Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Voz passiva. As formas de voz média são iguais às da voz passiva, exceto no aoristo e no futuro. que nos leva a distinguir uma voz da outra é a presença.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Voz passiva. As formas de voz média são iguais às da voz passiva, exceto no aoristo e no futuro. que nos leva a distinguir uma voz da outra é a presença."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Voz passiva

2 As formas de voz média são iguais às da voz passiva, exceto no aoristo e no futuro. que nos leva a distinguir uma voz da outra é a presença do agente da passiva, que em grego vai : para genitivo regido da preposição ὑ πό ( ὑ πό + genitivo). para simples dativo (com verbos no perfeito e mais-que-perfeito /ou seres inanimados).

3 A menina acorda a mãe. (ativa) Ἡ κόρη τ ὴ ν μητέρα έγείρει. (ativa) A menina acorda. Ἡ κόρη ἐ γείρεται. (média) A mãe é acordada pela menina. Ἡ μήτηρ ὑ πό τ ῆ ς κόρης ἐ γείρεται. (passiva)

4 Presente

5 Ativas -ω-ω -ομαι Médias/passivas Desinências Primárias -εις -σαι>- ῃ -ει-εται -ομεν-όμεθα -ετε-εσθε -ουσι-ονται

6 Presente na voz passiva λύομαι ‘sou libertado’ λύ ῃ λύεται λυόμεθα λύεσθε λύονται

7 φιλέω φιλο ῦ μαι ‘sou amado’ τιμ ῶ μαι ‘sou honrado’ τιμάω Verbos contratos – presente na voz passiva φιλε ῖ ou φιλ ῇ τιμ ᾷ φιλε ῖ ταιτιμ ᾶ ται φιλούμεθα τιμώμεθα φιλε ῖ σθε τιμ ᾶ σθ ε φιλο ῦ νταιτιμ ῶ νται

8 λύου ‘sê libertado’ λύεσθε ‘sede libertados’ Imperativo τιμ ῶ ‘sê honrado’ φιλο ῦ ‘sê amado’ τιμ ᾶ σθε ‘sede honrados’ φιλε ῖ σθε ‘sede amados’

9 Infinitivo Presente Passivo -ώ-ώVerbos em -άω Verbos em -έω λύεσθαι ‘ser libertado’ τιμά + εσθαι > τιμᾶσθαι ‘ser honrado’ φιλέ + εσθαι > φιλεῖσθαι ‘ser amado’

10 Imperfeito

11 Ativas -ον-ον -ομην Médias/passiva s Desinências secundárias -ες-ες -εσο>- o υ -ε (ν)-ετο -ομεν-όμεθα -ετε-εσθε -ον-ον-οντο

12 Imperfeito na voz passiva ἐ λυόμην ‘era libertado’ ἐ λύεσο> ἔ λύo υ ἐ λύετο ἐ λυόμεθα ἐ λύεσθε ἐ λύοντο

13 φιλέω ἐ φιλεόμην > ἐ φιλούμην ἐ τιμαόμην > ἐ τιμώμην τιμάω Verbos contratos – imperfeito na voz passiva ἐ φιλέοσο> ἐ φιλο ῦἐ τιμάοσο > ἐ τιμ ῶ ἐ φιλέετο > ἐ φιλε ῖ το ἐ τιμάετο > ἐ τιμ ᾶ το ἐ φιλεόμεθα > ἐ φιλούμεθα ἐ τιμαόμεθα > ἐ τιμώμεθα ἐ φιλέεσθε > ἐ φιλε ῖ σθε ἐ τιμ άεσθε > ἐ τιμ ᾶ σθε ἐ φιλέοντο > ἐ φιλο ῦ ντο ἐ τιμάοντο > ἐ τιμ ῶ ντο

14 Futuro

15 voz passiva λυθήσομαι ‘serei libertado’ λυθήσ ῃ λυθήσεται λυθησόμεθα λυθήσεσθε λυθήσονται

16 Futuro do Infinitivo na passiva λυθήσεσθαι ‘haver de ser libertado’ λυθησόμενος, λυθησομένη, λυθησόμενον ‘havendo de ser libertado’ Particípio Futuro na passiva

17 Aoristo

18 Voz passiva ἐ λύθην ‘fui libertado’ ἐ λύθης ἐ λύθη ἐ λύθημεν ἐ λύθητε ἐ λύθησαν

19 λύθητι ‘liberta’ Imperativo aoristo passivo Infinitivo aoristo na voz passiva λυθ ῆ ναι ‘libertar’ λύθητε λυθείς λυθε ῖ σα, λυθέν Particípio aoristo na voz passiva ’tendo sido resgatado’


Κατέβασμα ppt "Voz passiva. As formas de voz média são iguais às da voz passiva, exceto no aoristo e no futuro. que nos leva a distinguir uma voz da outra é a presença."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google