Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβάλλοντα συνεργασίας. Για να δούμε τι θα δούμε... Αιτίες για αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για συνεργατική μάθηση Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβάλλοντα συνεργασίας. Για να δούμε τι θα δούμε... Αιτίες για αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για συνεργατική μάθηση Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβάλλοντα συνεργασίας

2

3 Για να δούμε τι θα δούμε... Αιτίες για αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για συνεργατική μάθηση Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία  Μερικά παραδείγματα εργαλείων  Μερικά παραδείγματα ερευνητικών προσπαθειών Προβληματισμοί

4 βασικοί ορισμοί συνεργατική μάθηση (collaborative learning)  μάθηση μέσω συνεργασίας...  βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι (ή/και μπορεί να βελτιωθεί μέσα από) μια κοινωνική διαδικασία συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστές (computer-supported collaborative learning)  μάθηση μέσω συνεργασίας, που υποστηρίζεται από υπολογιστές...  μελετά και περιλαμβάνει τόσο τη θεωρητική πλευρά, όσο και τις αντίστοιχες τεχνολογίες και πώς αυτές επηρεάζουν τη μάθηση

5 σχετικοί όροι co-operative learning learning communities, web communities, communities of practice social networking tools, social computing, groupware, learnware web logs – blogs, MUDs - MOOs

6 Συνεργασία μέσω υπολογιστή Ασύγχρονη με κείμενο Σύγχρονη με κείμενο Σύγχρονη με πολυμέσα Ασύγχρονη με πολυμέσα

7 Συνεργασία μέσω υπολογιστή Ασύγχρονη με κείμενο όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι λίστες συζήτησης, τα κλασικά συστήματα συνδιασκέψεων,κ.λπ. Ευέλικτη συμμετοχή, Στοχαστική διάδραση, αργός ρυθμός έλλειψη αμφιδραστικότητας

8 Συνεργασία μέσω υπολογιστή Σύγχρονη με κείμενο όπως η υπηρεσία IRC (chat), ή περισσότερο πολύπλοκα συστήματα MSN, MOOs, klp. Αμφιδραστικότητα, έντονη παρουσία κοινού, εφήμερη, μικρός σχετικά αριθμός συμμετεχόντων

9 Συνεργασία μέσω υπολογιστή Σύγχρονη με πολυμέσα όπως τα συστήματα βιντεο-διάσκεψης έντονη παρουσία κοινού, υψηλή αμφιδραστικότητα, περιορισμένος χρόνος, έντονες διακρίσεις, εξειδικευμένος εξοπλισμός

10 Συνεργασία μέσω υπολογιστή Ασύγχρονη με πολυμέσα Όπως ελάχιστα συστήματα, τα περισσότερα ερευνητικά! Κατάλληλη για παρουσίαση πρακτικών και δεξιοτήτων, υψηλή παραστατικότητα, λεπτομέρεια αναπαράστασης, ευελιξία στις συζητήσεις

11 Ταξινόμηση συστημάτων ΕΜΥ

12 Groupware functionality

13 Συνεργασία μέσω υπολογιστή Μερικά παραδείγματα: Ανάλυση εφαρμογών από διαφορετικές όψεις

14 Για να τα δούμε … Virtual Community Environments (Forum, …)  BSCW, KnowledgeBoard, etc. Instance Messaging  Yahoo messenger, Windows messenger, Exodus, … Blogs  Typepad, blogger, … Wiki  Wikipedia, Fidis Wiki, … Socialwares (support Social Networks)  LinkedIn, Orkut, Friendster, … Other  MMORPG & Shared 3D, dating systems, peer-2-peer networks, …

15 Virtual Community Environments Issues Risks, threats & opportunities  Can not trust profile information (gender in cyberspace?).  Identity theft?  Social order and deviance (Trolling, calumny, …)  Privacy & big brother (Chat surveillance)  Mining the profile from the Behaviour. Ref.  “The Turing Game: Exploring Identity in an Online Environment”, by Joshua Berman and Amy Bruckman. In Convergence, 7(3), 83-102, 2001.  “Security officials to spy on chat rooms”, by Declan McCullagh, CNET News.com, November 24, 2004

16

17

18

19 A Case (Identity in cyberspace) Van Gelder 1991 - The Strange Case of the Electronic Lover  The Benefits of Gender Switching and Ambiguity in Cyberspace  It tells the story of Joan Sue Green, “…a New York neuropsychologist in her late twenties, who had been severely disfigured in a car accident that was caused by a drunk driver.” The accident killed Joan’s boyfriend and left her mute and confined to a wheelchair. But, through the use of her computer, Joan was able to befriend many users and let her bubbly personality shine.  The reality proved to be different: Joan was not disable, Ah, and … by the way … Joan was not a “She”!

20 Instant Messaging What it is  Real time communication systems. Application domain:  groupwork, business, education Examples  Yahoo messenger, Windows messenger, Exodus, etc. Mechanisms  Peer-to-peer, Real time chat (1-to-1 or many to many), restricted chat rooms, buddy list, presence management, emoticons, webcam, …

21

22 Instant Messaging & Issues Risks & Threats & opportunities  Big brother (presence mechanisms)  Privacy (traces?)  Invasion of private life.  Spam (7 percent of the IM traffic is spam and malware.) Reference:  “Consortium forms IM threat center”; by Dawn Kawamoto,CNET News.com, December 7, 2004

23 Synchronous conferencing Ν. Αβούρης, Παν. Πάτρας

24 Πλαίσιο έρευνας Η ανάγκη για παροχή ανάδρασης στα πλαίσια μιας συγχρονης συνεργασίας μέσω υπολογιστή (Muehlenbrock και Hoppe, 1999, Soller και Lesgold, 2003) Ανάδραση για την κατάσταση της συνεργασίας. Αναγνώριση δυσκολιών και αδιεξόδων (Gutwin and Greenberg 2000)

25

26 http://cnm.open.ac.uk/projects/flashmeeting/

27

28 Συνεργατικό μοντέλο Ν. Αβούρης, Παν. Πάτρας

29

30

31 http://cnm.open.ac.uk/projects/hexagon/

32

33 http://lilt.ics.hawaii.edu/belvedere/index.html

34 Synergo – Περιβάλλον συνεργασίας Κοινόχρηστος χώρος διάλογος Βιβλιοθήκη οντοτήτων Δείκτης συνεργασίας

35 Active Worlds Active Worlds is an example of a MUVE. Active Worlds has many educational partners that believe there is potential in using the MUVE for online learning. You can download the Active Worlds Education Plugin at: http://www.activeworlds.com/edu

36

37 http://ouranos.ceid.upatras.gr/vr/

38

39

40 TappedIn TappedIn is a MUVE created specifically for teacher professional development. Let’s sign in to the TappedIn website at: http://www.tappedin.org

41

42 Wiki What it is  The "wiki" refers to a computing system that allows a group of users to collaboratively and easily define a hyper-linked set of terms (web pages) using a simple markup language. Application domain:  Knowledge management, education Examples  Wikipedia, the Fidis wiki, etc. Mechanisms  Defining easily new terms, hyper linking terms (very easily), …

43 Wiki & identity Identity  Contribution to Definitions  Reputation (good contributor), … Control  Controlled by the community (Social control)  Librarians  Altruism Identity management  Login  Links contribution to individuals

44

45 Blogging in Learning Stephen Downes, Acadia University

46 2004: year of the blog

47 What is a Blog Defined by format, not content A series of dated entries, most recent first Like a journal, but not necessarily a journal  http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html  http://news.com.com/2010-1071-281560.html?legacy=cnet&tag=bt_bh http://news.com.com/2010-1071-281560.html?legacy=cnet&tag=bt_bh  http://www.robotwisdom.com/weblogs/ http://www.robotwisdom.com/weblogs/ Some example blogs in learning technology:  http://www.downes.ca/cgi-bin/xml/feeds.cgi?feed=all http://www.downes.ca/cgi-bin/xml/feeds.cgi?feed=all Ease of use of blogging software

48

49 Using Blogs in Learning Replacement for typical course web page Link to items related to course Organize in-class discussions Organize seminars and readings – group blogs Student created blogs as part of course work and assignment  http://www.crookedtimber.org/archives/000516.html http://www.crookedtimber.org/archives/000516.html

50 Blogging Issues Issues (threats & oportunities):  Permeability between the work sphere and the personal sphere (blogosphere).  Company policies regarding blogging  Managing blogging  Calumny?  Impact on Democracy (individual journalists). references:  Halley Suitt (2003); “A Blogger in Their Midst”; Harvard Business Review, vol. 81, no. 9, September 2003.

51 Blogging Systems Hosted  Blogger http://www.blogger.comhttp://www.blogger.com  Live Journal http://www.livejournal.comhttp://www.livejournal.com Server  Movable Type http://www.movabletype.org/http://www.movabletype.org/  WordPress http://wordpress.org/http://wordpress.org/

52 Blog Aggregation  Blogdex – http://www.blogdex.nethttp://www.blogdex.net  Popdex – http://www.popdex.comhttp://www.popdex.com  Daypop – http://www.daypop.comhttp://www.daypop.com  Blog Digger http://www.blogdiffer.comhttp://www.blogdiffer.com  Technorati – http://www.technorati.comhttp://www.technorati.com

53 Blogging Case Blogs May Be a Wealth Hazard; by Rachel Metz, Wired magazine, December 6, 2004  http://www.wired.com/news/culture/0,1284,65912,00.html http://www.wired.com/news/culture/0,1284,65912,00.html  If you've got a blog and a job, beware. The two sometimes don't go together, as many ex-workers are finding out.  Description: a flight attendant in Texas, a temporary employee in Washington and a web designer in Utah were all fired for posting content on their blogs that their companies disapproved of. See the articles in the ACM special issue: http://portal.acm.org/toc.cfm?id=1035134&type=issu e&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=44444049&CFTO KEN=73140871#1035160 http://portal.acm.org/toc.cfm?id=1035134&type=issu e&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=44444049&CFTO KEN=73140871#1035160

54 Examples in Learning Weblogs at Harvard Law  http://blogs.law.harvard.edu/ http://blogs.law.harvard.edu/ Weblogs at UPEI  http://weblogs.upei.ca/ http://weblogs.upei.ca/ Educational Bloggers Network  http://www.ebn.weblogger.com/ http://www.ebn.weblogger.com/ DDN  http://www.digitaldivide.net/articles/view.php?ArticleID=69 http://www.digitaldivide.net/articles/view.php?ArticleID=69 BlogMeister http://landmark-project.com/blogmeister/ http://landmark-project.com/blogmeister/

55 Awareness An important functionality in CSCL systems is representation of participants’ identities, status, tasks, progress and presence. In order to satisfy these needs, the concept of collaboration awareness was introduced, defined as “an understanding of the activities of the others which provides context for your own activity” (Dourish & Belloti 1992). The framework proposed later by Gutwin (e.g Gutwin & Greenberg 2004) distinguishes the following types of collaboration awareness:  social awareness which refers to awareness of the social connections within the group or team  task and concept awareness that concern awareness about how to complete the common task  workspace awareness which is an up-to-the-minute knowledge of the other learners’ interactions with the workspace Along the same lines, Erickson et al. (2002) introduced the issue of “social translucence” which has three characteristics: visibility, awareness, and accountability. These characteristics when supported by collaborative systems enable people to “draw upon their social experience and expertise to structure their interactions with one another”.

56 Groupware-specific heuristics Heuristic 1: Provide the means for intentional and appropriate communication. Heuristic 2: Provide the means for intentional and appropriate gestural communication. Heuristic 3: Provide consequential communication of an individual’s embodiment. Heuristic 4: Provide consequential communication of shared artifacts Heuristic 5: Provide Protection Heuristic 6: Provide management of tightly and loosely-coupled collaboration. Heuristic 7: Allow people to coordinate and monitor their actions. Heuristic 8: Facilitate finding collaborators and establishing contact

57 We can, as we understand the prehistoric, understand the future by reading the artifacts. Stephen Downes http://www.downes.cahttp://www.downes.ca

58 Ποιo είναι το επόμενο βήμα για συνεργασία; Βρείτε-ενεργοποιείστε ένα κανάλι επικοινωνίας  βρείτε κίνητρο για σας και τους μαθητές δημιουργείστε-σχεδιάστε δραστηριότητες  να έχει σχέση με το πρόγραμμα σπουδών  να έχει διαθεματικό (πολυθεματικό) χαρακτήρα  να εμπλέξει πολλές ομάδες μαθητών  να είναι συμπληρωματικές ανταλλάξτε υλικό  υλικό για υποστήριξη δραστηριοτήτων  υλικό με τα αποτελέσματα ομαδικών δραστηριοτήτων παρακινείστε την επικοινωνία-συνεργασία  βάλτε ερωτήσεις παρακολουθείστε την πορεία της επικοινωνίας Βρείτε τρόπους να αναλύσετε τα μαθησιακά αποτελέσματα


Κατέβασμα ppt "Περιβάλλοντα συνεργασίας. Για να δούμε τι θα δούμε... Αιτίες για αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για συνεργατική μάθηση Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google