Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LARNAKA 2012 ΥΠΟΔΟΜΕΣ INFRASTRUCTURE USUDS 1. DEFINITION / ΟΡΙΣΜΟΣ INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ The basic physical and organizational structures and facilities.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LARNAKA 2012 ΥΠΟΔΟΜΕΣ INFRASTRUCTURE USUDS 1. DEFINITION / ΟΡΙΣΜΟΣ INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ The basic physical and organizational structures and facilities."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LARNAKA 2012 ΥΠΟΔΟΜΕΣ INFRASTRUCTURE USUDS 1

2 DEFINITION / ΟΡΙΣΜΟΣ INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ The basic physical and organizational structures and facilities needed for the operation of a society INFRASTRUCTURE Οι βασικές φυσικές και τις οργανωτικές δομές και εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας κοινωνίας ΥΠΟΔΟΜΕΣ USUDS 2

3 CLASSIFIGATION / ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ INFRASTRUCTURES / ΥΠΟΔΟΜΕΣ «HARD» INFRASTRUCTURE / «SOFT» INFRASTRUCTURE CLASSIFICATION «ΣΚΛΗΡΕΣ» ΥΠΟΔΟΜΕΣ / «ΜΑΛΑΚΕΣ» ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ USUDS 3

4 DEMARCATION / ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ HARD INFRASTRUCTURE / ΣΚΛΗΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ PUBLIC UTILITY SERVICES / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ INFRASTRUCT URE OF SUPRALOCAL SIGNIFICANCE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ SOFT INFRASTRUCTURE / ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ GOVERNANCE INFRASTR. / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ- ΣΗΣ ECONOMIC INFRASTR. / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ- ΤΗΤΑΣ SOCIAL INFRASTRU. / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ CULTURAL SPORTS INFRASTR. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ USUDS 4

5 HARD INFRASTRUCTURE / ΣΚΛΗΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ PUBLIC UTILITY SERVICES / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ USUDS 5

6 PUBLIC UTILITY SERVICES / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ELECTRICAL POWER NETWORK / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑKΟ ΔΙΚΤΥΟ COMMUNICATIONS / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ WATER MANAGEMENT / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / SOLID WASTE MANAGEMENT ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ROAD NETWORK USUDS 6

7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ELECTRICAL POWER NETWORK AHK / EAC ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / GENERATION PLANTS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ELECTRICAL NETWORK ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ / SUBSTATIONS ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ / LOCAL DISTRIBUTION USUDS 7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES

8 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ(AHK) / ELECTRICITY AUTHORITY of CYPRUS(EAC) 3 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ 1118 MW / 3 GENERATION PLANTS WITH TOTAL INSTALLED POWER 1118MW 1500 km ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / 1500 km TRANSMISSION GRID 50 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ / 50 SUBSTATIONS 14000 km ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ 6000km ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / 14000 km OVERHEAD CABLES AND 6000km UNDERGROUND CABLES OF DISTRIBUTION NETWORK 550,000 ΠΕΛΑΤΕΣ-2,370 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(2011)-€18,63 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ kwh (2011) / 550,000 CUSTOMERS-2,370 PERMANENT STAFF-€18,63 AVG PRISE OF kwh(2011) USUDS 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES

9 AHK / EAC ΛΑΡΝΑΚΑ / LARNAKA ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΚΕΛΙΑ – 137 ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / EMPLOYEES AT DEKELIA P. STATION ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ / SUBSTATIONS ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΗΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – 301 ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / EMPLOYEES IN LARNAKA ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – 234 ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / EMPLOYEES AT VASILIKO P. STATION 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

10 Total Electricity Consumption (MWh) by District EAC / AHK 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

11 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ‘ΑΛΕΞΙΓΡΟΣ’ [Αλεθρικό-Τερσεφάνου- Κλαυδιά]/WIND PARK ‘ALEXIGROS’ [Alethriko-Tersefanou-Klavdia] 21 VENSYS 82 WIND TURBINES 1.5MW each. Ολική Ισχύς/Total Power: 31.5MW ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ‘Αγια Αννα’/WIND PARK ‘Agia Anna’ 10 GAMESA G90 WIND TURBINES 2MW. Ολική Ισχύς/Total Power: 20MW 11 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ / WIND GENERATORS ΛΑΡΝΑΚΑ / LARNAKA

12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ / COMMUNICATIONS IN LARNAKA ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / POSTAL SERVICE ΤΟΠΙΚΗ/ΕΘΝΙΚΗ /ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ Ο ΤΟΠΙΚΟ/ΕΘΝΙΚΟ /ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ FULLY ORGANISED LOCAL/NATIONAL /INTERNATIONAL NETWORK ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ [ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ] / TELEPHONE NETWORKS [LAND LINES] 100% ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ Ο ΔΙΚΤΥΟ(ΥΠΕΡΓΕΙΟ Η’ ΥΠΟΓΕΙΟ) / 100% COMPLETE NETWORK(OVERH EAD AND UNDERGROUND) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ / MOBILE TELEPHONE NETWORKS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GSM ΚΑΙ BROADBAND ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ FULL GSM AND BROADBAND SERVICE BY VARIOUS COMPANIES ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ / INTERNET 100% ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΔΩΡΕΑΝ wifi ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ(Κέντρο πόλης, ξενοδοχεία, καφενεία κτλ) 100% WIRE AND WIRELESS COVERAGE, FREE wifi (City center, hotels, bars, coffee shops etc) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟ / TELEVISION AND RADIO ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΥΨΗ 100%, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΛ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ALL THE NATIONAL FREE CHANNELS 100%COVERAGE. SATTELITE PAID TV CABLE TV / ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50% ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 50% COVERAGE OF LARNAKA 12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ / WATER MANΑGEMENT ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ / DRINKING WATER SUPPLY ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ / SEWAGE COLLECTION AND DISPOSAL OF WASTE WATER ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ / DRAIΝAGE SYSTEMS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ / COASTAL MANGEMENT ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ / DESALINATION 13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ / WATER SUPPLY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA WATER BOARD 35,000 ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ / RPOPERTIES 70,000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ / CONSUMERS 357 km ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORK 6 MILLION Μ³ ΝΕΡΟΥ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ / OF WATER PER YEAR 8,000 M³ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER TANKS CAPACITY OWN DRILLS CAN ACCOMMODATE UP TO 35% OF DEMAND AND ONLY 2% IN PERIOD OF DROUGHT 14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

15 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ NUMBER OF INSTALLED WATER METERS / ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

16 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ TOTAL WATER CONSUPTION / ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

17 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ZERO READING / ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 17 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

18 SEWERAGE & DRAINAGE / ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ & ΟΧΕΤΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA SEWERAGE AND DRAINAGE BOARD Η ΦΑΣΗ Α’ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ [ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ] PHASE A’ HAS BEEN COMPLETED [COASTLINE AREAS – CITY CENTER] 100km ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ /SEWAGE CONDUITS 10km ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ /STORMWATER CONDUITS 7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ /PUMPING STATIONS 1 ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ / WASTE WATER TREAT. PLANT(WWTP) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘ. ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ /TREATED WASTE WATER TANKS 18 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

19 SEWERAGE & DRAINAGE / ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ & ΟΧΕΤΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA SEWERAGE AND DRAINAGE BOARD ΦΑΣΗ Β’ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΓΩΓΟΥΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΚΕΛΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ, ΜΕΝΕΟΥ, ΚΙΤΙ ΚΑΙ ΠΕΡΒΟΛΙΑ PHASE B’ IS IN PROGRESS AND WILL BE COMPLETED BY 2015 IT COVERS THE AREA OF DEKELIA, THE REST OF LARNAKA MUNICIPALITY AREAS AND THE COMMUNITIES OF DROMOLAXIA, MENEOU, KITI AND PERVOLIA 290km ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ /WASTE WATER CONDUITS 50km ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ /STORM WATER CONDUITS 11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ /PUMPING STATIONS ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒ. ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ /EXTENSION OF WWTP 19 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

20 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ / COLLECTION AND DISPOSAL OF WASTE WATER ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA SEWERAGE AND DRAINAGE BOARD ΦΑΣΗ Α’(ΟΛΟΚΛ.) / PHASE A’(COMPLETED) ΦΑΣΗ Β’/PHASE B’ (IN PROGRESS) PHASE B’ (ολοκληρωμένες περιοχές /completed areas) Communities of/Κοινότητες: Meneou, Dromolaxia, Kiti, Pervolia 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

21 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ / WASTE WATER TREATMENT PLANT ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ / COLLECTION AND DISPOSAL OF WASTE WATER ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA SEWERAGE AND DRAINAGE BOARD ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ / WASTE WATER TREATMENT PLANT Design Population: 46,340 Aver. Flow to Works: 8,500 m3/day (Dry Weather Flow (DWF)) ( Peak Summer Months) Peak Flow to Works: 25,900 m3/day (300 l/sec) (=3 x DWF) Design Flow to Works: 31,100 m3/day Design Effluent Quality: 8,500 m3/day Irrigation Max. Anticipated Demand: 324 l/sec Design Anticipated Demand: 356 l/sec 21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ / DRAIΝAGE SYSTEMS ΠΑΛΑΙΟ, ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΔΗΜΟY ΛΑΡΝΑΚΑΣ /OLD, IN OPERATION, STORM WATER SYSTEM – LARNAKA MUNICIPALITY ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ /STORM WATER SYSTEM IN MAIN ROAD ARTERIES – PUBLIC WORKS DEPARTMENT ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ /NEW STORM WATER SYSTEM – LARNAKA SEWERAGE AND DRAINAGE BOARD 22 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

23 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ / DRAIΝAGE SYSTEMS ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΙΟ/ THE SYSTEM IS OLD ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ/ FEW & SMALL PUMPING STATIONS ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ/ OPERATES LARGERLY BY GRAVITY ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ/ THE STORM WATER ARE DIRECTED TO THE SEA ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ CONSIDERABLY NEW SYSTEM ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ/ INSTALLED NO THE MAIN ROADS ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ UNDER THE CONTROL OF THE PUBLIC WORKS DEPRTMENT ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ/ NEW SYSTEM ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ/ REPLACING THE OLD SYSTEM ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΩΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ/ MODERN & ADEQUATE PUMPING STATIONS ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ ΧΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ/ THE STORM WATER ARE DIRECTED TO THE SEA 23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

24 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ-ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ / COASTAL MANGEMENT-FLOOD CONTROL MANAGEMENT ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ / Coast protection zone ΚΥΜΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ – ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ / Relevant study(2012) by the ‘Metsovio’ University ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ / River beds protection zone ΦΡΑΓΜΑΤΑ/ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ / Dams/Catchments 24 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

25 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) / INTERIM REPORT ON THE PROTECTION OF THE COASTAL FRONT OF LARNAKA(METSOVIO TECHNICAL UNIVERSITY) ΠΕΡΙΟΧΕΣ KAI ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / AREAS AND CHARACTIRISTICS ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ 1[ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ] ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 3ΚΜ ΜΗΚΟΣ – ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΣΙΟΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΜΕΤΩΠΟ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΧΑΛΙΚΙΑ – ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ – ΚΑΘΕΤΟΙ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ 2[ΟΡΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝ. ΛΕΝΙΟΣ] ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΜΕΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 1ΚΜ ΜΗΚΟΣ - ΒΟΤΣΑΛΑ ΚΑΙ ΑΜΜΟΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΙΕΣ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ 3[ΑΠΟ ΞΕΝ. ΛΕΝΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ ΠΥΛΑΣ] ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 1.5ΚΜ ΜΗΚΟΣ –ΚΥΡΙΩΣ ΑΜΜΩΔΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ – 16 ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ – ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ – ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΝΙΟΣ 25 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

26 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) / INTERIM REPORT ON THE PROTECTION OF THE COASTAL FRONT OF LARNAKA(METSOVIO TECHNICAL UNIVERSITY) ΠΕΡΙΟΧΕΣ KAI ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / AREAS AND CHARACTIRISTICS SUBAREA 1 [PORT TO LARNACA-OROCLINI administrative boundaries] FEATURES: 3km LENGTH - INDUSTRIAL DEVELOPMENT - PETROLEUM RESERVOIRS - UNDERWATER and onshore oil pipeline – LARNACA NAUTICAL Club - MAIN FRONT OF PEBBLES - intense erosion - Vertical brackets, MODERATE PROTECTION SUBAREA 2 [BOUNDARIES LARNACA – OROKLINI TO HOTEL LENIOS] FEATURES: PARTIAL TOURIST DEVELOPMENT - LENGTH 1 km - PEBBLES AND SANDY SURFACE - CORROSION SUBAREA 3 [FROM LENIOS HOTEL TO OROKLINI – PYLA BOUNDARIES] FEATURES: MAIN TOURIST DEVELOPMENT-1.5KM LENGTH SANDY BEACH-MAIN - 16 SEA BRACKETS – LIGHT CORROSION – INTENSE CORROSION AROUND LENIOS HOTEL COASTAL AREA 26 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

27 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) / INTERIM REPORT ON THE PROTECTION OF THE COASTAL FRONT OF LARNAKA(METSOVIO TECHNICAL UNIVERSITY) ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΠΡΟΤΑΣΗ /DOMINANT TASK ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5 ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΠO ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ / SUBAREA 1: CONSTRUCTION OF 5 ARMS (NATURAL LARGE STONES) 100m EACH PLACED alongside the shoreline ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ / SUBAREA 2: CONSTRUCTION OF 7 ARMS (NATURAL LARGE STONES) - LENGTH 100m EACH ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ 3: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΕΝΙΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΕΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ / SUBAREA 3: dismantling PART OF EXTENSION NEAR LENIOS HOTEL - CONSTRUCTION OF 4 NEW ARMS - CORRECTIVE MEASURES TO EXISTING ARMS 27 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

28 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ / FLOOD CONTROL PROJECTS ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA RIVERS Π. ΤΡΕΜΙΘΟΣ(ΚΙΤΙ- ΠΕΡΒΟΛΙΑ) / RIVER TREMITHOS ΤΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ Π. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΑΜΙΤΣΙΣ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ) / RIVER ARCHAGGELOS- KAMITSIS ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΙΑΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Π. ΚΑΜΑΡΕΣ(ΚΑΜΑΡΕΣ- ΑΛΥΚΗ-ΘΑΛΑΣΣΑ) / RIVER KAMARES ΚΟΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΟΙΚ. ΠΕΡ. ΚΑΜΑΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 28 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

29 Η ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ θαλασσινού νερού εισήχθη αρχικά τον Απρίλιο του 1997 με τη λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης ΔΕΚΕΛΙΑΣ η οποία έχει ικανότητα παραγωγής 40.000 m³ νερού ανά ημέρα. Η μονάδα αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και μέρος των αναγκών της Λάρνακας και της Λευκωσίας. Η Μονάδα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2001 με ικανότητα παραγωγής 52.000m ³ ανά ημέρα. Είναι εγκατεστημένη δίπλα από τη Νότια περιοχή του αεροδρόμιου Λάρνακας κοντά στην παραλία. 29 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ / DESALINATION

30 Desalination of sea water was first introduced in April 1997 with the operation of Dhekelia Desalination Plant which has a nominal capacity of 40.000m³ of water per day. This plant serves the needs of the free area of Ammochostos and part of the needs of Larnaka and Nicosia.Dhekelia Desalination Plant Larnaca Desalination PlantLarnaca Desalination Plant was put in operation on May 2001 with nominal capacity of 52.000m³ per day. It situated next to the Larnaka Airport. 30 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ / DESALINATION

31 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / SOLID WASTE MANAGEMENT ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / GARBAGE AND RECYCLABLES COLLECTION ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ)/ SOLID WASTE LANDFILLS ΑΠΟΤΕΦΡΟΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / SOLID WASTE INCINERATORS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / HAZARDOUS WASTE DISPOSAL FACILITIES 31 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

32 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / GARBAGE AND RECYCLABLES COLLECTION Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ / THE COLLECTION GARBAGE IS CARRIED OUT BY THE RELEVANT SERVICES OF THE MUNICIPALITY OF LARNACA THAT COVERS THE WHOLE AREA OF ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF THE MUNICIPALITY Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ PMD, ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ /THE RECYCLABLES COLLECTION IS CURRENTLY DONE BY A PRIVATE COMPANY FOR PMD, PAPER AND GLASS 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ / MUNICIPAL SOLID WASTE Συλλογή Σκυβάλλων(Δημοτική) / Municipal Waste Collection 31,284,810kgΑνακυκλώσιμα υλικά /Recycled Material 2,308,444kgΟγκώδη Απορρίμματα / Bulky Waste (Estimate) 1,500,000kgΠράσινα Απορρίμματα / Green Waste (Estimate) 500,000kgΟΛΙΚΟ / TOTAL : 35,593,254kgΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤA ΚΕΦΑΛΗ / WASTE PER CAPITA : 602 kg 33 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

34 ΧΥΤΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΙΗ / LARNAKA - AMMOCHOSTOS LANDFILL RESIDUE AT KOSHI 2 ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ/ TRANSIT STATIONS ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ/ SORTING UNIT ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ COMPOSTING UNIT ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ/ LANDFILL RESIDUE 34 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

35 ΧΥΤΥ / LANDFILLS MSW (tones) sent to Waste treatment Facility at KOSHI from Larnaka Municipality (2011) / Στερεά Απόβλητα που καταλήγουν στο Εργοστάσιο Διαλογής και Χώρο Υγειονομικής Ταφής στην ΚΟΣΙΗ από τον Δήμο Λάρνακας(2011) 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

36 ΧΥΤΥ ΚΟΣΙΗΣ / LANDFILL AT KOSHI 36 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

37 Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΟΠΩΣ Η ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΥ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ROAD NETWORK 37 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

38 ACHIEVING SUSTAINABLE MOBILITY LIVING IN URBAN AREAS, WHICH PRESUPPOSE AS EACH INTERVENTION IN THE FIELD OF URBAN COMUNICATION BASED ON THE PRINCIPLES OF EFFICIENCY, SAFETY, ENVIRONMENT SUSTAINABILITY, SOCIAL EQUALITY AND anthropocentrism The circulatory system directly affects the economic and social development QUALITY OF LIFE, the structured and natural environment ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ROAD NETWORK 38 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

39 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ /PEDESTRIAN AREAS ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ /CYCLE LANES ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ /LOCAL ROADS ΚΥΡΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ /MAIN OF SECONDARY IMPORTANCE ROADS ΚΥΡΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ /MAIN ESSENTIAL ROADS ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ(Εθνικό Οδικό Δίκτυο) / MOTORWAYS(National Road Network) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / THE ROAD NETWORK ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ / PRIORITIZATION 39 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

40 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ROAD NETWORK ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ /ΑΝΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ / PUBLIC UTILITY SERVICES USUDS

41 HARD INFRASTRUCTURE / ΣΚΛΗΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 41 USUDS

42 INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ AIRPORT / ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟPORT / ΛΙΜΑΝΙABATTOIR / ΣΦΑΓΕΙΟYACHT CLUB / ΜΑΡΙΝΑ PETROLEUM STORAGE TANKS / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ COASTAL MANGEMENT-FLOOD CONTROL MANAGEMENT/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ-ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 42 USUDS

43 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT 43 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

44 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT SEA 300 m runway extension New parallel taxiway SALT LAKE New terminal area 44 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

45 102,500m² ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ / COVERED AREAS 7.5million per year ΕΠΙΒΑΤΕΣ / PASSENGERS 3217 (per peak hour) ΕΠΙΒΑΤΕΣ / PASSENGERS 130,000m² ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΙΣΗΣ / NEW TAXIWAY 170,000m² ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ / NEW APRON AREA 45 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

46 ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ LARNAKA PORT ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / Is the second in size Port of CyprusΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟ 1973 / Began its operation in 1973 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 2 ΧΛΜ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / Is located 2 km from the City center ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / On its North side are the land facilities of the Petroleum Storage Tanks and on its South borders with the Yacht Club of Larnaka ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΑΝΙ / Is a multiple use PortΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΤΑΣΗ 445,000 μ² / It covers an area of 445,000 m² 46 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

47 ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / LARNAKA YACHT CLUB Η Μαρίνα Λάρνακας βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά της πόλης / Larnaka Marina is right in the heart of the town Η Μαρίνα, επίσημο Λιμάνι εισόδου έχει μέγιστη χωρητικότητα 450 σκαφών / The Marina, an official Port of Entry has a maximum capacity of 450 yachts Το ελάχιστο βάθος είναι περίπου 1,5 m και μέγιστο βάθος 4μ. Η Μαρίνα είναι απόλυτα προστατευμένη από όλες τις καιρικές συνθήκες / The minimum depth is approximately 1.5m and a maximum depth of 4.0. The Marina is entirely protected from all weather conditions 47 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

48 GAS AND FUEL STORAGE TANKS / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/LARNAKA WATER FRONT 48 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ/THEY ARE LOCATED BETWEEN FROM THE LARNAKA PORT AREA TO THE NAUTICAL CLUB POINT ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 2km ΠΑΡΑΛΙΑΣ(ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)/THEY ARE SITUATED INSIDE THE COASTAL PROTECTION ZONE AND THEY COVERED A DISTANCE OF 2km ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΡΤΗΓΙΔΕΣ/MARINE AND TERRESTRIAL FUEL PIPES ARE POSITIONED IN THE AREA ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΑΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ/THE TANKS AT THE FORMER REFINERY OPERATED AS FUEL STORAGE ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΚΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ/THERE IN AN AGGREEMENT WITH THE GOVERNMENT TO RELOCATE THE FACILITIES TO THE UNDER CONSTRUCTION VASILIKO ENERGY CENTER

49 GAS AND FUEL STORAGE TANKS / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/LARNAKA WATER FRONT 49 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

50 ΣΦΑΦΕΙΟ / ABATTOIR ΚΟΦΙΝΟΥ-ΛΑΡΝΑΚΑ / KOFINOU-LARNAKA ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΓKΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ /IS THE BIGGEST SLAUGHTERHOUSE AMONG THE FIVE APROVED ESTABLISHMENTS ON THE ISLAND ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ /IS LOCATED AT THE RURAL AREA OF THE COMMUNITY OF KOFINOU IN LARNAKA DISTRICT ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΑΝ SH KAI CP [(SLAUGHTERHOUSE) KAI (CUTTING PLANT)] /IS APPROVED AS SH AND CP ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ‘Τ’ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΡΙΧΙΝΩΝ ΣΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ /HAS THE ‘T’ INDICATION WHICH REFERS TO SLAUGHTERHOUSES AUTHORISED TO PERFOM THE EXAMINATION OF TRICHINAE IN PIGMEAT ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΒΟΔΙΝΟ, ΧΟΙΡΙΝΟ, ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ /PROCESSING OF BOVINE, PIGMEAT, SHEEP AND GOAT MEAT ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ /DESPITE INTENSE ACTIVITY HOWEVER IS FACING SERIOUS ECONOMIC ISSUES 50 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/INFRASTRUCTURE OF SUPRALOGAL SIGNIFICANCE USUDS

51 SOFT INFRASTRUCTURE / ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 51 USUDS

52 SOFT INFRASTRUCTURE / ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ GOVERNANCE INFRASTR. / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ECONOMIC INFRASTR. / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. SOCIAL INFRASTR. / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ CULTURAL - SPORTS – INFRASTR. / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 52 USUDS

53 SOFT INFRASTRUCTURE / ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ GOVERNANCE INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ / GOVERNMENT DEPARTMENTS AND ANNEXES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY SERVICES 53 USUDS

54 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / GOVERNANCE INFRASTRUCTURE ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ / GOVERNMENT DEPARTMENTS AND ANNEXES ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ / DISTRICT COURT HOUSE ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ / DISTRICT ADMINISTRATION OFFICE ΤΜ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ / ANQUITIES DPTM ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / DISTRICT LAND REGISTRY OFFICE ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ / THE DISTRICT OFFICE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚHΣΕΩΣ / TOWN PLANNING DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / PUBLIC WORKS DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ / WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΙΕΙΑΣ / FISHERIES DEPARTMENT ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ / THE DISTRICT VETERINARY OFFICE ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΓΡ. ΕΞΥΠ. ΠΟΛΙΤΗ – ΓΡ. ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ / DISTRICT SOCIAL INS. OFFICE – CITIZEN SERVICE OF. – welfare of. 54 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

55 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / GOVERNANCE INFRASTRUCTURE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY SERVICES ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ / POLICE MAIN, AIRPORT, PORT AND COMMUNAL STATIONS ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ / FIRE DEPARTMENT CENTRAL AND AIRPORT AND FOREST STATIONS ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ – ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ / FOREST DEPARTMENT – FOREST RANGERS ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ / AMBULANCES ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ / CIVIL DEFENCE - SHELTERS ΕΜΑΚ / SPECIAL EMERGENCY UNIT ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ / NATIONAL QUARD 55 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

56 SOFT INFRASTRUCTURE / ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤ ΩΤΙΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / FINANCIAL & BANKING SYSTEM ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / LOGISTICS & WAREHOUSES SHIPPING ΒΙΟΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ /MANUFACTURIN G INDUSTRIAL ZONES SPECIAL ECONOMIC ZONES ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΔΑΣΟΝΟΜΙΑ ΑΛΛΙΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /AGRICULTURE FORESTRY FISHERIES FOOD INSPECTION ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ /TOURISM 56 USUDS

57 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / FINANCIAL & BANKING SYSTEM Όλες οι τράπεζες διατηρούν δίκτυα ανταποκριτών σε όλο τον κόσμο και είναι εγγεγραμμένες σε SWIFT και άλλες υπηρεσίες Το 2011, ο δημοσιονομικός τομέας των υπηρεσιών αντιπροσώπευε το 9% του ΑΕΠ Ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου λειτουργεί περίπου 900 καταστήματα και απασχολούσε πάνω από 12.800 άτομα το 2011 Στο τέλος του 2011, ο τραπεζικός τομέας κατείχε σχεδόν 54 δισεκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις και πάνω από 53,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια Οι δύο κύριες τράπεζες της Κύπρου πέρασαν με επιτυχία το 2011 την Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ωστόσο αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές προκλήσεις Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως η εγγραφή μεγάλων ταμείων, τη διοίκηση και τη διαχείριση Μοναδικές ευκαιρίες για τις διασυνοριακές και διεθνείς συναλλαγές των ιδιωτικών όσο και δημόσιων επενδύσεων μέσω αξιόπιστων υποδομών με χαμηλό κόστος Οι δύο μεγαλύτεροι Τραπεζικοί Οργανισμοί της Κύπρου έχουν αναπτύξει έντονες οικονομικές δραστηριότητες στο εξωτερικό 57 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

58 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / FINANCIAL & BANKING SYSTEM All banks maintain correspondent networks around the world and subscribe to SWIFT, Reuters, Telerate and other services In 2011, the Financial Services sector accounted for 9% of GDP The Cyprus banking sector operated almost 900 branches and employed over 12,800 people in 2011 At the end of 2011, the banking sector held almost 54 billion Euros in deposits and loaned over 53.8 billion Euros The two main banks of Cyprus successfully passed the 2011 EU-wide stress testing exercise, however they are now facing significant challenges Many opportunities exist in financial products and services such as fund registration, administration and management Unique opportunities for cross-border and international transactions of private as well as public investment funds through reliable infrastructure and low costs Foreign operations of Cyprus Banks 58 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

59 Αποθηκευτικές Αναπτύξεις γενικά επιτρέπονται σε βιομηχανικές περιοχές /ζώνες /Warehousing development generally permitted in industrial areas/zones Σε Βιοτεχνικές περιοχές/ζώνες με μέγιστο εμβαδό 300τ.μ. /At Craft areas/zones with a maximum area of ​​300 m² Κατά μήκος των αξόνων Οικ. Δραστηριοτήτων Κατ. Ι και ΙΙ, όχι μεγαλύτερες των 100τ.μ. /Along the axes of Econ. Activities Cat I and II, no more than 100 m² Σε γεωργικές περιοχές για υποβοήθηση της γεωργικής ανάπτυξης /In agricultural areas to assist agricultural development 59 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / LOGISTICS & WAREHOUSES

60 8 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ / 8 WAREHOUSE LOGISTICS COMPANIES 7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / 7 SHIPPING COMPANIES 14,600m² ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / of COVERED WAREHOUSES AT LARNAKA PORT 150,000m² ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / of PAVED OPEN STORAGE AREA AT LARNAKA PORT 65,000m² ΑΠΟ ΜΗ ΤΣΙΜΕΝΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘ. ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / of NOT PAVED OPEN STORAGE AREA AT LARNAKA PORT ΑΛΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ / OTHER PRIVATE WAREHOUSES OF VARIOUS SIZES LOCATED IN INDUSTRIAL AREAS/ZONES 60 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

61 Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Α /Industrial Zone Cat A 27.1 Ha Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β /Industrial Zone Cat B 164.4 Ha Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Γ /Industrial Zone Cat C 15.5 Ha Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή Κατηγορίας Β / Govern. Ind. Area Cat B 86.1 Ha Ελεύθερη Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή Κατηγορίας Β /Free Govern. Ind. Area Cat B 45.8 Ha Μεικτή Ζώνη για Βιομηχανικές αναπτύξεις Κατηγορίας Β και Οικονομικές Δραστηρ. /Mixed Zone -41.4 Ha Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων /Economic Activities Zone 41.9 Ha Βιοτεχνική Ζώνη Κατηγορίας Β /Craft Zone Cat B 87.1 Ha Βιοτεχνική Περιοχή Κατηγορίας Β /Craft Area Cat B 2.7 Ha 61 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ /INDUSTRIAL AREAS OF LARNAKA Κατηγορίες και Εκτάσεις/Categories and Areas ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS 1 Ha = 10,000m ²

62 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ /INDUSTRIAL AREAS OF LARNAKA Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ /THE MAIN INDUSTRIAL ACTIVITIES IN LARNAKA ARE TAKEN PLACE AT THE INDUSTRIAL AREA OF ARADIPPOU Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ /THE FREE TRADE ZONE NEXT TO THE KALO CHORIO JUCTION IS AN ALSO AN IMPORTANT AREA OF INDUSTRIAL AND OTHER ECONOMIC ACTIVITIES 62 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

63 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [ALUMINIUM RPOCESSING/CONSTRUCTION] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ /PAINT PRODUCTION ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ UPVC /UPVC PROCESSING ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ [PAPER PROCESSING] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΥΣ. /SOLAR COLLECTORS ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [METAL PROCESSING/CONSTRUCTIONS] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ /RUBBER & PLASTICS MANUFACTURING ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ /FLOORING ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΓΗΤΩΝ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ [FOOD PRODUCTION/PROCESSING] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΩΝ [OILS & FATS PRODUCTION] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ /FURNITURE MANUFACTURING ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ /EXPANDED POLYSTERING MANUFACTURING ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/MANUFACTURING INDUSTRIAL ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΛΑΡΝΑΚΑ/MAIN INDUSTRIAL ACTIVITY LARNAKA 63 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

64 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ /PORT SPECIAL ZONE ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ /AIRPORT SPECIAL ZONE ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑΣ /YACHT CLUB SPECIAL ZONE ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ /REFINERY SPECIAL ZONE ΛΑΡΝΑΚΑ/ LARNAKA 64 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ/SPECIAL ZONES USUDS

65 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΥΑΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 65 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ/AGRICULTURE ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

66 28,941 ΑΓΕΛΑΔΕΣ/ COWS 182,000 ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙΑ/SHEEP AND GOATS 25 ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ/ PIGERIES 15 ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ/ RABBITS FARMS 66 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/LIVESTOCK ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/LARNAKA DISTRICT ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

67 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΧΩΡ. 163 ΣΚΑΦΩΝ/FISHING SHELTER LARNAKA CITY 163 POSTS ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΥΓΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΧΩΡ. 250 ΣΚΑΦΩΝ/FISHING SHELTER ZYGI, LARNAKA 250 POSTS ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΟΡΜΙΔΙΑ, ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 89 ΘΕΣΕΩΝ/FISHING SHELTERS XILOTYMPOU, XILOFAGOU, ORMIDIA 89 POSTS 6 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ/6 AQUACULTURE UNITS MARINE AQUACULTURE REASERCH STATION AT MENEOU 67 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΑΛΛΙΕΙΑ/FISHERIES ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/LARNAKA DISTRICT ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

68 ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4 ΜΟΝ. ΠΡ. ΚΑΙ 16 ΕΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ/ LARNACA DISTAL OFFICE 4 PERM. STAFF AND 16 SEAS. STAFF ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΝΟΥ 9 ΜΟΝ. ΠΡ. ΚΑΙ 33 ΕΚΤ. ΠΡ./ KORNOS FOREST STATION 9 PERM. STAFF AND 33 SEAS. STAFF ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΟΕΛΙΑΣ 6 ΜΟΝ. ΠΡ. ΚΑΙ 23 ΕΚΤ. ΠΡ./ RIZOELIA FOREST STATION 6 PERM. STAFF KAI 23 SEAS. STAFF ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΚΕΛΙΑΣ 9 ΜΟΝ. ΠΡΟΣ. ΚΑΙ 10 ΕΚΤ. ΠΡ./ DEKELIA FOREST STATION 9 PERM. STAFF AND 10 SEAS. STAFF 68 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΔΑΣΟΝΟΜΙΑ/FORESTRY ΕΠ. ΛΑΡΝΑΚΑ/LARNAKA DISTRICT ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

69 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/HOTELS : 24 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/HOTEL APTMS : 16 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/TRATITIONAL HOTELS : 2 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΥΡ. ΔΙΑΜ./TRATITIONAL HOTEL APTMS : 48 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/OTHER QUEST HOUSES : 8 69 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/TOURISM ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ/TOURIST ACCOMODATION IN LARNAKA ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

70 Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/HOTELS 5* : [1] – ΚΛΙΝΕΣ/BEDS: [386] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/HOTELS 4* : [7] – ΚΛΙΝΕΣ/BEDS: [2454] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/HOTELS 3* : [3] – ΚΛΙΝΕΣ/BEDS: [503] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/HOTELS 2* : [12] – ΚΛΙΝΕΣ/BEDS: [959] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/HOTELS 1* : [1] – ΚΛΙΝΕΣ/BEDS: [19] 70 ECONOMIC INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/TOURISM ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ/HOTELS IN LARNAKA ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

71 ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ & ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ: 24 ΔΗΜΟΣΙΑ & 19 ΙΔΙΩΤΙΚΑ Kinderg. & Pre- School ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 27 ΔΗΜΟΣΙΑ & 3 ΙΔΙΩΤΙΚΑ Primary Schools ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 16 ΔΗΜΟΣΙΑ & 3 ΙΔΙΩΤΙΚΑ Secondary Educ. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 5 ΙΔΙΩΤΙΚΑ Higher Educ. SOCIAL INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / EDUCATION 71 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

72 ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ & ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ: 2107 ΜΑΘΗΤΕΣ /Students & 130 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ /Educators ΔΗΜΟΤΙΚΑ 6114 ΜΑΘΗΤΕΣ /Students & 504 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ /Educators ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 9671 ΜΑΘΗΤΕΣ /Students & 1090 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ /Educators ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 1402 ΦΟΙΤΗΤΕΣ /Students & 88 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Educators SOCIAL INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / EDUCATION 72 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

73 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, 169 ΚΛΙΝΕΣ, 88 ΑΤΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ 2 PUBLIC HOSPITALS,106 BEDS, 88 NURSING PERSONNEL 15 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 190 ΚΛΙΝΕΣ 71 ΑΤΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ 15 PRIVATE CLINICS, 190 BEDS, 71 NURSING PERSONNEL SOCIAL INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ / HOSPITAL & CLINICS ΛΑΡΝΑΚΑ/LARNAKA 73 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

74 2 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ/ GOVERNMENTAL 8 ΔΗΜΟΤΙΚΑ/ MUNICIPAL 6 ΙΔΙΩΤΙΚΑ/ PRIVATE SOCIAL INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ / NURSING HOMES FOR THE ELDERLY & DISABLE PEOPLE ΛΑΡΝΑΚΑ/LARNAKA 74 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

75 SOCIAL INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ / THE RECEPTION CENTER FOR SYLUM SEEKERS AT KOFINOU ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ / THE ONLY GOVERNMENTAL RECEPTION CENTER IN CYPRUS ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 4km ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΦΙΝΟΥ /IT IS LOCATED NEXT TO THE CENTRAL ABATTOIR 4 km FROM THE RESITENTIAL AREA OF KOFINOU ΜΠΟΡΕΙ ΑΝ ΔΕΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 120 ΑΤΟΜΑ /CAN ACCOMMODATE UP TO 120 PERSONS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΡ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΧ. ΚΑΝΟΝ. /ITS MISSION IS TO OFFER TEMPORARY ACCOM. AND PROVISION TO ASYLUM SEEKERS UNTI THEY GAIN ACCESS TO HOUSING, WORK AND OTHER BENEFITS ACCORDING TO LAW AND OTHER PROVIS. ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔA ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ /THE RUNNING COSTS ARE NEARLY A MILION PER YEAR 75 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

76 SOCIAL INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ DETENTION FACILITIES FOR ILLEGAL IMMIGRANTS ΜΕΝΟΓΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ/MENOGIA-LARNAKA ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΝΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ/THEY ARE LOCATED AT THE COMMUNITY OF MENNOGIA- LARNAKA Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ/THEIR CONSTRUCTION HAS BEEN COMPLETED AND WILL SOON COMMENCE THEIR OPERATION ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 256 ΑΤΟΜΑ/THEY CAN ACCOMMODATE UP TO 256 PERSONS ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 120/120 EMPLOYEES 76 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

77 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ / CULTURAL - SPORTS – RECREATIONAL INFRASTRUCTURE ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ / PLACES OF WORSHIP Χριστιανικές Ορθόδοξες Εκκλησίες / Christian Orthodox Churches : 18 Μουσουλμαν ικά Τεμένη (Τζαμιά) / Mosques : 3 Αρμένικη Εκκλησία /Armenian Church : 1 Αγγλικανική Εκκλησία /Anglican Church : 1 Καθολική Εκκλησία /Catholic Church: 1 77 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

78 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ CULTURAL - SPORTS – RECREATIONAL INFRASTRUCTURE ΘΕΑΤΡΑ - THEATERS ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ /MUNICIPAL THEATER ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ /MUNICIPAL AUDITORIUM PATTICHIO ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ /MEDIEVAL CASTLES OPEN THEATER ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΑ /SKALA THEATER ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ /ANTIDOTO THEATER 78 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

79 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ CULTURAL - SPORTS – RECREATIONAL INFRASTRUCTURE ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΓΗΠΕΔΑ / SPORTS CENTRES-STADIUMS Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας /Larnaka Community CentreΚΙΤΙΟΝ Αθλητικό Κέντρο /KITION Athletic CenterΝέο Γ.Σ.Ζ. (Γήπεδο πολλαπλών χρήσεων) /New G.S.Z. Παλαιό Γ.Σ.Ζ. (Γήπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων) /Old G.S.Z. Γήπεδο ‘Αμμόχωστος’ (ποδόσφαιρο) /Stadium 'Famagusta' (soccer) Γήπεδο ‘Αντ. Παπαδόπουλος’ (ποδόσφαιρο) /Stadium Ant. Papadopoulos' (soccer) Γήπεδα Αντισφαίρησης(Ομίλου αντ. Λάρνακας) /Tenis Fields 79 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS

80 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ CULTURAL - SPORTS – RECREATIONAL INFRASTRUCTURE ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ / OTHER SPORTS STRUCTURES 80 ΜΑΛΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ SOFT INFRASTRUCTURE USUDS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΥΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ/ OLYMPIC SHOOTING CLUB AT KLAVDIA/LARNACA ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ OLYMPIC SWIMMING POOL LCA KARTING CENTER DROMOLAXIA/LARNAKA ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/LARNΑKA NAUTICAL CLUB

81 Ευχαριστώ για την υπομονή και την προσοχή σας 81 USUDS Thank you


Κατέβασμα ppt "LARNAKA 2012 ΥΠΟΔΟΜΕΣ INFRASTRUCTURE USUDS 1. DEFINITION / ΟΡΙΣΜΟΣ INFRASTRUCTURE / ΥΠΟΔΟΜΕΣ The basic physical and organizational structures and facilities."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google