Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

INFSO-RI-508833 Enabling Grids for E-sciencE www.eu-egee.org Hellas Grid project update Fotis Karayannis Hellas Grid Technical Coordinator GRNET EGEE-HellasGrid.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "INFSO-RI-508833 Enabling Grids for E-sciencE www.eu-egee.org Hellas Grid project update Fotis Karayannis Hellas Grid Technical Coordinator GRNET EGEE-HellasGrid."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 INFSO-RI-508833 Enabling Grids for E-sciencE www.eu-egee.org Hellas Grid project update Fotis Karayannis Hellas Grid Technical Coordinator GRNET EGEE-HellasGrid Coordination meeting, Athens 12-13/3/2006

2 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 GGF 16 - February 2006 2 HellasGrid Project data OPIS Area: 2.1 “ eGovernment for the citizen” Category 3: “Pilot and innovative applications” Title: Design and development of pilot infrastructures and advanced Grid-enabled services – HellasGrid Budget:1,78 Million Euros Duration:26 months (start date 01/11/04)

3 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 GGF 16 - February 2006 3 Hellas Grid subprojects reminder Υ1 - Προμήθεια Συστοιχιών Υπολογιστικών & Αποθηκευτικών Συστημάτων Υ2 - Προμήθεια Συστήματος Εφεδρικού Αποθηκευτικού Χώρου Υ3 - Προμήθεια Κόμβων Εικονικού Περιβάλλοντος Διαχείρισης Access Grid Υ4 - Ανάλυση απαιτήσεων & σχεδιασμός, Λογική και Φυσική Αρχιτεκτονική, Προδιαγραφές Έργου, Τεχνική Υποστήριξη (με ίδια μέσα) Υ5 - Μελέτη, Προσαρμογή & Εγκατάσταση Ενδιάμεσου Λογισμικού στις Συστοιχίες Υπολογιστικών Συστημάτων Υ6 - Μελέτη και Πιλοτική Ολοκλήρωση υφιστάμενων εθνικών Υπολογιστικών Υποδομών με τις Υποδομές HellasGrid Υ7 - Προσαρμογή Λογισμικού Διαχείρισης Δεδομένων & Αποθηκευτικού Χώρου Υ8 - Σχεδιασμός Λειτουργίας και Ανάπτυξη Πανελλήνιας Αρχής Πιστοποίησης & Πολιτικών Ασφαλείας Υ9 - Μελέτη & Λειτουργία Κόμβων Διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων και Αποθηκευτικού Χώρου (Grid Operation Centers) και Προσαρμογή/Ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης Πλέγματος Υ10 - Μελέτη Αξιοποίησης Υποδομών Grid σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις Υ11- Επικοινωνία & Μεταφορά Αποτελεσμάτων (με ίδια μέσα)

4 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 GGF 16 - February 2006 4 Hellas Grid project status Started: November 2004 End date: December 2006 –To be extended to 2007 –But all contracts have to be signed by end of 2006!  Amendment will be requested probably in April Changes to conditions for project approval also necessary –Clusters CPU numbers/locations given: Changes needed –Applications projects must be supported (Call 3.3) – ok –Grid use only - ok –Common access policies – safeguarded by GRNET - ok –Sites should provide proper telehousing conditions – Should sign SLAs – Signed (besides the site location changes)

5 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 GGF 16 - February 2006 5 HG infrastructure: foreseen / actual Infrastructure: procurement and integration of computing, storage and visualisation facilities –6 Grid sites foreseen (930K)  Demokritos upgrade  NTUA  IASA  AUTH  CTI  ICS-Forth –30TB Storage & 50 TB Tape Silo (120K) –4 Access Grid nodes (80K)  Athens (2)  Thesaloniki  Crete Infrastructure: procurement and integration of computing, storage and visualisation facilities –5 Grid sites (~930K)  Demokritos will be gradually moved to NDC  NDC (EKT)  IASA  AUTH  CTI-CEID  ICS-Forth –30TB Storage & 50 TB Tape Silo (~120K) –4 Access Grid nodes (~80K)  NDC (EKT)  GRNET HQ  AUTH  ICS-FORTH

6 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 GGF 16 - February 2006 6 HellasGrid e-Infrastructure

7 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 GGF 16 - February 2006 7 Subprojects 4-6: PM, M/W, Desktop grids Planned vs Actual Subproject 4 - Requirements, Design, Specs & Project management – GRNET –M1-M26 -200K – As planned- On-going Subproject 5 – Study and implementation of M/W deployment: –Study: M/W state of the art  Cookbook –Study: National OMII (+ Pilot OMII) –Implementation: adaptation, customization, demonstration of selected M/W in the 6 clusters –M6-M12 (April-October 2005) – Shifted forward for one year and coordinated with EGEE –To be given to Third party according to GRNET procurement regulation – 45K – To be procured in a joint international tender Subproject 6 – Study and pilot integration of other resources –Study: Desktop Grids (Schools, University PC labs, Hospital, Governmental institutes, etc.) or Supercomputing –Pilot integration –M13-M26 (November 2005 – December 2006) Shifted a few months forward –To be given to Third party according to GRNET procurement regulation – 45K To be procured in a joint international tender

8 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 GGF 16 - February 2006 8 Subprojects 7-8: Storage and CA Planned vs Actual Subproject 7 - Distributed Storage and data replication –Study: Provisioning of distributed storage and replication architecture –Implementation: Middleware deployment and customization –M13-M26 (November 2005 – December 2006) - Shifted a few months forward and coordinated with EGEE –To be given to Third party according to GRNET procurement regulation – 45K - To be procured in a joint international tender Subproject 8 – Study and implementation of Hellasgrid CA and security – access policies: –Studies: Security and access policies, Certificate issuing policies, Middleware architecture –Implementation: HellasGrid CA –M6-M12 (April-October 2005) - Shifted forward for one year and coordinated with EGEE –To be given to Third party according to GRNET procurement regulation – 45K - To be procured in a joint international tender

9 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 GGF 16 - February 2006 9 Subproject 9: Operations Planned vs Actual Subproject 9 – Study and Implementation of Grid Operations Centers and Monitoring Software development –Study: GOC development –Implementation: GOC development and demonstration –GOC operations –Implementation: Monitoring tool development/adaptation –Implementation: Portal development and tools integration –M3-M26 (January 2005-December 2006) - Shifted for more than a year forward and coordinated with EGEE (more fabric support and local applications support) –160K: International Tender – no change

10 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 GGF 16 - February 2006 10 Subprojects 10-11: eGov-Dissemination Planned vs Actual Subproject 10 - eGovernment exploitation study –Study: eGovernment exploitation study –Study: State of the art – strategy for national eGov services –M14-M26 (December 2005 – December 2006) - Shifted a few months forward and coordinated with EGEE –Tender – 65K Subproject 11 – Dissemination: M6-M12 (April-October 2005) As planned- On-going –Action plan –Dissemination material –EGEE 3 rd Conference - Workshops –GRNET– 45K


Κατέβασμα ppt "INFSO-RI-508833 Enabling Grids for E-sciencE www.eu-egee.org Hellas Grid project update Fotis Karayannis Hellas Grid Technical Coordinator GRNET EGEE-HellasGrid."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google