εφαρμογή Συντελεστή Απομείωσης Επιφανείας ( Σ. Α. Ε.). Ο Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας ( Σ. Α. Ε.) κτίσματος, προκειμένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρμόζεται ανά κλιμάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

145 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Κλιμάκιο Επιφάνειας ( μ 2) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας ( Σ. Α. Ε.) 0 - 5001,00 500,01 - 1.5000,80 1.500,01 - 3.0000,75 3.000,01 - 5.0000,65 5.000,01-10.0000,55 10.000,01 - 25.0000,45 25.000,01- 50.0000,35 50.000,01 και άνω 0,25

146 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γ ) Ο Συντελεστής Ορόφου ( Σ. Ο.), ο οποίος εφαρμόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί : ΌροφοςΣυντελεστής Ορόφου ( Σ. Ο.) Υπόγειο 0,98 Ισόγειο και 1 ος 1,00 2 ος και 3 ος 1,01 4 ος και 5 ος 1,02 6 ος και άνω 1,03 Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.

147 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες. δ ) Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας ( Σ. Μ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,02. ε ) Ο Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων ( Σ. Ε. Κ.), ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).

148 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ στ ) Ο Συντελεστής Πρόσοψης ( Σ. Π.), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, σε 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και σε 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια. ζ ) Η χρήση των χώρων του κτίσματος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Ο Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων ( Σ. Β. Χ.), ορίζεται σε 0,1.

149 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ η ) Η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαμβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή προς τη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

150 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ο Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος ( Σ. Π. Κ.), καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί : Παλαιότητα Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος ( Σ. Π. Κ.) 26 έτη και άνω 1,00 20 έως και 25 έτη 1,05 15 έως και 19 έτη 1,10 10 έως και 14 έτη 1,15 5 έως και 9 έτη 1,20 Μέχρι και 4 έτη 1,25 Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.

151 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ θ ) Ο Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων ( Σ. Η. Κ.), ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που :  δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή  ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά.

152 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ α. Ο κύριος φόρος για τα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας, του συντελεστή πρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής : Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος ( μ 2) x ΒΦ x ΣΠαλαΚτισ x Σορ ή ΣΜον x ΣΠ x ΣΒοηθΧ * x ΣΗμιτΚ ** * ΣΒΧ όπου εφαρμόζεται ** ΣΗΚ όπου εφαρμόζεται

153 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β. Προκειμένου για τα ειδικά κτίρια, ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή απομείωσης επιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής : Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος ( μ 2) x ΒΦ x ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ * x ΣΗΚ ** * ΣΒΧ όπου εφαρμόζεται ** ΣΗΚ όπου εφαρμόζεται

154 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Β. Υπολογισμός κύριου φόρου για οικόπεδα και γήπεδα : Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού ( οικόπεδα ) ή των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ( γήπεδα ) υπολογίζεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. 1. Ειδικότερα, για τα οικόπεδα : α ) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

155 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Μοναδιαία αξία (€/μ2)Φ.Ζ.Φ.Ζ.Συντελεστής φόρου (€/μ2) 0,01 - 2,00010,003 2,01 - 4,00020,006 4,01 - 6,00030,010 6,01 - 10,00040,015 10,01 - 14,00050,023 14,01 - 20,00060,030 20,01 - 50,00070,060 50,01 - 75,00080,120 75,01 - 100,00090,150 100,01 - 150,00100,200 150,01 - 200,00110,300 200,01 - 300,00120,450 300,01 - 400,00130,600 400,01 - 500,00140,800 500,01 - 600,00151,000 600,01 - 700,00161,300 700,01 - 800,00171,500 800,01 - 900,00181,700 900,01 - 1.000,00191,900 1.000,01 - 1.500,00202,500 1.500,01 - 2.000,00213,000 2.000,01 - 3.000,00224,000 3.000,01 - 4.000,00236,000 4.000,01 - 5.000,00247,500 5.000,01+259,000

156 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β ) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του. Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 ( Α΄ 43), η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.

157 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γ ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου, της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης και της επιφάνειας του οικοπέδου. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, εφαρμόζονται τα εξής : αα ) Ο συντελεστής οικοπέδου ( Σ. Οικ.), η συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου ( Σ. Α. Ο.), για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, λαμβάνονται όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός από το Σ. Α. Ο.. Αν το οικόπεδο είναι δεσμευμένο για κοινωφελή χρήση, ο Σ. Α. Ο. είναι ίσος με το συντελεστή δόμησης του Οικοδομικού Τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα.

158 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ββ ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί με τις αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου ( Σ. Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου ( Σ. Α. Ο.), λαμβάνονται οι χαμηλότεροι Σ. Οικ., συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ. Α. Ο. της ζώνης με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δημοτική Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές του οικείου Δήμου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήμο, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στην Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφέρειας.

159 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γγ ) Ανάλογα με την πρόσοψη εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης ( Σ. Π.), ως εξής : 1,00 για πρόσοψη σε μια μόνο οδό, 1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και 0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό. δδ ) Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων εα΄, εβ΄, εγ΄, εδ΄, εε΄ και εστ΄ της περίπτωσης 3.5.6 της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 εφαρμόζονται ανάλογα.

160 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ δ ) Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ( Α ' 152) ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012 ( Α ' 70) και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις μόνο μέχρι τη μεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 ( Α ’ 33) ( Βιομηχανικές Περιοχές ), των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/1997 ( Α ' 254) ( Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές ) και του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 ( Α ' 143) ( Επιχειρηματικά Πάρκα ), εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.

161 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ε ) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο κύριος φόρος ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στο συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, με βάση τη δόμηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο, ως εξής : Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ΕΝ. Φ. Ι. Α. όταν υπάρχει κτίσμα = συνολική επιφάνεια οικοπέδου - επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στο Σ. Α. Ο. με βάση τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί

162 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου ( Σ. Α. Ο.) που εφαρμόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ ( αα ), με εξαίρεση την περίπτωση που το κτίσμα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή μεγαλύτερη, καθώς και την περίπτωση που επί του οικοπέδου υπάρχει κτίριο, το οποίο έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή έργο τέχνης, οπότε θεωρείται ότι ο Σ. Α. Ο. έχει εξαντληθεί στ ) Ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας και του συντελεστή φόρου, ως εξής : Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου ( μ 2) x ΣΦ

163 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ 2. Ειδικότερα, για τα γήπεδα, ο κύριος φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1 ευρώ ανά στρέμμα ) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής : α ) Συντελεστής Θέσης ( Σ. Θ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία ( Α. Β. Α.) της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

164 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) (€/μ2) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.) 0,1 - 0,491,0 0,5 - 0,991,1 1 - 1,991,2 2 - 2,991,3 3 - 4,991,5 5 - 6,991,7 7 - 9,992,0 10 - 14,992,3 15 - 19,992,5 20 +3,0

165 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β ) Συντελεστής Χρήσης ( Σ. Χ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Χρήση γηπέδουΣυντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.) Δάσος ή δασική έκταση 0,1 Βοσκότοπος/Χέρσες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις 0,5 Καλλιέργειες (μονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες/Αγρανάπαυση καλλιεργήσιμων εκτάσεων 2,0 Μεταλλείο - Λατομείο 5,0 Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι στάθμευσης αυτοκινή των και αναψυχής 8,0

166 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γ ) Συντελεστής Άρδευσης ( Σ. Αρ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,1. δ ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης ( Σ. Απ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,75. ε ) Συντελεστής Κατοικίας ( Σ. Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου.

167 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αν ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ( Κ. Φ. Ε., ν.4172/2013, Α ' 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε άλλη κατοικία, σύμφωνα με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών μέτρων (150 μ 2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρμόζεται. Ο συντελεστής κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ 2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

168 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ζ ) Ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του συντελεστή κατοικίας, όπως προβλέπεται, ως εξής : Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου ( μ 2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ x ΣΑπ * x ΣΚ ** * ΣΑπ όπου εφαρμόζεται ** ΣΚ όπου εφαρμόζεται

169 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 4 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ η ) Ειδικά, για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις μόνο μέχρι τη μεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 ( Βιομηχανικές Περιοχές ), των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/ 1997 ( Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές ) και του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 ( Επιχειρηματικά Πάρκα ), ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

170 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 5 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ 1. Στην αξία των δικαιωμάτων επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝ. Φ. Ι. Α., ο οποίος υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων του παρόντος. 2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα :

171 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 5 Κλιμάκια Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Ακίνητης ΠεριουσίαςΦόρου 300.0000%0300.0000 100.0000,1%100400.000100 100.000 0,2%200500.000300 100.000 0,3%300600.000600 100.000 0,6% 600700.0001.200 100.000 0,7%700800.0001.900 100.000 0,8%800900.0002.700 100.000 0,9% 9001.000.0003.600 Υπερβάλλον 1%

172 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 5 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Δεν συνυπολογίζεται : η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

173 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 5 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ 3. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ. Φ. Ι. Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων και ισούται με το πέντε τοις χιλίοις (5‰). Στην, κατά το προηγούμενο εδάφιο, συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται, για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ. Φ. Ι. Α.: α ) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής,

174 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 5 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β ) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ ' της παραγράφου Β.1 και η ' της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4, γ ) η αξία των δικαιωμάτων σε κτίσματα καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. Για τη χορήγηση απαλλαγής από το συμπληρωματικό φόρο στα νομικά πρόσωπα για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών ακίνητά τους ( κτίσματα και οικόπεδα ή γήπεδα ), απαιτείται η προσκόμιση της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων ( έντυπο Ε 2) ή της δήλωσης αυτών ( των ακινήτων ) στο μητρώο της Δ. Ο. Υ. ως έδρα ή υποκατάστημα ( ΠΟΛ. 1248/2014).

175 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 5 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ειδικά, για τα Ν. Π. Δ. Δ. και τα Ν. Π. Ι. Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β ’, δ ', ε ', στ ' και ζ ' του άρθρου 3 και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ( Α. Ε. Ε. Α. Π.) του ν. 2778/1999, ο συμπληρωματικός ΕΝ. Φ. Ι. Α. ισούται με δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5‰) επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

176 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2013 ΑΡ. 5 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ 4. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει κάθε φορά. Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αυτού, το γινόμενο της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου και του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, δεν μπορεί να είναι ανώτερο της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.

177 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, « νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων » ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης ή αφετηρίας, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 Α του ν. 1249/1982, όπως ισχύει, όπου εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, επί τους συντελεστές αυξομείωσης, όπως καθορίζονται κατωτέρω ανά είδος ακινήτου ή κτηρίου.

178 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ο εντοπισμός, η κατάταξη ακινήτου σε κατηγορία καθώς και οι ορισμοί των συντελεστών αυξομείωσης λαμβάνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 Α του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν, και από τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ ' εξουσιοδότηση των εν λόγω άρθρων, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ορίζεται άλλως. Για τα ακίνητα εντός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ισχύει, η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται ανά κατηγορία ως εξής :

179 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Α. Φορολογητέα αξία κατοικίας ή μονοκατοικίας ή διαμερίσματος : Η φορολογητέα αξία κατοικίας ή μονοκατοικίας ή διαμερίσματος είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί την επιφάνεια της κατοικίας ή μονοκατοικίας ή διαμερίσματος, το συντελεστή πρόσοψης, το συντελεστή ορόφου, το συντελεστή επιφάνειας, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους του εμπράγματου δικαιώματος. ΤΖ Χ Επιφ. Χ Σπρ. Χ Σορ. Χ Σεπιφ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ. Χ Σσυν / σιας Σε περίπτωση που στην κατοικία ή μονοκατοικία ή διαμέρισμα δηλώνεται και οικόπεδο, η αξία του ακινήτου προσαυξάνεται και με την αξία του υπολοίπου οικοπέδου.

180 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα με την πρόσοψη εφαρμόζεται συντελεστής πρόσοψης ( Σπρ.) ως εξής : πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο 1,00 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία 1,05 αν δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο 0,80

181 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανάλογα με τον όροφο που βρίσκεται το κτίσμα και το συντελεστή εμπορικότητας του οικοπέδου εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου ( Σορ.) ο οποίος καθορίζεται ως ακολούθως : Όροφος Αν ο Συντελεστής Εμπορικότητας είναι : ΥπόγειοΙσόγειο Α΄ όροφος Β΄ όροφος Γ΄ όροφος Δ΄ όροφος Ε΄ όροφος ΣΤ΄ όροφος & πάνω α ) Μικρότερος του 1,5 0,60,911,051,11,151,21,25 β ) Μεγαλύτερος. ή ίσος με 1,5 & μικρότερος του 3 0,61,21,11,051,11,151,21,25 γ ) Μεγαλύτερος ή ίσος με 3 & μικρότερος του 5 0,61,251,151,1 1,151,21,25 δ ) Ίσος ή Μεγαλύτερος του 5. 0,61,31,21,15 1,21,25

182 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα του εμβαδού εφαρμόζεται συντελεστής επιφάνειας ( Σεπιφ.) κυρίων χώρων ως εξής : o 1,05 για επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 25 τ. μ., o 1,00 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 25 τ. μ. και μικρότερη ή ίση των 100 τ. μ., o 1,05 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 τ. μ. και μικρότερη ή ίση των 200 τ. μ., o 1,10 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 200 τ. μ. και μικρότερη ή ίση των 300 τ. μ., o 1,20 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 300 τ. μ. και μικρότερη ή ίση των 500 τ. μ., o 1,30 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 500 τ. μ..

183 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ( Σπαλ.) ως εξής : o 0,90 από 1 έως 5 έτη, o 0,80 από 6 έως 10 έτη, o 0,75 από 11 έως 15 έτη, o 0,70 από 16 έως 20 έτη, o 0,65 από 21 έως 25 έτη, o 0,60 από 26 και άνω έτη.

184 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών ( Σειδ. συνθ.): o 0,80 για διατηρητέο κτίσμα, o 0,75 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,40 για ημιτελές κτίσμα.  Η αξία των βοηθητικών χώρων που είναι παρακολουθήματα της κατοικίας, μονοκατοικίας ή διαμερίσματος υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω, λαμβάνοντας ως επιφάνεια ποσοστό ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εμβαδού των βοηθητικών χώρων.

185 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Β. Φορολογητέα αξία επαγγελματικής στέγης : Η φορολογητέα αξία επαγγελματικής στέγης είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της επαγγελματικής στέγης, το συντελεστή πρόσοψης, το συντελεστή ορόφου, το συντελεστή επιφάνειας, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπράγματου δικαιώματος. ΤΖ Χ Επιφ Χ Σπρ. Χ Σορ. Χ Σεπιφ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ. Χ Σσυν / σιας Σε περίπτωση που στην επαγγελματική στέγη δηλώνεται και οικόπεδο η αξία της προσαυξάνεται με την αξία του υπολοίπου οικοπέδου.

186 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα με την πρόσοψη εφαρμόζεται συντελεστής πρόσοψης ( Σπρ.) ως εξής : όσοψσε να μόνο δρόμο πρόσοψη σε ένα μπρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο όνο δρόμο πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο 1,00 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία 1,08 αν δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο 0,60

187 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανάλογα με τον όροφο στον οποίο βρίσκεται η επαγγελματική στέγη και το συντελεστή εμπορικότητας του δρόμου ή των δρόμων στον οποίο έχει πρόσοψη ή προσόψεις η επαγγελματική στέγη εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου ( Σορ.) ως εξής : α ) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται στο ισόγειο ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται ο Συντελεστής Εμπορικότητας. Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται στο ισόγειο και δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται το γινόμενο του Συντελεστή Εμπορικότητας επί 0,80.

188 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β ) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται στο υπόγειο ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται το γινόμενο του Συντελεστή Εμπορικότητας επί 0,50. γ ) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε όροφο τότε ο συντελεστής ορόφου καθορίζεται ως ακολούθως :

189 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

190 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Όταν η επαγγελματική στέγη δεν έχει πρόσοψη τότε ως συντελεστής εμπορικότητας λαμβάνεται αυτός της διεύθυνσης του ακινήτου.

191 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα του εμβαδού εφαρμόζεται συντελεστής επιφάνειας ( Σεπιφ.) ως εξής : o 1,10 για επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 25 τ. μ., o 1,05 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 25 τ. μ. και μικρότερη ή ίση των 50 τ. μ., o 1,00 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 50 τ. μ. και μικρότερη ή ίση των 100 τ. μ., o 0,90 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 τ. μ. και μικρότερη ή ίση των 200 τ. μ., o 0,85 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 200 τ. μ. και μικρότερη ή ίση των 300 τ. μ., o 0,80 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 300 τ. μ.. Για τον υπολογισμό του συντελεστή επιφάνειας ως εμβαδόν λαμβάνεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων των κυρίων χώρων και ποσοστό είκοσι τοις εκατό της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων.

192 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται η επαγγελματική στέγη εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ( Σπαλ ) ως εξής : α. όταν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε Ισόγειο : o 1 έως 5 χρόνια 0,95 o 6 έως 10 χρόνια 0,90 o 11 έως 15 χρόνια 0,85 o 16 και άνω χρόνια 0,80

193 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ β. όταν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε άλλον εκτός του Ισογείου όροφο : o 1 έως 5 χρόνια 0,9 o 6 έως 10 χρόνια 0,80 o 11 έως 15 χρόνια 0,75 o 16 έως 20 χρόνια 0,70 o 21 έως 25 χρόνια 0,65 o 26 και άνω χρόνια 0,60

194 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών ( Σειδ. συνθ.): o 0,80 για διατηρητέο κτίσμα, o 0,75 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,50 για ημιτελές κτίσμα.  Η αξία των βοηθητικών χώρων που είναι παρακολουθήματα της επαγγελματικής στέγης υπολογίζεται βάσει των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνοντας ως επιφάνεια ποσοστό ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εμβαδού των βοηθητικών χώρων.

195 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Γ. Φορολογητέα αξία οικοπέδου : Η φορολογητέα αξία οικόπεδου είναι ίση με το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου επί τη συνολική τιμή εκκίνησης οικοπέδου, το συντελεστή πρόσοψης, την έκτασης του οικοπέδου, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπέδου, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπράγματου δικαιώματος. ΣυνΤ. Ο. Χ Σπρ. Χ Επιφ. Οικ. Χ Σειδ. συνθ. Χ Σσυν / σιας

196 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα με την πρόσοψη εφαρμόζεται συντελεστής πρόσοψης ( Σπρ.) ως εξής : πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο 1,00 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία 1,08 αν δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο 0,80

197 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών (Σειδ.συνθ.) : o 0,60 για οικόπεδο που δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί καθώς και για ποσοστά ιδιοκτησίας οικοπέδου που αναφέρονται στη δυνατότητα μελλοντικής δόμησης αλλά αβέβαιης λόγω εξάντλησης του, κατά το χρόνο φορολογίας, συντελεστή δόμησης (δικαίωμα υψούν), o 0,80 για οικόπεδο που δεν είναι οικοδομήσιμο αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί, o 0,80 για απαλλοτριωτέο ακίνητο, o 0,90 για οικόπεδο που τελεί υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, η οποία δεν έχει αρθεί.

198 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Για την περίπτωση υπολογισμού αξίας οικοπέδου που αντιστοιχεί στο σύνολο της υπολειπόμενης, μέχρι εξαντλήσεως του συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου, δομήσιμης επιφάνειας που δεν έχει οικοδομηθεί, ( Υπόλοιπο Οικοπέδου ) εφαρμόζεται συντελεστής ποσοστού αξίας οικοπέδου που προκύπτει από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο :

199 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται το σύνολο της επιφάνειας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο αλλά στην ίδια γραμμή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων αναγράφονται στοιχεία κτισμάτων, ως αριθμητής του κλάσματος λαμβάνεται το άθροισμα των κυρίων και βοηθητικών χώρων κτίσματος της γραμμής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που προκύπτει αρνητικό αποτέλεσμα τότε δεν υπολογίζεται αξία οικοπέδου.

200 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Δ. Φορολογητέα αξία αποθήκης : Η φορολογητέα αξία των αποθηκών καθώς και των γεωργικών κτισμάτων είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της αποθήκης - γεωργικού κτίσματος, το συντελεστή θέσης, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπράγματου δικαιώματος. ΤΖ Χ Επιφ. Χ Σθ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ. Χ Σσυν / σιας Σε περίπτωση που στην αποθήκη - γεωργικό κτίσμα δηλώνεται και οικόπεδο, η αξία της προσαυξάνεται με την αξία του υπολοίπου οικοπέδου.

201 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα με τον όροφο στον οποίο βρίσκεται η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσμα και το συντελεστή εμπορικότητας του δρόμου ή των δρόμων στον οποίο έχει πρόσοψη ή προσόψεις το κτίσμα εφαρμόζεται συντελεστής θέσης ( Σ. θ.) ως εξής : α ) Αν η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσμα βρίσκεται στο ισόγειο ως συντελεστής θέσης λαμβάνεται το γινόμενο του συντελεστή εμπορικότητας επί 0,30. β ) Αν η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσμα βρίσκεται στο υπόγειο ως συντελεστής θέσης λαμβάνεται το γινόμενο του συντελεστή εμπορικότητας επί 0,15.

202 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γ ) Αν η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσμα βρίσκεται σε όροφο τότε ο συντελεστής θέσης καθορίζεται ως ακολούθως : Αν ο Συντελεστής Εμπορικότητας είναι : Όροφος Α΄ όροφοςΒ΄ όροφοςΓ΄ όροφοςΔ΄ όροφοςΕ΄ όροφος ΣΤ΄ όροφος & πάνω α ) Μικρότερος του 1,5 εφαρμόζεται συντελεστής 11,051,101,151,201,25 β ) Μεγαλύτερος. ή ίσος με 1,5 και μικρότερος του 3 εφαρμόζεται συντελεστής 1,101,051,101,151,201,25 γ ) Μεγαλύτερος ή ίσος με 3 και μικρότερος του 5 εφαρμόζεται συντελεστής 1,151,10 1,151,201,25 δ ) Ίσος ή Μεγαλύτερος του 5 εφαρμόζεται συντελεστής 1,201,15 1,201,25

203 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Όταν η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσμα δεν έχει πρόσοψη τότε ως συντελεστής εμπορικότητας λαμβάνεται αυτός της διεύθυνσης του ακινήτου.

204 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας της αποθήκης ή του γεωργικού κτίσματος εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ( Σπαλ.) ως εξής : o 0,95 για έτη από 1 έως 5, o 0,90 για έτη από 6 έως 10, o 0,85 για έτη από 11 έως 15, o 0,80 για έτη από 16 έως 20, o 0,75 για έτη από 21 έως 25, o 0,70 για έτη από 26 και άνω.

205 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών ( Σειδ. συνθ.): 0,80 για διατηρητέο κτίσμα, 0,75 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και 0,80 για ημιτελές κτίσμα.

206 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Η αξία των βοηθητικών χώρων που είναι παρακολούθημα της αποθήκης ή του γεωργικού κτίσματος υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω, λαμβάνοντας ως επιφάνεια ποσοστό ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εμβαδού των βοηθητικών χώρων.

207 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ε. Φορολογητέα αξία θέσης στάθμευσης : Η φορολογητέα αξία θέσης στάθμευσης είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της θέσης στάθμευσης, το συντελεστή θέσης, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. ΤΖ Χ Επιφ. Χ Σθ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ. Χ Σσυν / σιας Σε περίπτωση που στη θέση στάθμευσης δηλώνεται και οικόπεδο η αξία του ακινήτου προσαυξάνεται και με την αξία του υπολοίπου οικοπέδου.

208 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα με τον όροφο και το συντελεστή εμπορικότητας του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η θέση στάθμευσης εφαρμόζεται συντελεστής θέσης ( Σ. θ.) ως ακολούθως : Αν ο Συντελεστής Εμπορικότητας είναι : ΥπόγειοΙσόγειοΌροφος α ) Ίσος με 1 εφαρμόζεται συντελεστής 0,20,30,25 β ) Μεγαλύτερος του 1 & μικρότερος ή ίσος του 2 εφαρμόζεται συντελεστής 0,250,350,3 γ ) Μεγαλύτερος του 2 και μικρότερος ή ίσος του 3 εφαρμόζεται συντελεστής 0,30,40,35 δ ) Μεγαλύτερος του 3 εφαρμόζεται συντελεστής 0,350,450,4

209 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Όταν η θέση στάθμευσης δεν έχει πρόσοψη τότε συντελεστής εμπορικότητας είναι αυτός της διεύθυνσης του ακινήτου.

210 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ( Σπαλ.) ως εξής : o 0,95 για έτη από 1 έως 5, o 0,90 για έτη από 6 έως 10, o 0,85 για έτη από 11 έως 15, o 0,80 για έτη από 16 έως 20, o 0,75 για έτη από 21 έως 25, o 0,70 για έτη από 26 και άνω.

211 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών ( Σειδ. συνθ.): o 0,80 για διατηρητέο κτίσμα, o 0,75 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,80 για ημιτελές κτίσμα.

212 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  Η αξία των βοηθητικών χώρων που είναι παρακολούθημα των θέσεων στάθμευσης υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω, λαμβάνοντας ως επιφάνεια ποσοστό ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εμβαδού των βοηθητικών χώρων.

213 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Για όλα τα ως άνω ακίνητα ισχύουν τα εξής :  α ) Σε περιπτώσεις ποσοστού συνιδιοκτησίας πλήρους ή ψιλής κυριότητας εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας ο οποίος ορίζεται σε 0,90. Δεν εφαρμόζεται ο συντελεστής όταν ο υπόχρεος σε φόρο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην επικαρπία.  β ) Σε περιπτώσεις οικοπέδου που δεν είναι οικοδομήσιμο, απαλλοτριωτέων ακίνητων και των ορισμένων οικισμών των πινάκων τιμών του Α. Π. Α. Α. δεν εφαρμόζεται συντελεστής πρόσοψης.

214 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  γ ) Σε περίπτωση που ακίνητο εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός οικοδομικά τετράγωνα με πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισμού αξίας, για τον προσδιορισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας λαμβάνεται εκείνος ο συνδυασμός συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο αξία ακινήτου, εφόσον δεν υπολείπεται του 50% της υψηλότερης αξίας ακινήτου που θα μπορούσε να προκύψει από τους πιθανούς συνδυασμούς συντελεστών.

215 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  δ ) Σε περίπτωση που ακίνητο εντοπίζεται σε οικοδομικό τετράγωνο όπου ισχύουν πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισμού αξίας, για τον προσδιορισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας λαμβάνεται το σύνολο των συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο αξία ακινήτου.

216 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ  εα ) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές με όρους δόμησης οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, ανεξάρτητα από τη χρήση τους και τη δυνατότητα κατάτμησής τους σε μικρότερα άρτια οικόπεδα, ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου προσδιορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου και σύμφωνα με τις τιμές των περιπτώσεων « κατοικία, ακάλυπτα οικόπεδα και λοιπές χρήσεις » ή « κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα » του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας, κατά περίπτωση.

217 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ εβ ) Για οικόπεδα που η τιμή του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου λαμβάνεται αυτός που είναι ευνοϊκότερος για τον φορολογούμενο, ανά περιοχή ή περίπτωση. εδ ) Για οικόπεδα που βρίσκονται εντός οικοδομικών τετραγώνων που τέμνονται από μία ή περισσότερες οριογραμμές διαφορετικών Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου, λαμβάνεται ως τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου η ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο.

218 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ εε ) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης τους, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, ως τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου λαμβάνεται η μικρότερη τιμή. εστ ) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες δεν υπάρχει τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου λαμβάνεται η τιμή 0,60.

219 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Για τα ακίνητα των οποίων η αξία των κτισμάτων τους προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 Α του ν. 1249/1982, όπως ισχύει, με εξαίρεση τα ειδικά κτίσματα, και τα οποία βρίσκονται επί οικοπέδου η αξία του οποίου προκύπτει σύμφωνα " σύμφωνα με τις χαμηλότερες τιμές ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας είτε του οικείου Δήμου είτε της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είτε της οικείας Περιφέρειας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου," ή επί αγροτεμαχίου, η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται ανά κατηγορία ως εξής :

220 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ( Α. Π. Α. Α ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, της επιφάνειας του οικοπέδου και του ποσοστού συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. ΣυνΤ. Ο. Χ Σ. Ο. Χ Επιφ. Οικ.

221 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΚΤΟΣ Α. Π. Α. Α. Η φορολογητέα αξία κατοικίας ή διαμερίσματος είναι ίση με το άθροισμα της αξίας του οικοπέδου, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, και της αξίας του κτίσματος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόμενο της τιμής εκκίνησης επί 1,40, την επιφάνεια της κατοικίας, το συντελεστή μεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή εξομάλυνσης και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπράγματου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 1,40 Χ Επιφ. Χ Σμεγ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ. Χ Σ - εξομ.

222 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια ορίζεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων των κυρίων χώρων και ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων. Ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους ( Σμεγ ) ως εξής : 1,00 για επιφάνεια μέχρι 200 τ. μ., 1,10 για επιφάνεια πάνω από 200 τ. μ. και μέχρι 300 τ. μ. 1,20 για επιφάνεια πάνω από 300 τ. μ..

223 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ( Σπαλ ) ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη 31 έως 40, o 0,40 για έτη 41 έως 50, o 0,30 για έτη από 51 και άνω.

224 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών ( Σειδ. συν.): o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,30 για ημιτελές κτίσμα. Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής εξομάλυνσης ( Σ - εξομ ) ως εξής : o 0,70 για έτη από 21 έως 50, o 0,60 για έτη 51 και άνω.

225 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΚΤΟΣ Α. Π. Α. Α. Η φορολογητέα αξία μονοκατοικίας είναι ίση με το άθροισμα της αξίας του οικοπέδου, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και της αξίας του κτίσματος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόμενο της τιμής εκκίνησης επί 1,20, την επιφάνεια της μονοκατοικίας, το συντελεστή μεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή εξομάλυνσης και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 1,20 Χ Επιφ. Χ Σμεγ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ. Χ Σ - εξομ.

226 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια ορίζεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων των κυρίων χώρων και ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων. Ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους ( Σμεγ ) ως εξής : o 1,00 για επιφάνεια μέχρι 200 τ. μ., o 1,10 για επιφάνεια πάνω από 200 τ. μ. και μέχρι 300 τ. μ. o 1,20 για επιφάνεια πάνω από 300 τ. μ. και μέχρι 400 τ. μ. o 1,30 για επιφάνεια πάνω από 400 τ. μ. και μέχρι 500 τ. μ o 1,40 για επιφάνεια πάνω από 500 τ. μ. και μέχρι 600 τ. μ. o 1,50 για επιφάνεια πάνω από 600 τ. μ.

227 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ( Σπαλ ) ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη 31 έως 40, o 0,40 για έτη 41 έως 50, o 0,30 για έτη από 51 και άνω.

228 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών ( Σειδ. συν.): o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,30 για ημιτελές κτίσμα Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής εξομάλυνσης ( Σ - εξομ ) ως εξής : o 0,70 για έτη από 21 έως 50, o 0,60 για έτη 51 και άνω.

229 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΚΤΟΣ Α. Π. Α. Α. Η φορολογητέα αξία επαγγελματικής στέγης είναι ίση με το άθροισμα της αξίας του οικοπέδου, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και της αξίας του κτίσματος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόμενο της τιμής εκκίνησης επί 1,40, την επιφάνεια της επαγγελματικής στέγης, το συντελεστή μεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή εξομάλυνσης και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 1,40 Χ Επιφ. Χ Σμεγ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ. Χ Σ - εξομ.

230 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια ορίζεται το άθροισμα των κυρίων χώρων και ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων. Ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους ( Σμεγ ) ως εξής : o 1,00 για επιφάνεια μέχρι 100 τ. μ., o 0,90 για επιφάνεια πάνω από 100 και μέχρι 200 τ. μ., o 0,85 για επιφάνεια πάνω από 200 τ. μ. και μέχρι 300 τ. μ., o 0,80 για επιφάνεια πάνω από 300 τ. μ..

231 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ( Σπαλ ) ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη 31 και άνω.

232 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών ( Σειδ. συν.): o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,30 για ημιτελές κτίσμα. Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής εξομάλυνσης ( Σ - εξομ ) ως εξής : o 0,70 για έτη από 21 έως 50, o 0,60 για έτη 51 και άνω

233 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Η΄ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΚΤΟΣ Α. Π. Α. Α. Η φορολογητέα αξία γεωργικού κτηρίου ή της αποθήκης είναι ίση με το άθροισμα της αξίας οικοπέδου, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και της αξίας κτίσματος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόμενο της τιμής εκκίνησης επί 1,30, την επιφάνεια του γεωργικού κτιρίου ή της αποθήκης, το συντελεστή μεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή εξομάλυνσης και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 1,30 Χ Επιφ. Χ Σμεγ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ. Χ Σ - εξομ.

234 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια γεωργικού κτιρίου - αποθήκης λαμβάνεται η συνολική επιφάνεια όλων των κτισμάτων κυρίων και βοηθητικών χώρων ή παρακολουθημάτων Ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους ( Σμεγ ) ως εξής : o 0,70 για επιφάνεια έως και 60 τ. μ., o 1,00 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 60 και έως και 500 τ. μ., o 0,95 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 500 τ. μ. και έως και 1.000 τ. μ., o 0,90 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τ. μ. και έως και 1.500 τ. μ., o 0,85 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.500 τ. μ. και έως και 2.000 τ. μ. και o 0,80 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 2.000 τ. μ..

235 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ( Σπαλ ) ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη 31 και άνω.

236 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών ( Σειδ. συν.): o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,50 για ημιτελές κτίσμα. Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής εξομάλυνσης ( Σ - εξομ ) ως εξής : o 0,70 για έτη από 21 έως 50, o 0,60 για έτη 51 και άνω.

237 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΚΤΟΣ Α. Π. Α. Α. Η φορολογητέα αξία θέσης στάθμευσης είναι ίση με το άθροισμα του οικοπέδου, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και της αξίας κτίσματος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόμενο της τιμής εκκίνησης μονοκατοικίας επί 1,20, την επιφάνεια της θέσης στάθμευσης, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 1,20 Χ Επιφ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ.

238 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια της θέσης στάθμευσης λαμβάνεται ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειας της. Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη 31 έως 40, o 0,40 για έτη 41 έως 50, o 0,30 για έτη από 51 και άνω.

239 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών ( Σειδ. συν.) : o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,30 για ημιτελές κτίσμα.

240 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Σε περιπτώσεις τμημάτων γης για τα οποία δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα Α. Π. Α. Α. και δεν συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ως τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εφαρμόζεται η τιμή οικοπέδου που προκύπτει από τη χαμηλότερη τιμή ζώνης και το μικρότερο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου και συντελεστή Οικοπέδου και ζώνης του οικείου δήμου ή κοινότητας. Για τα ακίνητα των οποίων η αξία του γηπέδου τους προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α. ν. 1521 /1950 και υπάρχουν διαφορετικές τιμές εκκίνησης του κτίσματος λαμβάνεται η ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο τιμή εκκίνησης.

241 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Για τα ειδικά κτίσματα η φορολογητέα αξία προκύπτει από το άθροισμα της αξίας του οικοπέδου και της αξίας κτίσματος σύμφωνα με τα κατωτέρω : Η αξία του κτίσματος των σταθμών αυτοκινήτων - βιομηχανικών βιοτεχνικών κτηρίων προκύπτει από το γινόμενο της τιμής εκκίνησης επί 1,40, την επιφάνεια, το συντελεστή μεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 1,40 Χ Επιφ. Χ Σμεγ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ.

242 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια σταθμού αυτοκινήτου - βιομηχανικού - βιοτεχνικού κτηρίου λαμβάνεται η συνολική επιφάνεια όλων των κτισμάτων κυρίων και βοηθητικών χώρων ή παρακολουθημάτων Ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους ως εξής : o 1,00 για επιφάνεια έως και 500 τ. μ., o 0,95 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 500 τ. μ. και έως και 1.000 τ. μ., o 0,90 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τ. μ. και έως και 1.500 τ. μ., o 0,85 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.500 τ. μ. και έως και 2.000 τ. μ. και o 0,80 για επιφάνεια πάνω από 2.000 τ. μ..

243 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη 31 και άνω. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών : o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,50 για ημιτελές κτίσμα.

244 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Η αξία του κτίσματος ξενοδοχείου, τουριστικής εγκατάστασης, νοσηλευτηρίου ή ευαγούς ιδρύματος προκύπτει από το γινόμενο της τιμής εκκίνησης επί 1,40, την επιφάνεια του κτίσματος, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 1,40 Χ Επιφ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ.

245 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια ξενοδοχείου, τουριστικής εγκατάστασης, νοσηλευτηρίου ή ευαγούς ιδρύματος λαμβάνεται το άθροισμα των κυρίων χώρων και ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων. Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη από 31 έως 40 και o 0,40 για έτη 41 και άνω.

246 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών : o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,30 για ημιτελές κτίσμα.

247 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Η αξία του κτίσματος εκπαιδευτηρίου προκύπτει από το γινόμενο της τιμής εκκίνησης επί 1,40, την επιφάνεια του κτίσματος, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 1,40 Χ Επιφ. Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ.

248 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια εκπαιδευτηρίου λαμβάνεται το άθροισμα των κυρίων χώρων και ποσοστού τριάντα εννέα τοις εκατό (39%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων. Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη από 31 έως 40 και o 0,40 για έτη 41 και άνω.

249 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών : o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,30 για ημιτελές κτίσμα.

250 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Η αξία του κτίσματος αθλητικών εγκαταστάσεων προκύπτει από το γινόμενο της τιμής εκκίνησης εκπαιδευτηρίων επί 0,80, 1,40, την επιφάνεια του κτίσματος, το συντελεστή μεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 0,80 Χ 1,40 Χ Επιφ. Χ Σμεγ Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ.

251 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια αθλητικής εγκατάστασης λαμβάνεται το άθροισμα των κυρίων χώρων και ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων. Ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους ως εξής : o 1,00 για επιφάνεια έως και 500 τ. μ., o 0,95 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 500 τ. μ. και έως και 1.000 τ. μ., o 0,90 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τ. μ. και έως και 1.500 τ. μ., o 0,85 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.500 τ. μ. και έως και 2.000 τ. μ. και o 0,80 για επιφάνεια πάνω από 2.000 τ. μ..

252 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη από 31 έως 40 και o 0,40 για έτη 41 και άνω. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών : o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,30 για ημιτελές κτίσμα.

253 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Η αξία του κτίσματος που δεν υπάγεται σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες είναι ίση με το γινόμενο της τιμής εκκίνησης επί 1,40, την επιφάνεια του κτίσματος, το συντελεστή μεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος. Τεκιν. Χ 1,40 Χ Επιφ. Χ Σμεγ Χ Σπαλ. Χ Σειδ. συνθ.

254 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ως επιφάνεια του κτίσματος λαμβάνεται το άθροισμα των κυρίων χώρων και ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων. Ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους ως εξής : o 1,00 για επιφάνεια έως και 500 τ. μ., o 0,95 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 500 τ. μ. και έως και 1.000 τ. μ., o 0,90 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τ. μ. και έως και 1.500 τ. μ., o 0,85 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.500 τ. μ. και έως και 2.000 τ. μ. και o 0,80 για επιφάνεια μεγαλύτερη από 2.000 τ. μ..

255 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής : o 0,90 για έτη από 1 έως 5, o 0,80 για έτη από 6 έως 10, o 0,70 για έτη από 11 έως 20, o 0,60 για έτη από 21 έως 30, o 0,50 για έτη από 31 και άνω. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών : o 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και o 0,30 για ημιτελές κτίσμα

256 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Για τις κατηγορίες ακινήτων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους δεν εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας σε ημιτελή κτίσματα.

257 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Η αξία του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού είναι το γινόμενο του αθροίσματος της βασικής αξίας και της οικοπεδικής αξίας επί τους συντελεστές συνιδιοκτησίας, πρόσοψης, απόστασης από θάλασσα και απαλλοτρίωσης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υπ ` αριθμ. 1144814/26361/30.12.1998 ( Β ` 1328) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ ` εξουσιοδότηση των άρθρων 41 και 41 α του ν. 1249/1982.

258 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ειδικά, η οικοπεδική αξία, εφαρμόζεται αποκλειστικά για αγροτεμάχια τα οποία έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και οκτακόσια (800) μέτρα από τη θάλασσα. Η οικοπεδική αξία ορίζεται ως το γινόμενο της αρχικής οικοπεδικής αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ ` αριθμ. 1144814/26361/30.12.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του μεγέθους των κτισμάτων και του συντελεστή κατηγορίας κτίσματος.

259 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ο συντελεστής κατηγορίας κτίσματος ορίζεται ανάλογα με το είδος του κτίσματος ως εξής : α ) 1, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κατοικία ή μονοκατοικία, β ) 0,4, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται αποθήκη ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτίσμα, γ ) 0,6, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται αποκλειστικά άλλης κατηγορίας κτίσμα, πλην των περιπτώσεων α ` και β `, δ ) 0,6, όταν επίτου αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσματα κατοικίας και αποθήκης, ε ) 0,5 όταν επίτου αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσματα αποθήκης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας κτίσματα πλην κατοικιών ή μονοκατοικών, στ ) 0,65 όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσματα κατοικιών ή μονοκατοικιών « και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας κτισμάτων »

260 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Οι λέξεις " και άλλης κατηγορίας κτισμάτων πλην αποθηκών ", της περ. στ΄αντικαταστάθηκαν ως άνω δυνάμει του άρθρου 52 παρ.7 Ν.4276/2014, ΦΕΚ Α 155/30.7.2014. Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με τη παρ.16. α του αυτού άρθρου και νόμου, από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Για τον υπολογισμό της αξίας δασών και δασικών εκτάσεων ισχύουν ανάλογα τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, μη εφαρμοζομένων διατάξεων του ν. 998/1979 ( Α ` 289).» Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και ειδικότερο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος.

261 ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΦΙΑ Ν. 3842/2010 ΑΡ. 32 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Για τις κατηγορίες ακινήτων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους δεν εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας σε ημιτελή κτίσματα.

262 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ε 9 & ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1252/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Στις φορολογίες κεφαλαίου, εάν κάποιος δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση ή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ. Ειδικά για τις δηλώσεις ΕΝ. Φ. Ι. Α. φυσικών και νομικών προσώπων, δεδομένου ότι οι δηλώσεις αυτές συντίθενται μηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ( Ε 9), δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον έχει επιβληθεί πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων Ε 9.

263 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ε 9 & ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1252/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ( Ε 9) σε περισσότερα του ενός έτη, πρέπει να επιβληθεί ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτών των ετών επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για κάθε έτος. Το πρόστιμο επιβάλλεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο έτος που δημιουργείται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.

264 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ε 9 & ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1252/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Δεδομένου ότι η δήλωση ΕΝ. Φ. Ι. Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου συντίθεται μηχανογραφικά από τις υποβαλλόμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή τέτοια δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του ΕΝ. Φ. Ι. Α. ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων και προστίμων ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.

265 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ε 9 & ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1252/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρο 66 του Ν. 4174 : Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα. O τόκος υπολογίζεται συνεπώς σε δωδέκατα ασχέτως των ημερών που μπορεί να είναι εκπρόθεσμη η καταβολή του φόρου. Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων ανέρχεται σήμερα σε 8,76 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως (0,73% μηνιαίως ), δυνάμει της αριθμ. ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

266 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ε 9 & ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1252/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε9 & ΕΝΦΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ Ή ΦΑΠ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100,00€ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100,00€ & 8,76% ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (0,73% ΜΗΝΙΑΙΩΣ) (ΑΠΟ 01/01/2014) ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΦΑΠ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100,00€ &  12% ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (1% ΜΗΝΙΑΙΩΣ) (ΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2013)  8,76% ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (0,73% ΜΗΝΙΑΙΩΣ) (ΑΠΟ 01/01/2014) Ε9 2014 & Ε9 2015 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 01/01-31/05ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/08/2015 Ε9 2015 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 01/06 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

267 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του Ν. 4174/2013 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ απαιτείται σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου και για όλους τους συμβαλλόμενους, ακόμη και σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς. Από το έτος 2015 προσκομίζεται από το φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ( Φ. Α. Π.) και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝ. Φ. Ι. Α.) του οικείου έτους, ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν ή συντίθεται μηχανογραφικά. Κατά το έτος 2015 προσκομίζεται από όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως και 2014, εφόσον είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου στις δηλώσεις Φ. Α. Π. και ΕΝ. Φ. Ι. Α. των αντίστοιχων ετών. Κατά τα επόμενα έτη το πιστοποιητικό προσκομίζεται για τα αντίστοιχα πέντε προηγούμενα έτη.

268 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α. και ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απέκτησε ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1 η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση Φ. Α. Π. και ΕΝ. Φ. Ι. Α. των εν λόγω ετών. Δεν χορηγείται το πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α. για δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α..

269 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Το πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α. δεν εκδίδεται ηλεκτρονικά μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις : i. Πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα. ii. Πιστοποιητικό νομικών προσώπων για τα έτη 2010 - 2013. iii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές Φ. Α. Π. και ΕΝ. Φ. Ι. Α. iv. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.

270 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, χρησιμοποιείται τούτο. vi. Πιστοποιητικό το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί ηλεκτρονικά αποκλειστικά λόγω αδυναμίας του πληροφοριακού συστήματος, εφόσον η αδυναμία αυτή βεβαιώνεται με σχετικές βεβαιώσεις αφενός από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ. Ο. Υ. και αφετέρου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΗΛΕΔ και με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της δήλωσης Φ. Α. Π. και ΕΝ. Φ. Ι. Α., όπου απαιτείται.

271 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Αν οικόπεδο ή γήπεδο ή κτίσμα έχει αναγραφεί στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για όλα ή κάποια από τα έτη με επιφάνεια μεγαλύτερη του τίτλου του ή, αν δεν υπάρχει τίτλος, με επιφάνεια μεγαλύτερη της πραγματικής του κατάστασης, δεν απαιτείται, για τη λήψη πιστοποιητικού ΕΝ. Φ. Ι. Α., τροποποίηση των δηλώσεων των αντίστοιχων ετών και ως εκ τούτου, στο πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α., το ακίνητο περιγράφεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις οικείες δηλώσεις. Το πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α. ισχύει μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού.

272 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα : Το πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α για τα έτη 2010 έως και 2013 χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ. Ο. Υ. στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, ενώ το πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α. έτους 2014 και επομένων ετών χορηγείται ηλεκτρονικά. Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε φυσικά πρόσωπα : Το πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α. με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέραμε παραπάνω, εκδίδεται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet και αποκλειστικά για κάθε Α. ΤΑ. Κ. χωριστά.

273 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Πιστοποιητικό για την καταχώριση της αποδοχής κληρονομιάς : Το πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να το προσκομίζει ο κληρονόμος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη. Για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών, προσκομίζεται από τον κληρονόμο για τον αποβιώσαντα πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α., το οποίο χορηγείται χειρόγραφα από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ. Ο. Υ. του αποβιώσαντος, μετά από αίτηση των νομιμοποιούμενων κληρονόμων ή ενός εξ αυτών.

274 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις : 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ. Φ. Ι. Α. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Φ. Α. Π. και ΕΝ. Φ. Ι. Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλει αίτηση και πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ. Ο. Υ. Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :

275 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ α ) αφού διαπιστωθεί από το τμήμα συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους της Δ. Ο. Υ. ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση Φ. Α. Π. και ΕΝ. Φ. Ι. Α. για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας ανά έτος, με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου. Στο ίδιο υπόδειγμα αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων Φ. Α. Π. και ΕΝ. Φ. Ι. Α., που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ΕΝ. Φ. Ι. Α. του ιδίου έτους, καθώς και το σύνολο του φόρου που πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό. β ) το τμήμα εσόδων της Δ. Ο. Υ. αναγράφει το υπόλοιπο του φόρου, που πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα επ ’ αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή.

276 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΠΟΛ. 1004/2015 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ γ ) μετά την εξόφληση του ποσού επισυνάπτονται στην αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού και φωτοτυπίες του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής ή του διπλοτύπου είσπραξης. 2. Επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, για το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του. Το καταβληθησόμενο τίμημα δεν μπορεί να υπολείπεται του οφειλόμενου ποσού.

277 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

278 ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Ετερόρρυθμη εταιρία με αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή και εμπορία επίπλων, έχει το 100% της πλήρους κυριότητας ενός συγκροτήματος κτισμάτων το οποίο βάσει της οικοδομικής αδείας αποτελείται από : Βιοτεχνικό χώρο ισογείου επιφάνειας 1.000,00 μ 2 Έκθεση επίπλων ισογείου επιφάνειας 200,00 μ 2 Αποθηκευτικό χώρο παραγωγής επιφάνειας 80,00 μ 2 και Λεβητοστάσιο ισογείου 50,00 μ 2 Το παραπάνω συγκρότημα βρίσκεται σε γήπεδο εκτάσεως 5.000,00 μ 2, έχει κτισθεί με οικοδομική άδεια του έτους 2000, έχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ έως και σήμερα.

279 ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1.000,00μ 2 ΑΠΟΘΗΚΗ 80,00μ 2 ΕΚΘΕΣΗ 200,00μ2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 50,00μ 2 ΓΗΠΕΔΟ 5.000,00μ 2

280 ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Όταν τα κτίσματα είναι εφαπτόμενα, αναγράφεται το σύνολο της επιφάνειας των κυρίων χώρων μετά των παρακολουθημάτων του στη στήλη των βοηθητικών χώρων. Εφόσον όμως η διαφορετική χρήση των κτισμάτων κύριας χρήσης προκύπτει από την οικοδομική άδεια και βασιζόμενοι στην πραγματική κατάσταση των ακινήτων, αναγράφουμε σε μία γραμμή την επιφάνεια του βιοτεχνικού χώρου και σε ξεχωριστή γραμμή την επιφάνεια της έκθεσης με τον κωδικό της επαγγελματικής στέγης. Πρόκειται για γήπεδο εκτός ΑΠΑΑ και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 2 στη στήλη 26 ( ένδειξη ΑΠΑΑ ). Τα κτίσματα θα δηλωθούν στον Πίνακα 1 του Ε 9 ενώ το γήπεδο στον Πίνακα 2. Καθώς πρόκειται για νομικό πρόσωπο και τα ακίνητα χρησιμοποιούνται για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, θεωρούνται ιδιοχρησιμοποιούμενα και αναγράφονται με τον κωδικό 4 στη στήλη 33 ( κατηγορία χρήσης του κτίσματος / οικοπέδου ) του πίνακα 1.

281 ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΣΜΑΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ/ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ/ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ.ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ.ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 28 01.000,00 130,00 20001100,00000 ΝΑΙ440458987 4 2 30200,00 20001100,00000 ΝΑΙ440458987 4