Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διερευνητικό Μοντέλο Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διερευνητικό Μοντέλο Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διερευνητικό Μοντέλο Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας spyrtouanna@gmail.com http://eclass.uowm.gr http://users.uowm.gr/aspirtou/ http://ekdidyma.web.uowm.gr/

2 «An old adage states: ‘Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand’. The last part of this statement is the essence of student-active learning, which encourages students to learn science by doing science and taking part in the processes of scientific thinking.» «An old adage states: ‘Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand’. The last part of this statement is the essence of student-active learning, which encourages students to learn science by doing science and taking part in the processes of scientific thinking.»

3 Ανακάλυψη Guided inquiry labs Applied Hypothetical inquiry Applied Hypothetical inquiry … … Free inquiry labs Free inquiry labs … Ερώτηση από το μ. Διερευνητική μέθοδος από το μ. Ερώτηση από το μ. Διερευνητική μέθοδος από το μ. Πρόβλημα από τον τεχνολογικό κόσμο Διαμόρφωση υποθέσεων Προτάσεις αποτελεσματικές – λειτουργικές Logical argumentation Πρόβλημα από τον τεχνολογικό κόσμο Διαμόρφωση υποθέσεων Προτάσεις αποτελεσματικές – λειτουργικές Logical argumentation Εδώ είμαστε

4 Επίδειξη Καθοδηγούμενη Ανακάλυψη

5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Ο/Η ε. βοηθά τους/τις μ. να ανακαλύψουν τη νέα γνώση Ο/Η ε. βοηθά τους/τις μ. να ανακαλύψουν τη νέα γνώση Ο/η μ. διαμορφώνει τις γνώσεις του με τρόπο ενεργητικό Ο/η μ. διαμορφώνει τις γνώσεις του με τρόπο ενεργητικό Ο/Η μ. μικρός/ή επιστήμονας

6 Επεξεργασία δεδομένων ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Εφαρμογή της νέας γνώσης Δεδομένα: πληροφορίες από τα διδακτικά υλικά Κινητές/Ακίνητες εικόνες, φύλλα εργασίας, τρισδιάστατα αντικείμενα, Η.Υ Η γνώση είτε ανακαλύπτεται Είτε εξάγεται συμπερασματικά Δεδομένα: πληροφορίες από τα διδακτικά υλικά Κινητές/Ακίνητες εικόνες, φύλλα εργασίας, τρισδιάστατα αντικείμενα, Η.Υ Η γνώση είτε ανακαλύπτεται Είτε εξάγεται συμπερασματικά Επανάληψη νόμων/ορισμών Να περιγράψουν ποιο παράδειγμα τους έκανε εντύπωση Να εξηγήσουν τη λειτουργία μιας μηχανής Να εξηγήσουν μια σχέση Επανάληψη νόμων/ορισμών Να περιγράψουν ποιο παράδειγμα τους έκανε εντύπωση Να εξηγήσουν τη λειτουργία μιας μηχανής Να εξηγήσουν μια σχέση

7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Δεξιότητες Παρατηρούν Προβλέπουν Ελέγχουν τις προβλέψεις τους Κάνουν μετρήσεις Καταγράφουν Συγκρίνουν Συσχετίζουν δεδομένα Βγάζουν συμπεράσματα Παρατηρούν Προβλέπουν Ελέγχουν τις προβλέψεις τους Κάνουν μετρήσεις Καταγράφουν Συγκρίνουν Συσχετίζουν δεδομένα Βγάζουν συμπεράσματα Τι νομίζετε ότι θα γίνει η θερμοκρασία της λάμπας αν είναι αναμμένη για μερικά λεπτά; Τι νομίζετε ότι θα γίνει η θερμοκρασία της λάμπας αν είναι αναμμένη για μερικά λεπτά; Τι κοινό αποτέλεσμα επιφέρουν στα σώματα ο ήλιος και ο άνεμος; Τι κοινό αποτέλεσμα επιφέρουν στα σώματα ο ήλιος και ο άνεμος; Τι τιμές παίρνει το ελατήριο; Διαβάστε τις οδηγίες στο φύλλο εργασίας και πείτε μου εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι Διαβάστε τις οδηγίες στο φύλλο εργασίας και πείτε μου εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι Υπάρχει κανένα παιδί που μέτρησε κάποια άλλη θερμοκρασία; Υπάρχει κανένα παιδί που μέτρησε κάποια άλλη θερμοκρασία;

8 Εκμάθηση Δεξιοτήτων Να παρατηρούν, περιγράφουν, συγκεντρώνουν δεδομένα, συγκρίνουν, κατηγοριοποιούν, αναλύουν δεδομένα, μετρούν, θέτουν ερωτήσεις, απεικονίζουν με διαφορετικούς τρόπους, διακρίνουν σχέσεις, διευκρινίζουν, σχεδιάζουν πειράματα, εμπλέκονται σε συζητήσεις….. Να παρατηρούν, περιγράφουν, συγκεντρώνουν δεδομένα, συγκρίνουν, κατηγοριοποιούν, αναλύουν δεδομένα, μετρούν, θέτουν ερωτήσεις, απεικονίζουν με διαφορετικούς τρόπους, διακρίνουν σχέσεις, διευκρινίζουν, σχεδιάζουν πειράματα, εμπλέκονται σε συζητήσεις…..

9 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Διερεύνηση Wondering Collecting data Studying data Making Connections Exploring, Sustaining Curiosity, Noting Discrepant Events, Planning Investigations, Challenging Ideas, ….. Observing, Naming, Identifying Measuring, Recording, Representing Seeking Information, ….. Predicting, Analyzing, Testing Classifying, Graphing, Identifying Errors Evaluating Alternative Solutions, ……. Deciding, Summarizing, Communicating Demonstrating, Revising, Developing models, Offering Evidence, …….

10 ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Στις απαντήσεις των μ., ο/η εκ. ζητά εξηγήσεις Όταν οι μ. δίνουν λανθασμένη απάντηση ή έχουν απορίες, ο/η εκ. προσπαθεί να αναδείξει τη σωστή Ο/Η εκ. κρατά ουδέτερη στάση σε όλες τις απαντήσεις των μ. Ο/Η εκ. εκφράζει τη συμφωνία του/της, με τις σωστές απαντήσεις των μ. Στις απαντήσεις των μ., ο/η εκ. ζητά εξηγήσεις Όταν οι μ. δίνουν λανθασμένη απάντηση ή έχουν απορίες, ο/η εκ. προσπαθεί να αναδείξει τη σωστή Ο/Η εκ. κρατά ουδέτερη στάση σε όλες τις απαντήσεις των μ. Ο/Η εκ. εκφράζει τη συμφωνία του/της, με τις σωστές απαντήσεις των μ.

11 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Κατανόηση Ιδιοτήτων Σχέσεων Χαρακτηριστικών Εφαρμογών Εκμάθηση Δεξιοτήτων Κατανόηση Ιδιοτήτων Σχέσεων Χαρακτηριστικών Εφαρμογών Εκμάθηση Δεξιοτήτων

12 Μαγνήτης, Ε’, 123 Παράγοντες που επηρεάζουν την τριβή, Ε’, 181 Google Earth Αιολική ενέργεια Αιολική Πάρκο

13 Ο διακόπτης, Ε’, 116 Αγωγοί & Μονωτές, Ε’, 112

14 Χαρακτηριστικά & αιτίες τρόπου δόμησης των νησιωτικών πόλεων Κατασκευή Ανεμόμετρου Ιδιότητες των μειγμάτων Πετρώματα/Ορυκτά/Ιδιότητες Διάκριση οξέων-βάσεων Εντοπισμός Αιολικού Πάρκου Φλώρινας Χαρακτηριστικά & αιτίες τρόπου δόμησης των νησιωτικών πόλεων Κατασκευή Ανεμόμετρου Ιδιότητες των μειγμάτων Πετρώματα/Ορυκτά/Ιδιότητες Διάκριση οξέων-βάσεων Εντοπισμός Αιολικού Πάρκου Φλώρινας Γνωστικά Περιεχόμενα της Φυσικής

15 Πυκνότητα & Πλεύση Βύθιση 1 st level 2 nd level

16 Αξιολόγηση στη διερευνητική μάθηση Προ-πειραματικών δραστηριοτήτων1 2 3 4 5 Οι μ. αναφέρουν εμπειρίες τους πάνω στις οποίες σχεδιάζουν τις υποθέσεις τους? Οι μ. διαμορφώνουν ερωτήσεις που θα τους βοηθήσουν στην εκτέλεση των πειραμάτων τους? Οι μ. μπορούν να προβλέψουν τις διαδικασίες εκείνες που θα τους βοηθήσουν για να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες από τη δραστηριότητά τους? Κατά τις πειραματικές δραστηριότητες Βοήθησαν οι μ. στην προετοιμασία των πειραματικών υλικών? Προέβλεψαν οι μαθητές την εξέλιξη & το αποτέλεσμα της δραστηριότητας (φαινόμενο)? Φάνηκε οι μ. να καταλαβαίνουν το περιεχόμενο καθώς εκτελούν τις δραστηριότητες? Συγκέντρωσαν οι μ. τα δεδομένα που χρειάζονται για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων? Συνεργάστηκαν ως μέλη μιας εργαστηριακής ομάδας? Οι μ. δημιούργησαν ένα σωστό γράφημα,….? Έμαθαν οι μ. να μετατρέπουν δεδομένα από μια μορφή σε άλλη? (πίνακας, γράφημα…) Αναγνώρισαν αντιφάσεις, ανωμαλίες? Μπόρεσαν να δώσουν εξηγήσεις για απρόσμενες εξελίξεις/δεδομένα? Μετά τις πειραματικές δραστηριότητες Συμμετείχαν ενεργά στη διατύπωση/κατασκευή αναφορών, πόστερ? Μπορούν να γράψουν με ακρίβεια και σαφήνεια τα ευρήματά τους?

17 Ερευνώ & Ανακαλύπτω ΣΤ ’ Δημοτικού Ανάκλαση & Διάχυση του φωτός Διδακτικά Επεισόδια Σχολικό ΕγχειρίδιοΔιδασκαλία Ανάκλαση Διάχυση Λεία επιφάνεια Ανάκλαση Πώς σχεδιάζουμε το φως Νόμος της ανάκλασης Ανάκλαση Διάχυση

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

19 Το σκεπτικό στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις παραδοχές: [1] Βάση της διδασκαλίας των ΦΕ/ΤΧ αποτελούν: (α) οι προϋπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες των μαθητών (β) η διερεύνηση των φαινομένων, των υλικών και των τεχνολογικών καινοτομιών. [2] Το πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι μαθητές κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες, τις διαδικασίες και τις αρχές των ΦΕ/ΤΧ, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, αποτελείται από το σχολείο, το φυσικό περιβάλλον, το τεχνολογικά κατασκευασμένο περιβάλλον και την κοινωνία. [3] Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές καθίστανται ικανοί/ές να διαχειριστούν κοινωνικά θέματα, που έχουν σχέση με τις ΦΕ/ΤΧ, και αφορούν την καθημερινή ζωή και τον τόπο τους. Το σκεπτικό στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις παραδοχές: [1] Βάση της διδασκαλίας των ΦΕ/ΤΧ αποτελούν: (α) οι προϋπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες των μαθητών (β) η διερεύνηση των φαινομένων, των υλικών και των τεχνολογικών καινοτομιών. [2] Το πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι μαθητές κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες, τις διαδικασίες και τις αρχές των ΦΕ/ΤΧ, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, αποτελείται από το σχολείο, το φυσικό περιβάλλον, το τεχνολογικά κατασκευασμένο περιβάλλον και την κοινωνία. [3] Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές καθίστανται ικανοί/ές να διαχειριστούν κοινωνικά θέματα, που έχουν σχέση με τις ΦΕ/ΤΧ, και αφορούν την καθημερινή ζωή και τον τόπο τους. http://digitalschool.minedu.gov.gr/


Κατέβασμα ppt "Διερευνητικό Μοντέλο Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google