Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

药 物 分 析 实 验 实验七 紫外分光光度法测定药物 含量的方法学研究. 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量 一、实验目的 1. 掌握紫外分光光度法的验证内容和要求; 2. 熟悉建立紫外分光光度法测定药物含量的 基本思路。

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "药 物 分 析 实 验 实验七 紫外分光光度法测定药物 含量的方法学研究. 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量 一、实验目的 1. 掌握紫外分光光度法的验证内容和要求; 2. 熟悉建立紫外分光光度法测定药物含量的 基本思路。"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 药 物 分 析 实 验 实验七 紫外分光光度法测定药物 含量的方法学研究

2 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量 一、实验目的 1. 掌握紫外分光光度法的验证内容和要求; 2. 熟悉建立紫外分光光度法测定药物含量的 基本思路。

3 二、验证项目 制剂中有效成分的含量测定方法 验证项目包括:准确度、精密度、专属性、 线性、范围、耐用性、检测限和定量限) 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量

4 对乙酰氨基酚片含对乙酰氨基酚 (C 8 H 9 NO 2 ) 应为标示量的 95.0%-105.0% 。 三、实验内容 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量

5 三、实验内容 ( 1 )线性与范围: 对乙酰氨基酚对照品, 照分光光度法,在 λ 257nm 测定吸收度 线性回归方程: y=a+bx, r≥0.999 线性范围 :3.2-16μg/ml 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量

6 ( 2 )精密度试验: 计算片剂含量相当于标示量的百分数 6 份测定结果的相对标准偏差 (RSD ) ≤1% 三、实验内容 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量

7 ( 3 )回收率试验 已知含量的对乙酰氨基酚片适量,共 9 份 对乙酰氨基酚对照品高、中、低 3 个浓度 三、实验内容 RSD (n=9)≤2% 本底值 = 百分含量 %×W i 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量

8 ( 4 )样品测定 对乙酰氨基酚片 10 片, 照分光光度法,在 λ 257nm 测定吸收度 三、实验内容 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量

9 三、实验内容 ( 5 )结果计算 标示量 % = ×D × 平均片重 W × 标示量 ( g / 片) ×100% 百分含量 % 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量

10 Thank you


Κατέβασμα ppt "药 物 分 析 实 验 实验七 紫外分光光度法测定药物 含量的方法学研究. 实验七 方法学研究 — 紫外分光光度法 测定对乙酰氨基酚片的含量 一、实验目的 1. 掌握紫外分光光度法的验证内容和要求; 2. 熟悉建立紫外分光光度法测定药物含量的 基本思路。"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google